Sola kommer stadig høyere på himmelen, men fortsatt kaster fjøset lange skygger nedover Myra.

(28.02.2005)


Det er på denne tiden av året at det virkelig røyner på for småfuglene. Det er lite mat å finne ute i naturen på denne tiden, og det er også smått med kroppsfett fra høstens etegilde. Så det er nå titingene har mest behov for fôring. En meisbolle som på bildet er populær - også hos sjura som har lært seg å henge i nettet og pikke talg.

(27.02.2005)


Med det hardkjøret som har vært mot TINE og markedsordningen for melk i det siste, kan man være fristet til å kalle bildet til høyre for "Melkeproduksjon i solnedgang". Heldigvis ser det ut til at markedsliberalistene vil lide nederlag også denne gangen i sitt forsøk på å skvise distriktsjordbruket.

(26.02.2005)


Også hytta på bildet ble oppført på en brakkemur fra krigens dager. Opprinnelig var dette ei anleggsbrakke for utbygging av norske forsvarsverk her etter krigen. Dette ble det ingen ting av, og brakka ble senere bygd om til hytte og utvidet.

(25.02.2005)


Når det ikke er løv på trærne og lite snø som nå, vises restene etter de tyske okkupasjonsstyrkenes kystartillerifort nede i Vester-Raten fortsatt godt. På toppen sees ildkoordineringssentralen med kommandoplass sprengt inn i fjellet. Murene som skimtes i krattskogen var fundamenter for tyskebrakker.

(24.02.2005)


Huset til venstre er det gamle våningshuset på bnr. 3. Det står på gårdshaugen hvor det har vært bebyggelse siden middelalderen. De øvrige husene på bildet tilhører bnr. 4. Opprinnelig hadde også dette bruket husene stående på gårdshaugen, men måtte flytte ut i forbindelse med jordskiftet i 1883.

(23.02.2005)


Enda en dag med strålende solskinn fra skyfri himmel. Det er rene påskeværet nå i februar, og nesten så man blir fristet til å finne fram skiene.

(22.02.2005)


I dag skinte sola til halv fire i ettermiddag. Bildet er tatt to timer etter solnedgang og viser vesthimmelen bak "Kvæfjordalpene" som ved siste grenseregulering er flyttet fra Kvæfjord til Sortland kommune.

(21.02.2005)


Været skifter fort. I dag har vi sol fra skyfri himmel. Sola går høyt over Nonshågen nå, og om to dager "kliv" den Elgen. Fra da av har vi sol sammenhengende fra formiddag til langt ut på ettermiddagen.

(20.02.2005)


Snøbyger stenger for utsikten mot Grøtaværan og Andøya. Bare Rateneset til høyre og Vester-Raten til venstre som omkranser den hesteskoformede Elgsnesvågen, sees gjennom snøværet.

(19.02.2005)


Et mindre fiskefartøy blir forbigått av en hekktråler. Dette er et bilde på utviklingen i norsk fiskerinæring. Størrelse og motorkraft sammen med gunstige rammebetingelser har gjort trålerne til vinnere. Hadde fiskeflåten betalt oljeavgifter, ville trålerne vært ulønnsomme, mens kystflåten med lavere bunkersforbruk kunne fisket videre.

(18.02.2005)


Etter pengeinnsamling over mange år fikk Edvard Ruud reist et kapell på dette stedet til minne om Grønlands apostel, Hans Egede fra Harstad. Det ble innviet i 1961, men brant ned på 1980-tallet. Igjen dro Edvard Ruud på tiggerferd for å skaffe penger til å gjenreise kapellet. Og man kan vel si at "det annet tempel ble vakrere enn det første" for å sitere sognepresten på den tiden.

(17.02.2005)


Sjøbua på bildet tilhører bnr. 4. Like ved lå Bertelnaustet som tilhørte bnr. 3. Det er nå revet. Stedet kalles Oppsetta, og er det beste landingsstedet på hele Elgsnes. Her er det smult i all slags vær, så det har nok stått naust i dette området så lenge slike bygg har eksistert på gården.

(16.02.2005)


Reven har vært på sin nattlige inspeksjonsrunde mellom husene og rundt fjøset i håp om å finne noe som kan lindre den gnagende sulten som aldri er langt unna på denne tiden av året. Sommerstid derimot er det nok av egg, fugleunger, vånd og ikke minst grillrester nede på stranda til å meske seg med for en rev.

