2012 går over i historien. I løpet av året er det registrert 91.956 besøk med 274.581 sidevisninger på elgsnes.no. Det er 25 % flere besøk enn i 2010 som er det siste året det finnes sammenligningstall for. Dette skyldes at Hålogaland IKT ved en feiltakelse slettet det meste av statistikken for 2011. I 2012 hadde elgsnes.no gjennomsnittlig 252 besøk og 752 sidevisninger per dag. En takk til alle som har besøkt elgsnes.no i 2012, og vel møtt igjen i 2013!

(31.12.2012)


I formiddag var det 8 centimeter snø ved målepinnen for snø- og teledybde. Men sønnavind og 5 plussgrader fikk snøen til å tine selv uten regn. Da bildet til høyre ble tatt ved halvtotiden i ettermiddag var det merkbart mindre snø på markene, og før kvelden var omme var det nesten barmark.

(30.12.2012)


Siden i går har det vært varslet ekstremvær for Nord-Norge, men siden det er meldt vind mellom sørøst og sør, blir nok ikke vinden sterk her på Elgsnes. Til nå har det da også knapt nok vært kuling i kastene. Men vinden skal ikke dreie mer enn til sørsørvest før det blir fallvind som kan gjøre skade.

(29.12.2012)


Vanligvis skjer værskiftet ved nymåne, mens fullmånen helst gir stabilt kaldt vær på denne tiden av året. Denne gangen kom imidlertid værskiftet ved fullmåne, først med sørvestlig bris og plussgrader, senere med nordvestlig vind og snøbyger. Bildet til høyre ble tatt under en snøbyge ved 15-tiden i ettermiddag. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(28.12.2012)


Månen er nesten full, og den stod stor og rund over Andøya i dag morges. Da bildet ble tatt ved nitiden, var den kommet så lavt på himmelen at dis nær horisonten spredte månelyset. Dermed ble gjenskinnet fra månen i Andfjorden veldig svakt.

(27.12.2012)


Om det er helg eller hverdag, kyrne må melkes og kyr og ungdyr må fôres. Men det er ikke bare bøndene som må arbeide i jula, også melkebilsjåføren må kjøre sin vanlige rute. Og på meieriet må det tappes melk for at det skal være melkekartonger i kjøledisken når butikkene åpner i morgen.

(26.12.2012)


God jul!

(25.12.2012)


Julefreden har senket seg over Normangården på Raten. Selv om det ikke blir byggeaktivitet før over nyttår, må nok hverdagene før den tid benyttes til riving av huntonitt og sponplater som ble lagt på vegger og gulv på 1970-tallet. Det gjelder å få litt forsprang på snekkerne, for det er fortsatt mye som må ryddes vekk, særlig på mørkeloftet hvor det er samlet mye skrot og skrammel. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(24.12.2012)


I ettermiddag var det en praktfull oransje himmel i sørvest. Å gjengi fargene på himmelen uten at landskapet blir helt svart, er imidlertid en stor utfordring. Særlig vanskelig blir det å få fram nyanser i landsakpet når formatet er så lite som i bildet til høyre. Men hvis du klikker på bildet, får du opp en større versjon der noen flere detaljer blir synlige.

(23.12.2012)


I dag var siste sjanse for å få kveite til jul, og siden været var godt og båten var ute etter de geotekniske undersøkelsene tidligere i uka, ble det fisketur i dag. Men det er kaldt på havet på denne tiden av året, så etter at julkveita var sikret etter en times tid, ble fisket avsluttet. Før det ble mørketidens fargespill på himmel og hav foreviget. Klikk på bildet for å se en større panoramaversjon, og klikk her for å se fiskefangsten.

(22.12.2012)


Så har sola snudd! Derfor kalles også 21. desember for solsnudagen. Nå ventet man også værskifte, og som regel en mildværsperiode. Lenge før det ble snakk om drivhusgasser mente man at dette mildværet skyldtes den ekstra fyringen i forbindelse med julebaksten. Derfor kalte man også perioden for kakelinna. Selv om sola har snudd, er det ikke den som skinner på fjellene i bildet til høyre, men demringslyset på sørøsthimmelen i formiddag.

(21.12.2012)


Da skjåen på Raten ble revet en gang på 1970-tallet, ble det satt opp et tilbygg på nordsiden av ratenaustet. Der ble det plass for ei isolert egnebu, vedskjul og et avlukke for utedo. Nå skal innredningene rives og bua gjøres om til sløyerom for fisketurister.

