Velkommen til elgsnes.no

Denne siden er en nyhetsside der det blir fortalt om vær og vind, samt store og små hendelser på gården. Innholdet vil derfor stadig skifte. I menyen til venstre finner du sider med mer statisk informasjon.


Med skydekke som i dag blir det blå mørketidslyset framtredende selv midt på dagen. Bildet er tatt fra Vester-Raten over Vågen mot Raten. Nærmest ses Kveitskjæret der man dro opp storkveita i gammel tid for å unngå å få sand på den i Oppsetta. Fjellet Toppen bakerst i bildet ligger på Grytøya på andre siden av Toppsundet.

(17.12.2017)


I dag kom handelsgjødsla for kommende sesong. Det er viktig å få levert gjødsla før nyttår, både på grunn av terminprisingen og for å få igjen merverdiavgiften tidligere. Når transportøren kom allerede nå, var det for å unngå å kjøre over Aunfjellet under mildværsperioden før jul. Dette mildværet er så årvisst at det blir kalt kakelinna ut fra forestillingen om at det skyldes fyringen for å få stekt julekakene.

(16.12.2017)


Rein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som beiter ulovlig på innmarka her på Elgsnes, er et vedvarende problem. I år var reinene nede på innmarka helt fram til 9. juni. De hadde da gått her siden 11. desember året før. Antallet rein varierte fra noen få dyr til over femti. Og nå i høst var reinen tilbake 14. november. Når skal denne reinplagen ta slutt?

(15.12.2017)


Det har vært nordlys mange klarværskvelder i det siste, selv om intensiteten har variert. Nå i kveld var KP-indeksen lav, så det var ikke forventet særlig nordlysaktivitet. Men når man slår av veilysene og slik fjerner lysforurensningen, er det som regel nok nordlys på nordhimmelen til at det kan tas bilder av om man bruker stativ og snorutløser.

(14.12.2017)


Lussinatt er en katolsk kirkehøytid til minne om den hellige Lucia fra Syrakus. Over hele Norden regnet man nå at den egentlige juleperioden begynte, og her til lands skulle alt grovarbeid nå være unnagjort. Det var også gjengs oppfatning at dette var den korteste dagen i året, derfor snakket man om lussinatta lange. I dag har det vært tett skydekke og snøvær, så kanskje blir dette den mørkeste dagen i år, selv om det astronomisk sett ikke er korrekt.

(13.12.2017)


Den gang alle reiser og all transport til og fra gården gikk over Elgsnessanden, la man merke til hvordan Gårdsbekken endret retning på fjæra avhengig av været. Bøyde den av mot øst, ble det landvind og rolig vær, mens om den bøyde mot vest, kunne man vente nordvest og uvær. Nå har bekken hatt et østlig løp, men et nordlig løp er tiltakende. Så da kan vi nok vente at vinden etter hvert går nordlig, men uten at det blir skikkelig uvær.

(12.12.2017)


Turistfiskebåtene har ligget ute til nå, men i dag var det laglig vær med lite vind, så da ble alle tre båtene tatt i land og lagret for vinteren. Utenbordsmotorenes kjølesystem er gjennomskylt med ferskvann for å få ut saltet, og batteriene er fjernet og satt til lading. Så da gjentår bare å skore opp båtene så de står vannrett slik at vannet renner ut.

(11.12.2017)


Det meste av fargenyansene nå i mørketiden går i grått og blått, men fortsatt rekker solstrålene høye skyer også på nordhimmelen. Dermed blir det innslag av rosa i mørketidens fargepalett.

(10.12.2017)


Utleie av Normangården nede på Raten til turister har vært en ubetinget suksess i sommerhalvåret. Det er da stort sett fisketurister som bor der. Imidlertid har det vist seg vanskelig å få vinterbookinger av noe omfang, og de fleste bookingene er for kortere tidsrom. Unntaket er i kommende nyttårshelg da en sveitsisk gruppe på tolv personer skal bo der i en hel uke.

(09.12.2017)


Sørhimmelen var rød i formiddag, og selv om landsønningen ikke nådde storms styrke, var den både kald og nater. Bildet er tatt oppover Stormyra med fjellet Elgen til høyre i bakgrunnen.

(08.12.2017)


Hurtigruteskipet MS Trollfjord passerte på sør i formiddag. Skipet ble bygd ved Fosen mekaniske verksted og ble overlevert Troms fylkes dampskipsselskap 13. mai 2002. Grunnet store forsinkelser ved verftet ble hun satt i rutefart allerede etter fem dager, noe som ble et mareritt for mannskapet grunnet mange feil og mangler. Etter at alt var utbedret har dette vært en pålitelig hurtigrute, selv om det har vært en grunnstøting i Raftsundet i 2007 og en kollisjon med kaia i Risøyhamn tidligere i år.

(07.12.2017)


Dagen kalles nilsmesse og er i den katolske kirkekalenderen minnedag for St. Nikolaus, som var biskop i Myra i Lilleasia. Han var vernehelgen for sjøfarende, og i en nedtegnelse fra 1700-tallet om primstavtradisjoner heter det om nilsmesse: "Efter den Dag maatte intet Skib fare af Havn, og hvilken Fremmed efter den Dag blev i Havn, skulde som en Borger svare Landets og Byens onera samt sælge som en Borger om Vaaren."

(06.12.2017)


Også i dag har nedbøren kommet som snø, og nå er jordene snødekte. Heldigvis er temperaturen stort sett over frysepunktet, så snøen er kram og fyker derfor ikke i nordvestkulingen som har blåst det meste av dagen. Det er nå nesten så man må begynne å tenke på å hente fram snøfreseren, selv om det skal godt gjøres at denne snøen blir liggende lenge.

(05.12.2017)


Like over klokken ni i formiddag snudde vinden på nordvest, og da kom nedbøren som snø. Siden har det kommet flere snøbyger, så i kveld er snødybden hele ti centimeter. Men nå har vinden igjen dreid på sør, og temperaturen er igjen på plussiden, så da varer det kanskje ikke lenge før også denne snøen er borte. Uansett har vi kakelinna igjen. Den kommer årvisst med mildvær før jul.

(04.12.2017)


I dag har det vært kuling fra nordvest, og nedbøren har skiftet mellom snø og regn. Men siden temperaturen har holdt seg over frysepunktet, har snøen smeltet ganske fort. I løpet av dagen har barometeret steget, og i kveld dreide vinden mer vestlig og spaknet til bris.

(03.12.2017)


Det er barmark her på Elgsnes, men som så mange ganger før er det mer snø rett over fjorden. Grunnen må være at siden Elgsneshalvøya er smal, har vi stor temperaturpåvirkning fra havet rundt. Dette blir synlig når temperaturen er rundt frysepunktet, noe som kan gi plussgrader og barmark her. Trolig var dette grunnen til at Elgsnes i gammel tid var kjent som en særlig årviss og god korngård.

(02.12.2017)


I formiddag kom nedbøren som snø, men etter hvert steg temperaturen til fire plussgrader, og nedbøren gikk over til regn. Så nå i kveld er det igjen barmark. Det var ikke overraskende, for vi er blitt vant med at snøen ikke blir liggende før i januar. De gamle pleide å si at det først var tredje snøen som ble liggende. Kanskje gjelder dette fortsatt, selv om snøfallene kommer senere og senere.

(01.12.2017)


30. november er en katolsk kirkehøytid til minne om apostelen Andreas som var vernehelgen for fiskerne. I norsk folketradisjon ble dagen kalt Anders fisker, for nå var det på tide å fange julefisken. En annen benevnelse var jul-andersdagen. Da kledde man seg ut og gikk jul-anders, ikke ulikt våre dagers halloween. Men versene som ble framsagt, kunne være vel så skremmende som i dag, f.eks.:
"Får e inkje kørs å kake, ska e alle ongann take!"

(30.11.2017)


I formiddag var en oter på vei til havet. Det pussige er at den la veien midt nedover Storåkeren og ikke brukte en vei der den kan holde seg mer skjult i terrenget. Vanligvis går den gjennom Rateskogen og kommer ned til sjøen ved Ørnulfnaustet eller nede på Raten. Kanskje er det all maskinaktiviteten i det siste i dette området som har fått den til å velge en ny rute der den er mer synlig og sårbar.

(29.11.2017)


Det er årvisst med dårlig vær i slutten av november fra Vestlandet og nordover. I 1994 var det mange som mente at dette var grunnen til at folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap ble lagt til 28. november det året. Men til tross for dårlig vær og dommedagsprofetier stemte folkeflertallet nei til norsk medlemskap i Den europeiske union. Dette var et klokt valg, noe dagens meningsmåling viser: 77 prosent av dem som har tatt standpunkt, er nå imot norsk EU-medlemskap.

(28.11.2017)


I formiddag kom det litt sludd fra sørvest, men ved 12:30-tiden snudde vinden brått på nordvest og økte på. Mørke skyer kom inn fra havet, og nedbøren gikk over til regn. I løpet av en halv time kom det hele sju millimeter nedbør, og fordi marka er frosset, ble det fort vannføring i bekker og veigrøfter. Gras som innsnevret åpningene til stikkrennene måtte derfor fjernes for å hindre at vannet tok nye løp.

(27.11.2017)


Som en følge av temperaturstigningen som startet i går, kom nedbøren i dag som regn. I alt har det kommet ti millimeter regn i løpet av det siste døgnet, hvorav det aller meste kom i natt og i formiddag. På det laveste punktet på Rateveien nedenfor Ebergplassen var det blitt en vanndam der småfuglene i dag benyttet anledningen til å ta seg et bad. Men naturligvis forsvant de da fotografen nærmet seg.

(26.11.2017)


I dag morges kom det tilstrekkelig mange snøflak til å gjøre veiene hvite. Men temperaturen steg, så antydningen til vinter ble raskt borte. Og meteorologene lover plussgrader ihvertfall et par dager til.

(25.11.2017)


I formiddag var skyene på nordvesthimmelen røde. De gamle sa at en rød kveld betyr en god morgen, mens en rød morgen betyr en stormfull dag. I så måte var rødfargen på himmelen vel sent ute, for barometeret hadde begynt å stige, og ekstremværet Ylva hadde stort sett rast fra seg her i området.

(24.11.2017)


Da det lysnet i dag morges, seg en kystkorvett av skjoldklassen sakte forbi Elgsnesodden. Det var lite å se til at dette etter sigende skal være verdens raskeste marinefartøy. Disse båtene ble i sin tid besluttet bygget med bakgrunn i et politisk ønske om å sikre sysselsettingen ved Umoe Mandal, uavhengig av Forsvarets egne prioriteringer. For et år siden ble det imidlertid vedtatt å fase ut kystkorvettene fra 2025.

(23.11.2017)


Nede på Raten er det lite løsmasse oppå fjellgrunnen, så for å unngå at vannet frøs om vinteren, la Harald Hansen ned elvestdrør rundt 1970. Nå skulle det graves grøft for overvannsrør som krysset elvestadrøret, og siden alle som visste hvor elvestadrøret lå, forlengst er døde, gikk det ikke bedre enn at røret ble slitt av under gravingen. Siden det er privat vannforsyning, kunne vi gjøre rørleggerarbeidet selv, men for å skjøte varmekabelen måtte vi ha elektriker. På bildet er han i ferd med å varme krympestrømpen som dekker det reparerte bruddstedet.

(22.11.2017)


Veien som i forrige uke ble bygd rundt Normangården nede på Raten, fikk i dag et topplag med skikkelig grus. Det var meningen også å ruste opp veien ned til Raten nå i høst, men vi fikk gravemaskin for sent, så nå er telen tykk i veibanen. Dette arbeidet må derfor utstå til våren.

(21.11.2017)


Før det ble bygd bilvei ned til Raten på begynnelsen av 1970-tallet, gikk den gamle kjøreveien i en sving fra Kattbekken til låvebrua på fjøset. Etter at svingen ble rettet ut, har den gamle veien og området rundt blitt til et villniss. Nå er vegetasjonen fjernet, området planert og fylt opp slik at det kan brukes som parkeringsplass for gjester i båtnaustet i bakgrunnen.

(20.11.2017)


Med klarvær og landsønning har temperaturen falt til under frysepunktet. Med maksimumstemperatur på +0,5 grader og minimumstemperatur på -4,5 grader i dag begynner telen å sette seg, ikke bare i veiene, men også ute på jordene. Heldigvis er vi ferdig med transporten av fyllmesser ned til Raten.

(19.11.2017)


Like over midnatt var det et praktfullt nordlys på himmelhvelvingen. Men som så ofte før, da kameraet var montert på stativ, snorutløser tilkoblet og innstillinger for nattfotografering gjennomført, var det flotte norlyset borte. Det som gjenstod, var bare en avglans av slik nordlyset var en kort stund tidligere.

(18.11.2017)


Det har ikke vært veigrøft på øversiden av Rateveien fra Krambuhågen til der Larsebrønnen tidligere var. Dermed har smeltevannet helt oppe fra Hågen rent nedover veien til Normangården. For å få slutt på dette, ble det i dag gravd veigrøft for å lede vannet. Fortsatt gjenstår å grave ned avløpsrør for vannet.

(17.11.2017)


I dag ble fyllmassen foran Normangården planert og komprimert, så nå mangler det bare toppdekke på denne delen av veien. Det ble også kjørt fyllmasse til resten av veitraséen rundt huset, mens planeringen av dette tas etter at det er blitt lyst i morgen.

(16.11.2017)


Det skal bygges vei rundt Normangården på Raten, og flere stikkveier til jordbruksarealer skal utbedres. Så i dag begynte Harry Albrigtsen å laste opp fyllmasse for transport. Arbeidet gikk greit helt til et av dekkene på traktortilhengeren punkterte. Dermed ble det bytur i stedet. Heldigvis rakk vi å få dekket reparert i dag, så i morgen kan arbeidet fortsette.

(15.11.2017)


Kystvaktskipet Nordkapp møtte på vei ut Andfjorden i formiddag en sjark, men det var tydeligvis ikke fjordfiskerne som var av interesse. Kystvaktskipene av nordkappklassen er da også konstruert for oppsyn i arktiske farvann, med isforsterking og skrogform som hindrer at skipene blir skrudd ned av isen. Helikopterdekket, kanondekket, bakken og brufronten er i tillegg utstyrt med varmekabler som forhindrer ising.

(14.11.2017)


Når det er overskyet, slår veilysene seg på før klokken 15. Daglengden er nå under fem timer, men når periodene for morgengry og skumring telles med, er det fortsatt dagslys i nesten åtte timer. Dette er imidlertid teoretiske verdier, som ikke tar hensyn til at tett skydekke gjør perioden med dagslys kortere.

(13.11.2017)


Nå er det bare to dager igjen med et solgløtt i Varden nede i Vester-Raten, og så dukker ikke sola opp igjen før 28. januar neste år. Hadde det vært hav mot sør, hadde sola imidlertid bare vært borte fra 1. desember til 11. januar. Det er denne perioden som regnes som mørketid. Fordi Elgsnes ligger nordvendt med fjellet Elgen på sørsiden, er sola borte mye lenger enn på Grytlandet på andre siden av Toppsundet. Men også der danner fjellet skygge når sola står så lavt på himmelen som nå.

(12.11.2017)


Dagen kalles mortensmesse til minne om den franske biskopen og helgenen Maritn fra Tours, som døde i år 397. Ifølge en legende gjemte Martin seg blant gjessene da folket ville velge han til biskop, men de svek han med skrikene sine. Legenden er kanskje grunnen til at folk i store deler av Europa fortsatt spiser gåsestek enten mortensdagen eller kvelden før. St. Martin var vernehelgen for tiggere og fattige, og var trolig derfor en svært populær helgen.

(11.11.2017)


Nå er det bare fire dager igjen til det er slutt på solskinn for i år her på Elgsnes. Men forutsetningen for å se sola er at det er skyfritt langs horisonten i sør, og det var det ikke i dag. Det er imidlertid fortsatt sol på fjellene rundt oss, og skyene forgylles av solstrålene selv om soløyet er skjult bak fjellet Elgen sør for gården.

(10.11.2017)


I dag var Harald fra Nordnorsk klauvskjæring her og skar klauvene på kyrne. Etter at det ble påbudt med gummimatter i alle båsene har behovet for klauvpleie økt mye. På gammelmåten, der man benytter en tradisjonell klauvboks, er det mye arbeid og ubekvem arbeidsstilling, mens profesjonelt utstyr som på bildet gjør arbeidet mye lettere.

(09.11.2017)


Det er nå en måned siden turistfiskesesongen tok slutt nede på Raten. Så roen har senket seg over Normangården og tilhørende fasiliteter. Med unntak av en sveitsisk gruppe som kommer for å bo i gjestehuset i en uke rundt nyttår, er det ingen bookinger før 12. april 2018. Planen er å utvikle Elgsnes gård til ikke bare å være populær for fisketurister i sommerhalvåret, men også en interessant destinasjon for dem som jakter på nordlyset i den mørke årstiden.

(08.11.2017)


Bildet til høyre ble tatt i dag morges før morgenrøden var forsvunnet fra himmelen. De gamle sa at en rød kveld betyr en god morgen, mens en rød morgen betyr en stormfull dag. Vel nok ble det ikke sterkere vind enn frisk bris i dag, men meteorologene melder om at et lavtrykk er på vei og setter opp et kraftig vindfelt oppover langs norskekysten.

(07.11.2017)


I høst er det mye mer rognebær enn hva småfuglene har greid å fortære. Etter at mange trekkfugler samlet seg og dro da det kom snø i forrige uke, har skjæra fortsatt et stort forråd av rognebær. Såfremt det ikke blir mye vind i tiden som kommer, har den mat til langt utpå nyåret.

(06.11.2017)


Bildet til høyre er tatt fra Storåkeren oppover mot Storbakkan. Fjøset på gården kan sees til høyre i bildet, mens gammelfjøset fra slutten av 1800-tallet sees til venstre. Det hvite våningshuset i midten var opprinnelig borgestue på handelsstedet nede på Raten. Da Edvard Ruud senior kjøpte halve jordveien som tilhørte handelsstedet etter konkursen i 1881, fikk han med borgestua. Den ble da flyttet til Storbakkan hvor den serere er blitt påbygd.

(05.11.2017)


Før det var skikkelig lyst i dag morges kom en oter nedover veien forbi Ebergplassen. Bildet til høyre bærer preg av at det var lite lys, for det har bevegelsesuskarphet og er samtidig kornet. Men det er ikke hver dag man får tatt oterbilder, og i lite format ser heller ikke bildet av oteren så verst ut.

(04.11.2017)


I dag var temperaturen oppe i 7,3 plussgrader, og igjen er det barmark. Forhåpentlig vil temperaturer på dette nivået fortsette slik at den planlagte opprustingen av gårdsveien ned mot Raten kan gjennomføres.

(03.11.2017)


I natt var temperaturen rundt frysepunktet, så i dag morges lå det litt snø på jordene. Men temperaturen steg utover dagen, så snøen forsvant fort igjen.

(02.11.2017)


Dagens bilde er tatt fra Rateneset over mot ytterste pynten av Vester-Raten med Ringskjæret og Nordhågen. Bakenfor skimtes Måsskjæran. De snøkledde fjellene i bakgrunnen er den andre nordspissen av Hinnøya med gården Kinn og Kinnaksla, og helt til høyre Bjørnskinnaksla på Andøya.

(01.11.2017)


I formiddag stod kovbaken ute i fjorden, men vinden hadde allerede snudd på sørligkanten, så snøelingen kom ikke inn. Nå i kveld er det klarvær og strålingsfrost, men mildere luft er på vei. Så da forsvinner nok snøen, ihvertfall i lavlandet. Det er først tredje snøfallet som blir liggende, sa de gamle. Og det var erfaringer man hadde gjort seg før den globale oppvarmingen satte inn for fullt.

(31.10.2017)


Snøen har ligget til fjæra både på Grytlandet og på vestsiden av Kvæfjorden, så da var det ikke så underlig at snøen også kom til Elgsnes. I dag morges var det litt hvitt rundt husene nede i Gården, og utover dagen har den ene snøelingen avløst den andre. Selv om temperaturen fortsatt er på plussiden, er den så nær frysepunktet at snøen blir liggende. Men det meldes om at mildere luft er på vei fra sørvest, og da kan vi vente regn.

(30.10.2017)


I hele dag har det blåst stiv til sterk kuling fra nordvest. Og med vinden har det kommet inn snø- og haglbyger. Fortsatt smelter snøen nede ved sjøen, men temperaturen er så lav at de store haglkornene blir liggende.

(29.10.2017)


I den kirkelige tradisjonen var dette minnedag for apostelen Simon, og dagen ble derfor kalt Simonmesse. Et mer verdslig navn på dagen var førebod, for nå kunne man vente snø og vintervær. Og det stemte godt denne gangen, for det har vært snø og sludd i hele dag, og på Grytlandet ble snøen liggende helt ned til fjæra.

(28.10.2017)


Det har vært mye klarvær lenge, men nå er det slutt på finværet. I dag har det vært overskyet med vind og litt regn fra sørvest. Temperaturen har imidlertid steget til 6,8 grader som dagens maksimumstemperatur. Men meteorologene sier at vinden vil snu på nordvest, så da vil nok temperaturen falle igjen.

(27.10.2017)


Bildet viser til høyre Ørnulfnaustet og bakenfor Ratefjøsen. Bakenfor der igjen skimtes deler av Normangården og Ratenaustet. Fjellene i bakgrunnen ligger på Grytøya på andre siden av Toppsundet. Fjellet som ligner på japanernes hellige fjell Fujiyama, heter Litjetussen og ble landskjent da en militær Twin Otter krasjet der 11. juli 1972.

(26.10.2017)


I 1992 ble det plantet lutzigran nedenfor veien i skjellteigen mot Aun. Lutzi er en krysning mellom sitka og kvitgran og tåler salt fra sjøen bedre enn norsk gran. Men dette er treslag som vokser fort, og nå hadde trærne strakt lange greiner inn over den kommunale veien. Derfor har Arturs fått i oppdrag å fjerne disse greinene. På bildet er han i sving med greinsaga.

(25.10.2017)


I formiddag så det ut som om Dverberg på Andøya svevde i luften. Dette optiske enomenet kalles hildring, og oppstår når det kommer inn mildere luft over kaldt hav. Dermed avkjøles luften nær havflaten og får større densitet eller tetthet. Lysstrålene brytes derfor mer her og får en krummere bane fram til iakttakeren enn lengre oppe, og det ser ut som om landskap nær horisonten svever.

(24.10.2017)


Det heter at alt som går rundt, går sundt. Nå var det kjølevannpumpa på John Deere 2650 som var blitt lekk. Den har tross alt rotert noen ganger siden traktoren var ny i 1989. I dag var Arvid fra Felleskjøpet her for å skifte pumpa, men med liten plass mellom motoren og radiatoren, og i tillegg rustne skruer, tok det sin tid. Så han må komme tilbake i morgen for å fullføre jobben.

(23.10.2017)


Selv om temperaturen fortsatt er på plussiden, oppstår det strålingsfrost nattestid grunnet varmetapet fra jordoverflaten når det er klarvær som nå. I veiene hvor det ikke er vegetasjon, er det derfor allerede et telelag.

(22.10.2017)


Etter hvert som metallsøkerutstyret har blitt mer avansert, har metallsøking blitt en populær hobby. I dag var en famile fra Harstad på skattejakt rundt den gamle Normangården nede på Raten. Denne gangen ble det mest jernskrap og gamle metallknapper som ble gravd fram. Det mest interessante var ei blykule til et munnladningsgevær. For to år siden var imidlertid resultatet bedre, for da fant de en dansk 2-skilling fra 1677, en norsk 1-skilling fra 1779 og en blyplombe fra Klaftons taufabrikk i Arkhangelsk fra rundt 1800.

(21.10.2017)


Fortsatt går hurtigruten i sin daglige tralt mellom Bergen og Kirkenes med sine mange anløp underveis. Nå skal "kystruten" ut på anbud, og for å tekkes EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, har regjeringen splittet opp anbudet i tre pakker. Vi som har levd en stund, husker Stavangerske, Bergenske, Nordenfjeldske, Vesterålske og Ofoten dampskipsselskap. Men det er nok ikke disse selskapene som gjenoppstår, men heller utenlandske rederier som overtar. I så fall blir en av Norges beste merkevarer et vanlig cruiserederi med skip som er innom norsk havn i ny og ne.

(20.10.2017)


Og bjørkeskogen gulna
og stæren flaug mot sør,
og snyen kom i tindan
som alle åran før.

(Fra diktet "Kort sommar" av Helge Stangnes.)

(19.10.2017)


Ei naki grein med blodraud bær
og ei som bladrik blømer,
på kvar sin måte fagre er
for den som kjærleg dømer.

(18.10.2017)

Den eine gjev sin ange, ho,
der ljuv ho ligg og blømer.
Den andre gjev sitt hjarteblod
når lauv for haustvind rømer.

(Frå diktet "Ei naki grein av Olav Aukrust)


Med to dager til nymåne og skyer på himmelen, er kvelden mørk. Hadde det ikke vært for veilysene, hadde det ikke vært mye å se utendørs. Ikke så rart at man snakket om stupmørtna før vi fikk elektrisitet til bygda i 1957. En tid før det hadde et par av husene fått egne lysaggregater, men ellers var det parafinlampe, stearinlys og petromaks som var de vanlige lyskildene.

(17.10.2017)


Det har vært en uvanlig tørr høst med bare 3 millimeter nedbør fram til i dag. Lenge har man tenkt at dette ikke kunne vare, og i dag var høstværet mer gjenkjennelig fra slik det pleier å være. Tunge skyer drev inn fra sørvest, og ved halvtolvtiden i kveld hadde det kommet 11 millmeter nedbør, og fortsatt regner det.

(16.10.2017)


Etter en hektisk turistfiskesesong er det nå rolig nede på Raten, så da blir det mulig å ruste opp veien ned til Normangården. Det siste stykket er dårlig fundamentert, så veien er lite farbar under teleløsningen hver vår. Det skal også bygges vei rundt huset slik at maxitaxien kan kjøre helt fram også når den har med tilhenger. Bildet er tatt fra Masterhågen nede i Rateneset oppover mot Raten og Storbakkan. iKlikk på bildet for å se en panoramaversjon.

(15.10.2017)


I dag er første vinterdagen etter gammel regnemåte. Da ble vintersiden på primstaven vendt ut, og man kunne vente frost hva tid som helst. I en eldre opptegnelse heter det at vinterdagen "altid har en Vante til Merke, at man da maae begynde at væbne sig mod Kulden". Men det var før drivhuseffekten begynte å virke.

(14.10.2017)


Graset er fortsatt grønt, men det meste av løvet har nå blåst av trærne. Det er som det skal være i midten av oktober. Men 8 plussgrader og nesten ikke nedbør er mer uvant på denne tiden av året. Og at det ennå ikke har vært snø på fjelltoppene, må vel karakteriseres som eksepsjonelt.

(13.10.2017)


Tre av veilysene på gårdsveien hadde sluknet for godt, og nå er to av dem skiftet til armatur med et rødere lys. Det tredje lyspunktet som må byttes ut står på en stolpe nær låvebrua nede på Raten. Siden det ikke er turister i Normangården på denne tiden, er ikke utskiftingen der prioritert.

(12.10.2017)


Bildet til høyre er tatt like før solnedgang, så derfor er det rødforskyvning av sollyset. Når sola står nær horisonten, får lyset en lengre vei gjennom atmosfæren. Fordi blått lys har kortere bølgelengde enn rødt lys, spres den blå fraksjonen av lyset mer enn den røde, noe som gjør at fargetemperaturen faller fra 5500 Kelvingrader helt ned til 2500 Kelvingrader ved solnedgang.

(11.10.2017)


Havna i Bryggestøa er delvis sprengt ut i fjellet, så den nærmeste båten ligger omtrent der hvor brygga stod oppå berget. Den første brygga skal i følge muntlig overlevering ha blåst på havet etter at ei finnkjerring ble nektet husly på handelsstedet, mens den andre brygga ble solgt på tvangsauksjon tidlig på 1900-tallet.