(15.02.2005)


Endelig en dag med skikkelig vintervær, sju minusgrader og sol fra skyfri himmel. Fortsatt kaster husene på Storbakkan lange skygger nedover Myra og Storåkeren, men skyggene blir raskt kortere etter som sola stadig kommer høyere på himmelen.

(14.02.2005)


Selv om det er skyer i horisonten slik at sola ikke skinner direkte, er himmellyset ganske sterkt. Havet ligger flatt i dag, og de små krusningene sammen med gjenskinnet av himmelen, får Vågen til å se ut som en hamret kobberplate.

(13.02.2005)


Det ser nesten ut som om det skal bli ordentlig vinter, for i dag har det snødd tett. Bildet er tatt mens det er et lite opphold; men som man kan se, er en ny snøeling på vei ute i Andfjorden.

(12.02.2005)


I dag var det enkelte gløtt av sol, og på bildet skinner sola på fjellet Toppen på Grytøya. I forgrunnen sees den sørøstligste delen av Finneviksletta. I skillet mellom dyrkamarka og granfeltet renner en liten bekk med det pretensiøse navnet Mølnelva.

(11.02.2005)


Bak gammelfjøset er en bakke som kalles Storbakkan fordi det er den største bakken vi har på gården. Den er vel ikke egnet til å imponere vestlendinger, men det er tilstrekkelig helning til at vannet renner av. Så her er det slik som bildet viser minimalt med is.

(10.02 2005)


I dag er det igjen mildvær med snøsmelting som resultat. Den hyppige skiftingen mellom frost og mildvær gjør at det blir stadig mer is på jordene. Mildværet er i seg selv stressende for plantene, og isdekket skaper ytterligere risiko for overvintringsskader.

(09.02.2005)


Enda en dag med solskinn. Fortsatt står sola lavt på himmelen, og siden jordene her er nordvendt, ligger ennå det meste av landskapet i skygge. Men nå er det bare to uker til sola går over fjellet Elgen som ligger sør for gården, og da har vi sol i flere timer hver dag.

(08.02.2005)


28. januar skulle sola ha skint for første gang i år her på Elgsnes. Det har imidlertid vært overskyet, så det tok ti dager før den nå skinner nede i Vester-Raten. Selv om vi har både lys og varme også i mørketiden, er det likevel noe eget med solas gjenkomst. Ikke så rart da at menneskene var soltilbedere i riktig gammel tid.

(07.02.2005)


Snøværet har fortsatt i dag. Men vinden har dreid på sørvest igjen, så snøen har gått over til sludd; og snart blir det vel regn. Man kan undres på om dette skal bli normalsituasjonen for vinterværet i framtiden.

(06.02.2005)


Så skiftende som været har vært til nå i vinter, har det ikke vært i manns minne. I går kveld var markene nesten bare etter kraftig snøsmelting. I dag morges våknet vi til full vinter. Og utover dagen har det snødd tett. Bildet ble tatt i ettermiddag mens det var el-løye.

(05.02.2005)


Det er nå snøsmelting som var det en vårdag. Stikkrennene gjennom gårdsveien er åpne, og bare den som er avbildet svelger unna minst hundre liter vann i minuttet. Selv om vinden i løpet av dagen har dreid på nord, er det fortsatt plussgrader. Så snøsmeltingen fortsetter.

(04.02.2005)


Med det hålkeføret vi har nå, er det nesten umulig å ta seg fram til fots langs veiene. Så i dag har Vytautas strødd gårdsveien med skjellsand fra Oppsetta. Godt at vi har sandfjære her på Elgsnes.

(03.02.2005)


Fra gammelt av var 2. februar eller kyndelsmesse en viktig merkedag. Mildvær denne dagen var et dårlig tegn. Det betydde et dårlig år. Det ble sagt at "de bekker som går ved kyndelsmess, de står ved korsmess" (3. mai). Mildværet vi har i dag lover derfor ikke bra - om vi skal feste lit til folketradisjonen.

(02.02.2005)


I dag reparerte vi gjødselskrapeanlegget under kvigebingen. For å komme til skrapene, må vi ta opp en spalteplankseksjon. På bildet er det gjort, og Vytautas er i ferd med å spyle rent nedi skraperenna.

(01.02.2005)