2007 går nå over i historien. I løpet av året har det vært 45.181 besøk med 177.574 sidevisninger på elgsnes.no. Det høyeste besøkstallet var 25. februar, da det var 440 innom, mens det bare var 61 besøk 17. november. En takk til alle som har vist interesse for elgsnes.no i året som har gått!

(31.12.2007)


Kristen Nilsen fra Aun slo seg ned som husmann på Hågen, eller Rateskogsletta som plassen da ble kalt, etter at han giftet seg i 1869. Husmannsseddel fikk han imidlertid ikke før julaften 1878, der handelsmann Hagbart Norman "antager Kristen Nilsen som Husmand paa hans og Enkens Livstid". Hågen var husmannsplass helt fram til 1947, da plassen ble skilt ut som eget bruk og overtatt av Kristens svigersønn, Hjalmar Hansen fra Senja. Han og kona Petrine bodde her til rundt 1970. I dag brukes stedet til fritidsformål.

(30.12.2007)


Femte dag jul var en merkedag før i tiden. Som været var 29. desember, ville det bli i de følgende fem ukene. I dag har det vært dels oppholdsvær og dels nedbør, og vind av varierende styrke. Langt på vei kan vel dette vise seg å stemme, men det er vanskelig å tro at mildværet vil holde seg til ut i februar.

(29.12.2007)


Huset til venstre i bildet blir kalt Andreastua etter Andrea Hartvigsen som bodde her til utpå 1960-tallet. Huset står på den gamle gårdshaugen der det meste av bebyggelsen en gang i tiden var samlet. Huset og fjøset til høyre tilhører bnr. 4 som også hadde husene sine på gårdshaugen fram til utskiftningen i 1883 da man ble pålagt å flytte ut. Dermed opphørte siste rest av det gamle fellestunet fra middelalderen.

(28.12.2007)


Nå regner det både i ny og ne, det vil si i begge månefasene. Litt lavere temperatur i dag morges gjorde at nedbøren kom som snø i fjellene. Men utover dagen har vinden snudd på sørvest og temperaturen er igjen over seks plussgrader. 8. januar er det nymåne, så kanskje vi får et væromslag da?

(27.12.2007)


Det var fullmåne for to dager siden, men fortsatt står månen stor og rund på himmelen - her over Prestaksla på Andøya.

(26.12.2007)


 

God jul!

 

(25.12.2007)

I natt og i formiddag har det vært kraftig vind med opptil full storm i kastene. Vinden løyet utover dagen, men skydekket har vært så tett at selv ved middagstid var det ganske mørkt. Veilys og utepærer lyser litt opp i mørket, da verken fullmånen eller Betlehemsstjernen er synlig denne julekvelden.

(24.12.2007)


Så lite snø i fjellene har vi vanligvis i juni måned, ikke på lillejulaften. Bortsett fra snø som ligger igjen i slukter og skar, er det nysnø som gir Skjæringan et stenk av hvitt. Bare de aller høyeste fjellene i området er skikkelig hvite på toppen.

(23.12.2007)


Klokken 06:08 i dag morges var det vintersolverv. Allerede ved halvtolvtiden da bildet ble tatt, var sørhimmelen lysere. Dette skyldes nok ikke at sola har snudd, men at det for første gang på lenge var klarvær. Uansett går vi nå mot lysere tider.

(22.12.2007)


Ny vindøkning fra nordvest. Denne gangen var vinden bare av kulings styrke. Når sjøburden på bildet likevel er kraftig, skyldes det store bårer som kommer inn fra havet.

(21.12.2007)


Vinden har løyet, men nedbøren fortsetter. Temperaturen er nå så nær frysepunktet at nedbøren kommer som sludd i lavlandet og som snø i fjellene. Fortsatt er det barmark her på Elgsnes, og for morgendagen er det igjen meldt mildere vær.

(20.12.2007)


I dag har det vært mye vind - opp til storms styrke nå i kveld. Da bildet til høyre ble tatt midt på dagen, var det så smått begynt å kule på.

(19.12.2007)


Skydekket er lavt og fjellet Toppen på Grytøya er her nesten innhyllet i skodde. Med stadig ny tilførsel av mild og fuktig havluft, blir det mye regn, ikke snø slik det har vært vanlig på denne tiden av året.

(18.12.2007)


Grønne marker og usådd åpenåker. Hadde det ikke vært for mangelen på lys, kunne dette motivet godt ha vært fra begynnelsen av mai måned. Vel nok er kakelinna et kjent begrep fra gammelt av, men slik som dette var ikke mildværsperioden før jul tidligere.

(17.12.2007)


Mildværet fortsetter. I dag har det også vært sørvestkuling og regn. Med slikt vær forsvinner også snøen i fjellene. Og med tett skydekke blir det lite lys selv midt på dagen. Bildet til høyre er tatt ved halvett-tiden med minste oppløsning, blender 2,8 og 1/2 sekund eksponeringstid. Det ble brukt stativ, noe som er helt nødvendig på denne tiden av året.

