Noen dager med en god del nedbør i form av regn og sludd etterfulgt av minusgrader har fått istappene til å vokse på Normangården nede på Raten. At det blir istapper fra et torvtak er ikke uvanlig siden vannet siver ut litt etter litt. Det spesielle er at det skjer i oktober, som i de senere år har hatt relativt mildt vær.

(31.10.2012)


Vinteren har bitt seg fast. Dette skyldes at lavtrykkene har gått i uvante baner for årstiden. Normalt skal lavtrykkene komme fra Island og passere oppover langs kysten. Dette bringer mild og fuktig havluft til våre områder. Sannsynligvis er det bare et tidsspørsmål før vi er tilbake til denne situasjonen. Uansett er nok snøen kommet for å bli oppe i høyden.

(30.10.2012)


Før i tiden var det vanlig med oktobersnø, men ikke siden 2006 har snøen blitt liggende i oktober måned i lavlandet her på Elgsnes. Selv om snølaget er tynt og graset stikker opp, får landskapet likevel et vinterlig preg. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(29.10.2012)


Når fisken i havet blir husdyr, må den sees etter og fôres hver dag, ikke bare mandag til fredag. I så måte er havbruk sammenlignbart med husdyrbruket på landjorda. Når det gjelder fortjenestemarginene, er forskjellen derimot enorm i oppdrettsnæringens favør. På bildet er røkterbåten på vei tilbake til stasjonen i Kasfjord etter et besøk på anlegget utenfor Hestenvika.

(28.10.2012)


Slik er været her nord - alltid skiftende. For to dager siden var det vinter, i går var det full storm, og i dag er det igjen barmark og vind av mer moderat styrke. Men med temperaturer rundt frysepunktet, kan det fort legge seg snø på bakken igjen.

(27.10.2012)


En dag med mye vind. Det har vært liten eller full storm det meste av dagen, og i morges var det til og med sterk storm i kastene. I kveld har vinden løyet en god del, og fram mot midnatt var det bare stiv til sterk kuling. Meteorologene sier vinden skal løye ytterligere i morgen, så da er kanskje det verste over for denne gangen. Klikk på blidet for å se en større versjon.

(26.10.2012)


Så fort skifter det fra fint høstvær for et par dager siden til full vinter i dag. Alt i går kveld var det hvitt på markene, og det har kommet mer snø i løpet av natten og dagen i dag. Så nå i kveld er det 12 - 14 cm snø på bakken. De siste årene har det ikke kommet snø som har blitt liggende før i januar, så vi får tro at snøfallet i denne omgangen bare er et forvarsel om at det går mot vinter også i år. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(25.10.2012)


I dag ble det væromslag med nordlig kuling og snøbyger. Da bildet ble tatt ved halvtolvtiden i formiddag, lå snøen ned til sjøen på Grytøya, mens det fortsatt var barmark her på Elgsnes. Snøværet økte imidlertid på, og før det ble kveld, var også markene her på gården hvite. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(24.10.2012)


Løvet er nå helt borte på skogen. Også den spesielle varieteten av osp som vokser i Rateskogen, og som løves sent om våren, men beholder bladene ekstra lenge om høsten, har nå felt løvet. Bortsett fra rognene, som fortsatt bugner av rød bær, er skogen nå brun.

(23.10.2012)


Nå er sola kommet så lavt på himmelen at den ikke lenger "kliv" Elgen slik de gamle sa. Det betyr at sola midt på dagen går i skjul for fjellet sør for gården. Et sikkert tegn på at vi går mot advent og mørketid!

(22.10.2012)


Sola skinner på Masterhågen nede i Rateneset. Haugen har nok fått det navnet den har fordi det sto ei mast, eller flaggstang der. I følge muntlig overlevering flagget den mektige handelsmannen på Raten når Hans Wang (1750 - 1824) som bodde på Gårdshågen, kom hjem fra fiske med fembøringen sin. Men den viktigste funksjonen til stanga var nok å heise et bestemt flagg, slik at de som seilte forbi kunne se at man trengte arbeidskraft på handelsstedet.

