Andresmesse ble feiret til minne om apostelen Andreas som var fisker. Han var derfor skytshelgen for fiskerne. Primstavmerket for denne dagen var som regel en fiskekrok, og nå var det tid for å fiske til jul. Men om ikke været bedrer seg, blir det ikke noe julefiske på oss i år.

(30.11.2013)


Det blå mørketidslyset er nå dominerende selv midt på dagen. Bildet er tatt fra Ebergplassen mot Vester-Raten og med Andøya i bakgrunnen. Omtrent samme motivet vises på webkameraet, bare med den forskjell at brennvidden er kortere slik at mer blir med på bildet. På lookr.com blir det lagret bilder for hver time fra det siste døgnet og et bilde per dag i den siste måneden. Klikk her for å se det skiftende været i november.

(29.11.2013)


Da tidspunktet for folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap i skulle fastsettes i 1994, var det flere forhold som måtte hensyntas. Ikke bare måtte rekkefølgen for folkeavstemningene i søkerlandene bli slik at det mest gjenstridige landet kom til slutt. Vi skulle også stemme 28. november, en dato der det var overveiende sannsynlig med uvær i de områdene der EU-motstanden var størst. Men vi stod han av og vant over makteliten. Også i dag, 19 år etter, er det uvær på denne datoen.

(28.11.2013)


At det er tamrein som beiter på innmarka er det ikke tvil om. I dag morges stod det en rein på dørhella mens flere andre beitet på plenen rundt huset. Etter at det var blitt lyst ble bildet til høyre tatt fra verandadøra. Reinene på bildet var da på vei ned mot Raten.

(27.11.2013)


Igjen er det mildvær og regn, men det har kommet så pass mye snø at det må til flere dager med mildvær før snøen forsvinner. Da bildet ble tatt i ettermiddag, var det bare nede i Rateneset at det stort sett var snøbart. Prikken på det snødekte jordet er en av reinene fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som dagstøtt beiter ulovlig på innmarka. Med mildvær og frost om hverandre fører reintråkket til isdannelse som skader engas utsikter til å klare seg over vinteren.

(26.11.2013)


Selv om det verste uværet har gitt seg, er det fortsatt mye sjøburd, eller drag som vi sier på dialekt. Dialektbetegnelsen er egentlig veldig presis, for bårene som slår mot stranda drar med seg finmasse ut igjen. De minste partiklene synker ikke til bunns, men svever i vannmassene og gjør at store deler av Vågen blir melkehvit slik bildet til høyre viser.

(25.11.2013)


Tradisjonelt er dette den mest stormfulle perioden i året. I de senere år har det imidlertid blitt langt mellom novemberstormene som tidligere var en årviss foreteelse. Men i dag ble man minnet på den tiden da man måtte telle bårer for å finne løye så man kunne komme av landet med melkespannene som måtte fraktes ut til Grytlandsferga tre ganger i uka. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(24.11.2013)


De fleste primstavene hadde et anker som merke på denne datoen. I folketradisjonen ble dette tolkes som at nå måtte alle skip legges for anker i havn. Men klemetsmesse, som dagen kalles, ble høytidet til minne om Clemens I, den tredje biskopen i Roma etter apostelen Peter. Han ble sendt til Krim på straffearbeid, men fortsatte med å bygge kirker. Derfor bestemte keiser Trajan at han skulle dø. I følge legenden ble han druknet i Svartehavet med et anker som søkke.

(23.11.2013)


Etter to dager med snø og oppholdsvær i går, slo vinden over på sørvest. Dermed ble det temperaturstigning og regn igjen. Når lavtrykkene som nå går i sin vante bane nordover langs kysten, vil vinden etter hvert dreie på nordvest. Dermed vil nedbøren komme som snø. Og når lavtrykket har passert, og et nytt lavtrykk kommer over Norskehavet fra Island, får vi igjen sørvestlig vind og regn.

(22.11.2013)


Det er sjelden klarvær på denne tiden av året, så noe farvel til sola for i år ble det ikke for en uke siden. Nå kan vi bare se solgylte skyer slik som i dag eller sol på fjellene rundt oss. Teoretisk starter mørketiden 1. desember. Men for å se sola så lenge måtte vi ha hatt hav mot sør, noe som langt fra er tilfelle. Uansett er det i dag en måned til sola snur.