(16.12.2007)


Det er 7 dager til vintersolverv, men fortsatt er det grønne marker og 9 plussgrader. Med overskyet vær er det nå så mørkt at veilysene ikke slukkes midt på dagen. Så det blir ingen assimilasjon i engvekstene. Men ånding tapper dem for næringsreserver som skal vare helt til våren.

(15.12.2007)


Det er ennå mørkt idet hurtigruta passerer på sør ved halvti-tiden. På bildet sees den som et opplyst område midt i bildet. Til venstre i bildet er Masterhågen og til høyre litt av fasaden på Normangården på Raten.

(14.12.2007)


I dag er skydekket særlig tett. Mangelen på lys gjør at landskapet framstår nærmest i svart/hvitt. Bildet er tatt fra Vester-Raten, og dersom man ser nærmere etter, kan man skimte husene på Raten litt til høyre for midten av bildet.

(13.12.2007)


Litt snø ligger fortsatt igjen etter brøyting av den kommunale veien. Ellers er det barmark. Med overskyet vær i tillegg blir det ganske mørkt selv midt på dagen. Men nå er det bare 11 dager igjen til sola snur.

(12.12.2007)


Rosa nordhimmel er vanlig i mørketiden. I år har det vært mye overskyet vær, så vi har ikke sett så mye til den nærmest trolske stemningen dette lyset skaper idet mørket faller på.

(11.12.2007)


Snøen er stort sett borte på jordene. Bare oppe i fjellet Elgen ligger det forsatt snø. Men heller ikke der er det mer enn det som skal til for å få fjellet til å se hvitt ut. Så langt er utsiktene til hvit jul ikke de beste.

(10.12.2007)


Fjellet Toppen på Grytøya er steilt og utilnærmelig. Det dannet en naturlig barriere mellom Innergryta og Yttergryta helt til det ble bygd tunnel gjennom fjellet for noen år siden. Med det fikk Dale en trygg veiforbindelse. Men fortsatt er veien mellom Dale og Alvestad en av de mest rasutsatte veistrekningene i landet. Rassikringen av denne parsellen vil starte opp neste år.

(09.12.2007)


Nedenfor fjøset er det gammel kulturjord. Her er markene grønne som følge av en mild høst og god næringstilstand i jorda. Isen i forgrunnen på bildet ligger på et område som er nesten flatt. Det illustrerer godt at flate områder er mest utsatt for isbrann.

(08.12.2007)


Den østre delen av Stormyra ble profilert for vel ti år siden. Ettersom dette var gammel torvemyr med dammer og torvebenker, ble det likevel våte partier. Profilene ble derfor grøftet i tillegg. Med hyppige skifter i temperaturen mellom plussgrader og minusgrader, er det en stor fordel med godt fall ut mot kanalene. Det gjør at det ikke dannes is som ofte resulterer i overvintringsskader på enga.

(07.12.2007)


Mildvær har fått snøen til å tine, så nå er det bare litt is igjen midt på veien. Også jordene begynner å bli snøbare.

(06.12.2007)


Huset til høyre i bildet er hvitt slik de fleste litt eldre husene fortsatt er. Går vi tilbake til tidlig på 1800-tallet, var imidlertid de aller fleste husene malt med en blanding av tran og rødmold eller erde som den også ble kalt. De som hadde best råd, eller ville gi inntrykk av det, begynte etter hvert å bruke dyrt sinkhvittpulver i stedet for erde i malingen. Slik ble hvite hus mer og mer vanlig, styrt av status og ikke av estetikk.

(05.12.2007)


Bak horisonten et sted finnes sola som farger skyene på vesthimmelen røde før mørket faller på tidlig på ettermiddagen.

(04.12.2007)


Nede på Raten er det i tillegg til den store hovedbygningen også fjøs og naust. Fjøset ble bygd for om lag 100 år siden av materialene fra krambua. Bestespiskammerset i huset ble da innredet som butikk. Der det nåværende naustet er, stod til slutten av 1950-tallet det gamle fiskenaustet. Det var da så falleferdig at det ble revet og de brukbare materialene benyttet i det naustet som står der i dag. Egnebua på nordsiden ble ført opp i 1970-årene, og på begynnelsen av 1990-tallet ble det skiftet en syllstokk og deler av bordkledningen på naustet.

(03.12.2007)


Hovedbygningen på Raten er gammel. I følge Trondenes bygdebok er den eldste delen trolig fra 1723. Senere ble huset utvidet, sannsynligvis i forbindelse med at handelsstedet fikk gjestgiverprivilegium i 1798. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var det konkurs på konkurs, så huset ble dårlig vedlikeholdt. Rundt 1960 ble det satt inn "moderne" vinduer og dører. I 1997 ble så et prosjekt for utvendig totalrenovering av bygningen sluttført. Huset framstår derfor i dag slik det så ut midt på 1800-tallet. Innvendig gjenstår fortsatt mye arbeid.

(02.12.2007)


Selv om det ikke har kommet mye snø, begynner det likevel å bli en viss julestemning av det blå lyset som er så karakteristisk for mørketiden.

(01.12.2007)