Klarværet i går ble ikke langvarig. I dag er det igjen overskyet, selv om skydekket verken er lavt eller tett. Bildet til høyre er tatt fra snuplassen på Raten og viser fra venstre huset på Eberbplassen, Ørnulfnaustet og bebyggelsen på Storbakkan, med nyfjøset helt til høyre i bildet. I bakgrunnen sees fra venstre Elgaksla, Hovmannstiaksla og Nonshågen.

(31.01.2013)


En fin dag med skyfri himmel og Grytlandsfjellene badet i sol. Her på gården er det bare nede i Vester-Raten at sola skinner en liten stund, mens bebyggelsen fortsatt ligger i skygge. Men den ene dagen blir et "hanefjed" lengre enn den foregående for å bruke et gammelt uttrykk. Så snart blir det mer solskinn også her på Elgsnes.

(30.01.2013)


Selv om det var skyer på himmelen også i dag, tittet likevel sola fram på vestsiden av Nonshågen ved halvtotiden i ettermiddag. Og siden dette var en dag på etterskudd, var nå nesten hele soløyet synlig. Godt å se at sola er i rute!

(29.01.2013)


28. januar er soldagen her på Elgsnes, men som så mange ganger før er det overskyet når man skal ønske sola velkommen tilbake etter om lag to måneders fravær. Dagene er uansett blitt merkbart lengre. Så da bildet til høyre ble tatt ved halvtretiden i ettermiddag, var det fortsatt mulig å gjøre det på frihånd selv med tett skydekke.

(28.01.2013)


Nå skinner sola på Alvestad og Grøtavær, og selv om det er solskinn på sørsiden av Elgen og på Måsskjæran, er det fortsatt en dag til vi kan få det første glimtet av sola her på Elgsnes. Men det forutsetter en like fin dag som i dag. Klikk på bildet til høyre for å se en større panoramaversjon.

(27.01.2013)


Rein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt har beitet på innmarka her på Elgsnes siden nyttår. Det er gitt beskjed til reineierne, men lite synes gjort for å få reinen vekk. Selv om det er reinbeite på Hinnøya hele året, skal reinen beite i fjellet og i utmarka, og reineierne har vokteplikt for å sørge for at den ikke kommer ned på innmarka. Men akkurat det synes de ikke å ta så tungt.

(26.01.2013)


For en uke siden kom det mye regn. Etter som det er torvtak på Normangården, renner ikke alt vannet av med det samme. Så da temperaturen falt under frysepunktet, vokste istapper fra taket. På grunn av kraftig vind fra nordvest, ble ikke istappene loddrette som forventet, men bøyd unna vinden. Dette skyldes ikke at isen er fleksibel, men at vannet som får istappene til å vokse, hele tiden ble blåst over på lesiden av istappene.

(25.01.2013)


Det går framover med restaureringen av Normangården på Raten. I dag var det både snekkere, elektrikere og malere i sving. Og i går var rørleggeren på besøk for å planlegge røropplegget. En murer har også vært her for å se på restaurering av pipe og brannmurer, men han har ikke latt høre fra seg etterpå, så da må det purres.

(24.01.2013)


Vinden har avtatt noe, og selv om det har kommet litt snø, er det langt fra så mye som spådd i værmeldingene. I forsikringsbransjen var man tydeligvis bekymret etter meldinger om ekstreme snømengder, for vi fikk sms om denne faren. Til tross for dette oppstyret, utgjorde snøen som kom i dag snarere millimeter enn meter.

(23.01.2013)


I dag har det vært nordvest kuling hele døgnet. Litt snø har det også kommet, men når det snør horisontalt, er det ikke mye som legger seg nede ved sjøen. Ute på storhavet er det nok sterkere vind, for sjøburden er kraftigere enn hva en stakkels kuling greier å skape.

(22.01.2013)


Etter gårdagens finvær frisknet vinden på fra sørvest. Med sørvesten kommer det som regel regn, og den antydningen til snø som var på jordene i går, forsvant fort. I ettermiddag dreide vinden til nordvest, men de ventede minusgradene med snø uteble. Imidlertid er det grunn til å regne med at barmarksperioden snart tar slutt også denne vinteren.

