Etter lang tids klarvær var det plutselig skyer på himmelen da det lysnet av dag, og i formiddag var det til og med mulig å observere et par snøfiller i luften. Men snøvær ble det ikke, så nå snakkes det om fare for frosne vann- og kloakkrør. Og i kveld var det igjen stjerneklar himmel.

(31.01.2012)


Nede i Vester-Raten hadde tyskerne under krigen et fort bestykket med fire femtencentimeters franske kanoner som de hadde tatt som krigsbytte fra Maginot-linjen. Kanonene var fordelt på to batterier, Batterie Heinrich, som bestod av de to nordligste kanonene, og Batterie Grate. Bildet viser fundamentet etter den nest sørligste kanonen hvor svingkransen er grasbevokst og der krattskogen nå vokser opp rundt kanonfundamentet.

(30.01.2012)


I Oppsetta hvor storbåra normalt ikke når til, er det ikke laget steinforbygning mot sjøen. Derfor blir det tydeligst her at havet stiger. Bildet til høyre viser hvordan bølgene har vasket ut jorda flere meter ovenfor det som hittil har vært strandlinja. Bare der strandrugen har hatt et kraftig rotsystem står det fortsatt noen grastuster igjen utenfor det som er i ferd med å etablere seg som det nye flomålet.

(29.01.2012)


Sola er tilbake, selv om den i dag bare skinte nede i Varden i Vester-Raten, og bare var synlig en kort stund rundt kl. 13:20 i søkket mellom Nonshågen og Finnhållhågen. Men nå er det ikke mange dagene til vi har solskinn både formiddag og ettermiddag. Og på Peder Stol kliv sola Elgen, så fra da av har vi solskinn hele dagen.

(28.01.2012)


Bildet til høyre viser det som er igjen etter naustet hvor husmannen på Ebergplassen, Hans Peder Kristiansen, hadde båten sin. Størrelsen på tomta og de høye murene kan tyde på at en utrangert hvelvet båt har vært en del av byggverket. Ved folketellingen år 1900 bodde det sju personer på Ebergplassen. Familien ble imidlertid hardt rammet av tuberkulose, og på kort tid døde nesten alle som bodde der.

(27.01.2012)


Et tynt slør på himmelen dempet sollyset på fjellene rundt oss, så på bildet til høyre er det knapt synlig at sola skinner på Andøyfjellene i bakgrunnen. Nå har det vært klarvær i en uke, men som så ofte før skyer det til når 28. januar, som er soldagen her på Elgsnes, nærmer seg.

(26.01.2012)


Nå ligger det meste av Grytøya badet i solskinn, deriblant gårdene Grøta og Alvestad. Stort sett er det bare fjellet Elgen her på Elgsnes som skaper skygge på andre siden av Toppsundet. Samme fjell skygger også effektivt for sola her på gården, og når vi om tre dager forhåpentligvis ser sola også her på Elgsnes, skjer det etter at den har passert Elgen som ligger rett sør for gården.

(25.01.2012)


Midt på dagen i dag lå kysttankeren Bergen Faith og rak innom Rateneset. Den var åpenbart utenfor skipsleia, og så nær land at det var grunn til å undres på om mannskapet hadde kontroll over situasjonen. Etter et kvarters tid fortsatte imidlertid tankeren inn Toppsundet og la senere på dagen til ved tankanlegget på Gansås. Klikk her for å se detaljer om skipet.

(24.01.2012)


Appetittfôringsvogna som henger på en skinnegang over fôrbrettet, går vanligvis kontinuerlig hele døgnet, bare avbrutt av at den to ganger per dag må kjøres ut i fôrsentralen for å fylles med silofôr og kraftfôr. Men surfôret tærer på metallet, og i dag måtte flere av de vertikale rørene mellom eteåpningene skiftes ut. Dermed ble ungdyrene utålmodige, og da vogna endelig stoppet foran dem, ble det kamp om å slippe til ved matfatet.