(20.12.2012)


6. mars 2010 undersøkte vi grunnforholdene og fant ut at det kan anlegges småbåthavn i Bryggestøa. Men praktisk skjønn og lang erfaring teller ikke lenger, så i dag måtte Brødrene Killi komme med gravemaskin fra Harstad for at Tomas Larsson fra konsulentselskapet Swecos avdeling i Narvik skulle bedømme massene. Konklusjonen ble den samme som vi trakk for snart tre år siden, men nå får kommuneadministrasjonen et kostbart dokument de kan si seg tilfreds med.

(19.12.2012)


Mariusz har dratt på en velfortjent lang juleferie hjem til Polen, så den siste tiden har Thor Reidar arbeidet alene nede på Raten. Men ved hjelp av en såkalt gipsheis har han vært i stand til å legge platene i taket på Storsalen. Etter at vi fikk på plass kabel for videoprosjektor i taket, ble de siste takplatene lagt i dag. Trolig kommer også veggplatene på plass før jul. Så da gjenstår bare innsetting av dører, utforing, sparkling, maling, tapetsering, belisting og elektrikerarbeid før det første rommet er ferdig renovert.

(18.12.2012)


Bildet til høyre ble tatt ved 23-tiden i kveld, så selv med laveste billedkvalitet ble eksponeringstiden lang. Lyset på himmelen kommer i hovedsak fra Harstad sentrum, mens lyset over Innergryta i hovedsak trolig skyldes Lunde gartneri. Lysene på oppdrettsanlegget på Hestenvika bidrar også til å lyse opp havet innenfor Lyngmyrneset.

(17.12.2012)


Overskyet vær har fått temperaturen til å stige til rundt frysepunktet. Men barfrosten og klarværet som vi har hatt en god stund nå, har gjort at det er 23 centimeter tele i myra nedenfor fjøset. Det er 10 centimeter mer enn på samme tid i fjor. Om ikke telen blir for dyp, gjør den imidlertid bare godt. Frosten gjør at porer i jorda som er presset sammen av tungt høsteutstyr, åpnes opp igjen og forbedrer ordstrukturen, noe som igjen gir bedre vekstbetingelser for graset.

(16.12.2012)


Bildet til høyre ble tatt fra Vester-Raten ved 14-tiden i ettermiddag. Da var veilysene alt tent, og det måtte stativ til for å ta bildet. Nærmest er bebyggelsen på Raten. På andre siden av Toppsundet ser vi Toppaksla og deler av fjellene Toppen, Jamnfjellet og Nona. Båten i bildet er Feed Tromsø som har vært i Gullesfjorden og levert fiskefôr fra Ewos-fabrikken på Bergneset i Balsfjord.

(15.12.2012)


Sist natt kom det igjen litt snø, men ikke mer enn at etter at postmannen og snekkeren hadde kjørt fram og tilbake på gårdsveien, så var snøen borte i hjulsporene. Det ser ut til at rogalendingene har fått den snøen som vi før i tiden ble tildelt. I løpet av de senere år har vi imidlertid blitt vant med at det ikke kommer nevneverdig snø før jul.

(14.12.2012)


13. desember ble kalt lussi, lussimesse eller lussinatt til minne om den hellige Lucia fra Syrakus som led martyrdøden i år 304. Lussinatt ble regnet for den lengste natten i året, og det ble sagt at den var lang som to. Dette var starten på juleperioden, og alt grovarbeid skulle være gjort. Fra nå av var også julreia ute og fartet, så barna burde holde seg innendørs etter at det var blitt mørkt. Heldigvis har vi i dag veilys som holder skrømt borte også i mørketiden.

(13.12.2012)


Det er mye som skal klaffe under resatureringsarbeidet på Normangården. Ikke bare skal man finne løsning på overraskelser som avdekkes underveis, men jobben til snekkerne må også koordineres med elektrikerarbeidet. På bildet er Sindre fra Arne H. Johansen AS i ferd med å legge opp skjult anlegg til stikkontakter og panelovner på Storsalen mens snekkerne har forflyttet seg til Nordsalen i påvente av at Storsalen blir klar for platelegging.

(12.12.2012)


I formiddag kom det noen snøkorn, og om ikke markene ble hvite, var det tilstrekkelig til at snuplassen nede i Oppsetta fikk en lysere farge. Men som bildet viser, skulle det ikke mer enn noen hjulspor til før det hvite var borte. I dialekten har vi ord som him og fann til å beskrive små snømengder, men i dag kom det for lite snø til at noen av disse ordene kan brukes. Om du lurer på betydningen av de nevnte ordene, finner du det ved å klikke på "Dialektord" i venstremargen.