(21.01.2013)


Sola skinner nå langt ned i Grytlansdfjellene. Men fortsatt er det 8 dager til vi kan få det første glimtet av soløyet her på Elgsnes - om det er klarvær på sørhimmelen. Så inntil videre får vi nøye oss med gjenskinnet fra Grytlandsfjellene. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(20.01.2013)


De store nedbørsmengdene i går gjorde liten skade fordi barfrosten tidligere hadde sørget for godt med tele i jorda. Men med barfrost følger også mye is i grøftene, og noen stikkrenner var derfor tette. Oppe på Stormyra førte det til at kanalene ble stående fulle av vann. Dersom alt dette vannet fryser til is, kan det gå langt ut på våren før Stormyra begynner å tørke opp.

(19.01.2013)


Dette ble en dag med vedvarende regn. Og før dagen var omme hadde det kommet 42 millimeter nedbør. På det meste kom det fire millimeter regn per time. Til tross for at det på forhånd var mye is i veigrøftene, så det ut for at stikkrennene stort sett greide å svelge unna. Full oversikt over eventuelle skader får man imidlertid ikke før det igjen blir lys dag.

(18.01.2013)


De rødfargede skyene på sørvesthimmelen forteller at sola er i rute også i år. I mer poetiske vendinger kan man si at sola går sin gang, men det er et lån fra tittelen på Gunnar Larsens oversettelse av Ernest Hemingways debutroman - "Og solen går sin gang". Originaltittelen var for øvrig "The Sun Also Rises", noe som ikke passer her nord hvor vi har både mørketid og midnattsol.

(17.01.2013)


Det rosa himmellyset er typisk for denne tiden av året. Perioden med blått mørketidslys er forbi, for med klarvær og hav mot sør ville vi hatt solskinn nå. Men fortsatt er det 12 dager til vi i kan se sola her på Elgsnes. Skipet på bildet er frakteskuta MS Kyst, som siden den går innerleia forbi Elgsnes trolig er på vei til Snærneset på Skjerstad for å laste grus eller sand.

(16.01.2013)


I dag kom det en sluddbyge med lappsklætta som vi sier på dialekt. Det betyr at sluddet kommer i store, våte flak. Noe skikkelig vinterlandskap ble det ikke, men et anstrøk av hvitt gir et forvarsel om en vinter som før eller siden vil komme også hit til Elgsnes.

(15.01.2013)


På fjernsynet meldes det om mye snø, godt skiføre og ekstremkulde i Norge. Det er så man lurer på om man bor i dette "Norge" det prates om i media. Hos oss er det barmark og langt fra ekstremkulde. Egentlig er mediadekningen bare nok et bevis på at definisjonsmakten i landet er samlet i en utkant kalt Oslo-gryta.

(14.01.2013)


I dag er det 20. dag jul og slutten på julefeiringen. Slik trettendagen var gammel jul, var tjuendedagen gammelt nyttår. Sammenhengen mellom juliansk og gregoriansk kalender er beskrevet nærmere 5. januar i år, og blir derfor ikke gjentatt her. I kveld ble det gamle nyttåret feiret med Vårherres eget fyrverkeri, et praktfullt nordlys som bølget over himmelen i ulike fargenyanser. Dessverre er det vanskelig å gjengi dette i et stillbilde, men klikk på bildet for å se en større versjon.

(13.01.2013)


Barmarksvinteren fortsetter. Sør i landet er det kulde og store snømengder, mens vi her i sørhellingen av Nordpolen har plussgrader og barmark. Også ellers i verden skjer det store forskyvninger av temperatur og nedbør. At klimaet endrer seg på globalt nivå, er det nå stor enighet om. Men all verdens meteorologiske kunnskap og verdens kraftigste datamaskiner er ikke i stand til å forutsi hvordan dette vil slå ut på regionalt og lokalt nivå.

(12.01.2013)


Selv om temperaturen holder seg så vidt over frysepunktet, er regnet underkjølt, slik at det fryser når det treffer bakken. På gårdsveien dannet det seg derfor ei speilglatt hinne som gjør at det er tryggest å bruke veiskuldrene når man er til fots. Fortsetter det slik, blir det kanskje behov for å strø for første gang denne vinteren.

