I dag var skydekket ikke så massivt, og da bildet ble tatt, skinte sola på Jamnfjellet og Litje-Tussen på Grytøya. Straks ble det mer kontrast og liv i bildet enn i går da lyset var flatt og difust. Husene på bildet er fra venstre Ratenaustet, Normangården, Ratefjøsen og Ørnulfnaustet.

(28.02.2015)

 


Bildet til høyre er tatt fra Storbakkan nedover mot Vester-Raten. Tett skydekke gjør lyset diffust. Med liten lys- og fargekontrast framtrer derfor bildet nærmest som om det er i svart/hvitt.

(27.02.2015)


Det har vært plussgrader på dagtid siden snøfallet for fire dager siden, og bare nattefrost av betydning en natt. Så dermed smelter snøen enda en gang. Men fordi det ikke er mange plussgrader, skjer snøsmeltingen langsomt. Dermed er jordene fortsatt dekket av snø. Bare på veiene, som er børytet, begynner isen å vise seg.

(26.02.2015)


De siste to dagene har det vært nærmest vindstille, mens det har vært mer urolig vær denne vinteren enn hva vi har hatt på mange år. Verst var stormen Ole, som gjorde mye ugagn i havna nede på Raten. Heldigvis var båtene tatt på land og lagret trygt oppe på Storbakkan. I april skal de igjen klargjøres for ny turistsesong. Klikk her for å se båtene i sitt rette element.

(25.02.2015)


24. februar ble kalt Mattismesse til minne om St. Mattias som var apostel etter Judas Iskariot. Dagen ble også kalt laupårsmesse fordi skuddårsdagen blir skutt inn mellom 23. og 24. februar, ikke som siste dag i måneden slik man i dag er tilbøyelig til å tro. Det ble sagt at Mattis bryter is, og er det ingen is, gjør han is. I dag har det vært stille vær og plussgrader, så da kan vi regne med mer mildvær framover.

(24.02.2015)


Bertelstua til høyre i bildet står på den gamle gårdshaugen som var hovedbøl på gården fra middelalderen av. Husene til bnr. 3 og 4 var samlet på gårdshaugen fram til utskiftningen i 1883 da eieren av bnr. 4 ble pålagt å flytte husene til sin egen grunn. Dette ble imidlertid en så stor økonomisk belastning at han gikk konkurs. Sønnen prøvde å overta, men måtte gi opp etter to år. Ny eier ble Mikal Kristiansen fra Meløyvær, som var farfar til nåværende eier, Hallstein Kristiansen. Husene bakerst i bildet tilhører bnr. 4.

(23.02.2015)


22. februar kalles Peder stol til minne om at apostelen Peter ble overhode for den katolske kirken. I folketradisjonen ble dagen også kalt Per varmestein ut fra forestillingen om at St. Peter kastet varme steiner i vannet på denne dagen for at telen skulle gå opp. Bildet til høyre vitner ikke akkurat om at våren er i anmarsj, men enten det skyldes St. Peter eller ikke, så var det en centimeter mindre tele i dag enn for en uke siden.

(22.02.2015)


Det er lite snø igjen på bakken oppe på Øverlandet etter ei uke med mildvær. Sola står imidlertid fortsatt så lavt på himmelen at den har liten effekt på snøsmeltingen her på Elgsnes hvor terrenget har helning mot nord. Skyggene av et brøytestikk og ei høyspentmast på bildet til høyre illustrerer solhøyden ved halvettiden i ettermiddag.

(21.02.2015)


Det har vært maksimumstemperatur over frysepunktet i nesten en uke nå, men det som har fått virkelig fart på snøsmeltingen, er at også nattetemperaturen har kommet på plussiden med god margin. Så nå er det speilis, eller glarhålka som vi sier på dialekt, på alle veier som har vært brøytet.

