Snakk om å være sannspådd! Påskeria fornekter seg ikke. Allerede sist natt blåste det opp, og straks var det vinter igjen. Bildet til høyre viser samme motiv som gårdagens, men i dag er konturene av landskapet nesten usynlig gjennom snøkovet.

(31.03.2012)


I dag har det vært et nydelig vær med solskinn og blikkstille hav. Men det er fortsatt mars måned, så det er vanskelig å tro at dette været kan vare. Og snart er det påske, så da kan påskeria komme hva dag som helst. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(30.03.2012)


Selv om det ikke var mye snø før snøsmeltingen begynte, var det derimot en god del is på markene. Men mange plussgrader, vind og en god del regn fikk fart på smeltingen av snø og is. På Nermarka er det nå bare rester av noen skavler igjen, og som det framgår av bildet til høyre, er Storåkeren nå fri for snø og is. Det er imidlertid fortsatt mye tele i jorda, så det har ikke begynt å tørke opp.

(29.03.2012)


Hurtigruteskipet MS Nordlys, som hadde en fatal brann i maskinrommet utenfor Ålesund 15. september i fjor, er nå reparert og i satt i drift igjen. Halv to i natt gikk skipet inn i sørgående rute fra Tromsø og var innom Finnsnes og Harstad før det passerte Elgsnes kl. 09:45 i formiddag. Bildet ble tatt idet Nordlys rundet Hestenbøen og la kursen mot Risøyrenna.

(28.03.2012)


Kraftig nedbør i kombinasjon med snøsmelting i går gjorde at stikkrenna under avkjørselen til Ebergplassen ikke greide å svelge unna flomvannet. Dermed rant det nedover gårdsveien og laget veiter i grusen. Sammenlignet med kalamitetene i Trøndelag er dette lite å snakke om, men det kunne blitt ille nok om vi hadde hatt leirjord og ikke morenejord med store mengder stein.

(27.03.2012)


I dag var temperaturen oppe i 8 plussgrader, og det har fått de første fluene til å våkne fra vinterdvalen. Bildet til høyre ble tatt med makroobjektiv gjennom vindusruta der flua satt på utsiden. Senere på dagen ble det et ufyselig vær med vind og mye nedbør. Så det spørs om ikke flua var ute i tidligste laget.

(26.03.2012)


Skjæra har fått vårfornemmelser og er i full gang med å bygge rede. Eller kanskje er det redet fra i fjor som vinden har herjet med i løpet av vinteren, som nå restaureres. Det sies at dersom skjæa bygger redet høyt i trærne, blir det en fin sommer, og hvis den bygger lavt, blir været dårlig til sommeren. Denne skjæra har i hvert fall anlagt redet på de laveste grenene.

(25.03.2012)


Igjen er markene hvite, selv om det bare kom et him med snø i dag. På torsdag var det nymåne, og fra gammelt av ble det hevdet at man fikk værskifte da. Så langt ser det ut til at vi i stedet for værskifte har fått skiftende vær, med barmark den ene dagen og snødekke den neste. Men uansett går det mot vår - og fra i natt er det sommertid.

(24.03.2012)


Det er blitt fart på snøsmeltingen, og nå er det stort sett barmark nede på Storåkeren. Men fortsatt er det ganske mye is andre steder på innmarka. For overvintringen er det best at avsmeltingen skjer i overskyet vær. Da blir ikke temperaturen så høy under isen at soppen får gode vekstvilkår. En lang vinter med mange mildværsperioder har tært på plantenes motstandskraft, så det er på denne tiden det er størst fare for at enga tynnes eller går helt ut.

(23.03.2012)


På toppen av Tyttebærhågen fikk Edvard Ruud reist en minnestein over Nicolai Norman som levde her på Elgsnes fra 1780 til 1859. I tillegg til å drive handelsstedet på Raten var Nicolai Norman stortingsmann, leder for matrikkelkommisjonen, første divisjonssjef i Nord-Norge osv. Men krattskogen har vokst opp rundt Tyttebærhågen slik at steinen bare kan skimtes. Og når løvet kommer på trærne, er den helt skjult.