(11.01.2013)


Det var ren flaks at fotografen idet dagens bilde skulle eksponeres fikk øye på noe merkelig i havet på østsiden av Rateneset. Det var tydeligvis noe levende som beveget seg i bølgende bevegelser fra høyre mot venstre. På bildet stikker et lite hode såvidt opp av sjøen nær venstre billedkant. Lengden fra hodet til bakerste synlige kroppsdel ble anslått til cirka fire meter. Utseendet bringer tankene hen på sjøormen i Loch Ness, selv om den visstnok skal være mye større.

(10.01.2013)


Vinden har nok vært sterkere ute i havet, for sjøburden er større enn gårdagens vind skulle tilsi. Bølgene virvler opp finstoff fra sandstranda slik at sjøen på Vågen får lysere farge. Dette vises tydeligere om du klikker på bildet til høyre slik at du får opp en større versjon. Da kan du også se en svart prikk på havet nær stranda. Det er en havert som følger interessert med på hva fotografen foretar seg.

(09.01.2013)


Til nå har vinteren vært usedvanlig fin, med lite vind og minimalt med nedbør. På fredag er det nymåne, så det var ventet et værskifte. Men allerede i dag blåste det opp til nordvestlig kuling med regnbyger som gikk over til sludd. Bildet til høyre ble tatt ved 14-tiden, og da var det 4 plussgrader og barmark.

(08.01.2013)


7. januar ble kalt avfardagen. Nå var det slutt på julefeiringen, og gjestene dro hver til sitt. Rokk og vev ble igjen tatt i bruk, og klargjøringen for lofotfisket startet. Men ting endrer seg - disse juletradisjonene er det slutt på, rokk og vev finner man helst på museum, skreien tar man utenfor Senja på vei sørover, og julesnøen er visst også i ferd med å bli historie.

(07.01.2013)


Det finnes ulike og ofte motstridende værmerker knyttet til 13. dag jul eller trettendagen. Et rim sier at "trettendedags tøy - så godt som tretten lass høy", mens et annet sier at "trettendedagstøy gir frossent korn og råte høy". I dag har det ihvertfall vært "tøy", eller mildvær som vi sier nå til dags. Så vil tiden vise om dette var et godt eller dårlig tegn for årsveksten i 2013.

(06.01.2013)


5. januar var julaften fram til Danmark/Norge gikk over fra juliansk til gregoriansk kalender år 1700. Derfor ble dagen lenge etterpå, og noen steder helt opp mot vår tid, kalt gamle julaften. Et annet navn var tolvtedagen. Nå skulle man ikke arbeide med rokk eller vev, og karfolkene skulle ikke bøte line eller garn. Men alt nødtørftig arbeid gikk selvsagt sin gang i fjøs og stall, og mat måtte lages til store husstander.

(05.01.2013)


I dag var det et rosa skjær over sørvesthimmelen midt på dagen. Med de store forskjellene i intensiteten fra himmellyset og lyset som reflekteres fra landskapet, er det en stor utfordring å gjengi det visuelle inntrykket gjennom et bilde, og da særlig når formatet er så lite som på bildet til høyre. Ved å klikke på bildet kan du imidlertid se en større versjon der nyansene kommer bedre til sin rett.

(04.01.2013)


Den snøfattige vinteren fortsetter. At det er litt hvitt på bakken, skyldes mer rim enn nedbør i form av snø. Foreløpig har det ikke vært behov for å lete fram snøfreseren denne vinteren, noe som har vært en stor fordel siden det pågår restaureringsarbeider på Raten. Hadde det vært mye snø og vind, måtte hele gårdsveien vært ryddet før kl. 7 om morgenen.

(03.01.2013)


I dag kom en reinflokk på om lag 18 dyr ned på innmarka for å beite på timoteienga der gjenveksten fortsatt er grønn. Dette er tamrein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt, og selv om reindriftsloven har klare bestemmelser om vokteplikt, har mange bønder i området problemer med reinbeite på innmark. Særlig om våren før jorda har tørket opp kan det skje store tråkkskader, men også graving og beiting kan til tider være et betydelig problem. De siste årene har bare noen reinsbukker beitet på enga her på Elgsnes, men på 1970- og 1980-tallet var vi ille plaget.

(02.01.2013)


Godt nytt år!

(01.01.2013)