(21.11.2013)


Snøfallet fortsatte i dag, så nå er det et bra snølag på engene. Det betyr at reinen som beiter ulovlig på innmarka, nå begynner å grave etter mat. Siden det ikke er frost i bakken under snøen, betyr det at skadene på plantedekket blir ekstra store. Omfanget av ulovlig reinbeite på innmark er nå blitt så stort i Harstad og Kvæfjord at reindriften i området neppe kan sies å være bærekraftig.

(20.11.2013)


I natt og i formiddag kom det en god del snø. Snøen var våt, så der det var ly for vinden, la den seg i store flak på trærne. Men i følge langtidsvarslet skal det bli regn igjen senere i uka, så det er langt fra sikkert at snøen blir liggende denne gangen heller.

(19.11.2013)


Etter snøvær i går slo det om til mildvær og regn i dag. Vinden kom fra sørsørvest, en vindretning som gir fallvind her på Elgsnes. Men siden det ikke er bebyggelse der de kraftigste jetstrømmene går, ble det ikke registrert skader på bebyggelsen. Vindsorten kalles forresten utsønning med sør på dialekt, der utsønning er avledet av norrønt utsušr som var datidens navn på himmelretningen sørvest.

(18.11.2013)


I dag var Rengskjæret helt omflødd ved flo sjø. Navnet stammer fra at det ble satt ned en tørnering der, trolig en gang på 1800-tallet. Et eldre navn er Storåborskjæret. Åbor kommer av norrųnt įburšr, og forklares slik av Ivar Aasen i Norsk Ordbog: "Steen eller Steenhob som er oplagt paa Strandbredden for at Baade og Skuder kunne fortųies deri."

(17.11.2013)


I løpet av natten kom det litt snø, ikke nok til å dekke markene, men tilstrekkelig til at veien ned til Raten er blitt hvit. På dialekt kalles små snømengder som ikke dekker bakken, for snyhim. Om det hadde kommet litt mer snø, slik at landskapet hadde blitt hvitt, ville det hett snyfann.

(16.11.2013)


I går ble vi advart mot mulig ekstremvær. Det ble det imidlertid ikke noe av, for sterk kuling og fem millimeter nedbør, som det har vært i dag, er slett ikke uvanlig på denne tiden av året. Faktisk er det de senere år blitt mindre vind enn tidligere da storm i november var årvisst.

(15.11.2013)


Når det er tett skydekke, kommer skumringen tidlig på ettermiddagen. Bildet til høyre ble tatt ved 16-tiden, og da var det behov for å bruke stativ. Landskapet i bakgrunnen kan bare skimtes, mens forgrunnen er opplyst av utelyset nede ved naustet.

(14.11.2013)


Snøværet forleden dag gikk i går over til regn, noe som har fortsatt i dag. Dermed har snøen enda en gang forsvunnet fra jordene. Været her nord er vekslende, og ofte beklager vi oss over at det er mye nedbør og vind. Men når man ser hvordan det er ellers i verden med stadige tørkekatastrofer i Afrika og vinder som legger alt øde etter seg i Stillehavet, bør vi være sjeleglade for at vi bor i en del av verden der værforholdene i liten grad er et spørsmål om liv og død.

(13.11.2013)


Fram til vi fikk veiforbindelse måtte melka transporteres ned til naustet, båt måtte settes ut om det ikke var vær for å la båten ligge for "røkkedregg", og så måtte man ro ut til MS Grytøy som kom innom på tirsdag, torsdag og lørdag for å hente melkespannene om morgenen og for å levere tomspannene om ettermiddagen. Etter en kort periode med spannlevering per buss, ble det tankhenting av melka, noe som var et stort framskritt. Melketankbilen kommer tredje hver dag, bonden trenger ikke lenger bekymre seg for om været er bra nok til å få levert melka.

(12.11.2013)


Mortensmesse var en viktig kirkehøytid til minne om den franske biskopen og helgenen Martin fra Tours som døde i år 397. Det knytter seg også værmerker til dagen. Dersom det var klarvær på mortensmessdagen, ble vinteren kald og hard, mens nedbør indikerte skiftende værforhold. Dagens bilde bør dermed tilsi skiftende vær til vinteren.