(10.10.2017)


Den fine høsten gjorde at det ble mer hå enn det var plass til i siloen. Da er det greit å ha en nabo som har behov for høstbeite for sauene. De er så lette at de ikke tråkker opp myra nedenfor fjøset selv om det skulle komme regn.

(09.10.2017)


Det meste av løvet har nå blåst av skogen, bare i lavlandet er det fortsatt løv igjen på trærne. Men snart er det nok løvfallstid også her. Bildet til høyre er tatt fra Rateveien på sørsiden av Ratefjøsen og oppover mot Storbakkan. I bakgrunnen til venstre i bildet sees også Nonshågen.

(08.10.2017)


I dag morges dro de siste fisketuristene for denne sesongen, så nå ligger båtene i havna enda havet er speilblankt og innbydende. Så langt i år har det vært 1295 gjestedøgn i Normangården, og i tillegg er det kommet inn bestillinger for november og desember. For neste fiskesesong er alt solgt fra 21. april til 16. september, mens det i 2019 fortsatt er noe ledig i høysesong.

(07.10.2017)


Etter en uvanlig lang klarværsperiode skyet det i dag over, og i kveld kom det til og med en millimeter nedbør. Det er den samme nedbørsmengden som vi hadde i hele september, som var den tørreste septembermånden i manns minne.

(06.10.2017)


Etter at det har blåst landsønningskuling tidligere i uka, ligger nå Andfjorden speilblank. "Gud kan et blekk av stormen gjere", sa de gamle. Men det var før meteorologene stilte på TV for å forklare hvordan været blir og hvorfor det blir slik.

(05.10.2017)


Dagen kalles St. Frans etter Frans av Assisi, som rundt år 1200 grunnla Fransiskanerordenen. Hos oss ble fransiskanermunkene kalt gråbrødre fordi de gikk i grå kapper. I dag er det neppe mange gråbrødre igjen i Skandinavia etter nesten fem hundre år med protestantisme, men i København finnes det fortsatt et Gråbrødretorv. Dagen var også merkedag for været, og godt vær i dag ga godt vær hele måneden.

(04.10.2017)


En merkelig skyformasjon var synlig på sørvesthimmelen like etter solnedgang i kveld. I visse miljøer ville man sagt at en UFO har vært på ferde, men kanskje er det en litt spesiell lesky som dannes når sterk vind blåser over fjellformasjoner og påvirker luftmassene lengre oppe i stratosfæren.

(03.10.2017)


Det fine været i september førte til så stor gjenvekst at det ble nødvendig å høste områder der det ikke var planlagt å ta håslått. I dag var de siste lassene i hus, og siloen lukket. Fortsatt er det skifter med for mye gras, men det pleier sauene til en nabo å beite ned.

(02.10.2017)


Bildet til høyre er tatt fra Sør-Durmålstuva nedover mot Verselbakkan. Dette var tidligere dyrket mark, men er nå gjengrodd med skog. Til venstre bak skogen ligger Verslet, et oppkomme som aldri går tørt. Her hentet hele gården vann når andre vannkilder var tørre. Fjellene på andre siden av sundet er Toppen med Skjæringan, og helt til venstre litt av Jamnfjellet.

(01.10.2017)


De lange lyse kveldenes tid er forbi selv om været fortsatt er upåklagelig med klarvær dag etter dag. Bildet til høyre ble tatt før klokken 19 mens skumringen var i ferd med å falle på.

(30.09.2017)


Nå har Rateskogen de aller flotteste høstfargene. Ospa har fått gult løv, bjørkeløvet har en gyllenbrun farge, mens rogna bugner av modne bær. Trærne har dermed tatt finstasen på før de går inn i en lang og ensfarget vinterdvale.

(29.09.2017)


Selv om vi har et veldig fint høstvær for tiden, blir dagene uvegerlig kortere. Nå går sola ned bak fjellene på vestsiden av Kvæfjorden allerede ved sekstiden selv om vi fortsatt har sommertid.

(28.09.2017)


Det er mye stein på Finneviksletta, så grønnfôret ble sådd senere enn hva som er normalt. Men takket være en usedvanlig fin høst, ble det likevel bra avling på dette skiftet som ble ferdig høstet i dag.

(27.09.2017)


Det har i mange år kommet bobiler fra flere land hit til Elgsnes for å stå natten over på snuplassen nede i Oppsetta. I sommer har det vært en tendens til at det har blitt flere bobiler, men enda tydeligere har tendensen vært at bobilene har fortsatt å komme utover i september. Om dette skyldes en varig utvidelse av bobilsesongen eller om det skyldes det fine været, er imidlertid ikke godt å si.

(26.09.2017)


Det har vært bemerkelsesverdig lite vind i det siste. Dermed har skogen fått gulne uten at løvet har blåst av. Så i år er det mer høstfarger enn vanlig. Bildet til høyre ble tatt like før solnedgang, noe som bidrar til de kraftige fargene i Rateskogen.

(25.09.2017)


Selv om høstjevndøgn er passert med to dager, er fortsatt den teoretiske daglengden 12 timer og 6 minutter. Det skyldes vel at soloppgang og solnedgang regnes etter når den øverste kanten av sola passerer horisonten på opp- og nedtur. Men daglengden minsker med 8 minutter og 5 sekunder, så allerede i morgen er dagen kortere enn 12 timer.

(24.09.2017)


Når været er så bra som nå, kan høstkveldene være fine også etter at sola har gått ned bak fjellene i vest. Skjæret midt i bildet ble kalt Storåborskjæret, men etter at det ble satt ned en tørnering der en gang på 1800-tallet, ble navnet Ringskjæret mer vanlig. Etter at Wehrmacht bygde kai her under krigen, ble også navnet Tyskekaia brukt i en periode. Men siden kaia forlengst er borte, har dette navnet gått ut av bruk. Veien som russiske krigsfanger bygde ut til Ringskjæret, er imidlertid stort sett intakt og kalles fortsatt Russeveien.

(23.09.2017)


Selv om det var enkelte godværsskyer på himmelen, var det solskinn hele dagen. Og med over 13 grader som maksimumstemperatur, er det all grunn til å glede seg over høstværet så langt. Måtte det bare vare til all avling er i hus og fraukjelleren er tømt.

(22.09.2017)


Dagen kalles mattismesse om høsten og har navn etter apostelen Matheus. I "Norsk Folkekalender" fra 1859 står følgende: "Den Dag heed det og om Bjørnen, at den samlede Græs og Mose til sit Vinterleje, hvorfor der da gjerne plejde at være godt Solskinsvejr." Sant nok har det vært mye solskinn i dag, men utpå ettermiddagen begynte det å skye til.

(21.09.2017)


Høytrykket ligger fortsatt over Kolahalvøya, og det gir stabilt finvær i Nord-Norge. Det skjedde ikke i sommer, så sommerværet har vært lite minnerikt. Høstværet har derimot vært upåklagelig. Måtte det bare vare!

(20.09.2017)


Når sola skinner, blir høstfargene kraftigere, og når man i tillegg bruker polarisasjonsfilter på kameraet, fjernes reflekser slik at fargene blir renere. Slik kommer fargeprakten til sin rett i fullt monn. Det er ikke bare trærne som har fine høstfarger, men også geitramsen tar seg godt ut i høstskrud.

(19.09.2017)


I kveld var KP-indeksen høy, og ved 23-tiden beveget nordlyset seg over himmelhvelvingen. Dermed var det bare å lete fram kamera, snorutløser og stativ, kle seg godt, og gå ut for å fotografere. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon, og for å se flere bilder fra kveldens "fangst", sjekk www.facebook.com/elgsnesgaard/

(18.09.2017)


I Rateskogen vokser det bjørk, selje, vier, rogn og i tillegg osp av ulike varieteter. Høstfargene blir derfor mye mer varierte enn i et vanlig bjørkebestand. Dersom det ikke kommer sterk vind med det første, blir fargeprakten enda mer frapperende. Men de gamle ventet vind på denne tiden: "Han gjer sæ ikkje førr han har fådd lauve av skogen", var et vanlig utsagn.

(17.09.2017)


I dag har det vært et nydelig høstvær med fin temperatur, sol fra nesten skyfri himmel og speilblankt hav helt ut til Andøya. Men utpå ettermiddagen kom skyene drivende, og i kveld kom det også litt regn.

(16.09.2017)


Siden april har det så og si sammenhengende bodd fisketurister i Normangården nede på Raten. Nå nærmer denne sesongen seg slutten, og når den nåværende gruppen drar på tirsdag, er det bare to grupper til som har booket overnatting og leie av båter i høst. Så fra syvende oktober er gjestehuset ledig.

(15.09.2017)


14. september kalles korsmesse om høsten og ble i den katolske kirken feiret til minne om at Kristi kors ble gjenreist på Golgata på denne dagen i år 629 etter at det året før var blitt røvet av perserkongen. Dette var en viktig merkedag om høsten, for nå skulle kornet være i hus og alle grinder kunne fjernes. Nå regnet man at den virkelige høsten begynte, noe som trolig var et minne om at en høstmåned begynte på denne tiden i førkristen tid.

(14.09.2017)


I dag var elektrikere fra Arne H. Johansen her og la opp strømforsyning til terrassevarmerne som nå er montert over bordene i Ørnulfnaustet. De skal gjøre det litt mer behagelig å sitte til bords der. Allerede i morgen kveld kommer en gruppe spanske turoperatører hit for å spise middag i naustet.

(13.09.2017)


Strandrugen (leymus arenarius) står frodig i strandsonen. Det er nå lenge siden det var nødsår i Norge da strandrugen ble brukt til å drøye matmelet. Så i dag pynter den opp langs fjæra med sine stive strå med lange, tette aks og brede, blågrønne blad.

(12.09.2017)


For planter og trær som ikke har nitrogenfikserende bakterier på røttene, er tilgangen på organisk nitrogen en minumumsfaktor. Derfor blir klorofyllet som inneholder nitrogen, trukket tilbake fra bladene om høsten slik at nitrogenet kan tas vare på til neste vekstsesong. Dermed blir høstfargene mer varierte enn når bladgrønt dominerer.

(11.09.2017)


Kveldene begynner å mørkne stadig tidligere, og ved halvnitiden i kveld var det allerede tussmørke. Men kameraene er blitt så lysfølsomme at det er mulig å ta bilder på frihånd også når det er sparsomt med lys. Og selv om skumringsbildene er annerledes, kan de likevel ha sin egen sjarm slik som bildet til høyre.

(10.09.2017)


Den forrige gruppen av fisketurister dro i dag morges, og tidlig i ettermiddag kom en ny gruppe. Grunnet sterk vind var de ikke på havet i dag, men klargjorde utstyret og dro for å fiske på bergene ute i Vester-Raten. Turistfiskesesongen er nå på hell, og om en måned drar de siste fisketuristene. Men 2018-sesongen er omtrent fullbooket, og mye er også bestilt for 2019.

(09.09.2017)


På femti- og sekstitallet var det sjarker og skøyter som føffet forbi Elgsnesodden, mens det i dag er hurtiggående oppdrettsbåter som svir av store mengder drivstoff på sin hvileløse ferd mellom oppdrettslokalitetene. Og fra merdene spres giftig avlusingsmiddel, fôrrester og ekskrementer i enorme mengder. Dette kalles visst utvikling.

(08.09.2017)


Det er tid for å høste av naturens overflod, og i dag var Elin tilbake i sin barndoms hage for å plukke bringebær. Bringebærhagen har i de senere år blitt til et villniss, men selv uten stell og gjødsling vokser det bra med bringebær der.

(07.09.2017)


Det er godt med rognebær i år, men det er to ulike meninger om hva dette betyr for vinterværet. En tradisjon går ut på at rogna ikke skal bære to byrder samme året, altså at det blir lite snø til vinteren, mens en annen går ut på at rogna bærer mye bær for at småfuglene skal klare seg over en vinter med mye snø. Sannheten er vel nærmere at rogna har mye bær fordi målerlarver ikke har spist opp bladene i år.

(06.09.2017)


I ettermiddag var det flynderstilla på Vågen. Som barn var det da å komme seg ut i båt for å stikke flyndre på sandbunnen mellom Rateneset og Vester-Raten. Det var rødspetta og smørflyndra som var matfisk, mens sandskrubba både var vanskelig å få has på og heller ikke ble brukt til mat. Når flyndra hadde dekt seg til med sand, var den ikke alltid lett å få øye på selv om Vågen lå speilblank som på bildet.

(05.09.2017)


Det har vært en finværsdag med sol fra skyfri himmel og maksimumstemperatur over 16 grader. Og i følge meteorologene skal finværet fortsette i flere dager. Det er visst nå vi skal få en viss kompensasjon for en heller dårlig sommer.

(04.09.2017)


Også søndagen forløp med stort sett overskyet vær, men mot kvelden forsvant skyene nordover og det klarnet opp. Etter det ble mørkt var derfor himmelen helt klar. Tidligere i uka lå KP-indeksen på 5, noe som indikerer kraftig nordlysaktivitet, men da var det overskyet. Nå som det ble klarvær, er KP-indeksen på 2,2, og nordlyset viser seg bare som et svakt slør på himmelhvelvingen.

(03.09.2017)


Det er overskyet, men i kveld var det såpass oppsprekking av skydekket at sola kunne forgylle skyene før den gikk ned bak Andøyfjellene. Heller ikke i dag var det nedbør å snakke om, og siden et høytrykk er i ferd med å etablere seg over Kolahalvøya, er det utsikt til flere dager med "godt og tjenlig vær" som det het i den gamle kirkebønnen.

(02.09.2017)


I gamle dager, da man trengte vann for å få kornet malt på flomkvernene rundt i bygdene, var det et godt tegn med regn 1. september, eller kvernknarren som dagen ble kalt, for da ble det en våt høst. I dag har det ikke regnet, så da blir kanskje høsten nedbørsfattig?

(01.09.2017)


I dag er nedbørmengden redusert til fire millimeter, og i kveld var det sågar en glippe i skydekket på vesthimmelen. Så selv om vi står på terskelen til høstmåneden september, kan man likevel håpe på at det ihvertfall for en stakket stund kommer en periode med mindre regn enn hva vi har hatt de siste dagene.

(31.08.2017)


Det har vært en skikkelig regnværsdag med totalt 13 millimeter nedbør, og med fire millimeter per time da det regnet som verst. Sammenlignet med nedbørsmengdene i Houston i Texas er dette ikke mye, men likevel i overkant av hva vi er vant med på disse kanter. Uansett hvor mye nedbør som kommer, blir det likevel ikke flom her på gården, for det er fall mot havet til alle sider av Elgsneshalvøya.

(30.08.2017)


Administrasjonen i Harstad havn kom til havna i Bryggestøa med en RIB der de først ble fortalt om at her stod den første kaia i gamle Trondenes. Videre fikk de en orientering om historien til handesstedet på Raten og litt om gårdshistorien forøvrig før turen gikk til Ørnuflnaustet der folk fra Hoelstuen i Harstad serverte middag.

(29.08.2017)


Det mørkner stadig tidligere på kvelden, og fotocellene slår på utelysene tilsvarende tidlig. Det er imidlertid stor forskjell på når mørket faller på, avhengig av om det er overskyet eller klarvær. Hvor tykt skydekket er, har også stor betydning. Uansett går det nå mot stadig kortere dager og mørke kvelder.

(28.08.2017)


I dag har det vært vindstille og over 12 grader. Det var nok til å friste tre badenymfer til å sjekke sjøtemperaturen. Men fra hylene deres er det grunn til å tro at havet var kaldere enn forventet. De var da også raske med å komme seg i land igjen. Det kan vel tenkes at dette var årets siste sjøbad her på Elgsnes.

(27.08.2017)


På tirsdag kommer en gruppe som skal spise middag i Ørnulfnaustet, så da var det på tide å rydde plass for bordene og benkene som ble laget tidligere i år. Denne gangen er det bare ni personer som kommer, mens det totalt er plass for 24 gjester i naustet.

(26.08.2017)


I dag har det vært nordavindskuling og regn. Tett og lavt skydekke får mørket til å falle på tidligere enn normalt for årstiden. Da bildet ble tatt ved nitiden i kveld, var det allerede skumring. Det er på slike kvelder at man innser at sommeren synger på siste verset.

(25.08.2017)


Barsok har navn etter apostelen Bartolomeus, og 24. august har vært minnedagen hans i den katolske kirken helt siden det niende århundre. Barsok ble regnet som første høstdagen, og den hadde mye å si for høstværet og årsveksten. I Norsk folkekalender fra 1848 heter det at om dagen er klar, kan en vente en klar høst. Dagens vær bør derfor borge for en fin høst.

(24.08.2017)


23. august har navnet Zakæus og er siste hundedagen. Også i dag har det regnet litt, men kanskje blir det bedre vær nå som hundedagene er over og det har vært nymåne for to dager siden. Uten almanakk er det imidlertid ikke godt å vite i hvilken himmelretning månen tennes, noe som tidligere var et viktig signal om hvordan været ville bli framover.

(23.08.2017)


Dagen startet med regn. Deretter var det en lang periode med oppholdsvær før det igjen kom yr. Da bildet ble tatt ved halvnitiden i kveld, begynte skydekket å sprekke opp. Så kanskje det blir bra vær i morgen.

(22.08.2017)


Selv om maksimumstemperaturen i dag bare var 10 grader, har nordavinden løyet til bris og nedbøren avtatt. Og med delvis skyet vær har det også vært solskinn slik bildet til høyre viser. Bildet er tatt fra snuplassen i Oppsetta mot Raten på andre siden av Vågen.

(21.08.2017)


Etter en fin dag i går har vi i dag hatt kuling fra nordvest med regn og yr. For fisketuristene nede på Raten har det vært landligge, og i det hele har det vært lite trivelig å oppholde seg utendørs.

(20.08.2017)


En finværsdag med solskinn fra skyfri himmel, lite vind og maksimumstemperatur over 16 grader. Men hunddagene er ennå ikke over, så i morgen kan vi vente oss mye regn. Man får imidlertid nyte finværsdagene som nå og da kommer vår vei. Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon.

(19.08.2017)


Mjødurten står i blomst. Den er en nytteplante som på grunn av den behagelige duften ofte ble benyttet i forbindelse med rengjøring. Som navnet tilsier, har mjødurten blitt brukt i brygging av øl og mjød. Den kan også brukes som te. Mjødurten inneholder salisylsyre og ble tidlligere benyttet som smertestillende middel. I 1839 ble salisylsyre for første gang isolert fra blomsterknoppene. Stoffet ble seinere syntetisert og videreutviklet til acetylsalisylsyre og markedsført under produktnavnet Aspirin.

(18.08.2017)


Igjen ligger Andfjorden speilblank. Slik er været her nord - stadig skiftende. I dag har det til og med vært tilløp til solskinn. Men sommeren lakker mot slutten, så det kan vel allerede nå slås fast at vi ikke har hatt noen drømmesommer dette året heller.

(17.08.2017)


Dagen startet bra, men så kom skyene drivende, og med dem kom det mer regn. Men det er vel ikke annet å vente, for hunddagene gikk inn med sol, og skal dermed ifølge tradisjonen gå ut med regn. Og nå er det bare en uke igjen av den gamle hundmåneden fra førkristen tid.

(16.08.2017)


Bildet til høyre er tatt i samme retning og omtrent på samme tid som bildet fra i går. Mens det i går var sørvestkuling og regn, er det nå nærmest vindstille og knapt nok en sky på himmelen. Slik kan været skifte fra den ene dagen til den andre her nord i verden.

(15.08.2017)


Selv om vi fortsatt er i første halvdel av august, har vi hatt høstvær i dag med sørvestlig kuling og hyppige regnbyger. Skyene har vært tunge og mørke, og ennå i kveld hadde de fortsatt mye regn på lager, jfr. bildet til høyre.

(14.08.2017)


Elgsnesvågen har lenge vært et yndet utgangspunkt for kajakkpadlere, eller et sted å komme innom på lengre padleturer. Det er også et sted der man trener på eskimorulle og andre ferdigheter. Om det i dette tilfellet dreide seg om uvante padlere, eller om de holdt seg inne på Vågen på grunn av den ujevne og til dels sterke vinden både på Toppsundet og på Andfjorden, er imidlertid ikke godt å si.

(13.08.2017)


Tjelden som la tre egg i vår nede på Bertelåkeren, har fått fram to unger. Og nå er ungene blitt så store at det er vanskelige å skille dem fra de voksne fuglene. På bildet til høyre er den voksne tjelden i midten.

(12.08.2017)


Regnbygene har fortsatt i dag, men storparten av regnet har gått ut Vesterålen, og det som har kommet denne veien, har for det meste tømt seg inne i Kvæfjorden. I tørrår har man sukket etter nedbøren som har passert på begge sider av Elgsnes, men nå er det bare en fordel at vi ikke får de store nedbørmengdene.

(11.08.2017)


Dagen kalles larsok og var ei kirkehøytid til minne om den hellige Laurentius som led martyrdøden på denne dagen i år 258. Larsok var en merkedag for høstværet, og var larsok våt, ble det en våt høst. Det ble også sagt at det været som var på larsok, ville vare til barsok (24. august). Striregnet i dag lover derfor ikke godt for været framover.

(10.08.2017)


Så var det tilbake til overskyet vær med fjellskodde og maksimumstemperatur under 13 grader. Her nord kommer varmen fra Russland, og fordelingen av høytrykk og lavtrykk har gjort at verken vi eller russerne har hatt mye sommervarme å glede oss over.

(09.08.2017)


I dag har det blåst nordavind, og selv om sommernordavinden får temperaturen til å falle, greide den ihvertfall å blåse vekk skodda. Så til avveksling fikk vi en solskinnsdag. Men fortsatt ligger skodda og lurer rundt fjelltoppene.

(08.08.2017)


Regnet som kom i natt og i formiddag har fått skodda til å lette, og da bildet ble tatt nå i kveld, begynte til og med fjellskodda i Grytlandsfjellene å sprekke opp. Så vil tiden vise om dette bare er midlertidig, eller om det er begynnelsen på et værskifte.

(07.08.2017)


I ettermiddag lettet skodda, og det var til og med tilløp til solskinn. Da bildet til høyre ble tatt nå i kveld, var sola i skjul bak skyer, selv om nordhimmelen var relativt klar. Men skoddebaken lå tett ute i Andfjorden, og ikke lenge etter kom havskodda sigende inn.

(06.08.2017)


I dag har skodda ligget tykk hele dagen, selv om det nå og da har vært litt mer sikt enn på bildet til høyre. Men så snart man trodde at det skulle klarne opp, kom mørkeskodda sigende like tykk som før.

(05.08.2017)


Det finnes ennu seil som dukker opp
bak øde holmer. Inn i sundet svinger
en tidlig fokk, en spinnaker, som vinger
av utspent hvithet på en måkekropp.

(Fra André Bjerkes dikt "Det finnes ennu seil".)

(04.08.2017)


Geitramsen blomstrer langs grøfta mellom plenen rundt huset på Ebergplassen og dyrkamarka. Til nå i år har plantene fått stå i fred, men ofte blir området raidet av elg, ettersom geitrams er blant elgens favorittspiser.

(03.08.2017)


Bildet til høyre ble tatt ved 22-tiden i kveld like før sola forsvant bak skyene i nordvest. Selv om perioden med midnattsol tok slutt for snart to uker siden, kan kveldsola fortsatt bidra til fine fotomotiver.

(02.08.2017)


1. august kallesi den katolske kirkekalenderen Petri vincula, som betyr Peters lenker, til minne om apostelen Peters fengsling før martyriet. I folkelig tradisjon har dette blitt til Per Vinkel. I Norsk Folkekalender fra 1848 heter det at om det regner på denne dagen, vil det fortsette i tre uker. I dag kom det 8 millimeter nedbør, så da vet vi hva vi har i vente.

(01.08.2017)


Ratefjøsen ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet av materialene fra krambua. Dette var før handelen opphørte i 1914, for nå ble i stedet bestespiskammerset tatt i bruk som krambu. Ratefjøsen var i bruk til Harald Hansen la ned gårdsdrifta på 1970-tallet.

(31.07.2017)


Og værskifte med regn ble det, jfr. gårsdagens værspådom. Men til tross for lave temperaturer og skodde, blomstrer geitramsen til samme tid som den har gjort i manns minne. Geitramsen på bildet vokser på en av gravhaugene nedenfor Ebergplassen. De gravfunnene som er gjort i dette området har vært fra merovinger- eller vikingetid, så gravhaugene kan være så mye som 1400 år gamle.

(30.07.2017)


Olsok er i den katolske kirkekalenderen minnedag for Olav Haraldson som ble kanonisert etter sin død. Selv om det er lite igjen av helgendyrkelsen etter nesten 500 år med reformasjon, har værmerkene som var knyttet til dagen, likevel holdt seg opp mot vår tid. Nå ventet man værskifte, gjerne med regn. Og ble det værskifte, skulle det vare til larssok (10. august).

(29.07.2017)


Fiskebåten Willyson passerte Elgsnes i kveld på vei til hjemkommunen Kvæfjord. Siste døgnet har den krysset fram og tilbake i Toppsundet, trolig på leting etter seistimer. For selv om båten har vært innom Lundenes, hvor det nå foregår juskastevne, har den neppe deltatt, for da burde den ha ligget i ro innimellom, og det framgår ikke av Marine Traffic.

(28.07.2017)


Skoddebaken har stått som en mur ute i fjorden de to siste dagene samtidig som fjellskodda har kommet stadig lavere. I ettermiddag kom skodda sigende, og nå i kveld ligger den tykk helt ned til fjæra. Den klamme skoddeluften er også kald, så maksimumstemperaturen i dag var bare 12 grader, og nå i kveld har temperaturen sunket til 10 grader.

(27.07.2017)


Skodda har ligget lavt i hele dag, så vi har ikke hatt så mye som et solgløtt. Selv om skoddenordavinden har spaknet, er likevel luften klam og kjølig. Så dermed er det verken harstadværinger eller langveisfarende å se på sandfjæra mellom Oppsetta og Ratebergan.

(26.07.2017)


I løpet av natta kom havskodda inn, og selv om nordavinden fikk tåka til å lette noe, har skoddebaken ligget kompakt ute i Andfjorden hele dagen. Skoddenordavinden er alltid kald, så i dag har maksimumstemperaturen bare vært 14,2 grader. Dagen kalles Jakob våthatt, og var merkedag for høstværet. Siden det ikke kom nedbør i dag, kan vi derfor trolig se fram til en nedbørsfattig høst.

(25.07.2017)


I kveld var det makrellskyer på nordvesthimmelen. De opptrer vanligvis i forkant av en front, og derfor ble de i gamle værtegn regnet å være et varsel om at været ble dårligere. Både i går og i dag har vi hatt solskinn og maksimumstemperaturer over 20 grader. Så det er ingen grunn til å forbauses om det skjer en nedjustering.

(24.07.2017)


I dag er første hundedagen, og et gammelt merke var at om hundedagene går inn med sol, skal de gå ut med regn. I dag har vi hatt sol og varme, og det het også at slik været var de tre første hundedagene, ville det bli de tre neste ukene. Man skulle helst ikke bade under hundedagene fordi vannet da var giftig. Men at Andfjorden i dag ikke er blå, skyldes at kalkalgen Emiliania Huxleyi reflekterer lyset på en måte som får havet til å se turkisfarget ut, ikke at det er giftig.

(23.07.2017)


I natt var det slutt på perioden med midnattsol, selv om sommertidsmidnattsola er synlig et par kvelder til dersom været er laglig. Bildet ble tatt ti på halv ett i natt, og før sola forsvant i skoddebaken ute i havet. Så det var ikke mulig å se solskiva gå bak horisonten i nord denne gangen. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(22.07.2017)


Etter en overskyet dag klarnet det opp, og i kveld var det solskinn fra nesten skyfri himmel. Men som så ofte før kom skodda sigende rundt Elgaksla og etter hvert innhyllet fjellet Elgen som har gitt gården navn. Meteorologene har lovet finvær i helga, men det forutsetter at skodda ikke blir liggende.

(21.07.2017)


Rundballeslåtten var ferdig på mandag, men på tirsdag punkterte traktoren som brukes til å kjøre rundballene til lagringsplassen, og i går var det vask av gjestehuset og innsjekking av nye turister. Derfor ligger det fortsatt rundballer utover Storåkeren, Oppsettåkran og Jonsborg.

