Det har blåst kald nordavindskuling i hele dag. Mye vind og lite nedbør i hele sommer har gjort at det nå er veldig tørt. Gjenleggene har spirt dårlig, og det er lite gjenvekst etter slåtten. Når det var skyglan der solstrålene slipper gjennom en glippe i skydekket slik som på bildet, sa de gamle at "sola trekker vatn". Etter dette kunne man vente nedbør. Vi får håpe det slår til!

(31.07.2008)


Blåbæra begynner å modnes i lavlandet. Før var blåbærplukking en vanlig aktivitet på ettersommeren og høsten. Etter hvert som nordmenn flest er blitt mer urbane og velstående, har denne matauken gått av moten. I det siste har noen igjen begynt å interessere seg for blåbæra, men nå på grunn av det høye innholdet av antioksidanter, samt betennelses- og krefthemmende stoffer.

(30.07.2008)


I dag er det Olsok. I tillegg til at dette var en viktig kirkelig dag til minne om at Olav Haraldson, eller Sankt Olav som den katolske kirken kalte han, falt i slaget på Stiklestad på denne dagen i 1030, var det også en viktig merkedag for været. Nå ventet man væromslag. Og olsokværet ga også en pekepinn om høstværet. Rimet "Er Olavsdagen våt, skal bonden hauste med gråt" henspeiler på dette. Med det fine været vi har hatt i hele dag, burder vi dermed få en flott høst.

(29.07.2008)


For å komme til markestykket på Litjebakkan, må man benytte den gamle anleggsveien over Buberget. Denne ble bygget for en gråtass da forsvaret anla en radarstasjon på Nonshågen tidlig på 1950-tallet. Siden man ikke kommer fram med store maskiner hit, fikk vi Hilmar Iversen fra Aun til å høste dette siste jordet, som bare er på 4,3 daa. Så i kveld ble slåtten avsluttet i denne omgangen.

(28.07.2008)


Etter en fin formiddag med solskinn, økte nordavinden på. Og ute i Andfjorden lå havskodda. Utpå kvelden kom den inn hit, og på bildet kan husene på bnr. 3 og 4 knapt skimtes. Bare de hvite rundballene som ble pakket i går kveld, vises tydelig gjennom tåkedisen.

(27.07.2008)


Det var vanskelig å få noen til å presse rundballer av det graset som vi ikke fikk i siloene, blant annet fordi rundballeentreprenørene har problemer med å skaffe tilstrekkelig mannskap. Trond Inge Vebostad lot seg til sist overtale til å ta jobben, men da under forutsetning av at vi selv kjørte pakkemaskinen. Vi måtte derfor pakke inn rundballene på åkeren. Så selv om slåtten på det nærmeste nå er ferdig, gjenstår fortsatt å flytte rundballene dit de skal lagres.

(26.07.2008)


I dag fylte vi den andre siloen. På toppen er det mye manuelt arbeid med graset. Ikke minst må man lempe graset unna sprederen så den ikke går tett. På bildet er det Steffen Isaksen som svinger gaffelen.

(25.07.2008)


Flesteparten av jordene er nå høstet, og den dominerende fargen i kulturlandskapet har skiftet fra grønt til gult. Siloslåtten nærmer seg avslutning, men fortsatt er det mer enn 50 daa eng der det må presses rundballer. Vi har ikke rundballeutstyr selv, og er derfor avhengig av leiepressing. Problemet er å få noen til å gjøre denne jobben.

(24.07.2008)


Hundedagene varer fra 23. juli til 23. august. Før de latinske månedsbetegnelsene ble enerådende her i landet, hadde denne perioden funksjon som en måned. Når hundedagene fortsatt er et kjent begrep, skyldes nok dette værmerkene som er knyttet til denne perioden. Det heter blant annet at: Går hundedagene inn med sol, skal de gå ut med regn. I dag har det ikke vært sol, men derimot noen lette regnbyger. Så spørs det om hundedagene går ut med sol ettersom de gikk inn med regn.

(23.07.2008)


Skydekket er tett og kvelden mørk. Bildet er tatt fra nordsiden av Landkonvika og innover Kvæfjorden. Den lave holmen til venstre i bildet er Kassholmen, og til høyre for den sees Gapøya.

(22.07.2008)


Skodda ligger tykk over Grytøya og ute i Andfjorden. Og skoddenordavinden har blåst i hele dag. Så da blir det nok ikke mulig å ta farvel med midnattsola når den viser seg for siste gang i natt.

(21.07.2008)


I dag har vi hatt årets varmeste dag til nå med maksimumstemperatur på 22,6 grader. Når været er slik i helgene, blir det stor utfart med mange mennesker på sandstranda og kaotiske parkeringsforhold. Noen ganger kommer det også båter hit på slike dager. Da bildet ble tatt, var det fire fremmede båter på Vågen.

(20.07.2008)


Vi har begynt å høste vesterdelen av Stormyra, den delen som ligger på bnr. 2, og som ble dyrket opp først. I år er det første års eng her og bra med fôr. Vi nærmer oss toppen på den første siloen, så det er mer manuelt arbeid. På denne bakgrunn må vi si oss fornøyd med 28 lass i dag.

(19.07.2008)


Midnattsolsesongen går mot slutten, og endelig har vi fått noen fine solkvelder. Midnattsola er også finest når den står nær horisonten. Grunnen til dette ble forklart 27. juni på denne siden.