(20.02.2015)


Trondhjemsborgeren John Ellingsen Norman var den første handelsmannen som vi med sikkerhet vet hadde tilhold på Elgsnes. I 1682 framgår det av skatteprotokollen at han har "sat op Hus paa Kongl. Mays. Grund - Raten kaldet - og der hafer sit Leye". Første byggetrinn av hovedbygningen på bildet ble utført i 1723 av sønnen Nils Johnsen Norman. Han døde imidlertid plutselig, og enka Maren drev virksomheten videre. Klikk her for å se interiørbilder fra Normangården som nå brukes som gjestehus for turister.

(19.02.2015)


Selv med tett skydekke er det nå lys nok til å fotografere på frihånd ved 17-tiden på ettermiddagen. Naustet på bildet ble bygd av Ørnulf Andersen i 1978 nedenfor Kattbekken og på østsiden av tomta etter Notnaustet som var med i handelen da Edvard Ruud senior i 1881 kjøpte halvparten av eiendommen til handelsstedet på Raten. Notnaustet ble den gang flyttet, men nå er det borte, og begge tomtene er slettet ut og dyrket opp.

(18.02.2015)


Fortsatt kommer posten seks dager i uken, men regjeringen vil innføre EUs tredje postdirektiv som betyr fri konkurranse i de lukrative markedene rundt Oslofjorden. Når Posten mister store inntekter i de lønnsomme områdene, vil det måtte føre til dyrere og dårligere posttilbud i Distrikts-Norge. Regjeringens forslag har nå vært ute på høring, og resultatet var at bare 7% av høringssvarene støtter forslaget. Det er å håpe at Stortinget lytter til dette klare votumet for dagens system.

(17.02.2015)


Selja sprer frøene sine med vinden, og ett frø falt ned i kanten av steinfyllingen nede på Raten der mye av steinen fra jordene er deponert. I årenes løp har fyllingen blitt til en stor snuplass, godt fundamentert med stein i opptil fire meters dybde. Og i kanten av fyllingen spirte frøet til ei lita selje som fikk vokse i fred for kutteredskaper, men som likevel har hatt en hard oppvekst midt i nordavindsglefsten.

(16.02.2015)


Etter solskinn i går og på formiddagen i dag, kom det inn skyer som igjen stengte sola ute. Men uansett tumler nam ikke lenger rundt i mørke det meste av døgnet. Daglengden er nå på vel sju og en halv time, og med snø på bakken og lys himmel, varer dagslyset enda lenger.

(15.02.2015)


For 17 dager siden skulle sola ha vært tilbake her på Elgsnes, men skyer og snøkov har dekket for sola så og si hele tiden. I dag klarnet det imidlertid opp, og sola kom til syne mellom Hovmannstihågen og Nonshågen. Om knapt en uke går den over fjellet Elgen sør for gården, og da kan det bli mye solskinn bare det blir klarvær.

(14.02.2015)


Det har vært mindre vind i dag, og dermed mindre fokk. Så det har holdt med en gangs brøyting av gårdsveien. Fram til denne uka har det nesten ikke vært behov for snørydding denne vinteren, men nå må det brøytes for postbilen, melketankbilen, kraftfôrbilen og andre som har behov for å bruke veien. Forhåpentligvis løyer vinden enda mer, og nysnøen setter seg slik at den ikke fyker så lett.

(13.02.2015)


I løpet av natten og formiddagen kom det en god del snø, og utover dagen økte vinden på til sterk kuling fra nordvest med liten storm i kastene. Det betyr at snøfokket blir ganske tett, så for å ta dagens bilde var det nødvendig å vente på et el-løye. Men ute i fjorden står neste byge klar. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(12.02.2015)


Politikerne prater stadig om bedre kollektivtilbud, men her på Elgsnes har kollektivtilbudet blitt stadig dårligere. For vel femti år siden var det seks anløp av grytlandsferga og tre av lokalen per uke. Etter at veien kom ble det daglig bussforbindelse, noe som ble redusert til at bussen kom på bestilling, først mandag til fredag, men til slutt bare på fredag. Lorian og Lavinia har utrolig nok klart seg uten bil i snart sju år her ute, men etter at de fikk barn, ble dette uholdbart. På bildet poserer Lorian stolt foran Mazdaen som han har anskaffet.