(20.07.2017)


I kveld passerte supplybåten MS Striborg Elgsnes underveis fra Sortland. Skipet seiler under norsk flagg, noe som må sies å være respektabelt mens mange forsyningsskip ligger i opplag. Striborg har trolig fått i oppdrag å ivareta den offentlige taubåtberedskapen i nord. Dette er en ordning som kom i stand etter at krysseren Murmansk slet seg under slep i desember 1994 og drev i land i Sørvær på selveste julaften.

(19.07.2017)


Perioden med midnattsol er på hell, og sist natt stod sola lavt over Skipperøya ved midnatt. Selv om sommeren så langt ikke har vært varm og solrik, har det likevel vært en god del fine midnattsolkvelder. Solforgylte skyer på nordhimmelen gjør bare nattsola til et enda vakrere skue.

(18.07.2017)


I natt spaserte to ungelger over nyslått eng på Storåkeren. De hadde det ikke travelt, og stoppet stadig opp for å lytte og se etter farer. Men det var ikke nyslått gras de var ute etter. Rundt Ebergplassen vokser det mye geitrams, og elgen elsker denne planten, så det var hit de skulle. Men da var det ikke lenger mulig å ta bilder i dørgløtten. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(17.07.2017)


I dag var vi heldige, for regnbygene gikk både øst og vest for oss. Dermed fikk vi alt som ble slått i går pakket i rundballer uten at det kom regn i graset. I kveld ble Storåkeren, Oppsettåkran, Jonsborg, Sør-Durmålstuva og Mølnelvsletta slått, så da er det bare å krysse fingre og håpe at yr.no tar feil angående nedbør også i morgen.

(16.07.2017)


Man har ventet og ventet på laglig vær for rundballeslått, og nå så det endelig ut for at det skulle bli såpass opphold mellom bygene at det blir mulig å komme i gang. I dag var Hilmar fra Aun her og slo ned graset i Storbakkan, på Øverlandet og på Nord-Durmålstuva. Så da blir det forhåpentligvis søndagsarbeid på han som skal presse rundballer.

(15.07.2017)


I formiddag leverte MS Borgenfjord fiskefôr til oppdrettsanlegget på Hestenvika. Fôret ble lastet opp ved BioMar-fabrikken på Myre sist natt, men i stedet for å gå inn Gavlfjorden og via Risøyrenna, tok skipet uvisst av hvilken grunn omveien rundt Andenes. På tilbaketuren brukte imidlertid skuta korteste vei.

(14.07.2017)


I kveld hadde en gjeng kajakkpadlere et stopp på sandfjæra her på Elgsnes. Siden så små båter ikke har AIS-posisjonering, er det ikke godt å si hvor de kom fra eller hvor de skulle hen. Elgsnes blir ofte besøkt av folk som kommer padlende. De har vært fra England, Tyskland, Frankrike og selvfølgelig fra Norge. En padlet helt fra Tyskland til Elgsnes og tilbake igjen.

(13.07.2017)


Det er høysommer, men skyene ligger i fjellene, nordavinden er kald, og snart kommer det mer regn. Etter en dårlig sommer i fjor hadde man håpt på å få det kompensert i år. Men kanskje milde vintre og kalde somre er en konsekvens av klimaendringene.

(12.07.2017)


I dag har det vært solskinn og hele 15,8 grader i skyggen. Men hvor lenge var Adam i paradis? Utover dagen skyet det over, og i kveld kom det igjen regn. På yr.no lover man solskinn i langtidsvarslet, men så snart dagen nærmer seg, meldes det om regn. Rundballeslåtten skulle vært i gang, men da må det komme 2 -3 finværsdager etter hverandre, helst med solskinn og vind slik at det tørker fort opp.

(11.07.2017)


I løpet av tre timer i ettermiddag og kveld kom det fem millimeter regn. Da bildet til høyre ble tatt, var det i ferd med å klarne opp. Det var bestilt rundballepressing til begynnelsen av denne uka, men det kan nå se ut som om det blir regn til torsdag ettermiddag. Dermed blir det bare å vente på bedre vær.

(10.07.2017)


En dag med temperatur over 18 grader og tilløp til solskinn var alt som skulle til for å få folk til å komme hit for å bade. Det var imidlertid ikke mange mennesker her, men det skyldes nok flere ting enn lav havtemperatur. Det pågår sikringsarbeider i Aunfjellet som begrenser ferdselen. I tillegg har det gått ras som stengte veien denne uken, så mange er nok skeptiske til å dra hit ut.

(09.07.2017)


Ballblomen (Trollius europaeus), eller knæppsoleia som vi kaller den på dialekt, står nå i blomst. Den er svakt velluktende og tiltrekker seg insekter, men kan bare bli pollinert av små blomsterfluer av slekten chiastocheta («ballblomfluer») som greier å krype mellom alle lagene av blomsterblad. Ballblomen inneholder giftstoffet anemonol, og får derfor stå i fred for beitedyr.

(08.07.2017)


Slik kan været skifte. I går kveld hang det tunge regnskyer på nordhimmelen, mens det i kveld er vakker midnattsol. Sola nærmer seg nå horisonten, og om et par uker er det slutt på midnattsol for i år. Men fortsatt har vi mange lyse kvelder foran oss både i juli og august. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(07.07.2017)


Selv mørke regnskyer kan ha sin sjarm slik som ved halvellevetiden i kveld. Hvor skyene tømte seg er ikke godt å si, for her kom det bare noen regndråper.

(06.07.2017)


Sur nordavind og stengt vei i Aunfjellet på kveldstid har gjort at det har vært lite folksomt både på sandstranda og nede i Vester-Raten til nå i sommer. Så tjelden, måsen, kråka og silendene har derfor stort sett hatt fjæra i fred.

(05.07.2017)


Selja på bildet har vokst opp i kanten av steinfyllinga nede på Raten der store mengder stein fra oppdyrking av jord ble deponert. Steinfyllinga ble til en godt fundamentert snuplass, stor nok for turistbusser.

(04.07.2017)


Både i går og i dag har det kommet regn, noe som er bra for grasveksten etter nesten en uke med kaldvindstørke. På bildet til høyre går det regnbyger i Grytlandsfjellene i bakgrunnen. Huset på bildet ble bygd av Ørnulf Drøsshaug i 1973. Eiendommen har bruksnummer 7 og er matrikulert under navnet Stenhaug, men var i sin tid en husmannsplass som ble kalt både Ebergplassen og Hans Peder-pøassen etter husmenn som bodde der.

(03.07.2017)


Skogstjerna (Lysimachia europaea) har til forskjell fra de fleste andre blomsterplantene sju kronblad. Dette ble lagt merke til lenge før Linné startet med klassifisering av plantene. Den har derfor også blitt kalt sjustjerne. Linné skrev følgende om skogstjerna i 1737: «Jag vet ej, hvilket blommans behag det är, som med sin tjusningskraft så bländar ögat, att åskådaren vid dess åsyn tyckes nästan blifva förhäxad; kanske beror detta på symmetrien, all skönhets moder!».

(02.07.2017)


I formiddag passerte hurtigruten MS Finnmarken Elgsnes underveis fra Harstad til Risøyhamn. Samtidig var Forsvarets forskningsinstitutts skip MS H.U.Sverdrup II på vei fra Harstad til oppdrag utenfor Andenes. Dette skipet kan såvidt skimtes i høyre billedkant på bildet til høyre. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(01.07.2017)


I dag har det vært klarvær hele dagen, men den kalde nordavinden gjør at maksimumstemperaturen bare var 12,5 grader i formiddag. Siden økte vinden på, og temperaturen har falt. Heldigvis trenger ikke graset høye temperaturer for å vokse, men nordavindstørken gjør at det nå er behov for regn.

(30.06.2017)


Skogstorkenebben (Geranium sylvaticum) står nå i blomst. Dette var en nytteplante i gammel tid. Blomsten kunne brukes til å gulfarge garn, og særlig rota inneholder mye garvestoff, noe som gjør at den har antiseptisk virkning.

(29.06.2017)


Slik, venner, farer livet med
all verdens løvetenner -
først blir de ild, så blir de sne,
og siden gamle menner.

(Inger Hagerup)

(28.06.2017)


Skodda ligger helt ned til Kvitberget og dekker fjellet Elgen helt, temperaturen beveger seg rundt 8 grader og nordavinden er sur med yr og regn. Alle de tradisjonelle riene er nå over, men grisvær i festspilluka er såpass årvisst at man i tillegg snart kan begynne å snakke om festspillria.

(27.06.2017)


I dag morges var dyrebilen fra Nortura her og hentet ei ku og to okser som skulle slaktes. Kua var ikke drektig, og ei kvige trengte båsplass før den kalver i begynnelsen av juli. Oksene var langt fra slaktemodne, men da det ikke var mulig å få dem solgt som livdyr, måtte de vekk av plasshensyn.

(26.06.2017)


Oppe i Rateskogen er det en klynge av osp som setter løv veldig sent, så det har trolig skjedd en mutasjon, og så har ett tre blitt til flere via rotutløpere. Eneste fordelen synes å være at disse ospene stort sett slipper unna de store angrepene av løvetende larver, mens de taper produksjonstid når det som i år er minimalt med skadegjørere.

(25.06.2017)


Ved halvtolvtiden i kveld passerte cruiseskipet Silver Cloud ut Toppsundet og Andfjorden på vei mot Tromsø etter å ha besøkt Harstad i løpet av dagen. Som så mange andre skip seiler også dette under bekvemmelighetsflagg. Bahamas, hvor Silver Cloud er registrert, figurerer derfor som en stor skipsfartsnasjon.

(24.06.2017)


Sankthansaften ble en skikkelig finværsdag med sol fra skyfri himmel og maksimumstemperatur på over 14 grader nå i kveld. Regnet siste uke og nå sol og en smule varme har fått fart på snøsmeltingen i Grytlandsfjellene. Men også i nordhellingen av fjellet Elgen ovenfor gården er det bare noen små snøflekker igjen.

(23.06.2017)


Etter flere dager med overskyet vær klarnet det opp utover dagen, og i kveld var det igjen midnattsol. Sommersolverv ble passert i går morges, men fortsatt er det en måned til sola går i havet ved midnatt.

(22.06.2017)


Da har sola snudd, og de gamle pleide da å si at "nu går det mot atventa". Som de ukuelige optimistene vi er her nord, tror vi imidlertid fortsatt på finvær i juli og august, selv om termometeret nå i kveld viser 7,7 grader.

(21.06.2017)


I kveld ble endelig noen rundballer som ble produsert i 2015 og solgt i fjor hentet. Det var på tide, for snart skal lagringsplassen igjen benyttes til rundballer. Fortsatt ligger det rundballer fra i fjor nede på gårdshaugen, men de skal fôres opp før årets avling tas i bruk.

(20.06.2017)


Det har vært mye skyer den siste tiden, og regnbyger de siste fem dagene. Innimellom har det vært antydning til blå himmel slik som på bildet til høyre, og til og med noen gløtt av sol. Selv om det bare er to dager til sola snur, kan vi likevel håpe på at den beste delen av sommeren gjenstår.

(19.06.2017)


Fjellfiolen (viola biflora) er som navnet sier, i utgangspunktet en fjellblomst som vokser på fuktige steder, gjerne i næringsrik jord. Her nord vokser blomsten imidlertid helt ned til havnivå. Det latinske navnet henspeiler på at blomstene oftest vokser to og to, selv om bildet til høyre er av en enslig blomst.

(18.06.2017)


I formiddag var det tilløp til solskinn, men så skyet det over, med fjellskodde og yr i luften. Sent i kveld kom det også et par millimeter regn. Selv om turistene foretrekker solskinn, er nedbøren helt nødvendig for årsveksten. Den gang folk levde tettere på og av naturen, inneholdt kirkebønnen formuleringen "godt og tjenlig vær", noe som var en presis formulering ut fra bondesamfunnets behov.

(17.06.2017)


Det er planer om å bruke Ørnulfnaustet som oppholdsrom for nordlysturister til vinteren. Derfor er det snekret seks benker og tre bord som skal brukes i den forbindelse. Dette arbeidet ble ferdig i kveld, så nå gjenstår bare å rydde og koste gulvet, samt finne en annen plassering for en av båtene i naustet. Den gamle stortreroringen til høyre i bildet skal få stå som et minne fra en forgangen tid.

(16.06.2017)


I dag kom det regn slik meteorologene meldte i går, men de tre millimetrene vi fikk gir ingen rotbløyte. I kveld var det imidlertid et skyglan ute i fjorden. De gamle pleide da å si at "sola trække vatn", noe som betydde at man ventet mer nedbør. Så kanskje får vi regn i morgen også.

(15.06.2017)


Dagen startet med sol fra skyfri himmel, selv om maksimumstemperaturen bare nådde 17,9 grader. Men utover dagen kom skyer drivende inn fra sørvest, og da bildet til høyre ble tatt ved 19-tiden i kveld, var det helt overskyet. For i morgen er det varslet regn, og det er bra for årsveksten, siden det nå er veldig tørt.

(14.06.2017)


Etter noen dager med uvant varme og stille vær, var det i dag svalende med havbris fra nordvest. Meteorologene melder imidlertid om væromslag med først skyer, så sørvest og regn. Nå er det godt at det kommer regn, for det er blitt veldig tørt, og graset, som har vokst fort de siste dagene, trenger vann om veksten skal fortsette.

(13.06.2017)


Det fine været har lokket mye folk til sandfjæra her på Elgsnes, men siden det er annonsert at veien er stengt fra kl. 18 hver dag unntatt lørdag, ligger stranda øde på kveldstid. Arbeidene starter imidlertid ikke før onsdag kveld, men fra da av vil de pågå til ut i september.

(12.06.2017)


Det er et fantastisk vær for tiden, men det kan bli vel varmt på soverommene for noen og enhver. Nede på Raten har gjestene i Normangården soveromsvinduene stående åpne hele dagen for å holde temperaturen nede. Men bare når det er vind som skaper gjennomtrekk, blir det skikkelig kjøling. Og de siste dagene har det vært bemerkelsesverdig lite vind.

(11.06.2017)


Omslaget fra kaldvær til varme har gjort utsikten nordover ganske disig. Det tyder på at havskodda ligger på lur, men så lenge det er sørlige vinder, holdes den på avstand. Dersom sønnavinden blir borte, får vi solgangsbris som kommer inn om ettermiddagen med klam og kald havskodde.

(10.06.2017)


Et følge på seks kajakker padler ut fra Elgsnesvågen på bildet til høyre. I dag var det flatt hav og vær for slike små farkoster. For flinke kajakkpadlere skal det heller ikke være umulig å være på sjøen selv om det er betydelig vind og sjø. Fritjof Nansen skrev i boka "Eskimoliv" om at eskimoene kunne snu kajakken opp ned når båra brøt over dem for deretter å rette opp kajakken med den såkalte eskimorulla.

(09.06.2017)


Det hevdes at reinen trekker vekk fra innmarka når det blir varmt i været. Det gjelder tydeligvis ikke skadereinen fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som om tre dager har beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes sammenhengende i seks måneder.

(08.06.2017)


I natt var det klarvær og stille hav. Når midnattsola lager en tydelig lysstripe i sjøen slik som på bildet, sier man at den staver i havet. Ute mot Skipperøya er det gråe må sjøen, så der er lysstripen bredere. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(07.06.2017)


I betongplatten foran inngangsdøra er det ei sprekk der ei løvetann har slått rot. Uansett hvor mye den blir trampet på eller hatret, blomstrer den like halsstarrig hver vår. Selv om løvetanna er et leit ugras i enga, må man beundre pågangsmotet og livskraften til planten.

(06.06.2017)


Tjelden er den første trekkfuglen som kommer om våren, siden den kan finne mat i fjæra før snøen går og telen forsvinner i jorda. Man skulle tro at det var særlig på fjære sjø at det var tilgang på fjærmark og annet spiselig, men like før bildet ble tatt dro tjelden en lang mark opp av sanden på halvflødd sjø.

(05.06.2017)


Temperaturen kryper sakte oppover, og i dag var maksimumstemperaturen 9,7 grader. Det er nok til at graset vokser, til tross for at grønnfargen fortsatt er blek. Selv om grasveksten ligger langt bak det som har vært vanlig i de senere år, har utviklingen her på Elgsnes kommet mye lenger enn på vestsiden av Kvæfjorden bakerst i bildet til høyre. Der ligger snøen fortsatt omtrent til fjæra.

(04.06.2017)


Rein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt har beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes sammenhengende siden 11. desember i fjor, og nå fjerner reineieren ikke engang skadedyrene fra jordene sommerstid. Verre kan det vel ikke bli?

(03.06.2017)


Sola står allerede høyt på himmelen ved midnatt, men så er det da også mindre enn tre uker til den igjen begynner å dale, eller at "sola snur" som de gamle sa. Vi har begynt på sommermåneden juni, men til nå har det ikke vært mye sommertemperatur, og knapt nok vårtemperatur heller. Det må bli en fantastisk sommer om vi skal få kompensert for den kalde og sene våren.

(02.06.2017)


I kveld passerte flere havseilere forbi Elgsnes og inn Toppsundet. Seilføringen var imidlertid så ymse. Havseileren på bilde hadde faktisk mest seil oppe, men de andre gikk like fort, så til tross for god bør, brukte de tydeligvis maskinkraft i stedet for å strekke seilene som er et langt mer miljøvennlig framdriftsmiddel.

(01.06.2017)


I natt var minimumstemperature nede i +0,5 grader, mens den ved havåttetiden i dag morges hadde steget til +2 grader. Da hadde den snøen som kom i løpet av natten smeltet i lavlandet her på Elgsnes, mens den fortsatt lå til fjæra på Alvestad på andre siden av sundet. Mens det settes varmerekorder både i sør og på Svalbard, har vi som bor midt imellom kaldere vær ved utganen av mai enn vi har hatt på svært lenge.

(31.05.2017)


Av de fire riene påskeria, sommarmålsria, reinkalvria og pinseria er vi nå inne i den sistnevnte. Siden begynnelsen av april har det imidlertid vært mye dårlig vær med enkelte bra dager innimellom, så det har til tider virket som om alle riene har slått seg sammen i år. Bildet til høyre er tatt i ettermiddag mens det snødde og temperaturen var bare 1,7 plussgrader. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(30.05.2017)


I dag var det bare +1,8 grader midt på dagen, og da kom nedbøren som snø. Heldigvis smeltet snøen idet den traff bakken, men oppe i fjellene ble nysnøen liggende. Etter lengre tid med kaldvindstørke er det bra med medbør, men med slike temperaturer som nå, blir det smått med grasveksten. Nede på myra er det såvidt blitt grønt, mens det bare er noen sølvbunketuer som vokser.

(29.05.2017)


Vi nærmer oss slutten av den siste vårmåneden mai, men fortsatt er temperaturene lave og nordavinden kald. I dag morges var det bare 3,4 plussgrader, og da gikk det snøbyger i fjellene. Forhåpentligvis stopper snart den stadige tilførselen av kald luft fra arktis. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(28.05.20|7)


I dag var en kille fra Kiruna her og skiftet strømmålere som ledd i det landsomfattende arbeidet med å gå over til såkalt Avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Han var hyrt inn av et bemanninsselskap som hadde leid han ut til et selskap som var innleid av Hålogaland kraft til å gjøre jobben. Han arbeidet uten pauser, men regnet likevel med at det ble sent før han var ferdig med det arbeidet han var pålagt for i dag lørdag. Løsarbeidersamfunnet er tydeligvis ikke historie.

(27.05.2017)


20. mai har vi sommertidsmidnattsol her på Elgsnes, og 22. mai normaltidsmidanttsol. Det har imidlertid vært overskyet de siste dagene, så sola har ikke vært synlig. Men sist natt dukket sola ned under skydekket klokken halv ett, så det ble et gløtt av den midt mellom de to typene midnattsol vi har fått etter at det ble innført sommertid.

(26.05.2017)


I kveld var det bølgeskyer på nordvesthimmelen. Trolig var dette en undergruppa av skytypen altocumulus som kalles makrellskyer fordi bølgene minner om mønsteret på makrellen. Skyene blir dannet ved at store fuktige luftmasser blir hevet og kondenseres. Som regel skjer dette i forbindelse med en front.

(25.05.2017)


Vi er inne i midnattsolperioden, men med tett skydekke blir det nesten skumringslys fram imot midnatt. Bildet er tatt nede i Gården over mot Raten på andre siden av Vågen. I bakgrunnen skimtes bygda Dale på Grytøya.

(24.05.2017)


Våren er sen i år, og mens handelsgjødsla vanligvis blir kjørt ut før 17. mai, ble de første skiftene gjødslet i dag. Nede på Bertelåkeren hadde tjelden laget reir og lagt tre egg, så da var det bare å kjøre hjem og hente ei bøtte til å beskytte reiret mens gjødselspredningen pågikk i nærheten.

(23.05.2017)


Det er fortsatt overskyet, temperaturen har falt og nordavinden er sur. Meteorologene spår sluddbyger, men det er forhåpentligvis lengre nord i fylket. Når været er fint, pleier harstadfolk å komme ut hit for å vandre på sandstranda, men slik været er nå, holder de seg borte. I kveld har til og med måsen funnet bedre plasser å slå seg ned.

(22.05.2017)


Det er overskyet vær med fjellskodde, og temperaturen holder seg under ti grader. Snøsmeltingen har kommet godt i gang også i høyden, men mye energi går med til å smelte snø, så dette bidrar til å holde temperaturen nede. Selv om våren er sen i år, behøver ikke det bety redusert grasavling, for nå blir det god busking av graset som vil sette mange strå. "Mai kulde gjør bondens lader fulde", er et gammelt utsagn som mang en gang har vist seg å være rett.

(21.05.2017)


Av reinen fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som har beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes siden desember i fjor, har nå tre simler fått kalv. Dermed har reintallet økt til åtte, og reinkalvene blir nå opplært til at ulovlig innmarksbeite er det beste. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(20.05.2017)


Et skyglan ute i Andfjorden i kveld bærer bud om nedbør. Etter at vi i går hadde nesten 15 grader på det varmeste, har temperaturen falt til under seks grader nå i kveld. Det har også vært skodde i fjellene, litt yr og nordavind. "Han tålte ikkje varmen", pleide de gamle å si. Det er mye sant i det, selv om meteorologene ville ha formulert det annerledes.

(19.05.2017)


I dag nådde temperaturen 14,9 grader, og med varmen kom også grasveksten i gang for alvor. Men reinen fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt går fortsatt på ulovlig innmarksbeite her på gården, noe den har gjort siden 11. desember i fjor. Antallet rein har variert fra noen få til et femtitalls dyr.

(18.05.2017)


Fra gammelt av var 17. mai sådagen for bygg her på Elgsnes. Det var den gang man sådde for hånd og med blottet hode i ærefrykt for grøden. I dag kom det regn, og dermed begynner engene for alvor å grønnes. Og når gjøken i tillegg gol i dag, må man tro at det blir litt varmere heretter. Men skogen står fortsatt svart, og da sa de gamle: "Når gauken gjæl i svart skog, bli det mange lausunga."

(17.05.2017)


I dag nådde temperaturen 12,5 grader, og også nattetemperaturen kryper nå sakte oppover. Dermed har omsider grasveksten kommet i gang. Normalt blir handelsgjødsla spredd før 17. mai her på gården, men i år er ikke et eneste skifte gjødslet til nå.

(16.05.2017)


For en uke siden var landskapet snødekt, men etter det har våren tint fram. De siste tre dagene har dagtemperaturen vært over ti grader, sola har skint fra skyfri himmel, og nattetemperaturen har vært over frysepunktet. Dette har gjort at det så smått begynner å grønnes også på myra nedenfor fjøset. Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon.

(15.05.2017)


Hestehoven står nå i full blomst, men foreløpeig er det smått med insekter som kan ta seg av pollineringen. I dag blir ikke hestehoven sett på som en nytteplante, men har tidligere blitt brukt som urtete mot hoste.

(14.05.2017)


Endelig begynner det å bli vårlige temperaturer med 8,8 grader som maksimumstemperatur nå i ettermiddag. Likevel går det smått med grasveksten, for i natt var temperaturen nede i 0,1 grader. Fortsetter det slik, får vi det vi på dialekt kaller en pinvår.

(13.05.2017)


Det er fortsatt ti dager til vi har ordentlig midnattsol her, eller åtte dager til sommertidsmidnattsol. Men allerede er sola fin når det er klarvær som i kveld. Bildet er tatt ved halvellevetiden i kveld mens sola stod midt over Dverberg på Andøya. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(12.05.2017)


Siden 11. desember i fjor har en reinflokk fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes. Reintallet har variert fra noen få dyr til over 50. Etter at bildet til høyre ble tatt i formiddag var reineierne her og jaget rein. Men allerede i kveld var reinen tilbake på innmarka. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(11.05.2017)


Selv om snøen er borte på innmarka, ligger det fortsatt en god del snø oppover i utmarka. Slik været er nå, med lave dagtemperaturer og nattefrost, tar det lang tid før det blir barmark i Elgsnesmarka. Og snøsmeltingen kjøler også luften, så noen varm 17. mai blir det nok ikke i år.

(10.05.2017)


Snøen fra i går er borte, jorda er telefri, og nå begynner det så smått å grønnes der det er fastmark. Myra er kaldere, så der må det nok mer varme til før graset begynner å gro.

(09.05.2017)


I dag morges hadde landskapet igjen skiftet til vinterdrakt. Snøen har heldigvis smeltet, selv om det har kommet noen snøbyger i løpet av dagen. I de senere år har vi vent oss til at våren kommer stadig tidligere, så man forbauses over snø på denne tiden. Men for en mannsalder siden var det vanlig at gammelsnøen fortsatt lå på jordene i begynnelsen av mai.

(08.05.2017)


I dag morges startet det med nordavind og snøvær. I løpet av formiddagen økte vinden på til sterk kuling samtidig som det sluttet å snø. Her på Elgsnes ble ikke snøen liggende, men ennå i ettermiddag var det hvitt helt ned til fjæra på Grytøya tvers over sundet. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(07.05.2017)


I dag har det vært sur nordavind, men oppholdsvær fram til sen ettermiddag da det kom litt yr. Senere på kvelden kom nedbøren som snø. Bildet til høyre ble tatt ved halvsjutiden i kveld og viser Ringskjæret til venstre og Litjeknausen til høyre nærmest i bildet. Mellom disse er restene av Tyskekaia fra krigens dager. Holmene i bakgrunnen er til venstre Storskarvhausen med Sennholmen foran og til høyre Lyngøya.

(06.05.2017)


I dag var Erlend fra Felleskjøpet her og hjalp til med å skfte rotoren i gjødselpumpa. Samtidig fikset han vindusviskerne på John Deere-traktoren. På gjødselpumpa var det bare varme og rå makt som skulle til, mens feilsøking i det elektriske anlegget på en traktor ikke behøver å være enkelt - selv om traktoren er av den gode gamle sorten uten elektronikk.

(05.05.2017)


I kveld var det en glippe i skydekket ute i Andfjorden der solstrålene slapp igjennom. Dette kalles skyglan, og de gamle sa at "sola trække vatn". Dette ble regnet som et tegn på kommende nedbør. Denne gangen stemmer det ihvertfall bra med værmeldingen.

(04.05.2017)


Snøsmeltingen er stort sett over i lavlandet, og telen er i ferd med å slippe taket også i gårdsveien. Så da er det snart på tide med høvling og reparasjon. Når veigrøften er full av is, renner vannet etter veien. Og da skylles grusen vekk der det er mest helning.

(03.05.2017)


Siden 11. desember i fjor har en reinflokk fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes. Reintallet har variert fra noen få dyr til over 50. Vi skriver nå mai måned, og fortsatt er det tre reiner som hjemsøker engene. Nå er jordene ekstra bløte, så det blir tråkkskader i tillegg til beiteskader.

