Været er mye bedre, og vi har igjen fått veiforbindelse med omverdenen. Men med nærmere fem plussgrader nå i kveld, er ikke rasfaren over, selv om snøen har sunket sammen på grunn av mildværet. Sammenlignet med folk som lever i stadig frykt for at skred eller andre kalamiteter skal ramme dem, har vi det imidlertid fint her ute på neset hvor vi er forskånet for skred, flom, sunami, jordskjelv, vulkanutbrudd, tornadoer og andre av naturens mindre hyggelige eksesser. Da kan vi leve med at veien til Harstad av og til blir stengt.

(29.02.2012)


I dag har det vært vind fra sørvest med regn, sludd og snø. Båtruter har vært innstilt, frakteskip har søkt nødhavn i Andfjorden, og veien over Aunfjellet har vært stengt. Så det ble verken hentet søppel eller melk i dag, og posten uteble også. Men vi har fortsatt elektrisitet, telefon og internettforbindelse, så helt tilbake til gammeltiden er vi heldigvis ikke satt!

(28.02.2012)


De to reinene på bildet har gått nede på innmarka i snart en måned nå. Selv om Hinnøya er helårs reinbeitedistrikt, gjelder ikke beiteretten på innmark. Konflikter knyttet til rein som beiter på eng er ganske vanlig i Nord-Norge. Særlig utsatt er områder på kysten der det blir tidlig bart om våren, slik som her på Elgsnes. Heldigvis har vi vært forskånet for store reinflokker i de senere år, for spesielt i vårløsningen kan skadene på enga bli store.

(27.02.2012)


Etter det store snøfallet i går er det nå mye løssnø. Heldigvis har det ikke vært noe særlig vind i dag, men det meldes om storm i morgen ettermiddag. "Då får han nåkka å fyke i", var et utsagn som ble brukt den gang folk levde nær naturen og forholdt seg til skiftende vær- og vindforhold som en realtitet man måtte tilpasse seg etter.

(26.02.2012)


Vårherre har kledd seg
i høghalsa genser
og huva og votta,
no måkke han sny.

(Arvid Hanssen)

(25.02.2012)


Riktig en finværsdag med nesten vindstille, og selv om det er et tynt slør av skyer på sørhimmelen, skinner likevel sola igjennom. Med slik belysning blir ikke snøflatene kritthvite, og slagskyggene heller ikke så mørke.

(24.02.2012)


I dag har det vært vind fra nordvest med snøbyger. Da bildet til høyre ble tatt midt på dagen, hadde en snøeling nettopp passert. De mørke skyene øvert i bildet er fra denne bygen. Selv om det er blå himmel under, må man ikke la seg lure, for ute i Andfjorden står kovbaken som en vegg. At disse skyene er lyse, skyldes bare at sola skinner på dem, ikke at de er godværsskyer.

(23.02.2012)


22. februar kalles Peder stol til minne om at apostelen Peter ble kirkens overhode. Dagen ble også kalt Per varmestein ut fra tradisjonen om at St. Peter kastet varme steiner i vannet for at tiningen av is og tele skulle begynne. Over hele landet het det at dersom det var solskinn lenge nok på Peder stol til å sale en hest, ville det bli en varm sommer og et godt år. I formiddag var det solskinn lenge nok til å sale flere hester, så da bør sommeren 2012 bli bra.

(22.02.2012)


Vi er inne i en uværsperiode, og i formiddag var det en kort periode da nordvesten var oppe i storms styrke. Men som de gamle sa: "Han e stærkast når han kjæm me han:" Så etter hvert stilnet vinden av, og i kveld har den igjen dreid på sørvest. Det betyr som regel at et nytt lavtrykk er på vei.

(21.02.2012)


Grisværet og nordavindskulingen var i dag morges snudd til klarvær og bris fra sørligkanten. Men da temperaturen falt i går ettermiddag, frøs vindmåleren fast, så denne delen av værstasjonen var ute av drift fram til klokken 18 i kveld da temperaturen hadde steget så pass at registreringen av vindretning og vindhastighet igjen var i funksjon. Bildet til høyre ble tatt ved 16-tiden i ettermiddag, og viser at snøen fortsatt dekker deler av nordveggen på Ørnulfnaustet.

