2013 går over i historien. I løpet av året er det registrert 103.291 besøk med 595.889 sidevisninger på elgsnes.no. Det er 12,3 % flere besøk og 117,0 % flere sidevisninger enn i 2012. I 2013 hadde elgsnes.no gjennomsnittlig 283 besøk og 1633 sidevisninger per dag. Det laveste besøkstallet var 28. januar med bare 30 besøkende, mens det høyeste var på lillejulaften med 1437 besøk. En takk til alle som har fulgt med på elgsnes.no i 2013, og vel møtt igjen i 2014!

(31.12.2013)


Tallet på reinsdyr som beiter på innmarke her på Elgsnes har økt jevnt og trutt fra 4 dyr 6. november til det i dag er 40 reinsdyr som beiter og tråkker opp engene. Reinene kan imidlertid ikke klandres for at de prøver å overleve. Når de ikke finner mat på fjellet og i utmarka, skyldes vel det at reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(30.12.2013)


Det er barmark og 4 plussgrader. Etter nesten to måndeders sammenhengende beiting, tråkking og graving på innmarka her på Elgsnes er reinen blitt ganske "husvarm". Reineierne har til tross for utallige henvendelser gjort lite for å få skadereinen vekk fra innmarka. De var her i dag, så da gjenstår å se om det hjelper denne gangen.

(29.12.2013)


Fjerde juledag ble kalt barnedagen til minne om at kong Herodes lot drepe alle guttebarn under ett år i Betlehem for å komme Jesus-barnet til livs. "Da skulle Børn besøge og tractere hverandre og fornøie sig med at løbe paa Isen med Islægger" heter det i "Norden" i 1867. Og helt opp til vår tid har det vært vanlig å arrangere juletrefest på fjerde juledag.

(28.12.2013)


Klarvær i kombinasjon med plussgrader har ikke vært vanlig på denne tiden av året. Normaltemperaturen beregnes som et månedsmiddel for en periode på tretti år, så selvsagt har det vært store avvik i denne perioden. Men at plussavvikene er blitt stadig hyppigere lar seg vanskelig forklare med tilfeldige utslag. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(27.12.2013)


Andre juledag og fortsatt ingen utsikter til hvit jul i år. Klimaendringene er vel noe man bare må forsone seg med, for de politiske lederne blir jo ikke enige om å gjøre noe effektivt med utslippene av klimagasser. Og her i Norge har klimafornekterne inntatt regjeringskontorene. Men i det siste har det begynt å blåse kuling på Østlandet, så kanskje det fører til en oppvåkning? Man kan ihvertfall håpe ved inngangen til et nytt år.

(26.12.2013)


God jul!
(25.12.2013)

Myten om at julenissen kommer kjørende med reinsdyr for å dele ut julegaver er et amerikansk oppkok av den greske biskopen Nikolaos av Myra og en reklamekampanje som Lomen-brødrene fra Valdres iverksatte i USA for å få solgt alt reinkjøttet de produserte i Alaska. Men hvis julenissen mot formodning eksisterer, burde han ihvertfall passe bedre på reinsdyrene sine som gjør skade på timoteienga her på Elgsnes!

(24.12.2013)


Til tross for at det er to dager siden vintersolverv må dette ha vært den mørkeste dagen i år, for veilysene sluknet ikke ved middagstid. Det skyldes nok ikke forstyrrelser i jordbanen, men at skydekket var tett. Bare over Nonshågen var det en glippe i skydekket da bildet ble tatt. Og i stedet for julesnø har vi speilis, eller glarhålka som vi sier her nord.

(23.12.2013)


Reinen er blitt ganske nærgående, og legger igjen visittkort rundt våningshuset. Etter at reineierne hadde fått beskjed om å fjerne reinen fra innmarka stod til og med bjellereinen hele natten utenfor huset og dinglet med bjella så det var umulig å sove. Finnegann ville folk sagt før i tiden.

(22.12.2013)


Så nådde vi bunnen, igjen går det oppad,
Igjen går det fremad mot lys og mot sol.
I tåkegrå dager og regntunge netter
Skred mørket imot sin ytterste pol.

Og har vi enn knugende trengsler tilbake,
Isnen fra stormenes rungende røst,
Frysende dager da alt er et øde,
Så føler vi dog som en lidende trøst:

At dagene lenges, at rommet får farge,
At alt som nu sover i skogenes skjød
Kun venter på timen da fritt det skal spire
Og blusse med livets og skjønnhetens glød!