(02.05.2017)


1. mai ble kalt gaukmesse, og på primstaven var dagen som regel markert med en fugl. Førsteleddet i navnet henger sannsynligvis sammen med at måneden på denne tiden av året ble kalt gaukmánaðr i førkristen tid. At messe er knyttet til navnet, skyldes nok at kirken ga gamle ritualer og skikker et kristent innhold i stedet for å forby dem.

(01.05.2017)


Et måsepar sitter på Storsteinen nedenfor Ratebergan. De har tydeligvis ikke latt seg friste av godværet som har vært i noen dager til å starte eggleggingen. Det er kanskje like greit, for i dag har det skyet over, og meteorologene melder om snø, sludd og regn i dagene som kommer.

(30.04.2017)


Det blir barmark her ute på Elgsnes relativt tidlig, og på godværsdager pleier folk som er lei av vinteren å dra hit ut for å møte våren. Med sen vår som nå, var det i dag en god del biler parkert på snuplassen nede i Oppsetta og langs veien ned dit.

(29.04.2017)


Nå er det både rein og grågås som beiter på innmarka. Det er for tiden tre grågåspar som beiter nede på Storåkeren og Oppsettåkran. Paret på bildet er blitt så vant til folk at de morsker seg når man kommer nær, og først tar til vingene når man er noen få meter unna. Dersom antall fugler fortsetter å øke, må det søkes om fellingsløyve før problemet blir for stort.

(28.04.2017)


I dag har det vært hele fem plussgrader, men klarværet gjør at det fryser på nattestid. Dermed går det smått med snøsmeltingen, og selv om det nå er barmark på det meste av innmarka, ligger det mye snø oppover i terrenget. Energien som går med til å smelte snøen, holder lufttemperaturen nede, så det vil fortsatt ta tid før vi får skikkelig varme.

(27.04.2017)


Sist fredag var reineierne her for å hente reinen. De kan imidlertid ikke ha frakted den langt, for nå er de tilbake på ulovlig innmarksbeite. Nå er myrjorda særlig bløt, så det blir tråkksakder i tillegg til beiteskader.

(26.04.2017)


På vestsiden av Elgsnes ligger to skjær, Sørste og Nordste Måsskjæret. Det er det sistnevnte skjæret som er avbildet foran Kinnaksla til venstre og Bjørnskinnaksla til høyre i bakgrunnen. På Måsskjæran legger måsen egg. Fordelingen av reirplassene er nok avgjort nå, og stormåsen og svartbaken er trolig i gang med reirbyggingen.

(25.04.2017)

 


Grågås var tidligere en sjeldenhet her på Elgsnes, men i de senere år har grågåsa funnet ut at det grønnes tidligere på Storåkeren enn de fleste andre stedene her omkring. Det startet med at ett par begynte å beite her, og etter hvert har flere kommet til. Men det er bare dette paret som ikke bryr seg om at de blir jaget. De flyr noen få meter ut på Vågen og ligger der og venter til kysten igjen er klar til å fortsette å beite.

(24.04.2017)


Våren lar vente på seg, selv om det er snøbart nede på Storåkeren og i det meste av Vester-Raten. Men som bildet til høyre viser, er det fortsatt mye snø ute på Andøya, som ligger enda lengre ut mot Golfstrømmen enn hva Elgsnes gjør.

(23.04.2017)


I dag morges var markene hvite, og selv om nysnøen smeltet utover dagen, går det sakte med tiningen av gammelsnøen når det stadig kommer nysnø som må tines først. Og når vinden skifter mellom sørøst og nord, blir det heller ikke den varmen som trengs.

(22.04.2017)


I formiddag snødde det, men så klarnet det opp, og i ettermiddag hadde vi solskinn fra nesten skyfri himmel. Men over Andøya lå det tette skyer med kraftig drått. Så da varte det heller ikke lenge før det var slutt på finværet også her.

(21.04.2017)


Med over seks plussgrader i dag har det blitt fart på snøsmeltingen. Og i gårdsveien er det nå full teleløsning. Parsellen fra Ebergplassen og ned til Raten er den gamle kjerreveien som ble rettet ut og gjort bredere på begynnelsen av 1970-tallet, men som fortsatt mangler skikkelig fundamentering. Den blir derfor særlig gjørmet hver vår.

(20.04.2017)


"Aprilsnyen bli 'kje ligganes", sa de gamle. Og snøen som lavet ned i går, forsvant igjen i dag. Med 4,5 plussgrader begynner også gammelsnøen å bli ganske porøs, eller råtten som vi sier på dialekt. Når meteorologene i tillegg spår sørvest og regn, blir det kanskje litt mer vårlig før lavtrykket passerer og vinden igjen snur på nordvest.

(19.04.2017)


Både påsken og godværet har tatt slutt. Kanskje var det sommermålsria som kom før påske, og påskeria som er litt forsinket. Det ble i alle fall noen fine påskedager med dårlig vær både i forkant og etterkant. Men nå er det snart på tide at nedbøren kommer som regn slik at snøen kan tine også oppover i utmarka.

(18.04.2017)


Fisketuristene som kom på fredag, dro igjen alt i går formiddag, så nå er det landligge for turistbåtene selv om det er flatt hav og solskinn. For også på andre påskedag er været upåklagelig. Men snart snur vinden på sørvest, og da blir det vel fart på snøsmeltingen. Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon.

(17.04.2017)


God påske!
(16.04.2017)

Det er fortsatt klarvær og sol, men også nattefrost, så det som tiner om dagen, fryser igjen om natten. Dermed våres det uendelig langsomt, men for folk på påskeferie er jo været perfekt. Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon av Elgsnes med Grytlandsfjellene i bakgrunnen.

(15.04.2017)


14. april ble primstaven snudd med sommersiden ut. Dette var begynnelsen på sommerhalvåret, og dagen kalles derfor sommermål. De første fisketuristene kom i dag, og ettersom vinden har spaknet og sola skinner, er det fine forhold for være på havet. Men fortsatt er det kaldt nattestid, og dersom det er klarvær og nattefrost de tre første nettene etter sommermål, kan man ifølge tradisjonen vente frost i tre uker framover.

(14.04.2017)


I dag ble de siste to turistfiskebåtene satt flott, og bildet til høyre ble tatt underveis til havna i Bryggestøa. Østavindskulingen er både kald og nater, og utenfor Rateneset var det også en god del krappe bølger, eller straumskavvel som vi sier på dialekt. Dette skyldes andstraum, som betyr at strøm og ving kommer fra ulik rening.

(13.04.2017)


Snøspurven, eller snytitingen som vi sier på dialekt, er sent ute i år. Fram til i dag har det bare vært noen få snøspurver her, men nå er det en hel flokk. De har nok klokelig ventet på barmark for å ha mulighet til å bygge opp fettlager før turen går videre nordover.

(12.04.2017)


Motivet til høyre er det samme som 6. april. Men da var det flott vintervær, mens det i dag har vært snø, sludd og hagl, og vinden har skiftet fra sørvest til nordøst. Skikkelig grisvær altså - slik påskeria pleier å være.

(11.04.2017)


Tåkeskyer langt ned i fjellene og sludd i luften - slik er påskeværet. Men plussgrader får våren til å tine fram, om enn ganske langsomt. Det mest positive man kan si om været i dag er at det er lite vind.

(10.04.2017)


Påskeria er omtrent like årviss som selve påsken, og fra gårdagens finvær har det i dag vært nedbør med store våte snøflak, eller "luggesola" som vi sier på dialekt. Forhåpentligvis bedrer været seg utover i uka.

(09.04.2017)


Påsken nærmer seg, og fortsatt er det fint vær. Men det kommer neppe til å vare, for grisvær i påsken er så vanlig at det har fått et eget navn, nemlig påskeria. Og i år er i tillegg sommarmålsdagen 14. april i påsken, og til den hører sommarmålsria. Så det skal mye til at det blir drømmepåske i år.

(08.04.2017)


Siden 11. desember i fjor har rein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt beitet, gravd og tråkket opp innmarka her på Elgsnes. Antallet har variert fra noen få reiner som nå og opp til over 50 dyr. Å holde reinene borte fra innmarka er umulig, da de kommer inn langs den kommunale veien som krysser utmarksgjerdet. Og reineierne synes visst det er greit å bruke innmarka til bøndene som vinterbeite for dyrene sine. Klikk her for å se mer om reinplagen.

(07.04.2017)


Etter et par dager med tilnærmet barmark slo vinteren tilbake i natt, og i dag morges var landskapet igjen hvitt. Vanligvis ligger ikke aprilsnøen lenge, så kanskje våren om ikke lenge tiner fram igjen. Men snart er det påske, så da er vel påskeria i anmarsj. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(06.04.2017)


Nedenfor våningshuset på Storbakkan bygger snøfokket opp en skavl som det tar sin tid å bli kvitt. Den har alltid vært der vinterstid, og som barn kunne man grave huler i den. Da var skavlen mye større enn nå til dags - eller kanskje det bare virket slik for små barn.

(05.04.2017)


Vind og regn var hva som skulle til, og over natten var det barmark på store deler av innmarka. Reinen, som har hjemsøkt jordene her på gården siden 11. desember i fjor, går her fortsatt. Og i dag kom grågåsa. Når det gjelder gåseplagen, har kommunen laget en omfattende utredning om avbøtende tiltak, men når det gjelder reinplagen, gjør kommunen ingen ting.

(04.04.2017)


Med sønnavind, regn og pluss 6,5 grader har snøsmeltingen startet. Og fra i morgen er det meldt om mye mer regn, så da er det nok snart barmark. Og nede fra fjæra hørtes tjeldens det-bit det-bit for første gang i år. Når tjelden er kommet, er det vår, uansett hvor dyp snøen er.

(03.04.2017)


I dag har det vært skikkelig påskestemning med solskinn på snødekte marker. Men det er fortsatt to uker til påske, og sjansen for drømmepåske er minimal dersom man skal legge påskeværet i de senere år til grunn. Det er nå meldt mye regn i kommende uke, så da blir det vel barmarkspåske i lavlandet. Men i høyden har all nedbøren gjennom vinteren kommet som snø, så der blir det nok skiføre i påsken også i år.

(02.04.2017)


Vinden har dreid på nordøst, og selv om det har kommet noen lette snøbyger i løpet av dagen, har det også vært lange perioder med klarvær og solskinn. Temperaturen nådde 2,2 plussgrader, og nå begynner også sola å tine snøen. Men skikkelig fart i snøsmeltingen blir det ikke før sørvesten kommer med regn over helga.

(01.04.2017)


Endelig en dag uten vind og snøbyger. Det har til og med vært solskinn store deler av dagen. Men da bildet ble tatt ved 18-tiden, var sola gått i skjul bak skyene i vest. Sist tirsdag var det nymåne, og siden værskifte ofte kommer da, er det håp om bedre vær. I folketradisjonen var det også viktig for værutsiktene i hvilken himmelretning månen tennes. Men siden almanakken ikke lenger er allemannseie, er det ikke godt å vite hvordan været vil endre seg.

(31.03.2017)


Hurtigruten MS Trollfjord rente inn i kaia i Risøyhamn i går formiddag og fikk et stort hakk i baugen. I dag fikk skipet klarering for å seile uten passasjerer til Kaarbøverkstedet i Harstad for reparasjon. Bildet ble tatt da hun passerte Elgsnes ved halvfiretiden i ettermiddag.

(30.03.2017)


Snøbygene fra nord kommer i en ustoppelig strøm, og nå begynner det å bli nok for denne vinteren. Bildet er tatt mot Vester-Raten med Nordhågen til venstre og Ringskjæret til høyre i bildet. Under andre verdenskrig bygde sovjetiske krigsfanger vei ut til Ringskjæret. Den kalles den dag i dag Russeveien. I bakgrunnen sees Nordste Måsskjæret, og bølgene bryter på Kobbeskjæret nord for Måsskjæret. Og ute i Andfjorden er en ny eling i emning.

(29.03.2017)


Det er fortsatt nordavindskuling med snøbyger, men innimellom bygene har det vært solgløtt. Snøfokket legger opp skavler og blokkerer gårdsveien, så snøfresingen begrenses til å åpne når kjøretøy skal til og fra. Forhåpentligvis løyer vinden snart!

(28.03.2017)


Det er snart april, men snøen laver ned. I dag morges hadde vinden løyet, og trærne var dekket med våt snø. Midt på dagen økte vinden igjen på fra nord og nordvest, og temperaturen falt under frysepunktet. Vinden ble ikke like sterk som i går, men sørget likevel for at nysnøen ble til bakkefokk som blokkerte gårdsveien og gjorde den kommunale veien lite framkommelig.

(27.03.2017)


I dag har det vært mye vind, med opp til sterk storm i kastene i dag morges. Da bildet til høyre ble tatt i ettermiddag, hadde imidlertid vinden løyet til sterk kuling med liten storm i kastene.

(26.03.2017)


Styret i Troms Nei til EU kom til Elgsnes i går kveld og har overnattet i den ærverdige gamle Normangården nede på Raten. I dag har det vært styremøte samme sted, men før det gikk styremedlemmene en tur rundt på gården der de fikk orientering om turisme, gårdsdrift og fornminner. Bildet er tatt fra Masterhågen hvor det er rester etter ei bronsealderrøys.

(25.03.2017)


Det har vært sol og 5,4 plussgrader i formiddag og sørlig vind i ettermiddag, men uten regn går det trått med snøsmeltingen, så i formiddag måtte gårdsveien ryddes for snø. Forhåpentligvis blir det snart slutt på snøfresingen.

(24.03.2017)


I dag har det vært vind og snøbyger, så vinteren har ikke sluppet taket ennå. Å vente vår i slutten av mars var helt utenkelig på 1950-tallet. Den gang var mai vårmåneden. Men etter hvert som vinteren har blitt kortere, har man vent seg til at det er barmark allerede i månedsskiftet mars - april. Denne vinteren har det imidlertid vært barmarksperioder helt fram til midten av februar, så kanskje snøen derfor blir liggende litt lenger enn vanlig i år.

(23.03.2017)


Det har vært mye overskyet vær den siste tiden, men i ettermiddag var det et solgløtt like før sola gikk i skjul bak fjellene på vestsiden av Kvæfjorden. Det var da bare laber bris, men senere i kveld økte vinden på til sørvestkuling. Og til tross for vindretningen, som vanligvis bringer regn, kom det store snøflak, eller "luggesola" som er den lokale benevnelsen.

(22.03.2017)


Med nesten fem plussgrader og vind smelter snøen selv uten nedbør. Og nede i Rateneset er det stort sett bare der snøen hadde samlet seg opp i søkkene at den fortsatt har en viss tykkelse. Selv om det fortsatt kan komme snø, er nok det meste av vinteren unnagjort for denne gangen.

(21.03.2017)


I dag er det vårjevndøgn, og dag og natt er like lange over hele jordkloden. Og fra nå av øker daglengden med breddegraden på den nordlige halvkule og reduseres med breddegraden på den sørlige halvkule.

(20.03.2017)


Det er fortsatt stille nede i Normangården. Fisketuristsesongen starter neste måned, og den første bookingen er fra 14. april. Det er fortsatt en del ledig i april og oktober, men fra begynnelsen av mai til slutten av september er det bare en uke som ikke er solgt. For 2018-sesongen er allerede tolv uker solgt eller reservert.

(19.03.2017)


Petrus martyr har navn etter helgenen Petrus fra Verona som led martyrdøden i 1252. I folketradisjonen ble dagen kalt Per pekk i vatn, og hos Wille heter det: "Han kommer for at prøve, om Isene ere stærke. Siden maae man vogte sig for at befare dem."

(18.03.2017)


17. mars kalles gjertrudsdagen etter den hellige Gjertrud som var abedisse i Nivelles i Belgia på 600-tallet. I "Norsk Folkekalender" fra 1859 heter det at det gjerne er storm og uvær denne dagen. Et polart lavtrykk skapte sterk nordlig vind i kveld og natt, så den gamle værspådommen stemte ihvertfall i år.

(17.03.2017)


Nedbøren har igjen gått over til snø, men fortsatt er det mye overvann som skal renne til havet. Og når veigrøfta er full av snø og is, renner vannet over Rateveien i søkket før Kattbekken. Nå står det en dam der som kan resultere i en issvull dersom det blir skikkelig frost igjen.

(16.03.2017)


Etter sørvest og regn dreide vinden i formiddag over på vestnordvest og økte på til sterk kuling og sluddbyger. Vinden var på sitt sterkeste ved 12 - 13 tiden, men løyet så utover ettermiddagen. Bildet viser bølger som slår mot fjæra nede i Rateneset.

(15.03.2017)


Etter flere dager med gråvær sprakk skydekket opp for en stakket stund i ettermiddag og blå himmel kom til syne i nord. Men at det skulle bli væromslag, var nok for mye å håpe på, for brått kom det mer vind og regn.

(14.03.2017)


Mildværet fortsetter, og nå har også snøsmeltingen kommet i gang. Best vises det ved at isen begynner å komme til syne på gårdsveien. Meteorologene melder om mer midlvær med sørvest og regn, så da er det vel snart sparkeføre på veiene.

(13.03.2017)


En skikkelig gråværsdag med plussgrader og lavt skydekke. Dagen kalles gregorsmesse til minne om pave Gregor den store (590 - 604). Dette var en viktig merkedag for kommende års avling. "Gregesmess tøy er bedre enn ti lass høy" het det. Så med plussgrader i dag skulle grasavlingen være sikret.

(12.03.2017)


I formiddag stod kovbaken som en vegg ute i Andfjorden, og ikke lenge etter at bildet ble tatt lavet snøen ned. Selv om de gamle pleide å si at "mars e en snymåne", har det ikke vært så mye snø på denne tiden siden 2013. Men et lavtrykk er på vei, så da kan det hende snøen forsvinner uten bruk av snøfreser og snøskuffe.

(11.03.2017)


Selv om det har vært noen gløtt av sol i dag, har vi også hatt gråvær med snø og sludd. Gårdagens værspådom står derfor ved lag så langt. Forhåpentligvis blir det noen godværsdager innimellom, men mot slutten av de 40 dagene kommer påskeria.

(10.03.2017)


Dagen kalles De 40 ridderne til minne om 40 romerske soldater som ble pint til døde i Armenia på begynnelsen av 300-tallet. Dagen er nok likevel best kjent som en viktig merkedag, for som været er denne dagen, skal det forbli i 40 dager. Dette er ikke et lokalt værmerke, for denne tradisjonen er kjent over hele det nordgermanske området. Så overskyet vær med lett snødryss i dag kan tyde på at vi ikke får en tidlig vår.

(09.03.2017)


Dagen startet med solskinn, men etter hvert ble stadig mer av himmelen dekket av skyer. Da bildet til høyre ble tatt midt på dagen var det fortsatt solskinn, men senere ble skydekket sammenhengende. Barometeret har også falt i hele dag, så et lavtrykk er nok på vei.

(08.03.2017)


Det har nå vært mange dager med sol og lite vind, men som vanlig er marsluften skarp og vinden bitende selv om det ikke er mange minusgrader. Heldigvis er sola kommet så høyt på himmelen at den varmer midt på dagen, men påskestemning er det ennå ikke.

(07.03.2017)


Bildet til høyre er tatt fra Nakkjen fremst på Aunfjellet. Fjellet til venstre i bildet er Elgen, og midt i bildet peker Elgsnes som en finger ut mot Andfjorden. Til høyre sees Grøtaaksla, og bakerst i bildet skimtes fjellene på Andøya.

(06.03.2017)


Når det er klarvær som nå, har vesthimmelen et gyllent skjær etter solndegang. Daglengden er nå 10 timer og 15 minutter, men regner vi med demrings- og skumringsperiodene, er det dagslys i 12 timer og 11 minutter. Og nå er det bare 15 dager til vårjevndøgn. Fra da av øker daglengden med breddegraden på den nordlige halvkule.

(05.03.2017)


Normangården nede på Raten står for det meste tom på denne tiden av året. Først i neste måned begynner sesongen for fisketurisme. I april er det til nå bare to bookinger, mens så og si alt er utleid fra begynnelsen av mai til slutten av september.

(04.03.2017)


De tette grenvasene på bildet kalles heksekost, trolig fordi man en gang i tiden forbant dem med hekseri. Forklaringen er nok mer prosaisk, og heksekost skyldes som regel ulike arter av sopp. Den er mest vanlig på bjørk, og da skyldes den angrep av soppen Taphrina betulina.

(03.03.2017)


I dag slo vinden over på nordøst, med klarvær og minusgrader. Bildet til høyre er tatt nede fra Raten, og der er nordøsten både kald og nater. Men finner man ly for vinden, begynner det nå å bli fin temperatur i solveggen.

(02.03.2017)


Med mars måned kom væromslaget. Først kom skyene, og deretter steg temperaturen. Høyeste temperatur i dag var 1,4 plussgrader. Et gammelt utsagn som karakteriserer marsmåneden er imidlertid: Mars mårrakvass, middagsmild og kveldstill. Så selv om det er plussgrader midt på dagen, tar snøsmeltingen likevel lang tid så lenge det er nattefrost.

(01.03.2017)


Vinterværet med klarvær og minusgrader fortsetter. Etter kalenderen er dette slutten på vinteren, og i morgen starter vårmåneden mars. Men "mars e en snymåne" sa de gamle, så fortsatt kan det komme snø. Siden sist det var barmark har det ennå ikke gått to uker, så det er vel ikke mer å vente enn at snøen nå blir liggende et godt stykke inn i mars måned.

(28.02.2017)


Siden 11. desember i fjor har en reinflokk fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes. Lange perioder med mildvær har ført til både beiteskader og tråkkskader. Nå som det har kommet en god del snø på opptint mark, blir det også graveskader. Man kan ikke klandre reinene for at de forsøker å skaffe seg mat der den er å finne, men for en bonde er reineiernes laissez-faire-holdining uforståelig.

(27.02.2017)


Daglengden er nå 9 timer og 17 minutter, med soloppgang kl. 07:30 og solnedgang kl. 16:47. Da bildet til høyre ble tatt ved 15-tiden i ettermiddag, var sola fortsatt godt over horisonten, men den går likevel i skjul bak Kvæfjordfjellene før det teoretiske tidspunktet for solnedgang. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(26.02.2017)


Selv om sola nå går over fjellet Elgen sør for gården, har den vært lite å se de siste to ukene. Men i dag klarnet det opp, og det ble solskinn på snødekte jorder. BIldet til høyre er tatt fra Rateveien nedover mot Gården og Vester-Raten.

(25.02.2017)


I natt var det en del vind, med sterk kuling som middelvindstyrke og liten storm i kastene. Kraftig sjøburd i dag tyder imidlertid på at det har vært sterkere vind ute i havet. Selv om vinden ikke var ovsterk, var det mye løssnø å fyke i, så veien over Aunfjellet blåste igjen, og ble ikke åpnet igjen før nå i ettermiddag.

(24.02.2017)


Da vi fikk forsyning av skrei i begynnelsen av måneden, ble noe frosset direkte, noe frosset som lettsaltet, eller nystrødd som vi sier på dialekt, mens resten ble hengt opp til boknafisk. I dag er det tre uker siden, og det var da rett tidspunkt for å ta ned fisken, kutte den i passelige biter og fryse den i middagsporsjoner. Dette blir det mange herremåltider av.

(23.02.2017)


Dagen kalles Peder stol, i folketradisjonen også kalt Per varmestein ut fra myten om at St. Peter på denne dagen kastet varme steiner i vannet for at telen skulle gå opp. Dersom det var solskinn denne dagen lenge nok til at en rakk å sale en hest, skulle det bli en varm sommer og et godt år. Forhåpentligvis holder det at sola skinte på Andøya i bakgrunnen på bildet til høyre.

(22.02.2017)


Det har fortsatt å snø, men heldigvis har vinden spaknet, så det er lite bakkefokk. Med så mye løssnø som nå, blir det vanskelig å holde veiene åpne dersom han kuler på. Strategien da blir å brøyte bare når biler skal til og fra, og ellers la gårdsveien fyke igjen. Den kommunale veien er nå brøytet med plog, så da er det brøyteskavler som fokksnøen kan fylle opp mellom. Det kan bli en utfordring for brøytekontraktøren.

(21.02.2017)


Barometeret falt raskt og himmelen var mørk mot nordvest i formiddag. I tillegg var det varslet at et nytt polart lavtrykk var på vei, men lavtrykket passerte utenfor og kom inn til kysten lengre nord. Det var i grunnen bra, for nå er det mye løssnø. Bare siste døgnet har det kommet 20 cm snø. "Nu har han fådd nåkka å fyke i", sa de gamle. Forhåpentligvis kommer det såpass mildvær at "snyen sætte sæ" som vi sier.

(20.02.2017)


Snøværet har fortsatt i dag, og nå begynner det å ligne på vinter. Midlværsperioden skapte imidlertid teleløsning i Gårdsveien, så turisbussen som var her i går kveld, kunne ikke kjøre helt ned til Raten. Forhåpentligvis fryser det nå på, slik at bussene som kommer til uka, kan kjøre helt fram.

(19.02.2017)


Etter storm i går ettermiddag har vinden i dag løyet til svak vind. Bare havbåra vitner om stormen som var. Og nå har landskapet enda en gang skiftet til vinterdrakt. De gamle sa at det var først tredje snøfallet som ble liggende, men dette er sjuende snøfallet med barmark imellom denne vinteren. Så det kan se ut som om veksling mellom plussgrader og minusgrader, barmark og snø gjennom vinteren er blitt den nye normalsituasjonen på kysten.

(18.02.2017)


I formiddag stod kovbaken som en vegg ute i Andfjorden. Og det varte ikke lenge før det begynte å snø. Senere på dagen passerte også et polart lavtrykk, og da nådde vinden full storms styrke. Selv om slike lavtrykk kan gi sterk vind, og var fryktet av fiskerne i gammel tid, tar det ikke lang tid før vinden spakner. Så allerede ved 11-tiden i kveld var vinden redusert til liten kuling.

(17.02.2017)


Mildværet fortsetter, og nå er det til og med vårløsning midt i februar. Selv om det ganske sikkert kommer snø igjen snart, er det likevel underlig med opp mot åtte varmegrader på det meste og plussgrader i nærmere en uke på denne tiden av året. Hvor lenge skal klimafornekterne fortsette å skylde på tilfeldige variasjoner?

(16.02.2017)


Hver tredje dag er melketankbilen her og henter melka, og nå i kveld var også kraftfôrbilen her og blåste kraftfôr inn i siloen. Og inne i fjøset går appetittfôringsvogna fram og tilbake og gir buskapen silofôr og kraftfôr. Det er sannelig stor forskjell fra den gang alt av produkter og innsatsfaktorer måtte fraktes til og fra grytlandsferga i småbåt, og alt arbeid ble gjort med hest eller håndmakt.

(15.02.2017)


Etter kulingen og regnet i går har det i dag vært nesten vindstille og oppholdsvær. Med plussgrader i tillegg, er det nesten som man kommer i vårstemning. Det er ihvertfall lite som minner om vinter. Men dersom erfaringer om været fortsatt har noen verdi, kan vinteren være tilbake før vi aner det.

(14.02.2017)


Den nederlandskregistrerte skonnerten s/v Noorderlicht passerte Elgsnes i formiddag på vei fra Harstad mot Gryllefjord. Hun hadde liten seilføring, så det gikk nok mest for maskinkraft siden kursen lå så mye opp mot vinden. Skipet ble bygget i 1910 av Flensburger Schiffbau-Gesellschaft for den tyske marinen og brukt som fyrskip. Etter en omflakkende tilværelse ble skonnerten restaurert i 1991, og brukes nå som turistskip.

(13.02.2017)


Det virker som om det har gått inflasjon i Beauforts vindskala. For på nettet fortelles det om storm i Troms, selv om vi bare har hatt vindkast på maksimum 13,5 meter per sekund her på Elgsnes. Og det er vitterlig bare liten kuling. Det kan selvsagt ha vært sterkere vind andre steder i fylket, og fallvinden kan være lei der den treffer. Men storm er det neppe.

(12.02.2017)


Det er ikke værmerker knyttet til 11. februar, men i kommentarene til primstaven i "Norden" 1867 heter det: " Da mente de Gamle, at Christi Kors var hugget, og paa den Dag maatte Intet hugges."