(23.01.2012)


Det er visstnok "snøstorm" og "snøkaos" i Norge for tiden. Her midt i landet har vi ikke merket noe til det, så snøværet er tydeligvis begrenset til de sørlige utkanter av kongeriket. Som det framgår av bildet til høyre, er det stort sett barmark, og på himmelen finnes det ikke antydning til skyer. Klikk på bildet for å se en større panoramaversjon.

(22.01.2012)


På toppen av Masterhågen lå det en gang ei stor gravrøys fra tidlig metalltid, det vil si for 4000 - 2000 år siden. Trolig er steinen brukt under byggearbeid på handelsstedet, for i dag kan bare fundamentet av gravhaugen skimtes i terrenget. Midt i er det ei steinsatt forsenkning som man kan tenke seg har vært selve gravkammeret. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(21.01.2012)


Solskinnet kryper stadig lengre nedover i Grytlandsfjellene, og snart ser man sola på Alvestad og Grøtavær. På denne siden av sundet må vi nøye oss med avglansen fra solskinnet i Grytlandsfjellene ennå en stund.

(20.01.2012)


I dag var det tydelig solskinn på Andøyfjellene selv om det ikke var klarvær langs horisonten i sør. Det betyr at sola nå er kommet et stykke opp på himmelhvelvingen. Og nå er det snart bare en uke til vi kan se sola også her på Elgsnes om været er gunstig.

(19.01.2012)


Snøsmeltingen fortsetter, og i dag var det rent vårlig på engene ned mot Vågen. Bildet til høyre bringer tankene hen på en vårdag med mild sønnaving og klukkende bekker. Og nå begynner det også å bli så lyst at man ikke behøver å drasse på stativ for å ta bilde litt utenom middagsleite.

(18.01.2012)


Et par dager med mildvær var nok til å få barmarka fram igjen. Disse mildværsperiodene midt på vinteren er ikke noe nytt, men med lite snø før jul slik det har vært de siste årene, blir det oftere barmark enn før. Så lenge det er tele i jorda og det ikke bygges opp islag på overflaten, gjør dette neppe så mye for plantenes evne til å overleve vinteren, selv om slike temperatursvingninger er en ekstra stressfaktor for engvekstene.

(17.01.2012)


Oppe i bratte berget på østsiden av Masterhågen står en rusten tørnering som minne fra en tid da det var kai her. Kaia var den første i gamle Trondenes, men lå værutsatt til, så den ble tatt av stormen en gang på 1800-tallet. Og brygga som stod på berget innenfor, blåste på havet ved en annen anledning i samme århundre.

(16.01.2012)


I dag spratt temperaturen opp i sju plussgrader, og i ettermiddag og kveld har det i tillegg kommet åtte millimeter regn. Dermed smelter snøen som kom for to dager siden ganske fort. Da bildet ble tatt midt på dagen i dag, var snøsmeltingen såvidt begynt, men de mørke skyene i bakgrunnen på bildet bærer bud om at nedbør er på vei.

(15.01.2012)


Så er igjen sola tilbake, om enn bare som bleke røde stråler på toppen av Grytlandsfjellene. Uansett er det godt å se at sola er i rute, selv om det akkurat i dag er to uker til vi får det første glimtet av søløyet her på Elgsnes - hvis vi er så heldige at det er klarvær.

(14.01.2012)


En skikkelig snøværsdag der snøen står som en vegg ute i Andfjorden og sikten ikke er lengre enn til Ringskjæret ytterst i Vester-Raten. På dialekt sier vi at snyen lave ne'. Kontrasten og fargene blir borte i snøværet slik at bildet til høyre nærmest ser ut som et sort/hvitt-fotografi.

(13.01.2012)


Da hurtigruten Richard With passerte på sør ved halvtitiden i dag, hadde fortsatt ikke fotocellen slått av veilysene, noe som vises på taket av naustet til høyre i bildet. Men himmellyset på sørøsthimmelen gir nå Grytlandsfjellene et gyllent skjær. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(12.01.2012)


Den vinden som kom i går kveld, ble kortvarig. Etter det steg temperaturen over frysepunktet og snøen kom i store våte flak, eller "luggesola" som det kalles på disse kanter. Så da det ble lyst i dag, var skogen dekket med snø slik bildet til høyre viser.