(20.02.2012)


Med plussgrader og nordvestkuling kommer snøen i store våte flak som fester seg på alle nordvendte hus- og fjøsvegger. Bildet til høyre er tatt fra Myra nedenfor Storbakkan, og viser fra venstre gammelfjøset, våningshuset og nyfjøset. Fjøset til høyre er egentlig ikke nytt, ettersom det til høsten er 30 år siden det ble tatt i bruk. Men sammenlignet med fjøset til venstre, som er fra 1894, er det fortsatt av relativt ny dato.

(19.02.2012)


Selv om det er overskyet, vises lysningen over fjellet Elgen at sola er kommet ganske høyt på himmelen. Nå er det bare fire dager igjen til Peder stol, da sola "kliv Elgen". Det betyr at litt av solksiva er synlig idet den passerer Middagstinden, som sett herfra er det høyeste punktet på fjellet sør for gården. Imidlertid stammer denne tidfestingen til en fortid da alle bodde nede i Gården, så andre steder på Elgsnes kan få sol sammenhengende fra formiddag til ettermiddag litt senere.

(18.02.2012)


Så ble det ordentlig vinter i år også. Bildet til høyre er tatt i et dåll mellom snøbygene. De mørke skyene langs horisonten er en snøbyge som har passert, og er i ferd med å forsvinne ut i havet. Og utenfor venstre billedkant står en ny byge på lur. I dag måtte til og med snøfreseren tas i bruk for andre gang i vinter for å holde gårdsveien åpen.

(17.02.2012)


I dag kom det cirka en tomme snø. Dermed var også sandfjæra dekket med snø inntil floa kom. Bildet er tatt fra steinbarrieren nedenfor Storåkeren. Steinen er lagt der for å beskytte mot utvasking av åkerland.

(16.02.2012)


Dagene blir lengre, og snøen på markene gjør sitt til å utsette skumringen. I dag tentes veilysene på gårdsveien derfor først klokken 17. Et tidsur slår av lysene klokken 00:15 og på igjen klokken 06:45. Dermed er det ikke lenger så mange timer i døgnet at det er behov for elektrisitet til å lyse opp fjøsveien.

(15.02.2012)


Det har vært overskyet en god stund nå, så når sola endelig titter fram, står den ganske høyt over forsenkningen i terrenget mellom Hovmannstiaksla og Nonshågen. Og selv om det er dis på sørhimmelen slik at soløyet ikke vises på bildet, forgyller likevel solstrålene snøen fra Ebergplassen og oppover Storbakkan.

(14.02.2012)


Selv om det bare har kommet 6 centimeter snø her på Elgsnes, har det i tillegg kommet 29 millimeter regn siden fredag. I fjellene har også denne nedbøren kommet som snø, så fjellet Litjetussen på Gytøya som sees på bildet til høyre, er nå helt dekket av snø. Klikk på bildet for å se et panoramabilde av hele Grytøya.

(13.02.2012)


Det har ikke vært mye behov for brøyting av veien mellom Aun og Elgsnes i vinter. Nå er det nesten en måned siden det sist kom snø, så Hilmar er nok glad for at han har fastpris på brøyteroden og ikke betaling per time eller kilometer utkjørt distanse.

(12.02.2012)


I dag kom det hele 17 millimeter nedbør i form av regn som gikk over til sludd og snø. Et ufyselig vær, men kanskje er dette begynnelsen på den egentlige vinteren. De gamle sa at mars er en snømåned, så det kan fortsatt komme mye snø før det blir vår i bakkene.

(11.02.2012)


Så er reinen her igjen. Denne gangen er det bare to bukker som går og beiter nede på Bertelåkeren. Det er å håpe at det ikke er fortroppen for en større flokk. For noen år siden var det over 40 dyr på innmarka i vårløsningen. Da så gjenleggene ut som om de var harvet etter at reinflokken hadde gått der.