(11.02.2017)


Nå er det ikke lenge før sola går over Nonshågen, og om 12 dager kliv sola Elgen. Fra da av har vi sol sammenhengende fra om formiddagen til utpå ettermiddagen. Men nå går klarværsperioden mot slutten, for høytrykket trekker unna, og varmluften som i det siste har gitt Svalbard landets høyeste temperaturer, kommer inn til kysten med skyer og regn.

(10.02.2017)


Hurtigruten MS Polarlys passerte Elgsnes på sør kl. 09:28 i formiddag. Da var det fortsatt rosa demringslys på nordhimmelen mens hurtigruten og Andøyfjellene lå badet i stråler fra sola som nylig hadde kommet opp over fjellene i sørøst.

(09.02.2017)


Nå har sola kommet så høyt på himmelen at den går over Keipen sett fra Elgsnes. Dermed har vi sol en god stund også på formiddagen. Daglengden har nå økt til 6 timer og 38 minutter, men siden dette er et uttrykk for hvor lenge sola er over en tenkt horisont med hav mot sør, er det i realiteten lyst lenger. Demringen varer nå fra kl. 07:41 til 08:51, mens skumringen varer fra kl. 15:29 til 16:39.

(08.02.2017)


Når klarværet faller sammen med kraftig nordlysaktivitet, er det bare å kle seg godt og ta med kamera, stativ og snorutløser og starte jakten på spektakulære nordlysbilder. Som så ofte før var også i natt det mest fargesprakende nordlyset over før utstyret var rigget opp. Men noen fine bilder ble det likevel, deriblant fotografiet til høyre. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(07.02.2017)


Nå skinner ettermiddagssola nede på Raten, men bare en kort stund gjennom søkket mellom Skarhågen og Nonshågen. Og formiddagssola skinner på Storbakkan fra den dukker opp bak Keipen til den etter kort tid igjen går i skjul bak Elgen. Daglengden er nå 6 timer og 19 minutter, og til i morgen øker dagen med 9 minutter og 24 sekunder. Så det går definitivt mot lysere tider.

(06.02.2017)


Selv om det foreløpig er lite solgang her på Elgsnes, kan vesthimmelen være vakker etter solnedgang når det er klarvær slik som nå. Bildet er tatt ved halvfiretiden i ettermiddag og viser fjellene på vestsiden av Kvæfjorden med en særlig fargerik himmel over. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(05.02.2017)


I dag er det ett år siden moloen på yttersiden av havna i Bryggestøa ble reparert og forsterket etter stormskadene i 2015. Moloen har ikke fått noen skader i løpet av året som har gått, men så har det heller ikke vært noen storstormer det siste året. Moloen er imidlertid om lag en meter høyere, og har større toppsteiner enn før, så det må svære bølger til om det igjen skal oppstå skade.

(04.02.2017)


Seks dager etter at vi kunne ha sett sola forsvant skydekket, og det ble solskinn nede i Vester-Raten. For hver dag som går, når solstrålene stadig større del av gården. Og på Peder stol (22. februar) kliv sola Elgen som vi sier. Det betyr at øverste skalken av sola skinner over Middagstinden på fjellet Elgen sør for gården. Fra da av har vi solskinn sammenhengende fra formiddagen til utpå ettermiddagen - såfremt det ikke er skyer på sørhimmelen.

(03.02.2017)


Kyndelsmessdagen har fått sitt navn fra det latinske Missa festum candelarum, en viktig katolsk høytidsdag. Når navnet på denne dagen har holdt seg helt opp til vår tid, skyldes det nok heller at det var en viktig merkedag. Om man hadde halve vinterfôret igjen nå, ble det ikke bunød til våren. Og mildvær denne dagen varslet et dårlig år, så med 2,4 plussgrader i dag vet vi hva vi har i vente.

(02.02.2017)


Det har fortsatt å snø litt, men fem centimeters snødybde må likevel sies å være lite ved inngangen til den tredje vintermåneden. Og i veigrøftene strømmer vannet fritt, uten antydning til issvuller og behov for stiming av stikkrenner. Så vintervedlikeholdet av Elgsnesveien har vært enkelt så langt i sesongen.

(01.02.2017)


Med nordavinden kom etter hvert også snøbyger inn fra havet. Siden det har vært plussgrader det meste av dagen, har noe av snøen smeltet. Men nå i kveld har temperaturen falt under frysepunktet, så kanskje vi får beholde en aning snø på bakken ennå en stund. Meteorologene melder imidlertid om plussgrader igjen allered i morgen kveld.

(31.01.2017)


Vinden dreide i formiddag over på nordvest og økte på til sterk kuling- Utover ettermiddagen løyet vinden til bris, men temperaturen falt og nedbøren gikk over til snø. Men da bildet til høyre ble tatt midt på dagen, var det fortsatt kuling og barmark.

(30.01.2017)


I dag var det bare 6,1 plussgrader, men etter flere dager med vår i luften er det vårløsning også på grusveiene. Plenen rundt huset er fortsatt grønn ved utgangen av januar, selv om grønnfargen begynner å bli noe blass. Det har vært mange rare vintre i løpet av de senere år, men denne tegner til å bli den merkeligste.

(29.01.2017)


28. januar er soldagen her på Elgsnes. Da kan vi se sola nede i Varden når det er skyfritt langs horisonten i sør. I dag var det imidlertid tett skydekke på sørhimmelen, så vi fikk nøye oss med solskinn på skyene og på Andøy-fjellene. Men til tross for manglende snø på bakken, er det lett å se at dagene er blitt lengre, og nå er det mindre enn fire uker til sola "kliv Elgen" som betyr at øverste kanten av sola når over det høyeste punktet på fjellet Elgen sør for gården. Fra da av har vi mange soltimer per dag.

(28.01.2017)


Også i dag var temperaturen over 7 grader, så da er det ikke rart at det er barmark og vårløsning på veiene. Det ser ut for at man bare må venne seg til barmark store deler av vinteren. Likevel flytter klimafornektere inn i Det hvite hus, og her hjemme får de tunge ministerposter. Forstå det den som kan!

(27.01.2017)


Mildværet fortsetter, og nå er det barmark også på Øvermarka. Fra tirsdag ettermiddag har det vært plussgrader, og nå i kveld var temperaturen hele 7,4 grader. De siste to døgnene har det i tillegg kommet i alt 21 millimeter regn, så det er ikke rart at snøen forsvinner.

(26.01.2017)


Dagen kalles pålsmesse etter apostelen Paulus. Dette var en av de viktigste merkedagene som brøt alle julemerkene. Det er mange ulike tradisjoner knyttet til dagen, men her nord var den aller viktigste å være forsiktig med å dra på havet denne dagen, for nå ventet man uvær. Så årvisst var dette, at det ble sagt om folk som kom ut for uvær også ellers i året: "Di tok ut på pålsmessdagen." I dag nådde vinden sterk kuling her på Elgsnes, men var sterkere mange steder i Nord-Norge. Så kanskje er det noe i de gamle værmerkene?

(25.01.2017)


Det har vært en skikkelig gråværsdag, der temperaturen i løpet av dagen igjen endte på plussiden på gradestokken. Og nå er enda varmere luft på vei nordover fra Atlanterhavet. Runddansen mellom regn, snø og regn synest ikke å ta slutt denne vinteren.

(24.01.2017)


Dagen startet med plussgrader, men temperaturen falt utover ettermiddagen, og fra i kveld var det minusgrader. Så snøen blir dermed liggende litt til. Bildet er tatt fra Ebergplassen og viser midt i bildet Ørnulfnaustet. Bakenfor vises ytterste pynten av Rateneset, og bakenfor der igjen Grøtavær, eller bare Grøta som vi sier på dialekt.

(23.01.2017)


I dag har det vært lite vind, så det har snødd vertikalt for en gangs skyld, og snøen ble til og med liggende på trærne. Men nå i kveld krøp temperaturen over frysepunktet, og nedbøren kom som regn. Så da forsvinner vel snøen snart igjen. Skjer det ikke i morgen, så ihvertfall på onsdag da det skal bli opp til seks plussgrader og mye regn.

(22.01.2017)


Det meste av snøen har blåst bort, og vinden har løyet. Og på lesiden av Normangården nede på Raten er det snø i kantene av tømmermannspanelet, og istappene fra taket henger på skrå på grunn av langvarig og sterk vind. Men det skal bli mildvær til uka, så da forsvinner vel både snøen og istappene. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(21.01.2017)


Fra 11. desember i fjor har rein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt beitet ulovlig på innmarka her på Elgsnes. Reintallet har variert, fra over femti dyr på det meste til bare noen få skadedyr. For øyeblikket er det ni reiner som ødelegger enga, de fleste av dem vises på bildet til høyre.

(20.01.2017)


I dag har det vært mye vind. Da bildet til høyre ble tatt ved 11-tiden, var det sterk kuling fra vestnordvest. Men vinden økte på til liten storm, og ved 13-tiden var vindstyrken i kastene oppe i 28,3 m/sek., noe som er full storm, og bare 0,2 m/sek. unna sterk storm. Heldigvis roet vinden seg såpass utover ettermiddagen at dyrebilen kunne hente slaktedyr som planlagt.

(19.01.2017)


Det var meldt om kraftig vind i kveld, men så ble det bare sterk kuling i kastene, og det er jo ikke akkurat for nyhetsstoff å regne. Men vind og regn har ført til glatte veier, så da er det bra å ha sandfjære hvor man kan hente strøsand til speilhålka.

(18.01.2017)


Fire plussgrader og regn har enda en gang fått fart på snøsmeltingen, og nede på Raten og ute i Vester-Raten er det nå lite snø igjen. Også på jordene ned mot Vågen begynner nå grasstubbene å stikke opp, og meteorologene melder om mer regn. Så noe stabilt vintervær blir det visst ikke med det første.

(17.01.2017)


Det går mot lysere tider, selv om klarvæersperioden går mot slutten. Da bildet ble tatt ved 13-tiden i ettermiddag, var de første skyene på vei inn fra sørvest. Temperaturen stiger og barometeret faller, og meteorologene advarer om at kraftig vind er på vei. Men Normangården har stått her i snart 300 år, og klart seg gjennom verre kulinger enn hva som er ventet denne uken.

(16.01.2017)


Selv om det er tre dager siden fullmåne, lyser månen fortsatt godt. Og når det er snø på bakken, er det ganske lyst selv nattestid. Bildet til høyre ble imidlertid tatt ved halvtitiden i formiddag, og da var det i hovedsak dagningen på sørhimmelen som lyste opp landskapet. Den mørke prikken nede til venstre i bildet er en rein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt på ulovlig innmarksbeite her på gården.

(15.01.2017)


Bildet til høyre ble tatt kl. 12 i dag og viser hvordan lyset stråler ut fra et punkt bak fjellet Elgen sør for gården. Det som nedenfra ser ut som det høyeste punktet på Elgen kalles fortsatt Middagstinden, et minne fra den tiden man verken hadde mekaniske eller elektroniske innretninger som viste riktig klokkeslett, men måtte forholde seg til når sola passerte faste punkter i terrenget for å holde rede på tiden. Derfor har vi navn som Durmålstuva, Middagstinden og Nonshågen.

(14.01.2017)


Hadde det vært hav mot sør, skulle vi nå ha sett sola. Men siden fjellet Elgen ligger sør for gården, er det fortsatt 15 dager til det første solgløttet nede i Varden. Inntil videre får vi slå oss til tåls med at sørhimmelen blir stadig lysere og dagene lengre. Bildet til høyre er tatt fra Ringskjæret og oppover Vågen.

(13.01.2017)


Dagen kalles midtvinter, og har dette navnet fordi den faller midt mellom vinternettene 14. oktober og sommarmål 14. april. Dagen har ingen sammenheng med kirketradisjonen, men går tilbake til førkristen tid. Ifølge Snorre startet den hedenske julefeiringen med hokunótt, som var midtvinternatta. Den eneste tradisjonen som har holdt seg opp mot vår tid, er at bjørnen snur seg i hiet siden halve vinteren er unnagjort.

(12.01.2017)


Nå som det er lite trafikk av mennesker ute i Vester-Raten, slår havørna seg gjerne ned på Nordhågen eller på Ringskjæret slik som på bildet til høyre. I sommerhalvåret får den ikke være i fred der, så da ser man gjerne ørner ytterst i Rateneset på andre siden av Vågen. Men uansett pleier ørna å sette seg på en knaus eller annen forhøyning slik at den får luft under vingene når den skal lette.

(11.01.2017)


Selv om det ikke har kommet mye snø, har ihvertfall landskapet ikledd seg vinterdrakt. BIldet er tatt fra snuplassen i Oppsetta og over mot Raten på østsiden av Vågen. I bakgrunnen kneiser fjellet Toppen på Grytøya på andre siden av Toppsundet.

(10.01.2017)


Da bildet bildet til høyre ble tatt midt på dagen, var det fortsatt omtrent snøbart. Men etter hvert falt temperaturen under frysepunktet, og i kveld er landskapet igjen dekket av snø. Om dette er snø som blir liggende, er imidlertid vanskelig å si, for nå er det sjette gangen at snøen legger seg denne vinteren.

(09.01.2017)


I formiddag var det vind fra sørsørvest med vindkast opp til sterk kuling. Senere snudde vinden på nordvest med liten storm i kastene. Plussgrader og regn har enda en gang fjernet det meste av snøen. I løpet av den siste måneden har det kommet over hundre millimeter nedbør. Hadde alt det kommet som snø, ville nok veiene vært stengt nå.

(08.01.2017)


7. januar kalles St. Knut etter den danske hertugen Knut Lavard som ble drept på denne dagen i år 1131. "Sankte Knut jage jula ut" het det. For nå var det full fart for karfolkene med å gjøre klar båt og børnskap til lofotfisket, mens kvinnfolkene stelte klær og bakte mat som skulle rekket til hele lofotsesongen.

(07.01.2017)


Dagen kalles trettendagen eller Hellige tre kongers dag. Dette var juldagen inntil år 1700, da danskekongen bestemte at vi skulle gå over fra juliansk til gregoriansk kalender. Dermed oppstod det et rom mellom ny og gammel jul - altså romjula. Dagene i romjula ble sett på som halvhellige, og bare nødtørftig arbeid ble utført i denne perioden. Nå til dags tror mange at romjula slutter ved nyttår, men lar likevel juletreet stå til trettendagen, uten at de riktig vet hvorfor.

(06.01.2017)


Rødfargen på sørhimmelen i dag bærer bud om at sola snart når horisonten, og da er det ikke lenge til vi kan se solskinn på de høyeste fjelltoppene. Bildet er tatt fra Durmålstuva og viser fra venstre fjellene Litjehornet, Keipen og Elgen. Klikk på bildet for å se en panoramaversjon der enda flere fjell vises.

(05.01.2017)


I midten av desember var det over 50 reiner fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som herjet innmarka her på gården. Heldigvis har antallet rein på ulovlig innmarksbeite gått ned siden da, men fortsatt er det rein her. De to reinene på bildet ble foreviget idet de passerte forbi huset på Ebergplassen midt på dagen.

(04.01.2017)


Snø på markene og klarvær gjør dagen lengre og lysere. Og dessuten er det 13 dager siden solsnu, så nå merkes det at dagene blir et hønseskritt lengre for hver dag. Om 8 dager hadde vi hatt solskinn om det hadde vært hav mot sør, men på grunn av fjellene er det fortsatt 25 dager til det første solglimtet nede i Varden.

(03.01.2017)


De gamle sa at tredje gangen det kom snø, ble den liggende. Men nå er det femte gangen det har kommet snø med barmarkperioder innimellom siden første snøen kom 26. november. Denne gangen har det snødd i kombinasjon med temperaturer godt under frysepunktet, så kanskje snødekket vil vare litt lenger nå.

(02.01.2017)


Godt nytt år!
(01.01.2017)

2016 går over i historien. I løpet av året er det registrert 173 616 besøk med 1 098 855 sidevisninger på elgsnes.no. Det er 14,0 % flere sidevisninger enn i 2015. I 2016 hadde elgsnes.no gjennomsnittlig 476 besøk og 3 011 sidevisninger per dag. Det laveste besøkstallet var 2. mai med 259 besøkende, mens det høyeste var 28. november med 1371 besøk. En takk til alle som har fulgt med på elgsnes.no i 2016, og vel møtt igjen i 2017!

(31.12.2016)


I dag var det barmark i Nonshågen og Skarhågen, så snøgrensen gikk dermed på om lag 100 meter. Maksimumstemperaturen var 4,9 plussgrader, men har falt utover dagen, og nærmer seg frysepunktet nå ved midnatt. Dermed har nedbøren gått over til snø. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(30.12.2016)


De siste to døgnene har det kommet 20 millimeter regn, så nå er ikke bare snøen vekke fra jordene, men selv stålisen på veiene har regnet bort. Et værmerke for femte dag jul er slik været er i dag, skal det fortsette i fem uker. Meteorologene har derimot tro på kaldvær hele neste uke. Så får vi se hva som stemmer.

(29.12.2016)


I dag har det vært sju plussgrader og regn, så snøen er stort sett borte. Men på veiene er det blankis, eller glarhålka som vi sier på dialekt. Dette var ettertraktet føre den tid sparkstøttingen var et viktig framkomstmiddel mellom Aun og Elgsnes. Med ei god sparkeklo tok det ikke lang tid å komme fram. Men etter at bilen overtok som framkomstmiddel, er glatt veibane i stedet blitt et problem.

(28.12.2016)


Plussgrader, regn og nordvestkuling har fått det lille som var av julesnø til å smelte i lavlandet. Nede på Raten er det nå barmark, mens det fortsatt er litt snø igjen oppe på Durmålstuva. Vinden i dag er nok restene etter stormen på Vestlandet, men nå stiger barometeret, så da roer det seg vel ned for en stakket stund.

(27.12.2016)


Andre juledag ble kalt staffansdagen til minne om martyren Stefanus, som ble steinet til døde av jødene i Jerusalem. I Norge og Sverige var dagen mest kjent for "å ri staffan". Grytidlig om morgenen skulle man kappri til åpne brønner for å vanne hestene. Dagen var imidlertid ikke avmerket på primstavene.

(26.12.2016)


God jul!
(25.12.2016)

Om det ikke er mye snø, er det nok til å skape litt julestemning. Bildet viser kapellet her på Elgsnes som bærer navnet Hans Egedes Minne som en påminnelse om at Grønlands apostel, Hans Egede, var født på gården Harstad i Trondenes kommune. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(24.12.2016)


I vår tid kalles 23. desember for lillejulaften, men for om lag 100 år siden var tollesmessdagen fortsatt en vanlig benevnelse. Dette var minnedag for Þórlákr Helgi Þórhalsson (1133 - 1193) som var biskop i Skålholt på Island. Uten pavens godkjennelse ble han utnevnt som helgen av det islandske Alltinget i 1198. Utenom Island ble han bare dyrket som helgen på Vestlandet og i Nord-Norge.

(23.12.2016)


Så kom julesnøen. Ikke nok til å dekke jordene, men likevel tilstrekkelig til at det blir mindre mørkt. På dialekt har vi ord for ulike mengder av snø. Når grastustene stikker opp slik som på bildet til høyre, sier vi at det er et snyhim på bakken. Hadde det vært litt mer snø, slik at plantedekket såvidt var dekket, ville vi sagt at det hadde kommet et snyfann.

(22.12.2016)


Så nådde vi bunnen, igjen går det oppad,
Igjen går det fremad mot lys og mot sol.
I tåkegrå dage og regntunge netter
Skred mørket imot sin ytterste pol.

(Fra "De mørkeste dage" av ukjent forfatter)

(21.12.2016)


Selv om skydekket har vært mindre kompakt i dag enn i det siste, er dagen kort. Det er nesten slik at skumringen begynner samtidig som demringen tar slutt. Men så er også dette årets nest korteste dag, for i morgen formiddag er det solsnu. Bildet til høyre ble tatt kl. 15 i ettermiddag, og da var det så mørkt at stativ og snorutløser måtte til for å få et brukbart resultat.

(20.12.2016)


Nå er all snøen borte, ikke bare i lavlandet, men et godt stykke opp i liene. Og i dag har temperaturen vært over ti plussgrader på det varmeste. Så selv om vi skal få en klimafornekter fra Harstad som statsråd, er det åpenbart at det skjer noe med klimaet. Selv om mildvær før jul har vært vanlig lenge, betydde det som regel sørpeføre, ikke sommertemperaturer.

(19.12.2016)


Hurtigruten MS Richard With passerte Sennholmen lykt på sør i formiddag, i skarp rute fra Harstad til Risøyhamn. Hurtigruteskipene lyser opp i en mørk adventstid, men dessverre sorterer også Hurtigruten under samferdselsminister Solvik-Olsen. Så da er det vel ikke lenge før også dette tilbudet er rasert. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(18.12.2016)


Med temperatur over sju grader de to siste dagene og fem millimeter regn i dag, er også siste rest av snøen borte. Dette til tross for at snøen var 35 centimeter dyp sist søndag. Men slik er kystklimaet blitt her nord - med stadige skifter mellom snø og regn. Og stabilt vintervær pleier det å bli først over nyttår.

(17.12.2016)


I dag ble den siste av turistfiskebåtene tatt i land, og underveis fra Bryggestøa til Oppsetta der båtene tas opp, ble bildet til høyre tatt fra en posisjon utenfor Vågen og oppover mot Elgsnesgården. Det er nå nesten ikke snø igjen på innmarka, men det er ikke så lett å se i det lille formatet. Klikk på bildet til høyre for å se en større panoramaversjon der landskapet blir tydeligere.

(16.12.2016)


Turistfiskebåtene har ligget ute helt til nå, men det er på tide å få dem på land og i vinteropplag. I dag var det flo sjø midt på dagen og laglig vær, så to av båtene ble tatt i land. Men dagen er kort, og det tar tid når også kjølesystemet på motorene skal få ei skikkelig gjennomgjøring med ferskvann for å unngå saltavleiringer som kan tette igjen kanaler. Derfor må oppsettingen av den tredje båten utstå til i morgen eller en annen dag med godt vær.

(15.12.2016)


Antallet skadereiner fortsetter å øke, og i dag beitet et femtitall reiner på nyenga nede på Jonsborg og på prydbuskene til naboen like ved. Mildvær og regn har fått fart på snøsmeltingen, og som bildet viser, er det lite snø igjen der. Reineieren er varslet, men om han gjør noe effektivt for å fjerne reinen er nok mer enn tvilsomt.

(14.12.2016)


Det var nok ikke kjørereinen til julenissen som kom helt inntil husveggen på luciadagen, men en av ialt 18 skadereiner fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som hjemsøkte innmarka her på Elgsnes i dag. Selvsagt kan man synes synd på reiner som har problemer med å finne mat, men mest av alt kan man synes synd på dem fordi de er så uheldige å ha eiere som ikke sørger for at de har noe å ete.

(13.12.2016)


Regnet fikk fart på snøsmeltingen, så nå er det skikkelig sørpeføre på veiene. Og meteorologene spår regn hele uka, så da har vi nok snart barmark igjen. Vi nærmer oss jul, så dette er trolig den mye omtalte kakelinna, en mildværsperiode før jul som man tidligere tilskrev all fyringen i forbilndelsen med kakebaksten. Lenge ble det ledd av denne naive folketroen, men nå viser det seg at utslipp av CO2 og sot er sentrale bidragsytere til klimaendringene.

(12.12.2016)


Det har snødd og snødd, og ved 14-tiden var det hele 35 centimeter snø på flat mark, noe som er mer enn vi hadde sist vinter. I kveld gikk imidlertid nedbøren over til regn, og fra klokken 18 - 20 er det registrert 5 millimeter regn i nedbørsmåleren, men da utgjør nok smeltet snø en del av dette. Bildet til høyre ble tatt i formiddag og viser en bil og en traktor. Under snøhaugen i midten skjuler det seg også en bil.

(11.12.2016)


Og så ble det vinter igjen. Da bildet ble tatt i formiddag, var det bare litt snø på bakken, men utover dagen snødde det jevnt, så i kveld var det ganske mye løssnø. "Ja, nu har han nåkka å fyke i", ville de gamle ha sagt. Det er heldigvis lite vind i dag, men meteorologene melder at det skal bli kuling før det igjen blir mildvær.

(10.12.2016)


I 1436 kom erkebiskop Aslak Bolts statuett, som fastsatte 9. desember som minnedag for Anna, jomfru Marias mor. På primstaven var dagen oftest merket med et kors eller et halvkors. "Da skal man vaske Klæderne, saa bliver de hvide til Julen", het det i en senere nedtegnelse.

(09.12.2016)


På denne tiden av året er det kort dag, og når det ikke er snø på bakken og skydekket dertil er ganske så kompakt, blir det ikke lange daggløttet. Bildet av Normangården på Raten ble tatt ved 13-tiden mens det ennå var lys nok til å fotografere på frihånd.

(08.12.2016)


Det kom 7 millimeter regn i går, og temperaturen var oppe i 6,8 grader. Så da det lysnet av dag i formiddag, var snøen igjen borte. Det eneste stabile med været nå er at det er omskiftelig. Fram til siste uka i november var det en usedvanlig stabil og fin høst, men etter at den første snøen kom 26. november, har det vært skiftevis snø og regn, og med kuling fra ulike vindretninger innimellom.

(07.12.2016)


I går kveld kom det litt snø, men i dag kom sørvesten med regn. "Jo sterkar sødvest, dess snarar nordvest", sa de gamle. Og ved 18-tiden kom da også kulingen fra nordvest. Denne dagen kalles nilsmesse etter St. Nikolaus som var vernehelgen for fiskere og sjøfolk. I et manuskript fra 1700-tallet het det: "Efter den Dag maatte intet Skib fare af Havn."

(06.12.2016)


8 millimeter regn og opp mot fire plussgrader i går og i dag har fått snøen til å smelte igjen. På Nermarka er det nå omtrent snøbart, men om resten av snøen forsvinner, avhenger mest av alt av om nedbøren i dagene som kommer er regn eller snø. Kakelinna kalles mildværsperioden som er ganske årviss før jul, og man trodde den var forårsaket av ekstra fyring i forbindelse med julebaksten. Men det er vel litt tidlig for julebakst nå?

(05.12.2016)


Ørnene er eksperter på å benytte seg av oppgående luftstrømmer for å skaffe seg høyde uten å bruke energi. Ørnen på bildet og en til benyttet i dag vindsiden av Sankthanshågen til å komme høyere opp. Da bildet ble tatt, var det lite lys, så for å unngå for mye bevegelsesuskarphet, fulgte kameraet fuglens bevegelser.

(04.12.2016)


Minusgrader og mer snø, og det kan se ut som vi har fått vinter. Men utpå dagen i morgen kommer det regn, og da varer det vel ikke lenge før vi har barmark igjen. Dette er andre perioden med snø, så det blir spennende å se om det gamle værmerket om at snøen blir liggende tredje gangen den dekker markene, fortsatt holder stikk.

(03.12.2016)


Slik er været, tre dager med snø, tre dager med regn, og så snø igjen. Og til uka meldes det om mer regn. Men slik blir det når lavtrykkene går i bane fra Island og oppover langs kysten. Først kommer det inn mild luft fra sørvest, og når lavtrykket har passert, snur vinden på nord og nedbøren kommer som snø.

(02.12.2016)


Snøen er nå borte, ikke bare nede ved Vågen, men også Skarhågen og Nonshågen i bakgrunnen på bildet er snøbare. Men det meldes i kveld om væromslag, så da varer det vel ikke lenge før landskapet igjen er hvitt. Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon.

(01.12.2016)

 

I dag har det vært tett skydekke og 15 millimeter regn, så da bildet til høyre ble tatt ved totiden i ettermiddag, var det allerede ganske mørkt. Kulingen fra i natt og formiddag spaknet imidlertid til bris utover dagen.

(30.11.2016)


Med 4,7 plussgrader og regn forsvant som ventet snøen igjen. Det er lenge siden vi har hatt stabilt snødekke på denne tiden av året. Normalen i de senere år har vært slik som nå med vekselvis snø og regn, som regel helt til over nyttår.