(11.11.2013)


Snøen som falt i går er borte, og igjen er markene grønne. Dette stadige skiftet mellom plussgrader og minusgrader er en stressfaktor for graset som skal være i dvaletilstand på denne tiden av året. Planter som narres til å tro at det er vår, mister vinterherdigheten og kan dø dersom dette skjer mange ganger i løpet av vinteren.

(10.11.2013)


Spannlevering av melk er forlengst historie, så melkerampen har ikke vært i bruk siden 1970-tallet. Håndteringen av melkespannene er heller ikke savnet. Men den nye regjeringen vil innføre EUs tredje postdirektiv, noe som truer enhetsportoen. Dermed kan også landpostbudet bli borte, eller bare komme to til tre ganger per uke. Dette er en utvikling som er distriktsfientlig og med all mulig tydelighet viser at fri konkurranse ikke passer i grissgrendte strøk.

(09.11.2013)


Havna i Bryggestøa har svart til forventningene. Moloene skjermer godt for de framherskende vindretningene, bare når vinden er nordøstlig blir det urolig sjø inne i havna. Denne vindsorten er imidlertid aldri veldig sterk. Noen forbedringer må imidlertid gjøres. Utriggerne tynger flytebrygga for mye ned, så det må legges fat under dem for å skape mer oppdrift. Likeså er det behov for å forlenge landgangen så den blir mindre bratt ved lavvann.

(08.11.2013)


Fortsatt er det et blekt solskinn på toppene av Andøyfjellene. Men dagene blir stadig kortere, og nå er det bare om lag en uke igjen til sola blir borte her på Elgsnes. Deretter kan vi betrakte gjenskinnet fra fjellene rundt oss i noen dager til. Når også den perioden er slutt, kan man bare telle dager til sola er tilbake.

(07.11.2013)


De første reinene er på inspeksjonsrunde på innmarka for å se over vinterbeitet. At reinen trekker ned på dyrka mark når det ikke er mat i utmarka, er ikke rart. Verre er det å forsone seg med at reineierne synes å basere seg på ulovlig innmarksbeite for at reinen skal overleve vinteren. En bonde som ikke sørger for at buskapen får mat, blir fratatt retten å drive med dyr. Slik er det tydeligvis ikke for reineierne.

(06.11.2013)


Naustet på bildet kalles Ørnulfnaustet etter Ørnulf Drøsshaug som bygde det i 1978. I bakgrunnen sees lysene fra huset han også bygde på Ebergplassen, en husmannsplass som har navn etter Kristian Eberg Hartvigsen som slo seg ned her rundt 1860. Steinene i forgrunnen på bildet er rester etter naustet til Hans Peder Kristiansen, som var siste husmann på Ebergplassen.

(05.11.2013)


Etter at Nordlaks AS etablerte oppdrettsanlegg på Bogen og Hestenvika og basestasjon i Kasfjord, har det blitt stadig trafikk forbi Elgsnes. Mannskapsbåter oser forbi flere ganger daglig, mens ulike arbeidsbåter passerer noe sjeldnere. På bildet er en arbeidsbåt i ferd med å buksere to merderinger forbi Elgsnesodden.

(04.11.2013)


Det har vært en finværsdag med solskinn på fjellene. Men da bildet ble tatt i ettermiddag, hadde sola gått ned. Bare rødfargen på skyene viser at sola fortsatt er til stede bak horisonten. Selv om termometeret fortsatt viser plussgrader, virker landvinden på denne tiden av året ganske sur og kald.

(03.11.2013)


Selv om termometeret har vist plussgrader hele den siste uken, fryser det likevel is på sølepyttene. Dette skyldes strålingsfrost som oppstår i klare netter når varmetapet fra jordoverflaten er stort. I kveld skyet det imidlertid over og temperaturen steg så mye at det neppe blir strålingsfrost kommende natt.

(02.11.2013)


Helgemesse var en gammel kirkefest til minne om alle helgener og alle salige i himmelen. Gregorius IV, som var pave på 800-tallet, var den som bestemte at minnedagen skulle legges til 1. november. Her i Norge fortsatte feiringen av helgemesse også etter reformasjonen, men ved festdagsreduksjonen i 1770 ble den sløyfet som helligdag. I folketradisjonen holdt dagen seg likevel som halvhellig helt opp mot vår tid.

(01.11.2013)