Fortsatt finnes det en og annen sjarkfisker på fjorden, selv om det etter hvert er blitt langt mellom dem. Omsettelige kvoter og nedleggelse av fiskemottak har bidratt til at antall fiskebåter er blitt veldig redusert. Samtidig er også de små båtene blitt avanserte. Det er slutt på den tiden da fiskeriminister Reidar Carlsen karakteriserte juksafiske som et snøre med en tosk i hver ende.
Klikk på bildet for å se en større versjon.

(30.11.2009)


Nå er det andre gang det blir tele i marka, så nå gulner gammelenga. Der er det nå mest stedegent naturgras igjen. Dette er gras som har gjennomgått en naturlig seleksjon gjennom tidene. Det er da også grunnen til at det overtar når nye og mer produktive sorter går ut etter få år.

(29.11.2009)


I natt kom det litt snø; ikke nok til å farge landskapet helt hvitt, men tilstrekkelig til å pynte fjellene til 15-årsjubileet for NEI-seieren i 1994. Det var på denne dagen at det norske folket sa nei til at Norge skulle bli en del av Den europeiske union, eller EU som denne konføderasjonen i Europa oftest kalles. Med Lisboa-traktaten har forøvrig EU tatt et langt skritt mot en reell statsdannelse.

(28.11.2009)


Den gamle gårdshaugen midt i bildet har vært bebodd kanskje helt fra vikingetid. Den er derfor et automatisk fredet kulturminne. Huset til høyre i bildet er nå meget forfalt, men dersom det rives, blir det neppe gitt tillatelse til å bygge et nytt hus der. Eneste alternativet er derfor å restaurere huset. Men ettersom det går med mye av både tid og penger til å ta vare på Normangården på Raten, har det ikke vært mulig å prioritere dette huset som tross alt har mindre kulturhistorisk betydning. Men kanskje noen er interessert i å ta restaureringsjobben mot gratis leie?

(27.11.2009)


I dag var det vakre farger på sørhimmelen. Fargen blir rød fordi sola skinner på skyene fra en posisjon nær horisonten. Dermed må solstrålene gå gjennom mye atmosfære, noe som fører til at det kortbølgede blå lyset blir bøyd av, mens det mer langbølgede røde og gule lyset når fram.

(26.11.2009)


Selv om det fortsatt er solskinn på fjelltoppene, har nordhimmelen begynt å få den rosa fargen som er karakteristisk for mørketiden. Med mindre enn en måned til jul og barmark, er det imidlertid mørkt det meste av døgnet.

(25.11.2009)


Med unntak av september, da vi fikk mye regn, har høsten vært usedvanlig fin. Bortsett fra 8. oktober, da det kom litt snø, har det vært barmark fram til nå. Og det lille som var av tele i marka, forsvant med mildværet sist uke. Temperaturen har falt såpass igjen at regnet i går kveld falt som snø i høyden. Selv om det bare kom en millimeter nedbør, var det nok til å skape en antydning av hvitt i Grytlandsfjellene.

(24.11.2009)


Da kirka ble gjenreist etter brannen i 1982, ble transformatoren flyttet fra Finneviksletta og plassert like ved veien i Mølnelvbakkan. Etter at det i vår ble etablert et oppdrettsanlegg utenfor landet her, ble det behov for en ny og større 1000 volts transformator. På bildet er folkene fra Hålogaland Kraft i ferd med å sluttføre monteringen av den nye strømforsyningen.

(23.11.2009)


Raten og Løngmyra er skilt med Løngmyrbergan som går bratt opp fra fjæra. Nedenfor berget er det murt opp en smal vei, og der det er som smalest, ble det i sin tid sprengt ut i berget slik at det ble mulig å komme forbi med hest og vogn. For dagens traktorer er imidlertid stien for smal, så da er det tryggest å lure seg fram mellom steinene nede i fjæra.

(22.11.2009)


En mer ukuelig optimist enn løvetanna må det være vanskelig å finne. Etter at det har vært strålingsfrost om nettene en god stund nå, ble det plutselig mildvær. I dag har det vært sønnavindskuling og maksimumstemperatur på nærmere åtte plussgrader. Og mer skal det ikke til før løvetanna er klar til å folde ut blomsten. Med slik vekstkraft og en fabelaktig formeringsevne er det ikke rart at den blir betraktet som et leit ugras i jordbruket.