(29.11.2016)


Selv om temperaturen ligger om lag en grad over frysepunktet, er det ikke nok til at snøen, som har falt de siste to dagene, smelter. Men ifølge meterorologene er mer mildvær på vei, så da blir det kanskje barmark igjen. Ihvertfall blir det ikke behov for snøfresing med det første.

(28.11.2016)


Fra i går ettermiddag til i dag formiddag har det blåst kuling fra nord, med middelvindstyrke opp til sterk kuling og med nesten full storm i kastene. I formiddag dreide vinden på nordvest og spaknet til frisk bris. Men snøbygene fortsetter slik som på bildet til høyre. Heldigvis er det plussgrader, så det har ikke vært snøfokk i særlig omfang.

(27.11.2016)


Det er tre dager til nymåne, men likevel kom værskiftet i natt. Da man våknet opp, hadde naturen skiftet til vinterdrakt. Men det varer neppe lenge, for ifølge de gamle er det først tredje snøfallet som blir liggende. Tiden vil vise om gammel folkelig erfaring om været fortsatt holder stikk i en tid da temperaturen i Arktis stiger faretruende-

(26.11.2016)


Snekkere fra PEAB Nilsen & Haukland holder på med å reparere taket på våningshuset på Storbakkan. Opprinnelig var dette borgestue nede på handelsstedet på Raten, men ble med i salget da Edvard Ruud senior kjøpte halve eiendommen på konkursen i 1881. Huset ble flyttet til Storbakkan, der det er blitt påbygd i flere omganger, senest på 1960-tallet.

(25.11.2016)


Vi nærmer oss slutten av november, men fortsatt er det plussgrader. I dag er det overskyet, så da blir det nok heller ikke strålingsfrost nattestid. I ettermiddag kom det litt regn, men november i år har vært bemerkelsesvis tørr, med bare tre millimeter nedbør så langt i måneden.

(24.11.2016)


Selv om det fortsatt er en uke igjen til sola er under en tenkt horisont med hav i sør, er det en god stund siden vi så sola her på Elgsnes. Men ennå er det gløtt av solskinn på fjelltoppene, som på bildet til høyre der det er sol på et av fjellene ovenfor Sandnesbogen på vestsiden av Kvæfjorden.

(23.11.2016)


MS Vagsund, som leverer fiskefôr fra Biomars fabrikk på Myre, passerte Elgsnes i dag på vei til oppdrettsanlegget på Hestenvika. Da hadde båten allerede levert fôr til oppdrettsanlegg i såvel Gavlfjorden som i Gullesfjorden og ved Kveøya. Det skrytes av hvor mye mat den norske oppdrettsnæringen produserer, men dette bygger på en illusjon. For når opp mot 90 prosent av råvarene i fiskefôret er importert, og eierskapet i oppdrettsnæringen for en stor del også er utenlandsk, kan det stilles spørsmålstegn ved hvor norsk produksjonen er.

(22.11.2016)


I dag var to røkterbåter i virksomhet på oppdrettsanlegget utenfor Hestenvika. Innenfor ligger Lakseberget og Litjelakseberget som var kjent som gode laksesett den gang villaksen vandret i havet uten å bli spist opp av myriader av lakselus fra oppdrettsmerdene. Nå har laksenæringen reist spørsmålet om ikke villaksen må vike for en stadig mer miljøfientlig oppdrettsaktivitet.

(21.11.2016)


I natt kom det litt nedbør, som regn i lavlandet, og som snø litt lengre ned i fjellene enn tidligere. Selv om det har vært plussgrader hele uka, er det fortsatt tele i veiene, og dermed frøs regnet til is i veibanen. Da bildet ble tatt midt på dagen, var det fortsatt skyer på himmelen, men utover dagen klarnet det opp. Så det er grunn til å regne med strålingsfrost kommende natt.

(20.11.2016)


Fortsatt er det snø bare på toppen av fjellene. På bildet vises Litje-Tussen på Grytøya der det ligger litt snø i vesthellingen. I de senere år er det blitt vanlig med lite snø før nyttår, men som diagrammet ovenfor viser, var det 10 cm snø på denne tiden for et år siden. Til gjengjeld var det ikke tele i jorda, noe det er nå.

(19.11.2016)


Dagens bilde er tatt fra snuplassen i Oppsetta over mot Raten på østsiden av Vågen. Etter perioden med frost er det stort sett slutt på grønne enger, men snø er det fortsatt bare på de høyeste toppene. Og nå meldes det om sørvestlig vind i dagene som kommer, så da vil nok nedbøren komme som regn - ihvertfall i lavlandet.

(18.11.2016)


Det er tre dager siden fullmåne, og selv om månen ikke så helt rund ut, var den fortsatt stor da den stod over Dale på Grytøya ved halvsjutiden i kveld. Det skyldes at månen går i en eliptisk bane rundt jorda, og nå var den full samtidig som den var nærmest jorda. Denne kombinasjonen er såvidt uvanlig at den bare inntreffer hvert syttiende år.

(17.11.2016)


Det er nå fem dager siden sola firsvant for i år her på Elgsnes, men fortsatt er det en lysning på himmelen i skaret mellom Hovmannstiaksla og Nonshågen ved 13-tiden når det er klarvær. Det er også her sola kommer til syne når den er tilbake 28. januar.

(16.11.2016)


Klokken 09:30 i formiddag passerte hurtigruten MS Richard With Elgsnes på sør og satte kursen mot Risøyhamn hvor mannen som skipet er oppkalt etter unnfanget ideen om en helårig båtrute mellom sør og nord i landet. Stortinget bevilget et tilskudd på 70 000 kroner, og driften kom i gang i juli 1893. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(15.11.2016)


I dag er det fullmåne samtidig som månen er nærmest jorda. Når det i tillegg er lavtrykk, blir det naturligvis høy vannstand. Veien ut til Ringskjæret, som ble bygd av russiske krigsfanger under krigen, og som fortsatt kalles Russeveien, står derfor under vann ovenfor skjæret. Men det skyldes nok helst at sjøburden over år har romstert med veifyllingen.

((14.11.2016)


Med overskyet vær som i dag er det særlig merkbart at dagene er blitt korte. Allerede ved 15-tiden da bildet til høyre ble tatt, var det nødvendig å bruke stativ og snorutløser for å unngå bevegelsesuskarphet.

(13.11.2016)


I løpet av natten hadde det snødd på fjelltoppene, og i formiddag lå det fortsatt snø i Grytlandsfjellene. Temperaturen har steget utover dagen, og nedbøren kommer som regn i lavlandet. Når dette skrives ved 20-tiden i kveld er det 3,7 plussgrader, noe som tilsier at det fortsatt snør på toppen av Flyndertinden som er over 800 meter høy. Tommelfingerregelen er at temperaturen faller med 0,8 grader per 100 meter oppover i terrenget.

(12.11.2016)


Så fjern og så frostkald står stern' der ute,
men nærar e lysan der menneskan bor.
- sorm glør gjennom natta fra rimgråe rute
skin perlebands-lenker av lys langs en fjord.


(Fra Helge Stangnes sitt dikt "Lys langs en fjord".)

(11.11.2016)


Vi har fått ny TINE-rådgiver, og i dag var Kine-Marita Eines på sitt første besøk her på gården. Besøket har vært utsatt flere ganger, dels fordi det ikke har passet for oss, og dels fordi noe har kommet i veien for henne. Alle melkeprodusenter skal ha et rådgiverbesøk per år, med gjennomgang av produksjonen, problemområder og forbedringspotensialer.

(10.11.2016)


Vinden holder seg på sørligkanten, men det er ikke så kaldt som det har vært i det siste. I nesten en uke har det vært minusgrader, mens maksimumstemperaturen i dag var + 1,1 grader. Og skal man tro langtidsvarslet, vil temperaturen forbli over frysepunktet i uken som kommer.

(09.11.2016)


Ved halvfiretiden i ettermiddag var vesthimmelen rød. - En rød kveld gir en god morgen, sa de gamle. Men i riktig gammel tid trodde man at en rød himmel varslet krig og blodsutgytelse. Forhåpentligvis var dette ikke et forvarsel om resultatet av presidentvalget i USA.

(08.11.2016)


Det har vært uvanlig kaldt i det siste, og det er allerede tele i jorda. Det var derfor på tide å sette ned telemåleren, og selv på myra nedenfor fjøset var det nå 3 centimeter tele i jorda. Sist vinter ble første registrering av tele på samme stedet 3. januar.

(07.11.2016)


Selv om det var en del skyer på himmelen i dag, er været fortsatt merkverdig for årstiden, med kaldvær og ingen nedbør. I dag var det til og med nesten vindstille, og det i en måned som tidligere ble regnet som den mest stormfulle i året. Edvard Ruud ble født på denne datoen i 1907, og da var vinden så sterk at jordmora senere uttalte at dette var det verste uværet hun hadde vært ute i.

(06.11.2016)


Sesongen for fisketurisme er definitivt over, og nå er det også for kaldt å kose seg på benken utenfor gjestehuset nede på Raten med mindre man har utstyrt seg med varmekjeledress. Men det hadde vært et fint utkikkspunkt for den som vil betrakte nordlyset som blafrer over himmelen under klarværet som har vært den siste tiden. Så langt har det imidlertid ikke vært nordlysbookinger i Normangården.

(05.11.2016)


I dag har vi hatt kald vind fra sørøst. Under slike forhold, med kald luft nede ved bakken og mildere luftlag høyere opp, kan det optiske fenomeet hildring oppstå. Temperaturforskjellene gjør at lyset bøyes av, og det ser ut som om øyer og holmer svever i luften. På bildet er deler av Andmyran blitt borte, mens resten synes å ha mistet bakkekontakten.

(04.11.2016)


I bakgrunnen sees fjellet Toppen på Grytøya. Den taggete delen til høyre kalles Skjæringan fordi den kan minne om det justerbare gryteopphenget som ble brukt i grua. Den største taggen helt til høyre kalles Stor-Toppen, mens den i ei fiskemed på Kasfjorden har navnet Stabben. Helt til venstre i bildet skimtes toppen av fjellet Nona, som med sine 1012 meter er det høyeste fjellet på Grytøya.

(03.11.2016)


Selv om det er klarvær, er det nå lite sol her på Elgsnes. Da bildet ble tatt ved halvtotiden i ettermiddag, var det bare solskinn ytterst i Rateneset og i sørhellingen av Vester-Raten mens sola fortsatt skinner på hele Yttergryta. Her på gården er det imidlertid mindre enn to uker til sola forsvinner for i år.

(02.11.2016)


Dagene blir stadig kortere, og det er lenge siden sola gikk over fjellet Elgen sør for gården. Men nå går den også i skjul bak Nonshågen til høyre i bildet. Ettermiddagssola skinner bare gjennom søkket mellom Hovmannstien og Nonshågen.

(01.11.2016)


Selv om sommeren ikke var særlig minneverdig, har vi hatt en fin høst med temperaturer over det normale og lite vind. Men på siste oktoberdagen begynner temperaturen å krype ned mot frysepunktet, og med landvind og lite skyer på himmelen blir det strålingsfrost nattestid.

(31.10.2016)


Det regnet i natt, og da det lysnet av dag ble det tydelig at nedbøren hadde kommet som snø i Grytlandsfjellene. Fjellet Elgen sør for gården er bare 533 meter høyt, så foreløpig er ikke der snø. Men temperaturen er på vei nedover, så snart kryper vel snøen nedover fjellsiden også på denne siden av Toppsundet.

(30.10.2016)


Da Ebergplassen ble skylddelt i 1947, ble navnet Stenhaug. Og en steinhaug var det. På 1990-tallet ble en stor beltegraver leid for å fjerne steinen rundt huset, men det ble snart klart at man måtte begrense dette arbeidet til å få flatt terreng. Deretter ble det kjørt på jord for å lage plen. Men to store steiner fikk ligge i fred, ikke fordi man som islendingene tror at det bor alver inni dem, men fordi de pynter opp, og forteller om hvordan det så ut her før gravemskinens tid.

(29.10.2016)


Etter at naboens sauer hadde beitet det de ville ha av graset nede på Storåkeren og Oppsettåkran, var det fortsatt mye strå igjen. Dermed ble det nødvendig å ta fram fôrhøsteren enda en gang. Området på 21 dekar er nå pusset av og klargjort for neste grassesong.

(28.10.2016)


Etter at det ble påbudt med gummimatter i båsene, vokser klauvene på kyrne mye fortere enn før. Mens vi tidligere kunne slipe klauvene ved behov, er det blitt nødvendig med regelmessig klauvskjæring på alle kyrne. Men med innleid klauvskjærer som kommer med profesjonelt utstyr, går jobben mye raskere enn da vi slipte klauver på gammelmåten.

(27.10.2016)


I formiddag var det rødskjær over store deler av himmelen. Fra gammelt het det at en rød kveld gir en god morgen, mens en rød morgen gir en stormfull dag. Det var bra vær i dag morges, men om det skyldes den røde solnedgangen i går, er ikke godt å si. I dag økte vinden på utover dagen, så selv om det ikke ble storm, var vindøkningen tydelig. Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon.

(26.10.2016)


Dagene blir stadig kortere, og da bildet til høyre ble tatt ved 16:30-tiden i ettermiddag, hadde sola alt gått ned. Men skyene på himmelen ble fortsatt forgylt av sola som skinte på dem fra sin posisjon under horisonten. Rødfargen skyldes at solstrålene har gått langt gjennom atmosfæren. Dermed blir det kortbølgede blå lyset bøyd av, mens det langbølgede rød lyset når fram til skyene.

(25.10.2016)


Etter et stort utbrudd på sola var kp-indeksesn i ettermiddag >5. Dette er en skala for geomagnetisk aktivitet, og når indeksen er over 5, betyr det at det er mulig å se nordlys i hele Norge. Men uansett er nordlyset mer spektakulært her nord. Bildet til høyre ble tatt like før midnatt, og du kan klikke på det for å se en større versjon.

(24.10.2016)


I dag var dommens dag for sauene og lammene som har hatt høstbeite på innmarka her på Elgsnes. Hilmar med familie var her og veide og sorterte sauer og lam. Noen slapp ut av innhegningen igjen, mens andre ble sortert fra for å slaktes.

(23.10.2016)


Etasjeovnen på bildet har vært til oppussing, men var i for dårlig forfatning til at den kan brukes. Så nå blir den stående til pynt i Normangården nede på Raten. Opprinnelig stod den på Nordsalen, men er av plasshensyn nå satt opp i Nordstua i etasjen under.

(22.10.2016)


21. oktober kalles Ursula etter ei engelsk prinsesse som ifølge legenden ble tatt til fange av hunerne ved Køln og led martyrdøden der sammen med sitt følge. Christen Jensön skriver: "Oc skal icke paa den Dag giøris den Ting som gaar omkring", dvs. spinning, maling av korn osv.

(21.10.2016)


Beitesesongen er snart over for i år, for nå er det bare gras til en dag til på beitet. Men det er akkurat nok til at fjøset blir ferdig vasket før kyrne settes inn. Det har vært et sjeldent godt vær til å være så sent på høsten. Så kyrne har hatt fine dager ute nå som det ikke lenger er svermer av fluer som plager dem.

(20.10.2016)


I formiddag var det bare godværsskyer på sørhimmelen, og etter hvert tittet også sola fram. Og mens det i det siste har vært rim på markene om morgenen, hadde temperaturen steget slik at verken gras eller bilruter var belagt med rim da man stod opp.

(19.10.2016)


Etter at det har vært klarvær og strålingsfrost nattestid de siste dagene, kom det i ettermiddag inn skyer fra sørvest. Selv om mulighetene for å se nordlys dermed forsvinner, er det bra at det ikke fryser på ennå, for fortsatt er det mye som skal gjøres utendørs før frosten setter inn.

(18.10.2016)


Finværet fortsetter, men nå faller temperaturen så mye at det er rim på markene etter strålingsfrost nattestid. Og sola står nå så lavt på himmelen at den gir liten innstråling her hvor landskapet har helning mot nord. Veien ned til Raten ligger dessuten i skygge til langt på dag, så da bildet ble tatt kl. 13, var det fortsatt rim på Rateveien.

(17.10.2016)


I kveld var det klarvær med fullmåne og nordlys. Dermed ble også detaljer i landskapet synlig i månelyset når lukkertiden var 15 sekunder. Bildet er tatt nede fra sandfjæra og over mot Vester-Raten. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(16.10.2016)


Sauene til Hilmar på Aun, som den siste tiden har hatt jobben med å beite ned håen på Durmålstuva, har fullført oppdraget der. De ble i dag derfor flyttet til Nermarka, en samlebetegnelse for alle jordene nedenfor den kommunale veien og Rateveien. Selv om det er liten gjenvekst der det er myr, er det mye hå på Storåkeren, og til dels også på Oppsettåkran.

(15.10.2016)


Storsteinen er en stor stein som ligger et stykke fra land sørøst i Vågen. Ved springflo er den overflødd, og ved storfjære kan man gå tørrskodd ut til steinen. Som barn kunne man da klatre opp på den.

(14.10.2016)


Det er for tiden uvanlig stille oktobervær. Måsen på bildet danner et nesten perfekt speilbilde i sjøen, noe som hadde vært nesten utenkelig bare for noen få år siden. For i oktober startet høststormene som kunne vare til fram imot jul. Dette har imidlertid endret seg til mindre vind om høsten, mens de stormene som fortsatt kommer, i stor grad er flyttet til vinteren.

(13.10.2016)


Kyrne har hatt mange fine dager ute nå i høst, men i ettermiddag begynte det å regne, og da var kyrne mer interessert i å komme seg i hus enn å beite. Dermed ble de tatt inn tidligere enn vanlig.

(12.10.2016)


For to måneder siden stod geitramsen på bildet i full blomst, og for tre uker siden med flotte høstfarger. Men nå er tiden for fargeprakt forbi, og geitramsen er klar for vinterdvalen. Engene er fortsatt grønne, men det skyldes i første rekke såfrøet, for naturgraset har blitt gult og visner.

(11.10.2016)


Det har vært enda en finværsdag, men selv med solskinn nådde ikke temperaturen høyere enn 5,7 plussgrader. Nattetemperaturen var nede i 2,3 grader, og med klarvær ble det også strålingsfrost med rim på markene og glatte veier. Og sola står nå så lavt på himmelen at den kaster lange skygger.

(10.10.2016)


Til å være et godt stykke ut i oktober, har været i dag vært upåklagelig med sol fra skyfri himmel og vindstille. Men luften er nå skarpere enn den har vært til nå, og klokken 20 i kveld var det bare 4,4 plussgrader. Dermed ligger det an til strålingsfrost kommende natt. Men for morgendagen har meteorologene lovet mer solskinn. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(09.10.2016)


Bunkeren på bildet ble bygd av de tyske okkupasjosstyrkene under andre verdenskrig. Etter krigen har navnet Vakttårnet vært brukt om betongkonstruksjonen, selv om det egentlig var ildkoordinerings- og kommandosentralen for de fire 15 cm kanonene i "19. Batterie Heeres Küsten Artillerie Regiment 973" nede i Vester-Raten.

(08.10.2016)


Elgen på bildet til høyre spaserte over Storåkeren idet mørket falt på i kveld. Har ikke elgjakta begynt? Eller var den klar over at det var for mørkt til å skyte med skarpt? Det var forresten i minste laget med lys for å fotografere også. Kombinasjonen av tussmørke, 200 mm teleobjektiv på frihånd og en elg som beveger seg, må gå ut over billedkvaliteten. Dette tatt i betraktning, ble ikke resultates så verst.

(07.10.2016)


En gang på 1950-tallet lå snøen så dyp 6. oktober at sauene måtte tas i hus, og de kom heller ikke ut igjen før det ble vår. I dag har det til forskjell fra den gang vært 10,8 plussgrader, og på Durmålstuva har naboens sauer fått jobben med å beite ned saftig hå. Også kyrne er ute på dagtid så sant det er oppholdsvær.

(06.10.2016)


Nå har det meste av løvet blåst av trærne, men borte i Rateskogen er en ospevarietet som setter løv veldig sent. Til gjengjeld har disse trærne senere løvfall enn annen løvskog. Dette gjør trærne mer utsatt for vind om høsten, men samtidig har de stort sett sluppet unna løvmakkens herjinger. Så med milde vintre og mye løvmakk framover kan sen løvsprett om våren være en god overlevelsesstrategi.

(05.10.2016)


I natt var det klarvær, og dermed fikk vi strålingsfrost med rim på bakken for første gang i høst. Da bildet ble tatt ved åttetiden i dag morges, var det rim på bilrutene og på plenen. Men straks sola slapp til, forsvant rimet "som dugg for solen" som det heter.

(04.10.2016)


I dag morges lå snøen langt ned i fjellene på vestsiden av Kvæfjorden, og det var bare tre plussgrader. Så mens september var unormalt varm, har oktober startet slik vi kjenner måneden fra tidligere år. Men meteorologene sier at det fortsatt er finvær i vente, selv om vi nok ikke får septembertemperaturene tilbake.

(03.10.2016)


Og bjørkeskogen gulna og stæren flaug mot sør,
og snyen kom i tindan som alle åran før.
Men: Vi har hadd en sommar: Han kom en fredagskveld,
og varte heile helga, så takk - allikevel!

(Fra diktet "Kort sommar" av Helge Stangnes.)

(02.10.2016)


Vinden i går fikk mye av løvet til å falle også i lavlandet. Før i tiden ventet man snøfall når man skrev oktober, men dette har endret seg. Til nå har vi ikke engang hatt snø på fjelltoppene som følge av at september har vært uvanlig mild. Med unntak av når klimaet påvirkes av store vulkanutbrudd, skjer klimaendringene vanligvis langsomt. Men i vår tid ser vi store endringer selv innenfor den korte tidsepoken som vi kaller "manns minne".

(01.10.2016)


Høytrykk øst for oss har holdt lavtrykkene unna en stund nå, men i dag fulgte et lavtrykk kysten nordover, og i etterkant kom nordvesten inn med regn. Værmeldingen går ut på at det skal regne hele helga, men at det skal lysne opp utover mandagen.

(30.09.2016)


Dagen kalles mikkelsmesse til minne om erkeengelen Mikael. Nå skulle all avling være i hus, for før i tiden kunne man nå vente at vinteren kom. I dag er det imidlertid lite som tyder på at vinteren er i anmarsj, med 10,8 plussgrader og blikkstille hav.

(29.09.2016)


Det er løvfallstid, og det meste av skogen står nå svart uten at det har vært noen skikkelig kuling. Før i tiden pleide man å si at "han gjer sæ ikkje før han har fått lauvet av skogen", men pussig nok har klimaendringene ført til mindre vind om høsten på våre breddegrader. Det kan imidlertid se ut som om høststormene i de senere år har flyttet seg lengre sørover.

(28.09.2016)


I kveld var det klarvær og samtidig en relativt høy Kp-indeks, som er et mål på geomagnetisk aktivitet. Dermed lå forholdene til rette for å jakte på nordlyset. Og det var ikke nødvendig å vente lenge før nordlysbåndene flakket over himmelhvelvet. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(27.09.2016)


I dag var lederen for reiselivsbedriften "Visit Harstad" her for å se på mulighetene for reiselivssatsing utenfor turistfiskesesongen. Tema som ble diskutert var nordlysturisme, styremøter og strategisamlinger. Det var enighet om å gå forsiktig fram, og foreløpig satse på eksisterende fasiliteter.

(26.09.2016)


Bildet til høyre viser Rengskjæret med Åseåsen og Roksdalen på Andøya i bakgrunnen. Et eldre navn på skjæret er Storåborskjæret. Åbor kommer av norrønt áburðr, og forklares slik av Ivar Aasen i Norsk Ordbog: "Steen eller Steenhob som er oplagt paa Strandbredden for at Baade og Skuder kunne fortøies deri."

(25.09.2016)


Stormåsen på bildet til høyre sitter på det gamle veilyset nede på Raten. Dette er ett av tre lys som ble satt opp av Trondenes kommune rundt 1960 for å lyse opp fjæra når man skulle frakte melkespannene ut til grytlandsferga klokken seks om morgenen. Og merkelig nok, både armatur og lyspære virker ennå, mens veilysene som ble satt opp på 1970-tallet, har vært skiftet to ganger siden den gang. Men da hadde man nok sluttet å lage kvalitetsprodukter.

(24.09.2016)


Det har vært enda en fin høstdag med sol fra skyfri himmel og maksimumstemperatur på 13,7 grader. Men dag for dag står sola lavere på himmelen, og da bildet til høyre ble tatt ved halvsekstiden, eller halvfemtiden etter normaltid, var allerede skyggene lange. Og selv om vi har hatt godvær en stund nå, lurer allerede høststormene ute i Atlanterhavet.

(23.09.2016)


Med vindstille og relativt høy dagtemperatur for årstiden kommer havskodda sigende nattestid. I dag morges lå tåka tett, og da bildet ble tatt like før klokken ti i formiddag, hadde den ennå ikke forsvunnet. Men over skoddehavet var det solskinn, og ikke lenge etter var tåka borte. Det er hva vi på dialekt kaller "å skine av".

(22.09.2016)


Dagen kalles Mattis eller mattismesse om høsten og har navn etter apostelen Matheus. I Norsk Folkekalender fra 1859 heter det at: "Den Dag heed det og om Bjørnen, at den samlede Græs og Mose til sit Vinterleje, hvorfor der da gjerne plejede at være godt Solskinsvejr." Selv om vi ikke har bjørn på Hinnøya, var det i alle fall solskinn i dag.

(21.09.2016)


Temperaturen går sakte nedover, og i dag var maksimumstemperaturen på 14,3 grader. Men fortsatt er det fint vær med stille hav og gløtt av sol. Da bildet til høyre ble tatt i ettermiddag, var det en glippe i skydekket slik at Rateneset lå badet i solskinn.

(20.09.2016)


Nå er det ikke bare rustsoppen som får skogen til å gulne. De ulike treslagene og varietetene har sine egne årsrytmer og høstfarger. Derfor blir høsten et fyrverkeri av farger der det er blandingsskog slik som nede i Vester-Raten. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(19.09.2016)


I dag var maksimumstemperaturen 16,2 grader selv med overskyet vær. Løvetanna er som vanlig en ukuelig optimist, og blomstrer i håp om at godværet vil vare lenge nok til at den får satt enda flere frø før frosten kommer. Selv om løvetanna er et leit ugras, må man uansett beundre dens halsstarrighet.

(18.09.2016)


Fjøset på Storbakkan ble tatt i bruk høsten 1982 og har nå vært i bruk i 34 år. Planleggeren fra Fylkesmannens landbruksavdeling ville ikke høre snakk om løsdrift og utendørs gjødsellager, så dermed ble det et tradisjonelt båsfjøs med gjødselkjeller. At bonden var mer framsynt enn planleggeren, er en mager trøst.

(17.09.2016)


KV Senja passerte Elgsnes på vei inn Toppsundet i ettermiddag. Kystvaktskipet har krysset fram og tilbake i Andfjorden, Toppsundet og Vågsfjorden en god stund nå, nesten slik fregattene gjorde når de var på ubåtsøk under den kalde krigen. Hva kystvakten krysser etter, er derimot uklart. Klikk her for å se KV Senjas seilingsmønster.

(16.09.2016)


I ettermiddag lå Andfjorden speilblank, noe som ikke er spesielt vanlig på denne tiden av året. Som oftest står lavtrykkene i kø, og de gamle pleide å si: "Han gjer sæ ikkje førr han har fått lauvet av skogen." Vi bør uansett takke og være glade over de finværsdagene vi kan få. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(15.09.2016)


Dagen kalles korsmesse til minne om at den bysantiske keiseren Herakleios fikk gjenreist Kristi kors på Golgata på denne dagen i år 629. Dette var en viktig merkedag om høsten, for nå skulle kornet være kommet i hus, og alle grinder kunne fjernes. Nå regnet man at den virkelige høsten begynte. Kanskje var dette et glemt minne om haustmánaðr fra førkristen tid.

(14.09.2016)


Det meldes om sommerlig vær sør i landet, mens det i formiddag bare var normal høsttemperatur på ti plussgrader her. Kvikksølvet krøp imidlertid oppover gradestokken i løpet av dagen, og nå i kveld var det nesten 15 grader. Kanskje det blir en "Indian summer" på oss her nord etter begredelige sommermåneder?