(11.12.2012)


På denne tiden av året er særlig stor forskjell på intensiteten i lyset på himmelen og det sparsomme lyset som reflekteres fra landskapet. Derfor er det en utfordring å ta bilder som får fram nyansene i landskapet og himmellyset samtidig. På bildet til høyre er motivet i forgrunnen prioritert. Derfor er himmelen bak fjellet Elgen nesten hvit, mens den i virkeligheten var gyllengul.

(10.12.2012)


I kveld var det et praktfullt nordlys på himmelen. Nå til dags vet vi at nordlyset oppstår når partikler fra sola fanges opp av jordas magnetfelt og kolliderer med atmosfæren i området rundt de magnetiske polene. Men før vi fikk en vitenskapelig forklaring på fenomenet, har nordlyset skapt mye tro og overtro gjennom tidene. En mulig tolkning av det gamle navnet Hålogaland kan enndog være De høye flammers land, av há = høy og logi = flamme. I dag ville vi vel sagt Nordlyslandet. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(09.12.2012)


8. desember kalles Marias unnfanging og ble feiret til minne om at den hellige Anna avlet Maria, Jesu mor, uten arvesynd. Denne tradisjonen ble holdt i hevd lenge etter at protestantismen ble innført i Norge. Av Nordens primstavmeldinger fra 1867 framgår det at "paa den Dag skulde frugtsommelige norske Kvinder bede Maria om god Udregning". Dette bygger på forestillingen om at jomfru Maria hadde feilberegnet tidspunktet for nedkomsten og derfor bega seg på reisen til Betlehem.

(08.12.2012)


Mens det meldes om snø sør i landet, har vi i lengre tid hatt landvind og oppholdsvær. Som det framgår av bildet, er det ikke antydning til snø på markene her på Elgsnes. Men temperaturen har vært ned mot 8 minusgrader, så telen har økt fra 10 cm sist søndag til 15 cm i dag.

(07.12.2012)


Fra Storsalen til de to rommene som ligger i sørrøstet på Normangården var det to flotte gamle dører. Men så ble den ene på 1960-tallet erstattet med ei "moderne" dør. Den er nå fjernet og ei kopiert dør skal settes inn. Problemet nå er å få tak i samme type bladhengsler som på den døra som ikke ble skiftet ut. Så langt har det ikke vært mulig å oppdrive verken gamle eller nye hengsler som ligner. Tips om hvor man kan lete mottas med takk!

(06.12.2012)


Selv om snekkerne i dag har mange flere tekniske hjelpemidler enn hva man hadde da Normangården ble bygd på 1700-tallet, er det fortsatt noe arbeid som må skje for hånd. På bildet er Mariusz og Thor Reidar i ferd med å bære inn gipsplater som skal brukes i taket på Storsalen.

(05.12.2012)


I dag startet snekkerne fra Nilsen & Haukland AS arbeidet med innvendig renovering av Normangården på Raten. De begynte med å lektre ut og rette opp veggene på Storsalen, et rom som gjennom århundredene har hatt en omskiftelig bruk, fra dansesal i handelsstedets velmaktsdager, til sovesal for psykiatriske pasienter på slutten av 1800-tallet, til skolestue på begynnelsen av 1900-tallet og til systue for Wehrmacht under krigen.

(04.12.2012)


Skumringen kommer tidligere og tidligere. Bildet ble tatt ved 14-tiden, og da var allerede veilysene tent. Det vises best på taket til naustet midt i bildet. Eksponeringstiden var på hele 6 sekunder, så det var nødvendig med stativ og snorutløser for å beholde billedskarpheten.

(03.12.2012)


I formiddag var temperaturen helt nede i 8,9 minusgrader, noe som er uvanlig kalt på denne tiden av året. Det hvite bak husene på bildet til høyre er ikke snø, men støvskyen som fulgte melketankbilen som akkurat kom til gårds idet bildet ble tatt. Man kan vel si at veigrusen er frysetørret, for nedbør har det ikke vært på halvannen uke nå. Meteorologene melder stadig om snø, men så lenge vinden holder seg på østligkanten, blir det ikke nedbør uansett hva meteorologene mener.

(02.12.2012)


På denne tiden av året er himmellyset spesielt. Selv om det er klarvær, kan himmelen være rosa slik som på bildet. Lyset gjør at også lanskapet får et særskilt preg i mørketiden. Eksponeringen ble gjort i formiddag mens månen stod over Andøya. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(01.12.2012)