(21.12.2013)


§ 19 i Lov om reindrift omhandler beiterett. Der heter det: "Retten til å utøve reindrift gir rett til å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning, herunder også tidligere dyrket mark og slåtteng som ligger for seg selv uten tilknytning til bebodde områder eller dyrkede arealer i drift, dersom de ikke er holdt i hevd og heller ikke er i bruk som kulturbeite..." Når reineierne i Kongsvikdalen reinbeitedistrikt lar reinen sin beite på innmarka her på Elgsnes over lang tid er dette lovstridig. Det ser imidlertid ikke ut til å bekymre dem, for norske myndigheter påser ikke at loven følges. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(20.12.2013)


Det har vært mye ruskevær i det siste, og få dager det har vært mulig å ta opp båtene. I forrige uke ble det gjort et forsøk, men det var for lite strøm på alle batteriene. I dag var batteriene ladet, og været var bra. Dermed ble de tre Kværnø-båtene tatt på land. De første fisketuristene kommer 19. april, så før den tid må båtene være klargjort for ny sesong og satt på vannet igjen.

(19.12.2013)


Å vite hva prydplanter heter er ikke så enkelt når man verken er gartner eller har såkalte grønne fingre. Men når en kaktus blomstrer i svarteste adventa, må den vel kunne kalles en julekaktus?

((18.12.2013)


Det er fire dager til solsnu, og uten snø på bakken er det ingen lyse flater som kan reflektere det sparsomme himmellyset. Det er derfor bare så vidt at fotocellen får koblet ut veilysene før tussmørket kommer, og lysene slås på igjen. Heldigvis lyser fullmånen opp landskapet nå som behovet er størst. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(17.12.2013)


MS Polarlys passerte Elgsnes i formiddag og var på vei over Andfjorden med kurs for Risøyrenna da bildet ble tatt. Det var lite lys, så skipet forflyttet seg under den lange eksponeringen. Derfor virker skipets julebelysning ekstra kraftig. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(16.12.2013)


Tidlig i høst kom det fire reiner ned på innmarka her på Elgsnes. Reineierne var her etter at de ble bedt om å fjerne reinene, og etter det beitet det ni reinsdyr på innmarka. Siden har antallet stadig økt, og for tiden går om lag 35 reiner rundt husene her på gården. Innmarksbeite av rein er blitt et stort problem i Harstad og Kvæfjord, og det kan nesten se ut som om reineierne baserer seg på at tamreinen skal overleve på ulovlig innmarksbeite. Reindriftens viktigste oppgave er å ivareta tradisjonell samisk kultur og levemåte. Det er vanskelig å se hvordan reindriften slik den praktiseres i vårt område samsvarer med disse idealene.

(15.12.2013)

Klikk på bildet for større versjon

Været har vært veldig vekslende den siste tiden med uvær og finvær annenhver dag. Etter storm fra nordvest i går, har været igjen roet seg. Vinden kommer fra motsatt retning, og selv om det bare er frisk bris, er landvinden alltid sur på denne tiden av året.

(14.12.2013)


Luciadagen ble i år en skikkelig uværsdag. I dag morges var det så ille at det måtte tas el-løye for å gå i fjøset. Fra gammelt av regnet man at den egentlige juleperioden startet nå. Alt grovarbeid skulle være avsluttet til lussinatt, som er en eldre betegnelse. Navnet henger sammen med forestillingen om at dette var den lengste natten i året. Det ble sagt at "lussinatta lange e lang som to".

(13.12.2013)


Noen kalte 12. desember for sjursmessdagen. "Då ser ikkje sjura forskjell på dag og natt. Ho førrsøv sæg, og den som greie å vække ho, han skal sjøll bli vækt av ho kvær mårra seinar" ble det sagt.

(12.12.2013)


11. desember ble før i tiden kalt fandens fødselsdag. Grunnen var at gjeldsrenter hadde forfall på denne datoen. Dette var i en tid da utlånsvirksomhet ble lite regulert gjennom lover og kontrollorganer. Så det var ikke rart at menigmann mente at han Tykje feiret når utlånshaiene drev inn ågerrrenter med hård hånd. Været i dag må vel sies å passe til en slik fødselsdag. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(11.12.2013)


Dagen startet med minusgrader og snøvær, men temperaturen steg utover dagen til sju plussgrader og regn. Det fikk fart på snøsmeltingen. Fram mot midnatt var gårdsveien snøbar og på jordene ned mot havet var også det meste av snøen tint vekk. Det pleier å være en mildværsperiode før jul, men dette mildværet er vel for tidlig ute til å være kakelinna?