(13.09.2016)


For første gang på lenge har alle tre turistfiskebåtene ligget i havn en hel dag. Dette skyldes at en turistgruppe dro i dag morges, og neste gruppe kommer ikke før i morgen. De blir her i 11 dager, og detter det er det bare booket en uke i oktober. Så turistfiskesesongen går nå mot slutten.

(12.09.2016)


I dag kom det 8 millimeter nedbør, og det ennå før uværet over Nordland har nådd oss. Det meste av dagen har vi hatt laber bris fra sørvest, men fram mot midnatt økte vinden på til liten kuling med stiv kuling i kastene. Barometeret falt fram til kl. 20 i kveld, men har etter det steget. Så kanskje blir det ikke uvær likevel.

(11.09.2016)


De to siste årene har det vært lite blomstring på geitramsen som vosker i bakken ovenfor Ebergplassen. Men geitrams har også fine høstfarger, slik som på bildet til høyre. Elgen elsker geitrams, men siden det har vært lite elg her i sommer, har denne forekomsten fått stå i fred.

(10.09.2016)


Så var regnværet tilbake. Selv om dagen startet bra, kom det 8 millimeter nedbør i løpet av ettermiddagen og kvelden. Skogen har begynt å gulne, men så langt skyldes dette mer rustsopp enn høstgulning. Så fuktig som det har vært siden tidlig på sommeren, er det ikke rart at soppen har hatt gode vekstvilkår.

(09.09.2016)


Endelig sluttet det å regne, vinden stilnet og temperaturen nådde 12,6 grader kl. 14 i ettermiddag. Da bildet ble tatt nå i kveld, lå det fortsatt skodde i fjellene, men det skyldtes nok først og fremst høy luftfuktighet og vindstille. For når man "ser i veret" som vi sier, er det ingen tegn på at det er mer grisvær på vei.

(08.09.2016)


Regn på kvernknarren 1. september skulle bety en våt høst, og så langt har ihvertfall spådommen slått til. Vi er bare en uke ute i den første høstmåneden, men allerede har det kommet 22 millimeter nedbør. Og når dette skriver kl. 22 i kveld, har det kommet 7 millimeter bare i dag. Siden vi ikke lenger er avhengige av flomkverner for å få mel, kan det nå godt slutte å regne.

(07.09.2016)


Sesongen med fisketurisme i den ærverdige Normangården nede på Raten startet 31. mars i vår, og vi har bookinger fram til 11. oktober, med til sammen 1203 gjestedøgn i denne perioden. Og 2017 er allerede fullbooket fra begynnelsen av mai til et stykke ut i september. Utfordringen er å få leid ut gjestehuset også utenom turistfiskesesongen.

(06.09.2016)


I dag var representanter for internasjonale reiselivsselskaper her på Elgsnes for å se på mulighetene for aktivitet. De fikk servert fingermat fra restauranten Umami i Harstad og orientering fra bonden selv om lokalhistorie, gårdsdrift og nåværende turistaktivitet, samt noe om utviklingsmuligheter.

(05.09.2016)


I dag kom det 8 millimeter nedbør, vinden var nordvestlig og maksimumstemperaturen nådde bare 10,1 grader - med andre ord typisk høstvær. Akkurat da bildet til høyre ble tatt fra Raten oppover mot Storbakkan var det ei glippe i skydekket slik at gården lå badet i solskinn.

(04.09.2016)


Ryllik (Achillea millefolium) har en lang historie innen urtemedisinen. Det latinske navnet Achillea stammer fra gresk mytologi der Akilles i følge Homer brukte ryllikblad til å hele soldatenes sår under trojanerkrigen. Men plantens legende egenskaper var kjent lenge før dette, og omtales både i gamle kinesiske og egyptiske skrifter. Nå til dags står syntetiske legemidler fra multinasjonale kjemigiganter høyere i kurs, så naturens egne medisinplanter har stort sett gått ut av bruk.

(03.09.2016)


I kveld var det cumulusskyer av godværstypen på nordvesthimmelen. Og i går var det nymåne. Så kanskje vi nå får et væromslag til det bedre. Det er ihvertfall lov å håpe, for nå må vi ha mange fine dager til gode etter en kald og våt sommer.

(02.09.2016)


1. september kalles kvernknarren og var en viktig merkedag for høstværet. Dersom det regnet på kvernknarren, ville det bli en våt høst, og det ble nok vann til å få malt kornet på flomkvernene rundt i bygdene. Også her på Elgsnes ble det på slutten av 1700-tallet bygd demning for å samle opp vann i Botnbekkmyra og kvern i Botnbekken, som dermed ble omdøpt til Mølnelva, et navn som bekken har beholdt siden. Og for den som måtte lure: Ja,det regnet i dag.

(01.09.2016)


Augustmåneden slutter slik den begynte - med regn. Selv om det har vært noen fine dager innimellom, er helhetsintrykket at dette har vært en regnsommer. Og selv om meteorologene påstår at sommeren har vært varmere enn normalt, virker det underlig all den stund det bare var i to uker i juli at maksimumstemperaturen nådde over 20 grader.

(31.08.2016)


I fjor var det nesten ikke bær på ripsbuskene, mens greinene i år bøyes ned av eksepsjonelt store mengder fin bær. Før i tiden var vi plaget med at store flokker med trast plyndret ripsbuskene, men nå som det ikke plukkes så mye, glimrer også trasten med sitt fravær.

(30.08.2016)


Dagen kalles Johannes halshogg, og er i kirkekalenderen minnedag for halshuggingen av døperen Johannes. Primstavmerket var et sverd, og i "Norden" fra 1867 het det at "ingen maatte paa den Dag bære Kaarde eller Værge". Ifølge folketradisjonen ville ikke kratt eller småskog som ble hugget ned denne dagen, vokse opp igjen. Så sterk mente man ettervirkningen var av denne halshuggingen.

(29.08.2016)


Etter regn i natt og overskyet vær med regnbyger det meste av dagen, tittet sola fram i kveld. Vinden blåser trolig i ulike retninger i forskjellige luftlag, for skyene danner striper i kryssende retninger på himmelen. Det er ikke så godt synlig på bildet til høyre, men klikk på bildet for å se en større versjon der dette kommer tydelig fram.

(28.08.2016)


Den kalde nordavinden som har blåst i hele dag, gjorde at temperaturen ikke ble høyere enn 10,8 grader selv om sola skinte. Sjøburden har rotet opp silt fra sandfjæra, noe som vises som et grått belte på bildet til høyre. Den blågrønne fargen på havet inne på Vågen skyldes derimot at det er sandbunn her.

(27.08.2016)


I dag var bulkbilen fra Felleskjøpet her med kraftfôr som ble blåst direkte inn i kraftfôrsiloen. Før vi fikk vei, kom kraftfôret i sekk med grytlandsferga, ble tatt ned i småbåten, rodd i land, båret opp på fjæra, lastet på vogn eller slede, kjørt med hest opp til fjøset og båret i hus. Det er bra at slitets æra stort sett er forbi.

(26,08.2016)


Gråværet er tilbake, og selv om det ikke var nedbør i dag, var maksimumstemperaturen bare 12 grader. Så nå går det nok mot høst etter en lite minnerik sommer. Bare i uke 26 og 29 var det dager der temperaturen nådde over 20 grader, mens det har vært flust med regnværsdager i løpet av sommermånedene.

(25.08.2016)


Barsok har navn etter apostelen Bartolomeus, og 24. august har i den katolske kirken vært minnedag for han helt siden det niende århundret. Barsok ble regnet som første høstdagen og hadde mye å si for været og årsveksten. I "Norsk Folkekalender" fra 1848 heter det at om det er klarvær denne dagen, kan man vente en klar høst. Det været vi har hatt i dag bør derfor borge for en fin høst.

(24.08.2016)


23. august er siste hundedagen. Hundedagene fra 23. juli til 23. august er trolig et minne fra en månedsinndeling tilbake i førkristen tid. Når hundedagene har overlevd i folketradisjonen, henger et sikkert sammen med værmerkene som var knyttet til perioden. Fortsatt kjenner mange utsagnet: Går hundedagene inn med sol, skal de gå ut med regn. Det har ikke regnet i dag, og i kveld var et annet værmerke tydelig: En rød kveld betyr en god morgen.

(23.08.2016)


Selv om solskinnet fortsetter, fikk de fine temperaturene vi har hatt de siste dagene en brå slutt. I dag var maksimumstemperaturen på bare 11,9 grader, og nordavinden er sur og kald. Bildet til høyre er tatt fra Raten oppover mot Storbakkan, og viser at kulturlandskapet er grønt og frodig selv om temperaturen er lav.

(22.08.2016)


Den kalde og våte sommeren har gjort at det har vært uvanlig lite insekter. Men med varmere og tørrere vær, har mange insekter gått over i imagostadiet. Det er uvanlig mange neslesommerfugler som flagrer runt nå nå, men de er jo vakre å se på. Verre er det at også fluene formerer seg i rekordfart. Men tross alt er kaldvær og regn verre enn insekter.

(21.08.2016)


Kveldene blir stadig mørkere, men fortsatt er det fargespill på nordhimmelen og kobberfarget hav etter at skumringen har begynt å falle på. Selv om det ikke er like lyst hele døgnet, er temperaturene bedre enn på lenge. I dag hadde vi maksimumsptemperatur på 19,8 grader, og selv minimumstemperaturen var 13,9 grader.

(20.08.2016)


I formiddag var det hurtigruten MS Richard With som passerte Elgsnes på sør. Skipet ble satt inn i rutefart i 1993, og var OVDS sitt første skip bygd med tanke på turisttrafikken. Ikke så rart da at skipet fikk navn etter hurtigrutens far, Richard With. Det er forresten ikke det første skipet med dette navnet, DS Richard With gikk i rutefart fra 1909 til det ble torpedert og senket av den britiske ubåten HMS Tigris ved Rolvsøy i Finnmark 13. september 1941. 99 mennesker omkom.

(19.08.2016)


Det har vært liten tilstrømming av badegjester på sandfjæra nå i sommer. Det er ikke rart slik været har vært. Men etter en dag der maksimumstemperaturen har vært så mye som 19,8 grader, var det i kveld noen som våget seg ut på 20 centimeters dybde.

(18.08.2016)


Med høytrykk over Kolahalvøya blir det fint vær her nord, og med alle lavtrykkene tidligere i sommer, var det på tide at høytrykket kom på plass der det bør være. Måtte høytrykket bli liggende lenge i ro over Nordvest-Russland!

(17.08.2016)


Finværet fortsetter, og i dag lå til og med Andfjorden speilblank. Maksimumstemperaturen nådde 15,9 grader, og så dårlig som man er vant fra tidligere i sommer, føles det som skikkelig sommervarme. Og nå spår meteorologene enda mer varme.

(16.08.2016)


Siden oppstarten av turistvirksomheten på gården i 2013 har vi hatt gjester fra Tyskland, Østerrike, Italia, Tsjekkia, Polen, Esltand, Russland og Sverige. Den nåværende gruppen av fisketurister er den første fra Slovakia. På bildet viser Marian Valik stolt fram torsken på 12,5 kg som han har fanget.

(15.08.2016)


Sannelig ble det solskinn også i dag. Flere solskinnsdager etter hverandre er ikke noe vi har blitt bortskjemt med i sommer. Men nå trenger vi mange soldager framover som kompensasjon for alt grisværet vi har hatt. Uansett vil ikke denne sommeren bli spesielt minneverdig - ihvertfall ikke i positiv forstand.

(14.08.2016)


Endelig fikk vi en solskinnsdag, selv om nordavinden fortsatt er kald. Men at sommeren har vært våt, er lett å se på taket av Normangården. Vegetasjonen på torvtaket pleier vanligvis å visne alt i juni på grunn av tørke, mens den nedbørrike sommeren i år har gjort at graset fortsatt er grønt nå midt i august.

(13.08.2016)


Regn og gråvær er hva denne sommeren vil bli husket for. I dag regnet det fra tidlig morgen til utpå formiddagen, mens det i ettermiddag stort sett har vært oppholdsvær. Nå er det på tide med et værskifte, og selv om det fortsatt er over en uke igjen av hundedagene, gir meteorologene likevel håp om bedre vær.

(12.08.2016)


Fra Elgsnes kan det se ut som om Kinnaksla på Hinnøya og Bjørnskinnaksla på Andøya henger sammen, mens i realiteten Risøysundet ligger mellom øyene. Før Risøyrenna ble mudret for å lage en sikker farled, ble Risøyvikkjet også brukt som navn på sundet.

(11.08.2016)


Dagen kalles larsok, og var en kirkehøytid til minne om den hellige Laurentius som led martyrdøden på denne dagen i år 258. Dette var en merkedag for høstværet. Var larsok tørr, ville det bli en tørr høst. Kajakkpadlerne som var innom Elgsnes, hadde ihvertfall liten grunn til å klage på været, med stille hav og gløtt av sol.

(10.08.2016)


Før midnatt i går kveld kom nordvesten inn med regn, og fram til kl. 8 i dag morges kom det 9 millimeter. Etter det har nedbøren avtatt, men da hurtigruten MS Nordnorge passerte Elgsnes på sør ved halvtitiden i formiddag, var det fortsatt regn på vei inn Andfjorden.

(09.08.2016)


Geitramsen står i blomst, om lag en uke senere enn hva som var vanlig i en tid da det fortsatt var både skikkelig vinter og sommer. Med mye regn og lite varme så langt, er det ikke rart at geitramsen nøler med å folde ut kronbladene.

(08.08.2016)


Ved 23-tiden i kveld gikk cruiseskipet Europa inn Toppsundet. Til tross for skipets navn, seiler det under flagget til det karibiske skatteparadiset Bahamas. Uansett fikk turistene se en vakker solnedgang underveis inn Andfjorden.

(07.08.2016)


Gråværet fortsetter med skodde i Grytlandsfjellan, selv om det i dag også har vært gløtt av sol. Med maksimumstemperatur under 14 grader, kan man frykte at sommeren alt er på hell. Håpet nå er at det kommer et væromslag når hundedagene er over.

(06.08.2016)


I dag har det vært skikkelig gråvær med skodde langt ned i fjellene. Men for fisketuristene i gjestehuset nede på Raten er ikke det noe problem, for været er ellers fint med lite vind og ingen nedbør. På bildet er en av båtene med turistfiskere på vei fra havna i Bryggestøa til fiskeplassene ute i Andfjorden.

(05.08.2016)


Bakgrunnen i bildet til høyre er den samme som på bildet 1. august, men været er ikke det samme. Etter regn i natt har det vært skyet og delvis skyet vær det meste av dagen, men mot kvelden klarnet det opp med solskinn og finvær. Måtte det bare vare!

(04.08.2016)


Cumulus eller haugskyer er lave skyer, men kan likevel vokse høyt opp i atmosfæren. Denne skytypen opptrer særlig i sommerhalvåret, og store haugskyer er et tegn på ustabil luft. Allerede da bildet ble tatt i ettermiddag, var sørvesthimmelen mørk, og i kveld kom regnet. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(03.08.2016)


Værvarslet fra 1848 var kanskje noe utdatert, jfr. gårdagens tekst, for i dag har været vært upåklagelig. Fra 12,9 grader og regn i går, har det i dag vært solskinn og maksimumstemperatur på 16,9 grader. Måtte det bare vare!

(02.08.2016)


1. august er i den katolske kirken minnedag for apostelen Peters fangenskap før martyriet, og kalles på latin Petri vincula, dvs. Peters lenker. I folketradisjonen ble det latinske navnet til Per Vinkel. Dette var også en merkedag for været. I "Norsk Folkekalender" fra 1848 heter det at om det regner 1. august, vil det fortsette i tre uker. Så da vet vi hva vi har i vente, jfr. bildet til høyre.

(01.08.2016)


Etter at det ble slutt på ljåslåtten har mjødurten tatt over i bakken ned mot Ørnulfnaustet. Mjødurten ble brukt til å desinfisere tønner, og til å sette smak på mjøden, noe som har gitt planten navn. Mjødurten inneholder salisylater, og salisylsyre ble opprinnelig isolert fra blomsterknoppene på mjødurten. Produktnavnet aspirin ble laget ved en sammenstilling av a fra acetyl og spirin fra Spiraea, som var det latinske slektsnavnet på mjødurt på den tiden.

(31.07.2016)


Perioden med midnattsol tok slutt for over en uke siden, og nå går også juli måned mot slutten. Men fortsatt kan kveldsola være fin når den står lavt over Andmyran slik den gjorde kvart på elleve i kveld. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(30.07.2016)


Olsok var en viktig merkedag for været om høsten. En våt olsok varslet en våt høst, og olsok brøt alle andre værmerker. I dag har det vært gråvær, slik som da slepebåten NSO Crusader passerte Elgsnes i ettermiddag. Deretter har det kommet en millimeter nedbør, før det i kveld klarnet opp med solskinn og finvær. Ut fra dette kan man anta at høsen vil bli skiftende.

(29.07.2016)


Igjen skiftet været, og i dag har det vært solskinn og fin temperatur. Geitramsen har begynt å blomstre, og humlene benytter godværet til å samle honning og nektar. På bildet sees ei humle nede til høyre.

(28.07.2016)


Motivet til høyre er akkurat det samme som i går, men været er forskjellig. Mens det i går var solskinn og blå himmel, lå regnskodda tykk i Toppsundet nå i ettermiddag. Og fra kl. 14:30 til kl. 20:00 kom det 8 millimeter nedbør i form av yr og duskregn.

(27.07.2016)


Det finnes ennu seil som dukker opp
bak øde holmer. Inn i sundet svinger
en tidlig fokk, en spinnaker, som vinger
av utspent hvithet på en måkekropp.


(Fra André Bjerkes dikt "Det finnes ennu seil".)

(26.07.2016)


25. juli kalles Jakob våthatt. I kirkekalenderen er navnet jakobsmesse til minne om apostelen Jakob som ble halshugd i Jerusalem i år 44. Opp mot vår tid er dagen imidlertid best kjent som merkedag for sommerværet. Regnet det på Jakob våthatt, skulle det regne i fire uker. Det har ikke regnet i dag, selv om skodda ligger lavt i fjellene. Så da bør vel ikke været bli så aller verst framover.

(25.07.2016)


I går kveld kom skodda sigende og la seg over landskapet. I dag kom noe av fuktigheten ned som regn, og skodda lettet. Men i kveld lå den igjen tykk som grøt rundt fjellet Elgen sør for gården. "Han tålte ikkje varmen" pleide man å si i tiden før høytrykk, lavtrykk og frontsystemer ble forklart på fjernsyn.

(24.07.2016)


Selv om det er slutt på midnattsola for i år, kan nordhimmelen fortsatt være vakker nattestid. Bildet til høyre ble tatt om lag et kvarter etter midnatt mens det var skyer på himmelen og speilblankt hav. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(23.07.2016)


I dag var maksimumstemperaturen 22,2 grader, noe som gjør dagen til den nest varmeste til nå i år. Bare 27. juni var varmere. Og selv om det har vært merkbart færre biler her ute etter at det gikk ras i Aunfjellet, var det mange som likevel fant veien hit i dag for å grille i fjæra og bade i havet fra sandstranda langs Vågen.

(22.07.2016)


I natt er det midnattsol for siste gang i år, selv om det fortsatt er sommertidsmidnattsol et par netter til. Siden det var tett skydekke nær horisonten i nord, ble bildet tatt kl. 23:15, før sola forsvant bak skyene. "Nu veit vi ka vei det bær", sa de gamle. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(21.07.2016)


Endelig har det klarnet opp, sola skinner, og det har vært hele 14,7 plussgrader. Dagen kalles Marit vassause, og i Trondenes sa man at "får ho Marit nokka i vassausa si, så blir det vanskelig å få høyet tørt". Med det fine været vi har hatt i dag, er utsiktene gode. Men allerede 25. juli kommer Jakob våthatt...

(20.07.2016)


I ettermiddag var det solskinn en kort stund gjennom et hull i skydekket som har ligget kompakt over oss den siste uken. Bildet er tatt fra Ebergplassen over mot Gården og viser at Storåkeren og Oppsettåkran som ble høstet for vel en uke siden allerede begynner å grønnes igjen.

(19.07.2016)


I kveld var det skyglan ute i Andfjorden. Men nå trenger vi ikke "at sola trække vatn", for vi har fått nok nedbør for en stund. Det som trengs nå er sol med landvind og varme for at jordene skal tørke opp. Det ble noen rundballer igjen på Mølnelvsletta lørdag kveld, men forsøk på å kjøre dem til lagringsplassen i dag måtte oppgis, da jordet ble for mye oppkjørt.

(18.07.2016)


I dag, og særlig i natt, har det regnet kontinuerlig. Før dagen var omme, hadde det kommet 37 millimeter nedbør, noe som er uvanlig mye. Det er for eksempel ikke ofte man ser fossende bekker ned fjellsiden i Lian mellom Alvestad og Dale på Grytøya. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon der dette vises bedre.

(17.07.2016)


Da er det aller meste av rundballekjøringa ferdig. Bildet viser rundballene fra Storbakkan og Øverlandet. De er nå lagret like ved fjøset, og er derfor lett tilgjengelige til bruk. 2015 ble det beste fôråret i manns minne, og 2016 tegner også til å bli bra.

(16.07.2016)


Med rundballepressing på 74 dekar på en gang, er det en god del etterarbeid med å kjøre rundballene til lagringsplassene. Nå er jobben gjort på Oppsettåkran, Storåkeren, Finneviksletta og Nord-Durmålstuva. Det som gjenstår, er Storbakkan og Øverlandet på bildet, samt Mølnelvsletta.

(15.07.2016)


14. juli ble kalt midtsommer fordi vi nå er midt i sommerhalvåret, som går fra 14. april til 13. oktober. Primstavmerket var ofte en ljå eller ei rive, for nå var det tid for å begynne slåtten. Været bærer imidlert ikke preg av at det er høysommer, med maksimumstemperatur på 11,8 grader, tett skydekke, fjellskodde og havskodde ute i fjorden.

(14.07.2016)


Det er full fart i turistvirksomheten nede på Raten. I dag morges forlot en gruppe på 11 personer etter å ha vært her en uke, og en storfamilie på 9 personer ankom deretter. Vanligvis er gruppene her en uke, men familien som kom i dag, har booket et to ukers opphold.

(13.07.2016)


I går nådde temperaturen 14,9 grader, og i dag 12,3 grader. Det var tydeligvis nok til at skodda kom sigende i ettermiddag. Uansett er rundballeslåtten ferdig i denne omgang. Nå må rundballene kjøres til lagringsplassene før siloslåtten kan starte.

(12.07.2016)


Endelig ble det finvær, og da ble det full fart på rundballepressingen. På bildet er Jan Erik Ottestad i ferd med å pakke inn enda en rundballe nede på Storåkeren. Det er imidlertid mye gras, så det skal godt gjøres at hele jobben blir gjort i dag.

(11.07.2016)


Det trøstesløse været fortsatte i dag, med havskodde, fjellskodde og regnbyger. Dermed er det fortsatt umulig å presse rundballer av graset som ble slådd fredag ettermiddag. Men skal man tro meteorologene, blir det bedre vær i morgen.

(10.07.2016)


Værmeldingen i går gikk ut på at det skulle bli oppholdsvær i dag. Derfor ble 74 dekar slått ned, og noe ble pakket i rundballer i går kveld. Resten skulle pakkes i dag. Men så ble det yr og småregn på formiddagen, og skodda lå klam over oss hele dagen, så graset tørket ikke opp. Og i morgen meldes det om mer regn. Så man får bare håpe på at også det er feil værvarsel så rundballepressingen kan starte opp igjen.

(09.07.2016)


I dag startet slåttonna med at Hilmar Iversen fra Aun slo ned 74 dekar eng, og i kveld begynte Jan Erik Ottestad fra Elda å pakke graset i rundballer. Selv om det er bra med fôr, regner han med å bli ferdig med jobben i morgen. Da gjenstår bare å kjøre rundballene til lagringsplassene. Men etter det starter siloleggingen som tar betydelig mer tid.

(08.07.2016)


I dag har det vært overskyet vær, og selv om det er litt lette i skydekket på nordhimmelen i kveld, melder yr.no om fare for nedbør kommende natt. Rundballepressing er bestilt til i morgen ettermiddag, men på grunn av at det kan bli nedbør de nærmeste timene, blir ikke graset slått ned for i morgen formiddag. Så er det bare å krysse fingre og håpe på at det ikke kommer regn i graset før det er pakket i rundballer.

(07.07.2016)


I chartersesongen er onsdag byttedag der turister drar og nye kommer. Gruppen på 11 som kom i kveld, har vært her tidligere år, og noen har til og med vært på fiskeferie i Norge opp til 25 ganger. Til tross for dette, og til tross for en lang reise, fikk de seg bare litt mat før de dro ut for å fiske med alle tre båtene. Og fram mot midnatt var de slik bildet viser fortsatt ute.

(06.07.2016)


Etter noen fine dager er det igjen nordavind og regn, og skodda ligger langt ned i fjellene. Det er egentlig ikke så rart at nordsiden av verden i norrøn mytologi ble kalt Nivlheim, eller skoddeheimen som vi kanskje ville sagt i dag. Men slåttonna stunder til, så vi får håpe at været bedrer seg snart.

(05.07.2016)


Fisketuristene som bor i Normangården nede på Raten denne uken er godt fornøyde med fangsten. På bildet viser en av dem fram en torsk han har fått. Men de har også fisket kveite, brosme og hyse. I dag var kvoten de har lov til å ta med seg fylt, så det blir visst landligge fram til de drar på onsdag.

(04.07.2016)


I dag har været vært vekslende, fra regn i natt, overskyet og sørvestkuling i formiddag til solskinn og vindstille nå i kveld. Det eneste sikre når det gjelder været her nord er at det er omskiftelig og vanskelig å spå for meteorologene.

(03.07.2016)


Det var mer stein på Sør-Durmålstuva enn på forhånd antatt. Selv om det var lite stein der hvor det har vært gammel åker, var det desto mer på den delen som er nydyrket. Men nå er heldigvis jobben gjort, og på bildet tømmer Tore siste bøtta med stein i traktortilhengeren. Så nå gjenstår bare å sprøyte mot vassarven, som vil kvele grasspirene om den får vokse fritt.

(02.07.2016)


Ved overgangen mellom juni og juli var det flott midnattsol som speilte seg i stavstille hav. Senere på dagen skyet det over, og nå i kveld regner det. Men det er fortsatt fine temperaturer, med 19,7 grader som maksimumstemperatur og 13,6 grader som minimumstemperatur så langt i dag. Klikk på bildet til høyre for å se en større versjon.

(01.07.2016)


I kveld drev to vannscooterførere med tullkjøring inne på Vågen. Det er heller ikke første gangen at dette skjer. Når de ruser motorene, bråker de like mye som etterkrigstidens MTBer, så de er absolutt ikke velkomne her. Vannscooteren er et fullstendig unyttig leketøy som lenge var forbudt i Norge. Men så mente EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA at forbudet var i strid med EUs fri flyt-politikk, og det politiske flertallet, som synes alt som kommer fra EU er bra, fjernet forbudet.

(30.06.2016)


Under godværet på mandag var det et yrende folkeliv på sandfjæra nede langs Vågen. Men temperaturen falt, og både i går og i dag har det kommet 5 millimeter nedbør. Så dermed har silendene igjen fjæra for seg selv. Bildet er tatt fra Oppsetta over mot Raten på østsiden av Vågen.

(29.06.2016)


I går var det solskinn og 25,8 grader som maksimumstemperatur, mens det midt på dagen i dag var overskyet med yr og bare 11,1 grader. Men slik er været her nord - stadig omskiftelig.

(28.06.2016)


Det er ikke behagelig å tilhøre de steinrike når steinen må plukkes for hånd etter såing og temperaturen i dag nådde 25,8 grader i skyggen. Steinplukkingen ble ikke ferdig, og for i morgen er det meldt regn.