(22.03.2012)


21. mars kalles bendiksmesse etter den hellige Benedikt fra Nursia. I den katolske kirken har dagen vært høytidet siden det niende århundre. Det er ikke knyttet særlige værmerker til dagen, men i Norsk Folkekalender fra 1859 heter det at den grisen som denne dagen tåler et kraftig slag med en staur uten å falle (!), har fått så god vinterfôring at den vil klare seg sommeren over. Heldigvis er både fôring og stell av husdyr blitt mye bedre siden den gang.

(21.03.2012)


I dag er det vårjevndøgn, og dag og natt er like lang over hele jordkloden. Fra nå av øker daglengden med økende breddegrad på den nordlige halvkule, og avtar tilsvarende på den sørlige halvkule. Nå har sola kommet så høyt på himmelen at også solstrålene smelter snø. Men fortsatt er det nattefrost. Den gamle beskrivelsen "mars mårrakvass, middagsmild og kveldstill" har tydeligvis ennå gyldighet.

(20.03.2012)


MS Nordstjernen ble bygget i Hamburg i 1956, og har etter den tid seilt en distanse på om lag 7,4 millioner kilometer som tilsvarer 185 jordomseilinger langs ekvator. I rute mellom Bergen og Kirkenes har hun passert Elgsnes mer enn 3000 ganger. I dag skjedde det for siste gang i hurtigrutefart. På bildet er hun på vei ut Toppsundet mellom Raten og Dale. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(19.03.2012)


Flyulykken i Kebnekaise bringer tankene hen på ulykken 11. juli 1972 da en Twin Otter fra Forsvaret krasjet i toppen av fjellet til høyre, Litjetussen på Grytøya. Den gang var det flygerfeil som førte til ulykken. Mye kan tyde på at det også var tilfelle denne gangen.

(18.03.2012)


Etter et par dager med mildvær og kraftig snøsmelting, er det tilbake til snøvær og vinter igjen. Vekslingen mellom plussgrader og minusgrader i overgangen mellom vinter og vår er ikke noe nytt. Det synes imidlertid som om denne perioden kommer tidligere og tidligere år for år.

(17.03.2012)


I går ettermiddag var temperaturen over 8 grader, og selv om den har falt litt i dag, bidrar vind og regn til kraftig snøsmelting. Det var derfor nødvendig å lede vannet bort fra gårdsveien for å unngå at det dannes bekker som ødelegger veibanen. Det var slik de gamle veivokterne arbeidet på de offentlige veiene. De er nå erstattet med kontrollordninger og ansvarspulverisering i mange ledd - mens veiene forfaller.

(16.03.2012)


Øvelsen Cold Response er den største på ti år og har deltakere fra 15 land. Underlig er det likevel at en dansk fregatt vokter Andfjorden mens bare to av de fem nye norske fregattene til mer enn 20 milliarder kroner er med i øvelsen. Trøsten får være at den danske fregatten bærer navnet til den norske sjøhelten Iver Huitfeldt som reddet den dansk-norske flåten, men selv omkom sammen med sitt mannskap da linjeskipet "Dannebroge" eksploderte under slaget i Køge bugt i 1710.

(15.03.2012)


Fra et ufyselig vær i går snudde det til solskinn, lite vind og plussgrader i dag. Men slik er det her nord i verden: Den ene dagen er ikke den andre lik. Klikk på bildet til høyre for å se en større panoramaversjon.

(14.03.2012)


Fra i går ettermiddag har det vært nordvestlig kuling med snøbyger. Den våte snøen kommer inn nesten horisontalt og legger seg også på loddrette flater som vender mot vinden. Bildet av King Cab'en ble tatt under ett opphold mellom bygene, og illustrerer at det fortsatt er en stund til kost og isskrape kan legges bort.

(13.03.2012)


Militærøvelsen Cold Response startet i dag, og antall militærfartøyer ute i fjorden kunne minne om aktiviteten da man søkte etter fremmede ubåter under den kalde krigen. Ubåten som på bildet er på vei inn Toppsundet ser imidlertid ut til å være en av den norske marinens ubåter av Ula-klassen.

(12.03.2012)


Sludd- og snøbygene har gått tett i dag, og på bildet er det bare såvidt et gløtt av blå himmel gjennom bygeskyene ute i Andfjorden.