(10.02.2012)


Høyspentmasten på bildet til høyre står oppe på Stormyra, og har stått på skakke lenge. For noen år siden fikk Hålogaland Kraft beskjed om at vi hadde gravemaskin i arbeid på gården og at de dermed kunne få gjort arbeidet med masten på en billig måte. Dette var ikke interessant, og etter ytterligere noen år ble det så avtalt at de kunne få kjøre ut på enga etter slåtten i 2010 for å rette opp høyspentmasten. Fortsatt står masten på skakke, selv om nivået på nettleien burde tilsi at elektrisitetsnettet var i perfekt stand.

(09.02.2012)


Fra den ene ytterligheten til den andre: I dag har det vært 6 plussgrader, og dermed forsvant det lille som var av snø på markene. Selv i Grytlandsfjellene begynner det nå å bli bart. Man er jo blitt vant med at det ikke kommer særlig mye snø før jul, men nå har det gått mer enn en uke av februar uten at det er tegn på nedbør i form av snø.

(08.02.2012)


Det er sjelden at det blir så kaldt her ute i havgapet at det dannes islag i fjæra. De siste dagene har det imidlertid vært lave temperaturer, og i går morges var det hele 14,5 minusgrader. Slik kulde må man trolig tilbake til begynnelsen av 1960-tallet for å finne maken til her på Elgsnes. Men i dag har temperaturen igjen steget, og i kveld er det plussgrader.

(07.12.2012)


På samefolkets dag kan det passe med dette bildet fra tuften ovenfor Finnefjæra ute i Vester-Raten. I en tingprotokoll fra midten av 1700-tallet er en Erik Monsøn nevnt. Han var en "fattig Fin" som var henvist boplass på Elgsnes for, som det het, "at søge sit Brød ved sin Udror". Kanskje var det nettopp han som bodde her. Mer om sameboplassene på Elgsnes finnes under menyen Gårdshistorie.

(06.02.2012)


En kald dag med sørøstlig kuling og minus 12 grader. Temperaturen imponerer nok ikke folk som bor i innlandet, men når man bor ytterst på ei smal landtunge med hav på nesten alle kanter og kulingen står rett på, biter 12 minusgrader godt. På bildet vises det hvordan sjøsprøyten har frosset til is oppover berget på østsiden av Masterhågen.

(05.02.2012)


Over lengre tid har vi hatt kald vind fra sørligkanten. Men nå må det være mildere luft høyere oppe, for det er under slike forhold at det optiske fenomenet hildring oppstår. Lyset byes av, og det kan synes som om yer og holmer svever i luften. På bildet til høyre er deler av Dverberg p Andya blitt borte, mens resten synes å sveve på en luftpute.

(04.02.2012)


Det blir litt mer solskinn for hver dag som går, men fortsatt er det stort sett bare nede i Vester-Raten at sola skinner. Så inntil videre får vi glede oss over fargespillet på himmelen rundt soloppgang og solnedgang. Bildet til høyre viser sørvesthimmelen ved halvfiretiden i ettermiddag.

(03.02.2012)


Kyndelsmessdagen var fra gammelt av en viktig merkedag. Nå var halve innefôringsperioden unnagjort, så det var viktig å ha halve vinterfôret igjen om det ikke skulle bli bunød. Mildvær denne dagen varslet et dårlig år. Selv om vi ikke har nevneverdig snø på markene, har det frosset is i fjæra. Dermed burde avlingen for kommende sesong være sikret, skal man tro på den gamle folketradisjonen.

(02.02.2012)


I ettermiddag lå det et rødlig skjær over det tynne sløret av skyer på himmelen. Disse skyene var altså så høyt oppe at solstrålene nådde dem selv om skumringen hadde begynt på bakkenivå. Elgsnes er den smale landtungen som stikker ut fra venstre i bildet. Til høyre sees Grytøya, og helt bakerst skimtes Andøya. Klikk på bildet for å se en større panoramaversjon.

(01.02.2012)