(11.02.20|5)


Det blåste friskt i formiddag med full storm i kastene da MS Kyst passerte Elgsnes for sakte fart og la på Andfjorden. De hadde ikke AISen på, så det er ikke godt å si hvor båten skulle. En stund etter passerte hurtigruten MS Polarlys på sør i 14 knops fart uten å la seg hefte av vind og bølger.

(10.02.2015)


Det gikk bare fire dager etter at en tidligere skade på moloen i Bryggestøa var reparert før stormen Ole slo till med full kraft. Da vinden var som sterkest, var det springflo, og med eksepsjonelt høye bølger, slo de over moloen på yttersiden av havna. Selv om siden som vendte mot uværet stod, gjorde bølgene stor ugagn på innersiden. Så nå blir det en ny reparasjon. Det er å håpe at været roer seg snart, men i kveld er det igjen full storm i kastene.

(09.02.2015)


Strømmen kom tilbake et kvarter over midnatt, så kveldsstellet i fjøset ble veldig sent. Strømforsyningen har vært stabil i de senere år, så det har ikke vært behov for å få reparert nødstrømsaggregatet. Men nå har strømmen vært borte i timesvis to ganger i løpet av vel en uke, så kanskje det er på tide igjen å sikre seg reservestrømforsyning.

(08.02.2015)


I dag har det vært full storm med sterk storm i kastene over lengre tid. Uvanlig høye bølger i kombinasjon med høy vannstand gjør at bølgene slår over barrieren av stein som er lagt opp langs stranda, og i Bryggestøa slår bølgene over moloen. Fra i ettermiddag har vi også vært uten strøm. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(07.02.2015)


I dag var dyrebilen fra Nortura og hentet sju oksekalver. De skulle imidlertid ikke til slakteriet, men til en som driver med oppfôring av kalver til slaktemodne okser. Da fjøset her på gården ble bygget på begynnelsen av 1980-tallet, var det sterke begrensninger på hvor store fjøsene kunne være. Dermed måtte melkekyrne prioriteres, og det ble ikke plass til fullt påsett.

(06.02.2015)


I dag skiftet vindretningen fra sørøst til sørvest, og dermed steg også temperaturen over frysepunktet. På det meste var det fire plussgrader, og regn i tillegg gjorde at det tynne snølaget på markene enda en gang ble borte, bare rester av fokkskavler og brøytekanter er igjen.

(05.02.2015)


Bildet til høyre ble tatt i dag fra ytterst i Rateneset i retning sør. Bebyggelsen på Raten sees til venstre i bildet, dernest hus og naust på Ebergplassen og til høyre er husene på Storbakkan. Ved å klikke på bildet får du opp en større panoramaversjon der også bebyggelsen nede i Gården er med.

(04.02.2015)


Selv om det ikke blir tungsjø ut Toppsundet, har sørøstlig kuling over lang tid klart å vaske vekk småstein fra innsiden av yttermoloen som beskytter havna på Raten. Dermed hadde også større steiner glidd ut, slik at det var behov for mer plastringsstein også på innsiden av moloen. I dag var derfor en gravemaskin fra Brødrene Killi her og utbedret skaden og forsterket moloen. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(03.02.2015)


Kyndelsmessdagen 2. februar var en særdeles viktig merkedag. Nå var halve innefôringsperioden unnagjort, og hadde man halvparten av vinterfôret igjen, ble det ikke bunød til våren. Det ble sagt at de bækkan som går ved kyndelsmess, de står ved korsmess (3. mai). Kaldværet vi har nå, bør dermed borge for en tidlig vår. Det ble også sagt at han kyndelsmess-Knut kjæm og jage jula ut. For nå var det på tide å gjøre klar båt og børnskap til lofotfisket.

(02.02.2015)


Bildet til høyre ble tatt fra veien ovenfor Oppsetta idet skumringen var i ferd med å falle på ved firetiden i ettermiddag. Lyset midt i bildet er utepæra på Normangården nede på Raten. Ellers vises naustet og fjøset på Raten samt Ørnulfnaustet helt til høyre i bildet. Lysene i bakgrunnen er veilys i bygda Dale på Grytøya.

(01.02.2015)