(21.11.2009)


Selv om det ikke var minusgrader i natt, var det mye rim på marka i dag morges. Utover dagen skyet det til, og temperaturen steg. Ved 19-tiden var det seks plussgrader, så da hadde rimet tint vekk.

(20.11.2009)


Her på Elgsnes forsvant sola for en uke siden. På Gytlandet skinner den fortsatt, men også der stenger fjellet Elgen for sollyset. På bildet til høyre vises skyggen av Elgen i Grytlandsfjellene. Teoretisk er det fortsatt 11 dager til sola forsvinner under horisonten, men den blir nok borte før den tid også på andre siden av sundet.

(19.11.2009)


I dag var folk fra Hålogaland Kraft her og la strømkabel fra transformatoren til Torveberget. Håkon skal bygge hus der, og hadde allerede lagt rørene som kabelen ble trukket gjennom.

(18.11.2009)


Luftspennene til brannvarslingsanlegget og fjøskameraet er begge festet til nordøshjørnet på gammelfjøset. Dette sidestrekket har gjort at hjørnestaven og syllstokken var i ferd med å gli ut. Derfor fikk vi Håkon til å presse veggen inn igjen med gravemaskinen før vi forankret med tømmerhaker og skråavstiving.

(17.11.2009)


Nå tennes veilysene ved tretiden på ettermiddagen. Da bildet til høyre ble tatt, hadde fotocellen nylig slått dem på. Selvsagt var det da nødvendig med stativ for å få et skarpt fotografi.

(16.11.2009)


I dag skyet det over, og da steg temperaturen til seks plussgrader i ettermiddag. Men desto tidligere seg mørket på, så alt ved totiden var det bare såvidt mulig å fotografere med håndholdt kamera. Nå begynner det blå mørketidslyset å gjøre seg gjeldende i skumringstimen. Selv med grønne marker og litt rødt på himmelen, blir det likevel blåstikk i bildet.

(15.11.2009)


Da den gamle vedkomfyren ble tatt ut av kjøkkenet på Storbakkan for om lag 40 år siden, ble det satt inn en Jøtul 453 vedovn, eller tilhenger som denne ovntypen ofte ble kalt. Nå var den i ferd med å falle fra hverandre, og da det ikke er mulig å skaffe deler, fikk vi tak i en brukt ovn av samme sort. Den var i orden innvendig, mens eksteriøret var i dårlig forfatning. Men ved å kombinere deler fra begge ovnene, blir resultatet bra. På bildet er Tore i ferd med å pusse rust av den "nye" ovnen.

(14.11.2009)


Hildring er et fenomen som gjør at Dverberg på Andøya i bildet til høyre synes å sveve i luften. Hildringen oppstår når det er varm luft over et lag med kald luft. Dermed får lysstrålene større brytning i det kalde luftlaget enn i det varme laget lengre opp, og det oppstår et optisk bedrag slik som på bildet.

(13.11.12009)


Det er ikke lenger bare strålingsfrost, nå har også lufttemperaturen falt under frysepunktet. Det betyr at telen som til nå har satt seg i veier og åpenåker, også begynner å lage skorpe på enga. Dermed var det på tide å sette ned målepinnen der det er mulig å lese av både snø- og teledybde. Konstruksjonen er ganske enkel. Inni elektrikerrøret på bildet er det en gjennomsiktig plastslange med vann tilsatt en spesiell blåfarge. Når vannet fryser, blir isen blank. Dermed er det en smal sak å lese av hvor dypt telen går.

(12.11.2009)


Med minusgrader blir det rim på markene, men klarværet fortsetter, så snø er det bare på fjelltoppene. Sola skinner fortsatt på Grytlandet, men i morgen er siste dagen med et lite solgløtt nede i Vester-Raten.

(11.11.2009)


Med klarvær blir det strålingsfrost om natta, og det legger seg is på vannpyttene. Studerer man isen nærmere, får man øye på mønstre i isoverflaten. Bildet ble tatt ved halvtotiden i dag, og himmellyset fra sørvest skaper tilstrekkelig kontrast til at mønstrene blir synlige.