(18.07.2008)


I kveld kalvet ei kvige. Oksekalven på bildet er stor, så vi hjalp til med å dra den ut. Bildet er tatt like etter fødselen mens kalven tar sine første åndedrag. Selv om svangerskapet er like langt, er kalvene langt mer utviklet ved fødselen enn hva vi mennesker er. Det tok da heller ikke lang tid før kalven var på bena.

(17.07.2008)


Vi er nå ferdig med å høste Storbakkan. Det så ut for å være mindre fôr enn normalt, men antallet lass var bare ett mindre enn i det gode fôråret 2007. Det er imidlertid stor variasjon mellom fuktige og tørre partier, noe som er en naturlig følge av en nedbørsfattig vår og forsommer.

(16.07.2008)


I dag startet vi siloslåtten. Ileggingsutstyret er fra 1981, så det tar tid å få alt til å virke som det skal. Og fortsatt har vi Nofo grasfordeler i siloen, noe som krever en god del manuelt arbeid under ileggingen.

(15.07.2008)


Etter ukevis med nordavind, er det fint å få en kveld med havblikk. Det heter seg at en rød kveld gir en god morgen, men skyene på bildet er mer kobberfarget enn røde, så da spørs det om dette holder stikk.

(14.07.2008)


Helge Stangnes:
Det ange ungt og kryddersøtt langs alle vandringsveia

der juli danse sine døgn med lette sommarsteg.
Og alt som gror av kløverblom og ryllik og soleia
e enig om at hausten ikkje angår dem - og meg.

(13.07.2008)


Nå er det fem båter ute på Vågen. De fire til høyre ligger forankret og kan bare nås via en annen båt, mens spissa til venstre i bildet ligger for "røkkedregg". Det betyr at et tau er knyttet til dreggen, og når båten skyves fra land med dreggen på ripa, kan dreggen rykkes ut når båten er kommet langt nok ut. Med tauet kan så båten dras til land igjen når det er behov for det.

(12.07.2008)


Denne revern har skjønt at der det er høstet, kan det være våndbol å finne. Så den lusker rundt på jordene på jakt etter mat. Man kan komme veldig nær den så lenge man kjører traktor, for selv om traktoren er stor og lager mye bråk, blir den ikke sett på som en trussel. Går man derimot ut av traktoren, piler reven vekk det forteste den kan.

(11.07.2008)


Den kommunale veien mellom Ytre Aun og Elgsnes har lenge vært i elendig forfatning. Nå var veien så ille at det var en lidelse å kjøre traktor på den. Etter gjentatte forespørsler kom kommunefolkene i dag og skrapet veien med sin nyanskaffede veihøvel. Bare så synd at det knapt er grus igjen å høvle på.

(10.07.2008)


I dag har vi høstet Jørgenmarka og Russeleiren. Det sistnevnte markestykket har fått navn etter fangeleiren som var der under 2. verdenskrig. Da bildet ble tatt var John-Willy i ferd med å pakke inn den siste rundballen for i dag.

(09.07.2008)


Bertelmarka skal brukes til beite senere i sommer, så det er behov for tidlig gjenvekst. Derfor ble dette skiftet høstet i dag og lagt i rundballer. Vi kan dermed gjødsle området før siloslåtten starter.

(08.07.2008)


Nå har det ligget et høytrykk mellom Svalbard og Island i om lag en måned. Dette har resultert i vedvarende kald vind fra nord og satt årsveksten tilbake. Men samtidig har det vært uvanlig tørt, noe som aktiverer nødblomstring på de tørreste stedene.

(07.07.2008)


Med god bør kan man ta seg relativt raskt fram på sjøen uten bruk av dyrt drivstoff. Etter at dampmaskinen og senere forbrenningsmotoren gjorde sitt inntog i skipsfarten, har seil som framdrift stort sett bare vært brukt på fritidsbåter og skoleskip. Men med de bunkersprisene som nå er, har man begynt å se på muligheten for igjen å ta i bruk vinden som framdriftsmiddel på skip.

(06.07.2008)


Selv med kald nordavindskuling kommer det turister hit til Elgsnes. Noen blir så forgapt over naturen at de glemmer å følge med på hvor de kjører. Da kan det gå som det gjorde med et ungt par som var her ute i dag. Heldigvis for dem var det hjelp å få til å komme seg på veien igjen.

(05.07.2008)


Havet har endret farge fra vanlig blåfarge til turkis. Dette er et fenomen som er blitt vanlig på denne tiden av året. Forklaringen er en oppblomstring av kalkflagellaten emiliana huxley. Denne algen inneholder små kalkplater som sprer lyset på en slik måte at havet synes å endre farge.

(04.07.2008)


I dag har skodda stått som en mur ute i Andfjorden. En slik lav skoddemur kalles fastbakke. De gamle sa da at "han var på godversløet". Ihvertfall lettet tåka såpass at sola skinte ved midnatt. Og barometeret stiger, så de gamle værtegnene har visst fortsatt gyldighet.

(03.07.2008)


Med oppholdsvær og vind, og sol store deler av dagen, tørket åpenåkeren opp slik at jordarbeidinga kom i gang igjen. Med laglige forhold var det bare å henge i til arealet var sådd og tromlet, selv om det ble sen kveld. Nå gjenstår bare etterplukking av stein.

(02.07.2008)


I dag har det regnet, så dermed ble ikke våronna ferdig første dagen i juli heller. Men mot kvelden har regnet stoppet, og vind i tillegg får åkeren til å tørke opp. Så hvis vi er heldige, blir det såing i morgen.

(01.07.2008)