(21.10.2012)


Snøen kryper nedover i fjellene slik vanlig er på denne tiden av året. Fra nå av kan vi også få snø i lavlandet. Da kan det meste av landskapet rundt oss bli hvitt, mens Elgsnes og deler av Yttergryta har barmark. Dette skyldes påvirkning fra havet i Andfjorden som takket være Golfstrømmen har en litt høyere temperatur enn ellers i området.

(20.10.2012)


Temperaturen har steget, og pussig nok var det dette som skulle til for å få snø i fjellene. Men i lavlandet kommer nedbøren som regn, og den smule frost som hadde dannet seg på jordene, tiner nå. I veiene er det imidlertid mer tele, og det skal en ganske stor varmesum til for å få den bort før det blir vår.

(19.10.2012)


Uvanlig mye klarvær til nå i oktober har ført til strålingsfrost. I dag morges var engene nærmest hvite av alt rimet. Etter at sola kom opp, forsvant rimet på solvendte steder, mens resten ble borte da temperaturen steg i ettermiddag. Bildet til høyre ble tatt med makroobjektiv og viser rimets kunstferdige formasjoner. Klikk på bildet for å se flere detaljer.

(18.10.2012)


I dag gikk et slep med merder forbi Elgsnes. Det ble ikke observert hvor merdene skulle, så det er derfor vanskelig å si om det var fornying av et eksisterende anlegg, eller om et nytt anlegg skal settes ut her i området. På det lille bildet sees båten som en hvit prikk til høyre, mens merdene bare kan skimtes. Klikk derfor på bildet for å se en større versjon.

(17.10.2012)


Temperaturen har falt ytterligere, og i dag morges var jordene hvite av rim. Sola står nå lavt på himmelen og Elgsnes ligger nordvendt, så det var godt utpå dagen før rimet forsvant. På Ebergplassen der det ikke er formiddagssol, lå det fortsatt rim da bildet ble tatt ved halvtotiden i ettermiddag.

(16.10.2012)


Med nymånen kom det et værskfte, ikke i form av nedbør, men lavere temperatur. I natt frøs det is på sølepyttene for første gang i høst. Så selv om det ikke finnes antydning til snø i fjellene, blir vi likevel minnet om at vi går mot vinter.

(15.10.2012)


Det er for tiden stor solaktivitet, og elektrisk ladede partikler slynges ut i rommet. Når denne solvinden treffer jordas magnetfelt, bøyes de av mot polene. Og når så partiklene treffer gasser i atmosfæren, lyser de opp og danner nordlys eller aurora borealis rundt den magnetiske nordpol og sørlys eller aurora australis rundt den sørlige magnetiske sørpol. Bildet til høyre ble tatt i natt, og om du klikker på det, får du se en større versjon.

(14.10.2012)


13. oktober er siste dag på sommersiden på primstaven. Selv om våren og sommeren ikke var noe særlig å skryte av, har høsten så langt vært fin, og sommerhalvåret går ut med nydelig vær slik det framgår av bildet til høyre. Det er også bemerkelsesverdig at vi i midten av oktober ikke har snø i Grytlandsfjellene. Men om to dager er det nymåne, så da kan vi få værskifte.

(13.10.2012)


Ei naki grein med blodraud bær og ei som bladrik blømer,
på kvar sin måte fagre er for den som kjærleg dømer.
Den eine gjev ein ange, ho, der ljuv ho ligg og blømer.
Den andre gjev sitt hjarteblod når lauv for haustvind rømer.
Den eine skin og strålar, ho, den andre brenn og mognar
og gjev til sist sitt hjarteblod; der tung av bær ho bognar.
Eg gav deg den med blomar på. Eg gjev deg den med bæri.
Kven rikast er vil du få sjå litt lenger fram på ferdi.
(Olav Aukrust)

(12.10.2012)


I ettermiddag passerte to kystkorvetter av Skjold-klassen Elgsnes på et sjeldent besøk i Nord-Norge. De ble anskaffet mot forsvarsledelsens råd og er så dyre i drift at mannskapene for en stor del trener i simulator. Det skrytes av at fartøyene har lav radarsignatur, infrarød signatur og akustisk signatur. Det siste virker rart, for disse luftputekatamaranene bråker noe fryktelig. De høres lang vei, og da de passerte Elgsnes, hørtes det selv innendørs nærmest ut som vedvarende torden.