(11.01.2012)


Etter snøfallet tredje og fjerde juledag har det stort sett vært oppholdsvær fram til i dag. Da bildet til høyre ble tatt i formiddag, var det sørlig kuling med snøbyger. Senere klarnet det opp, og i kveld spaknet vinden og det begynte å snø igjen. Kombinasjonen av stille vær og snøfall er sjelden et godt tegn. "Han kjæm vel av en kajnt", sa de gamle og mente at nå kunne vi vente sterk vind.

(10.01.2012)


Den store muren på bildet er restene etter tyskebrakka Sachsen som ble revet etter krigen. På 1950-tallet planla Forsvaret et fort her på Elgsnes, og ei anleggsbrakke ble ført opp på muren. Men da planene ble skrinlagt, ble brakka, som fikk navnet Strømstua etter entreprenøren, overtatt av grunneieren. Senere ble brakka med tomt solgt som hytte til Leik Ruud Jørgensen, og da dette var i en tid da fritid var et fremmedord på landsbygda, fikk bygningen fort navnet Leikestua, selv om grunnboknavnet på eiendommen var Marilund. Senere ble hytta solgt videre, og kalles nå Lorentzenhytta etter eierne.

(09.01.2012)


Mathias Losnedal var fra Eivindvik i Sogn og kom som dreng til handelsstedet på Raten i 1868. Han var den første med agronomutdannelse i Trondenes kommune. Sammen med kona Johanna bygde han husmannsplassen på Lyngmyra, se bildet til høyre. Lyngmyra ble skilt ut som selvstendig bruk i 1922, og var bebodd til rundt 1970.

(08.01.2012)


Nå er det 16 dager siden sola snudde, og i dag var det første gang i år at solstrålene farget skyene på sørhimmelen røde midt på dagen. Selv om sola viser at den er i rute, og mørketiden her er slutt 11. januar, er det fortsatt tre uker til vi kan se øverste kanten av solskiven her på Elgsnes. Dette skyldes at gården ligger nordvendt med fjell mot sør.

(07.01.2012)


I dag er det trettende dag jul, eller trettendagen som den også kalles. Denne dagen markerer slutten på romjula, det vil si rommet mellom ny og gammel jul. Forskjellen oppstod da vi gikk over fra juliansk til gregoriansk kalender i år 1700. Dagen var en viktig merkedag for vårværet og årsveksten. I Sør-Norge var mindvær det beste tegnet, mens det her nord var omvendt. Med klarvær og kulde skulle derfor utsiktene for fôråret 2012 være gode. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(06.01.2012)


I dag var det igjen klarvær, og temperaturen falt godt under frysepunktet. Da bildet ble tatt midt på dagen, var vesthimmelen rosa. I bildet sees Kinneset på Hinnøya til venstre og Bjørnskinnaksla på Andøya til høyre. Foran ligger Nordste Måsskjæret, og nærmest stikker øverste toppen av Litjeknausen opp av havet.

(05.01.2012)


Dagens bilde er tatt fra Kveitskjæret og viser fra venstre bebyggelsen på bnr. 2, 3 og 4. Bakenfor sees fjellet Elgen som gården har fått navn etter. Igjen er det overskyet, og dermed blir det umiskjennelige blåfargede møketidlyset framtredende.

(04.01.2012)


Det merkes allerede at dagene blir lysere, og sørvesthimmelen hadde et gyllengult skjær i ettermiddag som for å minne oss om at sola nå er på opptur igjen. Eller for å si det på en astronomisk mer korrekt måte: Det merkes at jordaksen på den nordlige halvkule ikke lenger heller så mye bort fra sola.

(03.01.2012)


Det har ikke vært nedbør de siste dagene, men med tørr landvind og temperatur over frysepunktet, svinner det tynne snølaget. På bildet vises det tydelig at grasstubben igjen er blitt synlig på Øverlandet.

(02.01.2012)


Godt nytt år!

(01.01.2012)