(10.12.2013)


Dette er ikke bare det blå mørketidslysets årstid, men når det er klarvær som i dag, får nordhimmelen et rosa skjær, noe som også gir helt spesielle faresjatteringer i landskapet. De som hevder at mørketiden er svart og trasig, bør ta seg tid til å beundre de vakre fargene naturen har å by på nettopp på denne tiden av året. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(09.12.2013)


MS Finnmarken passerte Elgsnes på sør i formiddag som så mange ganger før. Hurtigruteskipet ble bygd i 2002 og satt inn i rutefart da. Dette er tredje hurtigruten som bærer dette navnet. Først ute var DS Finmarken som trafikkerte vår lange kyst fra 1912 til 1956 da den ble avløst av MS Finnmarken som gikk i rutefart fram til 1994. Sammen med søsterskipet MS Rangvald Jarl var dette de første hurtigruteskipene som den gang ble kalt "nybåtan". I 1999 ble den da pensjonerte MS Finnmarken satt på land og gjort til en del av hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

(08.12.2013)


Det er mørketid, men sørvesthimmelen er lys i skumringstimen når det er klarvær som i dag. Dette himmellyset reflekteres fra de steile Grytlandsfjellene som derfor framstår som lysere enn landskapet rundt etter at det er blitt så mørkt at veilysene er tent. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(07.12.2013)


Reineieren er bedt om å fjerne reinene som i lengre tid har beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes. I stedet har det kommet stadig flere reiner hit, og nå oppholder om lag 30 reiner seg på dyrket mark. Reindriften har som viktigste oppgave å ivareta tradisjonell samisk kultur og levemåte. At ulovlig innmarksbeite er i samsvar med dette formålet er imidlertid vanskelig å skjønne.

(06.12.2013)


Nord-Norge er berømt for midnattsola, og er i ferd med å bli kjent også for nordlyset. Men det helt spesielle blå lyset som vi har nå i mørketiden, bør kanskje også markedsføres. Selv setter vi ikke mye pris på å tumle rundt i tussmørke i adventstiden, men folk som kommer utenfra, forteller oss at lyset er helt spesielt og fantastisk. Og en ting er ihvertfall sikkert, det blå lyset er ikke flyktig som nordlyset, vi har det her hver dag!

(05.12.2013)


Etter storm i hele går, spaknet vinden i løpet av natten. Men etter uvær tar det en stund før havbåra, eller tungalda som den også kalles, legger seg. Så i dag kokte havet rundt Johannes Olsa-odden ytterst i Vester-Raten. Johannes Olsen var husmann på Jonsborg. Han ble etter hvert nesten blind, noe som trolig var grunnen til at han rodde seg oppe på ytterste pynten av Vester-Raten og omkom i 1852, 63 år gammel.

(04.12.2013)


Reineieren var her i helga og så til reinene som i lang tid nå har beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes. Visstnok skal han ha jaget dem utenfor utmarksgjerdet. Om dette var en vellykket operasjon er kanskje avhengig av øynene som ser, for kort tid etter var reinflokken på innmarka fordoblet. I dag var vinden sterk, så noen reiner la seg ned på innmarka der de vanligvis beiter.

(03.12.2013)


I dag var Felleskjøpet her med ny forsyning av kraftfôr. Det er en helt annen virkelighet enn den gang kraftfôret kom med Grytlandsferga og måtte fraktes til land i småbåt. Så måtte femtikilossekkene bæres i land og kjøres til gårds med hest og vogn sommerstid og slede vinterstid. Til slutt måtte så sekkene bæres i hus.

(02.12.2013)


Snøen kom tidlig i år, så det er ikke tele i bakken bortsett fra i veiene og andre traffikkerte områder. Men nå har temperaturen falt så mye at det uansett var på tide å sette ned telemåleren. Selv om plastrøret som telemåleren står i ble satt ned vertikalt, bøyer det seg på bildet for nordvestkulingen.

(01.12.2013)