(11.10.2012)


Selv om høsten ikke har vært spesielt våt, blir likevel beitet opptråkket nærmest fjøset. Der har kyrne tilgang på vann, og der står de og venter for å slippe inn til kveldsstellet. En gang i tiden da man samlet dyrene i grinder på grunn av rovdyrfaren, ble det opptråkket som på bildet. Ved å flytte grindene og så de opptråkkede områdene med høyfrø fra låven, oppnådde man det som i dag kalles pløyefri jordbearbeiding. Fortsatt finnes ordet grindegå i språket vårt, selv om bruken er mindre konkret.

(10.10.2012)


Om skyene over Elgsnes i ettermiddag var rukleskyer eller bukleskyer er ikke så enkelt å fastslå for en amatør. Da er det bedre å bruke en betegnelse som er mye eldre enn meteorologien, nemlig godværsskyer. Før det fantes noen værmeldingstjeneste overhodet, var det viktig å kunne forutsi været i jordbrukssamfunnet, og livsviktig om man drev fiske fra åpen båt. Å kunne tolke skyene var den gang helt avgjørende.

(09.10.2012)


Beitesesongen går nå mot slutten, selv om høsten har vært fin så langt. Nå har det meste av løvet falt av trærne. Men borte i Rateskogen er det fortsatt løv på noen osper. Disse må være av en egen varietet, for de løves sent om våren sammenlignet med all annen osp, mens de beholder bladene lenger utover høsten.

(08.10.2010)


7. oktober kalles britemesse etter den hellige Birgitta fra Vadstena som ble kanonisert i 1391. I følge folketradisjonen startet nå bjørnen å samle lyng til vinterhiet. Dagen ble også kalt kåldagen, for nå var det tid for kålhøsting. Men dette var før i tiden. Nå til dags er det få som venter på vinteren på denne tiden.

(07.10.2012)


I dag morges kalvet den siste kua i denne kalvingssesongen. Mange bønder ønsker minst mulig arbeid i fjøset i en hektisk onnetid, så derfor er prisen på sommermelk høyrer for å stimulere til mer melk på denne tiden av året. For å oppnå denne prisgevinsten, har vi derfor lagt hovedtyngden av kalvingene til vår og sommer. Så kua som kalvet i dag, er å betrakte som en etterslenger. Men den bidrar til å holde melkemengden oppe i en tid da andre kyr har en dalende melkekurve.

(06.10.2012)


Dagen har vært våt med i alt 12 millimeter nedbør. Godt da at innhøstingen er unnagjort. Fortsatt er ikke beitesesongen over, men kyrne stod inne i dag i regnværet. Bildet til høyre ble tatt like før klokken 19 i kveld. Da var veilysene tent, og det var behov for stativ og snorutløser for å ta bildet.

(05.10.2012)


Rundt Lyngmyrberget var det opprinnelig bare en sti. En gang i tiden ble det sprengt ut litt og murt opp nedenfor slik at det ble mulig å komme fram med hest og vogn. For dagens traktorer er passasjen både for smal og for dårlig fundamentert, så eneste muligheten til å komme til Lyngmyra med traktor, er å lirke seg fram mellom de store steinene nede i fjæra.

(04.10.2012)


Rogna blomstret sent i år, så først nå modner rognebæra. Selv om vi har begynt på oktober måned, står derfor mange rogner grønne. Med det været vi har for tiden, er neppe dette noe problem. Dersom det ikke plutselig blir et væromslag, har trærne fortsatt tid til å omstille seg til vinterdvalen.

(03.10.2012)


Når sola kommer fram bak Toppen på Grytøya, står den nå så lavt på himmelen at det bare er Toppsund-siden av Elgsnes, samt deler av Vester-Raten som har solskinn. BIldet ble tatt i dag morges mens de første solstrålene lyste opp det høstfargede løvet på toppen av Vester-Raten.

(02.10.2012)


Høsten har vært fin så langt, og når det fortsatt er en god del løv på skogen skyldes det at det nesten ikke har vært vind. Så i høst har vi hatt det som sør i landet kalles løvfall. Det normale her nord har vært at løvet ikke faller, men blåser horisontalt av trærne. "Han gjer sæ ikkje førr han har fådd lauvet av trean", pleide man å si om vinden på denne tiden. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(01.10.2012)