(10.11.2009)


Jonsokblomen (melandrium rubrum) står fortsatt i blomst, selv om blomsten er litt mer forpjusket enn ved første blomstring i mai. At en plante som før i tiden viste sin blomsterprakt ved høysommer, nå er i blomst halve året, må vel kunne tolkes som et tegn på at klimaet er i ferd med å endre seg. At også havnivået stiger, er lett og se ved springflo, selv for en amatør. Så det er bare å håpe at klimakonferansen i København gir resultater.

(09.11.2009)


Hurtigruta MS Richard With er oppkalt etter "hurtigrutas far" Richard With. Han ble født i Tromsø, men slo seg etter hvert ned i Risøyhamn, der han var pådriver for utdyping av leia mellom Hinnøya og Andøya, det som senere fikk navnet Risøyrenna. Han var også den ledende kraft i arbeidet med å stifte Vesteraalens Damskibsselskab, og i 1893 kom så endelig hurtigruta i gang mellom Trondheim og Hammerfest med en statsstøtte på 70.000 kroner og med Richard With som kaptein. Og fortsatt går hurtigruta forbi Elgsnes, selv om den ikke lenger er den raskeste transportmåten mellom sør og nord.

(08.11.2009)


Spissa på bildet, en to og en halv roms ranværingsbåt fra rundt 1960, blir brukt av Lorian for å fiske til eget bruk. Med det fine været vi har hatt i høst, er det fortsatt forhold for å fiske. Men man vet aldri når det kan blåse opp, så det er ikke tilrådelig å ha båten liggende for røkkedregg. Derfor blir den nå dratt opp ovenfor flomålet i Oppsetta.

(07.11.2009)


Bildet til høyre er tatt fra Mølnhågen og viser kapellet Hans Egedes Minne med skog rundt. Bak kirka skimtes litt grønt. Det er skiftet Finneviksletta. Oppe til høyre ser vi også litt av enga på Durmålstuva. Bakenfor ligger Grytøya og Grøtaværan, og helt bakerst i bildet kan vi skimte fjellene på Andøya.

(06.11.2009)


Nå har vi hatt sørlig bris over lang tid, og selv om temperaturen i dag falt til et par plussgrader, må det likevel ansees som mildt, årstiden tatt i betraktning. Enda mer bemerkelsesverdig er det at vi har hatt lite nedbør. Så langt i november har det ikke kommet nedbør overhodet, og oktober var heller ikke av de våteste. Så langt har vi altså ikke sett mye til at klimaendringene skal gi villere og våtere vær.

(05.11.2009)


I ettermiddag var det vakre fargesjatteringer på sørvesthimmelen etter at sola hadde gått ned. Selv om fargeprakten i naturen er blitt mindre etter løvfall, så går vi inn i en periode der himmellyset er stadig skiftende i farge og intensitet. Så det vil fortsatt være mange spennende motiver bare man er på rett sted til rett tid.

(04.11.2009)


Det blir tidlig mørkt nå, ikke minst som en følge av at sommertiden er slutt. Det er pussig at vi skal stille klokka framover om våren når det er lyst likevel, og tilbake om høsten når vi har bruk for lys lenger utover ettermiddagen. Men så ble det vel ikke tenkt spesielt på oss med midnattsol og mørketid da dette systemet ble innført.

(03.11.2009)


Det meldes om snø sør i landet mens vi her nord har mange plussgrader og stort sett fint vær. Selv om temperaturen har vært under frysepunktet et par ganger, har isen på sølepyttene tint igjen etter kort tid. Markene er fortsatt stort sett grønne, men på Stormyra som består av næringsfattig og lite omdannet torv, har grasmarka begynt å gulne, jfr.bildet til høyre.

(02.11.2009)


I dag er alle helgens dag, en gammel katolsk kirkefest til minne om alle helgener og alle salige i Himmelen. Fram til det niende århundre var denne høytiden om våren, men pave Gregor IV bestemte da at helgemesse skulle være 1. november. Her på Elgsnes har været vært nydelig i dag, årstiden tatt i betraktning. Men gården ligger nordvendt, så selv uten en sky på himmelen er det lite sol på denne tiden av året. Og snart må vi nøye oss med å betrakte solskinnet på Grytlandsfjellene.

(01.11.2009)