(11.03.2012)


I dag har nedbøren kommet som sludd som har smeltet på bakken. Dermed fortsetter snøsmeltingen, selv om det ikke går like fort som i går. Nå er også islaget på gårdsveien i ferd med å tine, slik at det igjen blir trygt å ferdes til fots.

(10.03.2012)


Sørvest kuling og regn har fått fart på snøsmeltingen. Så nå begynner det å bli barmark nede på Storåkeren. Det er nødvendigvis ikke noen fordel at snøen forsvinner nå. Dersom det igjen kommer frost, bygger det seg lett opp is på markene, og det kan i sin tur føre til isbrann.

(09.03.2012)


En spurvehauk slo seg ned på et luftspenn et stykke fra huset. På avstand virket den grå og kunne forveksles med ei skogsdue. Med kikkert var det derimot lett å se at det var en rovfugl. Å bli siktet på med et teleobjektiv likte den tydeligvis ikke, for den lettet og fløy sin vei. Men før den forsvant ble bildet til høyre tatt.

(08.03.2012)


På handelsstedet Raten var det tre store naust. Notnaustet stod nedenfor Kattbekken og ble med i salget av halve eiendommen til Edvard Ruud senior. Trannaustet ble solgt til Meøyvær, mens Feskenaustet stod nedenfor Normangården til slutten av 1950-tallet. Det var da så falleferdig at det ble revet. Det mindre naustet på bildet ble deretter bygd i nausttomta. Tilbygget til høyre på bildet ble oppført en gang på 1970-tallet.

(07.03.2012)


Veien til Raten har ikke vært brøytet tildligere i vinter, men under mildværet sist uke ble snøen på veien gjennomtrukket med vann, så for å hindre at det dannet seg et tykt islag, ble veien brøytet før det frøs på igjen. Så nå er det hva man ville ha kalt godt sparkeføre den gang sparkstøttingen var et vanlig framkomstmiddel.

(06.03.2012)


Å skjelne mellom rukleskyer og bukleskyer er ikke alltid enkelt. Den gang fiskerne ikke hadde annen værmelding enn "å se i veret" som man sa, var slike betegnelser heller ikke særlig interessante. Da var de viktigste betegnelsene uværsskyer og godværsskyer. Når man sommerstid skulle berge høyet i hus, var det også viktig å se forskjellen mellom godværsskyer og regn- og tordenskyer.

(05.03.2012)


I dag har det vært fint vær med solskinn, plussgrader og lite vind. Mer skulle det ikke til før det igjen var biler på snuplassen i Oppsetta. Elgsnes er et yndet utfartssted, ikke bare om sommeren, men også om våren. Det siste skyldes nok at det våres mye tidligere her ute enn inne i byen.

(04.03.2012)


Silandhannen har fått vårfornemmelser og begynner å briske seg for å imponere det annet kjønn. I de senere år har silendene tatt ærfuglens plass langs strendene her. Mens det tidligere var store flokker med ærfugl, er de nå omtrent borte - til tross for at ærfuglen har vært vernet av kystbefolkningen i Nord-Norge i over tusen år. Dette fordi den skaffet et kostbart produkt som selv overklassen i Konstantinopel ønsket til sine puter og dyner. Kanskje er det mangelen på sanking av svartbakegg som har gått ut over ærfuglbestanden.

(03.03.2012)


KV Nordkapp har ligget stand by ytterst i Toppsundet i hele dag, bare avbrutt av et par svippturer litt vestover i Andfjorden. Denne merkelige bruken av kystvaktfartøyer er ikke enestående, men et gjentakende fenomen. Kystvaktsjefen sier det er for å lære opp nye mannskaper, men man undres på hvor mye læring det er i å ligge i ly av Grøtaværran når jobben skal gjøres ute på storhavet. Klikk på bildet for å se seilingsmønsteret til KV Nordkapp i dag.

(02.03.2012)


Mars går for å være den første vårmåneden, og starten synes å bekrefte det. Det har i dag vært hele sju plussgrader, vind, regn og kraftig snøsmelting. Men de gamle sa at "mars e en snymåne", så dersom gamle sannheter ennå står ved lag, kan det fortsatt komme en god del snø.

(01.03.2012)