(27.06.2016)


Dagen begynte med skydekke, men etter hvert klarnet det opp, vinden stilnet og temperaturen nådde 13,9 grader før tåkedisen kom sigende. Men heldigvis var det bare godværsdis, og ikke kald og klam havskodde, så også kvelden ble fin. Bildet viser Litjeknausen, nordste Måsskjæret og bakerst i bildet Kinnaksla til venstre og Bjørnskinnaksla thil høyre.

(26.06.2016)


Nå står rogna i blomst. Dette er om lag en uke senere enn normalt, noe som må tilskrives at juni så langt har vært kald. Men nå påstår meteorologene at varmen er på vei nordover. Så da gjenstår bare å se om de får rett denne gangen.

(25.06.2016)


Ifølge tradisjonen bærer jonsokværet bud om været for hele sommeren, og betyr mer enn alle andre værmerker. I dag har det vært vind og vindstille, regn og solskinn. Så da kan man vel anta at sommerværet kommer til å bli skiftende. Temperaturen har ihvertfall blitt mer behagelig enn hva den har vært i det siste. Kanskje var det dette som lokket bobilturister hit ut i dag.

(24.06.2016)


I kveld var jonsokbålet nede på Raten. Å brenne bål på sankthansaften har røtter tilbake til førkristen tid. Det skulle gjøre jorda fruktbar og beskytte mot onde ånder. Ilden skulle også holde heksene borte, for denne natten var de ute og samlet ingredienser til sitt trolldomsbrygg. De kunne også være på vei til heksesabbat med djevelen og hans demoner på Blokksberg i Tyskland.

(23.06.2016)


Dagen ble kalt De 10 000 riddere, mens den i kirkekalenderen hadde navent De 10 000 martyrer. Den var viet til flere helgener, deriblant den romerske soldaten Archatius som ifølge legenden ble korsfestet på fjellet Ararat i Armenia under keiser Hadrian. På noen primstaver hadde dagen et eget merke, men det knytter seg lite norsk tradisjon til 22. juni.

(22.06.2016)


Sommersolverv var ved halvettiden i natt. Da stod jordaksen vinkelrett på ekliptikken sett fra sola. Sett fra siden pekte aksen skrått mot sola på den nordlige halvkulen, og bort fra sola på den sørlige. At det var mindre lyst i kveld, skyldes imidlertid tett skydekke og ikke solsnu. For fortsatt er det midnattsol i en måned.

(21.06.2016)


I dag ankret denne havseileren opp på Elgsnesvågen. Det viste seg å være en prest som var på pilegrimsferd fra Trondenes til Nidaros. Det er tydelig at dagens pilegrimer reiser mer standsmessig enn hva fransiskanerne i sin tid gjorde. De ble kalt gråbrødre på grunn av sin fattigdom og grå og tarvelige kledebon.

(20.06.2016)


I natt hadde trioen Fotefar fra landsdelsmusikerne i Nord-Norge konsert i kapellet Hans Egedes Minne her på Elgsnes. Temaet for konserten var barnsuller, folkeviser og stev som Edvard Ruud hadde samlet og framført gjennom et langt liv. Med akkompagnement fra fiolin, gitar, orgel og munnspill ble de gamle folketonene framført i en ny og spennende kontekst. For å rekke over mest mulig på en time, var lange visetekster og refreng kuttet ned, noe som trolig bare ble lagt merke til av dem som kunne tekstene fra før.

(19.06.2016)


I ettermiddag passerte frakteskuta på bildet Elgsnes underveis fra Skjærstad til Tromsø. Skipet har det norskklingende navnet Frydholm, til tross for at Moldova er flaggstat. Man kan saktens lure på hvorfor et skip fra et land uten kystlinje frakter grus og sand innaskjærs i Norge. Trolig dreier det seg også denne gangen om bekvemmelighetsflagg.

(18.06.2016)


Det nærmer seg festspilltid, og da kom havskodda sigende med yr og småregn. Når i tillegg temperaturen er lav og vinden sur, blir det riktig så utrivelig. Tidligere i dag var det imidlertid solskinn, og både bobiler og turistbusser var her med folk som spaserte på sandfjæra. Men de forsvant fort da været endret seg.

(17.06.2016)


Et ordtak sier at en fugl i hånden er bedre enn ti på taket, underforstått at det lille sikre som regel er bedre enn det store usikre. På bildet er det til og med elleve måser på taket, men de er uegnet som folkemat, og småmåsen er dessuten rødlistet.

(16.06.2016)


Nå står sola høyt på himmelen ved midnatt, men så er det også mindre enn en uke til sommersolverv. "Og då veit vi ka vei det bær", sa de gamle. Men det har vært lite sommer å skryte av til nå, så vi får håpe på mange fine dager med sol og varme før sommeren igjen går over til høst.

(15.06.2016)


På Sør-Durmålstuva var det kornåker i gammel tid, da skiftet ligger sørvendt og i ly for nordavinden. Det har derfor vært plukket stein her i århundrer. Men fremdeles kommer det stein nok opp til å holde bonden beskjeftiget. Heldigvis har man i dag tekniske hjelpemidler man ikke hadde i det gamle bondesamfunnet.

(14.06.2016)


Skadeverket på utmarksgjerdet som vi skrev om i går, var verre enn først antatt. Vandalene hadde ikke bare klipt av gjerdet, men de hadde til og med fjernet et stykke så det skulle være vanskeligere å reparere. På bildet har Tore satt inn nytt sauenett, og etter at reparasjonen var fullført, ble saueeieren varslet og sauene jaget tilbake til utmarka. Nå er det bare å håpe at det blir slutt på vandalismen.

(13.06.2016)


I dag kom det sauer ned på innmarka, og da utmarksgjerdet ble sjekket, viste det seg at noen hadde klipt av gjerdet og laget en stor åpning på sørsiden av Landkonvika. Når folk tar med seg avbitertang, dreier det seg ikke om toskeskap, men om planlagt ondsinnet skadeverk på annen manns eiendom.

(12.06.2016)


Kveitefangsten har vært god for fisketuristene denne sesongen. Så langt er det bare ei gruppe som ikke har fått kveite i løpet av den uka de har vært her. I dag ble det fanget to kveiter av passelig størrelse. Til venstre på bildet står Patrick Becker med si kveite på 19,2 kg, og til høyre Uwe Baumann med si kveite på 22,8 kg.

(11.06.2016)


Selv om temperaturen ikke nådde høyere enn 9,3 grader i dag, skinte sola, og løvetennene foldet ut blomstene. Bildet er tatt fra Krestenstøa nede på Raten og viser Normangården og Ratenaustet med tilbygget Bua, som nå er innredet til sløyerom for fisketuristene. Helt til høyre skimtes Ratefjøsen. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(10.06.2016)


Vinden, som i går var oppe i storms styrke, har løyet, og to av tre turistfiskebåter var ute i formiddag. Mannskapet på den tredje båten ville vente til det ble enda roligere på havet. På bildet har de vært ute for å se i været, men de var ikke kledd for den kalde vinden, så de var snar med å komme seg i hus igjen.

(09.06.2016)


I natt økte vinden på, og ved sjutiden i dag morges var vinden oppe i liten storm i kastene, selv om gjennomsnittsstyrken bare var stiv kuling. Når dette skrives ved halvtitiden i kveld, var vindstyrken redusert til frisk bris. Men vinden har laget bølger som vil vaske strendene en god stund etter at vinden har stilnet.

(08.06.2016)


Ved titiden i kveld var temperaturen 4,0 grader, og i Grytlandsfjellene gikk det snøbyger. Litjetussen, som på bildet er skjult av snøbygen og fjellskodda, var hvit helt ned til Bumarka. En time senere var det bare 3,7 grader. Temperaturen faller normalt med 0,8 grader per 100 meter over havet, så da ligger snøgrensen nå i kveld godt under 500 meters høyde.

(07.06.2016)


Det har vært målerangrep på løvskogen i flere år, og de mest utsatte bjørkene er nå så utarmet at de bare har noen få blad i toppen. Ett år til med angrep, og mange trær vil dø. På bildet har bjørka til venstre nesten ikke løv, mens ospene i bakgrunnen til høyre ikke har satt løv ennå. For å unngå angrep fra glupske larver, har dette vist seg å være en god strategi, selv om det betyr at ospene blir mer værutsatt om høsten.

(06.06.2016)


Endelig spaknet vinden, og fisketuristene kunne dra ut på Andfjorden. Selv med kraftig zoom vises båtene bare som to prikker midtfjords. Støtta til høyre i bildet står på Måskjærgrunnen.

(05.06.2016)


Det er fjerde juni, og så snør det. Og nå som vi trodde vi var ferdig med alle riene: Påskeria, sommarmålsria, reinkalvria og pinseria. Det pleier å være en periode med dårlig vær også i juni, men den har tidligere som regel kommet under Festspillene i Nord-Norge, som først starter om et par uker.

(04.06.2016)


I kveld var det storfjæare, og da kommer det fram at tang og tare er blitt borte under normalt lavvann. Vanligvis når ikke måsen og kråka til her slik at de kan holde kråkebollene i sjakk. Det har vært lite forskning på den økologiske ubalansen som har ødelagt tareskogene og skapt ørkenlignende tilstander langs kysten. Hadde dette skjedd på land, hadde det nok blitt satt inn store ressurser både til forskning og avbøtende tiltak.

(03.06.2016)


Løvetennene står i blomst. Akkurat nå pynter de opp langs veikantene, men snart sender de ut myriader av frø som bokstavelig talt spres for vinden. Dermed blir løvetanna et leit ugras i engene. Det er nok en grunn til at danskene kaller planten for fandens mælkebøtte.

(02.06.2016)


De varme dagene i slutten av forrige uke fikk fart på grasveksten. Men det ser ut for at enga er tynnere enn i fjor da det ble rekordavling. Selv om graset har vokst en god del, vises fortsatt traktorsporene etter spredning av handelsgjødsla. Særlig tydelig blir de når sola står lavt på himmelen slik den gjorde da bildet til høyre ble tatt nå i kveld.

(01.06.2016)


Stemorsblomsten (viola tricolor) blomstrer nå nede i Vester-Raten. De to øvre kronbladene er ensfarget blå og ligger litt oppå hverandre. Det er stedøtrene som må sitte på samme stol, mens nedre kronblad er den ekte datteren med vakre klær. Stemorsblomsten har slimløsende og vanndrivende egenskaper. Planten inneholder også peptider som kan brukes i kreftbehandlingen.

(31.05.2016)


I natt var det en flott midanttsol over Grøtaværran. Midnattsola er alltid finest når den står nær horisonten som nå. Når midnattsola kommer høyere på himmelen. passerer ikke sollyse like langt gjennom atmosfæren, og mindre av det kortbølgede lyset bøyes av. Dermed blir det mindre rødfarge på sollyset som når fram til oss. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(30.05.2016)


Bildet til høyre er tatt fra Raten og viser våningshuset og fjøset på bnr.4 på andre siden av Vågen. Trærne som rammer inn bildet har vokst opp etter at det ble slutt med ljåslått og beiting rundt naustet og krambumuren på Raten. I bakgrunnes vises fjellene på vestsiden av Kvæfjorden.

(29.05.2016)


To skip var i kveld på vei inn i havtåka ute i Andfjorden. Til venstre i bildet er turistskipet MS Deutschland på vei fra Harstad til Honningsvåg, mens skipet til høyre er brønnbåten MS Bjørg Pauline som, etter å ha besøkt Nordlaks sine oppdrettsanlegg på Bogen og på Hestenvika, nå er på vei til et anlegg i Flatøysundet.

(28.05.2016)


Så kom endelig varmen, og da var det på tide å plante på familegravstedet på kirkegården her på Elgsnes. Men hvem vet hvor lenge varmen vil vare, så planting av stemorsblomster på gravene er alltid et sikkert valg.

(27.05.2016)


Så ble det vitenskapen som vant over gammel folketro, for det har ikke regnet i dag, jfr. gårdagens kommentar. Utover dagen klarnet det opp, og vi fikk sol fra skyfri himmel. Temperaturen nådde 11,1 grader som maksimum klokken 15:30, og nå lover meteorologene enda høyere temperatur i morgen. Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon.

(26.05.2016)


I kveld var det et skyglan ute i Andfjorden. "Sola trække vatn", sa de gamle. Dette var et tegn på at det kom til å bli nedbør. Meteorologene har imidlertid meldt om solskinn. Så da får vi se hvem som får rett, vitenskapen eller gammel folketro.

(25.05.2016)


I forrige uke meldte avisene at "nå kommer russevarmen"; men med høytrykk ute i Norskehavet ble det i stedet kald nordavind med regn og skodde i fjellene. En huskeregel for vind og høytrykk er at dersom du står med ryggen mot vinden, har du høytrykk til høyre for deg. Slik er det ihvertfall på den nordlige halvkulen.

(24.05.2016)


I dag var septikbilen her og tømte septiktankene. Bilen har en Masko-Zoll vannavskiller som en del av utrustningen. Dermed kan vannet føres tilbake til septiktanken, noe som gir en stor kapasitetsøkning på bilen. Masko-Zoll ble produsert i Harstad, men fusjoner og fisjoner i produksjonsselskapet gjør det uvisst hva som skjedde med dette produktet.

(23.05.2016)


Hurtigruten MS Vesterålen passerte Elgsnes på sør ved halvtitiden i formiddag, og innenfor Sennholmen møtte hun MS Feed Tromsø som frakter fiskefôr for EWOS. Toppsundet og Andfjorden er en av perlene langs kysten, og med flatt hav og solskinn må seilasen ha vært en opplevelse for turistene.

(22.05.2016)


Ved midnatt kikket sola fram bak Einletten på Andøya. Men siden vi har sommertid, er ikke sola på sitt laveste kl. 24. Derfor går sola ennå i havet. Men fra i morgen er sola over horisonten til og med 21. juli. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(21.05.2016)


Endelig ser det ut til at pinseria er over, for med solskinn og maksimumstemperatur på 9,9 grader, begynte graset å vokse igjen. Og meteorologen har spådd enda høyere temperatur i helga. Motivet er nesten det samme som i går, men nå er ikke Grytlandsfjellene dekket med skodde. Klikk på bildet for å se en panoramaversjon.

(20.05.2016)


Med det kaldværet vi nå har, er det nesten bare høymugla og vassarven som vokser. Bjørkeskogen har stått med museører siden varmeperioden i begynnelsen av måneden, og grasveksten har stoppet opp. Handelsgjødsla er imidlertid spredd, og sluddbygene har løst opp gjødselkornene. Så da blir det nok fart på årsveksten når russevarmen kommer.

(19.05.2016)


Selv om pinsen er over, forsvant ikke pinseria med den. I dag har det vært sluddbyger, og nysnøen ligger langt ned i fjellene. Med minimumstemperatur på 2,2 grader, er ikke det så rart. Som kjent faller temperaturen normalt med 0,8 grader per 100 meter over havet. Det heter med et gammelt ord at "mai kulde gjør bondens lader fulde". Så da bør det bli et godt fôrår.

(18.05.2016)


Takket være varmen i begynnelsen av måneden er det grønt løv på trærne og grønne enger på nasjonaldagen, men i Alvestadlian på andre siden av sundet går snøbygene. Senere på dagen fikk vi sluddbyger også her, så festflagget måtte berges og erstattes med et stormflagg. Store flagg blir nemlig fort ødelagt når de er våte og blafrer i vinden. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(17.05.2016)


Nedenfor Rateveien ligger det to gamle gravhauger, trolig fra merovinger- eller vikingetid. Den nærmeste, som på bildet er grønn og derfor skiller seg lite ut fra enga bakenfor, er en rekonstruksjon etter at gravhaugen ble brukt som fyllmasse i gårdsveien tidlig på 1900-tallet. Gravhaugen bakenfor, som vises på grunn av det visne graset, er imidlertid intakt, med den karakterisitske forsenkningen i midten etter at gravkammeret har falt sammen.

(16.05.2016)


Pinsen har så langt vært kald og våt, med 2,9 grader som minimumstemperatur og nysnø i fjellene. I formiddag var det faktisk solskinn i en periode, men snart kom igjen skyene drivende. Og i kveld var det bare skumringslys når det tyknet til med regnbyger. Så det er nok pinseria som er her.

(15.05.2016)


Det er nå på høy tid å få ut handelsgjødsla. Nyenga kom godt i gang med veksten allerede under varmeperioden i begynnelsen av måneden, men kaldværet i det siste har fått veksten til å stoppe opp. Og i gammelenga har veksten vært tregere, for det graset som har klart seg over år, er litt mer forsiktig med oppstarten om våren. Og det avslutter også veksten tidligere om høsten.

(14.05.2016)


Det er nå bare vel en uke til vi igjen har midnattsol - ihvertfall sommertidsmidnattsol. Men kveldene er allerede lyse, og da bildet til høyre ble tatt ved ellevetiden i kveld, var det fortsatt turistfisebåter ute. Den lille prikken i retning mot Grøtasundet er en slik båt. I dag var det forresten as på Hestenbø'n, så da er nok småseien tilbake på grunnene.

(13.05.2016)


Varmen som vi hadde for en uke siden, er byttet ut med lavere temperatur og regnbyger. I dag kom til og med nedbøren som snø på toppen av fjellet Litjetussen på Grytøya. Men kaldværet kom imidlertid ikke uventet, siden en kaldværsperiode i forbindelse med pinsen er såpass vanlig at den har fått et eget navn - pinseria.

(12.05.2016)


I gamle dager, dvs. på 50- og 60-tallet, var det mange fiskebåter som passerte Elgsnes. Det var alt fra små sjarker til større skøyter og kuttere. Nå er det bare en og annen stortråler som passerer. I tillegg er det stor trafikk av speedsjarker og katamaraner fra oppdrettsnæringen, og selvsagt også båter som frakter fiskefôr til oppdrettsanleggene. På bildet passerer Hordafor II inn Toppsundet. Om denne utviklingen er et framskritt, kan det imidlertid stilles store spørsmålstegn ved.

(11.05.2016)


I kveld ble dørene til tørkeskapet i sløyebua nede på Raten montert. Så nå skal fasilitetene for sløying og frysing av fisk, samt tørking av klær og fottøy som brukes under fisket, være de aller beste. Når linjene på bildet er buet, skyldes ikke dette dårlig snekkerarbeid, men den såkalte fiskeøye-effekten som oppstår ved korte brennvidder.

(10.05.2016)


Det har vært mange fine dager i overgangen mellom april og mai. Da kom det folk ut hit for å promenere på sandfjæra. Men på regnværsdager som i dag ligger stranda øde. Selv silendene, som pleier å komme i land når menneskene forsvinner, var fraværende da bildet ble tatt nå i ettermiddag.

(09.05.2016)


I kveld var det sol og regn samtidig, og når solstrålene brytes i regndråpene, kommer regnbuen til syne. I Bibelen ble regnbuen forklart som et tegn fra Gud, mens den i norrøn mytologi var Bivrost, brua mellom jord og himmel. Den fysiske forklaringen er imidlertid langt mer prosaisk, nemlig at lys av ulik bølgelengde brytes ulikt. Klikk på bildet for å se hele regnbuen.

(08.05.2016)


Kveldssol gjennom skyer kan også være dekorativt, selv om det ikke kan måle seg med en fargesprakende solnedgang. Nå er det forresten bare to uker til vi igjen har midnattsol, så fra da av blir det ikke solnedganger på et par måneder.

(07.05.2016)


Nå er det ikke bare graset som vokser, også bjørka har på de luneste stedene fått museører. Det er ikke mange år siden vi kunne se grønt bjørkeløv på fjernsynsoverføringen fra 17-maitoget i Oslo, mens skogen her stod svart. Og går vi tilbake til 1955, lå snøen fortsatt dyp her 17. mai. Men likevel er det noen som fornekter klimaendringene.

(06.05.2016)


Først kom varmen, men siden det var veldig tørt, ble det ikke skikkelig fart på grasveksten før vi fikk regn. Ofte beklager man seg over at det regner, men i et globalt perspektiv er tørke et større problem for jordbruksproduksjonen enn hva for mye nedbør er. Nok regn er derfor en velsignelse, som selv ikke den nåværende ledelsen i landbruksdepartementet får gjort noe med fordelingen av.

(05.05.2016)


I løpet av etterjulsvinteren og våren har innredning av sløyebu for turistfiskerne stått på programmet. Tanken var å bli ferdig til fiskesesongen begynte 1. april, men det har drøyd med å få de syrefaste platene til sløyebenkene. Bestillingen ble gjort i februar, men den første platen ble ødelagt i transporten, og de to neste forsendelsene inneholdt ikke syrefaste plater, så først i ettermiddag ankom rett sort plater.

(04.05.2016)


3. mai kalles korsmesse, eller korsmesse om våren for å skille dagen fra korsmesse om høsten. I katolsk tid var dette en kirkehøytid til minne om at Helene, keiser Konstantin den stores mor, ifølge legenden gjenfant Kristi kors i Jerusalem. Nærmere vår tid var dagen en merkedag. Var det kaldvær, ville det vare i tre uker. Og nå skulle linerla komme. Og sannelig - i dag satt den på taket av sløyebua nede på Raten!

(03.05.2016)


Bildet ble tatt ved halvellevetiden i kveld idet det kypriotiskregistrerte sementskipet UBC Cartagena passerte ut Andfjorden på vei fra Kjøpsvik til Alta. Selv om skipet seiler inn i solnedgangen, er det vel tvilsomt om bruken av bekvemmelighetsflagg innenfor shipping gjør det samme. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(02.05.2016)


1. mai kalles gaukmesse, og selv om messe skulle tyde på en kristen tradisjon, henger trolig førsteleddet gauk sammen med at den første sommermåneden gaukmánaðr begynte på denne tiden i førkristen tid. Det var knyttet tradisjon til når gjøken kom, eksempelvis skrev Wille følgende: "Kommer Giøgen paa bar Quist, da kommer Jentene med Barsiden, (dvs. da bliver Pigerne besovet i samme Aar)".

(01.05.2016)


Solskinn og varme de siste dagene har fått graset til å våkne til liv, og nå begynner det så smått å bli grønnskjær på engene. Bildet er tatt fra Ebergplassen oppover mot Gården. Fjellene i bakgrunnen tilhører den delen av Kvæfjordalpan som ikke lenger ligger i Kvæfjord kommune, men ble overtatt av Sortland da gårdene fra Røykenes til Kinn ble overført dit 1. januar 2000.

(30.04.2016)


Klokken 13:33 passerte brønnbåten Bjørg Pauline Inner-Aun på vei ut Toppsundet. Neste AIS-registrering var klokken 17:21 idet båten passerte Elgsnes, mindre enn fire kvartmil lengre ut i sundet. Da bildet ble tatt klokken 16:15, lå Bjørg Pauline på sørlig kurs, og var som bildet viser godt lastet. Vel en time senere lå båten mye høyere i sjøen. Om man da hadde levert smolt til anlegget på Hestenvika, eller om man hadde dumpet avlusingsgift i sjøen, vites imidlertid ikke.

(29.04.2016)


På toppen av Nordhågen ytterst i Vester-Raten er restene av en luftvernstilling fra krigens dager. Dette er et yndet tilholdssted for harstadfolk og andre som kommer ut hit for å betrakte solnedgangen, og senere midnattsola. Det er også et sted som benyttes mye til grilling på fine sommerdager.

(28.04.2016)


I ettermiddag slepte en oppdrettskatamaran ei merd forbi Elgsnes. Den siste tiden har de holdt på med å reetablere oppdrett i lokaliteten utenfor Hestenvika. Den har ligget brakk noen måneder, trolig for at dritten som hoper seg opp under merdene, skulle spre seg utover. Det er pussig at om en bonde slipper ut aldri så lite gjødsel ved et uhell, er det miljøkriminalitet, men når oppdrettsnæringen slipper ut like mye kloakk fra et enkelt anlegg som fra en hel by, kalles det å gjødsle fjorden.

(27.04.2016)


Også etter solnedgang kan landskapet være vakkert. Med røde skyer og reflekser i stille hav blir det flere fargenyanser og kraftigere fargetoner enn før sola har gått ned. Krusningene på den ellers speilblanke Vågen bryter opp ensformigheten og gir ekstra liv til bildet. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(26.04.2016)


I kveld gikk sola ned i Roksdalen på Andøya ved halvtitiden. Kveldene er allerede lange og lyse, og nå er det mindre enn en måned til vi igjen har midnattsol. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(25.04.2016)


Småfisk har søkt tilflukt i havna i Bryggestøa for å slippe unna større fisk. Men her blir de jaktet på av stormåse, skarv og siland. Og selv oteren gjør innhogg i stimen av småfisk. I dag var enda en predator kommet til, for fire hegre hadde også funnet ut at her var det mat å finne. De er imidlertid veldig skye, så det ble bare bilde av en av hegrene før også den lettet og fløy sin vei.

(24.04.2016)


Ett av vårtegnene er at det kommer bobiler på snuplassen i Oppsetta. De to på bildet kom i går kveld, men pakket sammen og dro i dag morges. Kanskje var det snøværet i natt som skremte dem. Men aprilsnøen blir sjelden liggende lenge, og i ettermiddag var nysnøen borte.

(23.04.2016)


I kveld var det en glippe i skydekket langs horisonten i vest. Dermed fikk himmelen en gyllen glød like etter solnedgang, og skyene over fikk et rødlig skjær. Dette skyldes at jo mer fuktighet det er i atmosfæren, dess større blir lysbrytingen. Og siden det blå lyset har kortest bølgelengde, spres dette mest; mens det røde lyset, som er i den andre enden av spekteret, spres minst.

(22.04.2016)


Selv om telen gikk på målepunktet i myra på bildet for to og en halv uke siden, har det helt til nå vært tele i gårdsveien. Og fortsatt er det strålingsfrost nattestid, så i dag morges var det frost på veien. Opptiningen går derfor langsomt. Og så lenge det ligger mye snø i Elgsnesmarka og i Elgen, blir det ikke skikkelig varmt. Men uansett er våren tidligere enn hva man over tid har vært vant med.

(21.04.2016)


Sandfjæra her på Elgsnes har lenge vært populær blant Harstad-folk sommerstid. Nå ser det ut for at også nordlysturister har interesse av å komme hit. I februar/mars var det tre britiske testgrupper her, og nå har et stort internasjonalt turistbyrå bestemt seg på å satse på nordlysturisme i vårt område, med Elgsnessanden som en av attraksjonene.

(20.04.2016)


Meteorologene hadde meldt nedbør, men så ble det enda en dag med solskinn og finvær. Selv om vinden er kald, er det bra utevær bare man er godt kledd. Turistene nede på Raten nytter godværet til å fiske, selv om de på bildet nok er på for grunt vann for årstiden. Holmen i bakgrunnen er Litjeskarvhausen i Grøtaværran, og bakerst i bildet sees fjellet Arnipa på Andøya.

(19.04.2016)


Kari Bremnes synger at "æ e mest gla' i når grågåsa kjæm", men så har hun heller ikke eng som grågåsa har lagt sin elsk på. I noen år nå har grågås beitet på Storåkeren og Oppsettåkran. Så langt å år har det bare vært 2 - 3 gjess her, mens det tidligere år har vært flere. Nå er de blitt så vant med å bli jaget på at de bare tar en svipptur ut på Vågen til det igjen er klar bane til matfatet. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(18.04.2016)


I dag har det vært 6,9 plussgrader, og det fikk årets første neslesommerfugl ut av dvalen. Den hadde oppholdt seg i solveggen før den ble forsøkt fotografert, så vekselvarm som den er, var den rask til å fly straks den merket bevegelser i nærheten. Det ble derfor ikke mulig å ta bilde rett ovenfra slik at begge vingene vistes.

(17.04.2016)


Ebergplassen har navn etter Kristian Eberg Hartvigsen (1819 - 1900) fra bnr. 3 som bygde her omkring 1860. Det nåværende huset ble bygd av Ørnulf Andersen (senere Drøsshaug) i 1973, og i 1991 solgt videre til Tore Ruud som nå bor der.

(16.04.2016)


Etter at den russiske krysseren Murmansk slet seg under slep og drev i land i Sørvær på selveste julaften i 1994, ble det reist krav om slepebåtberedskap i nord. Etter hvert kom dette på plass, men som regel har det vært slepebåter registrert i skatteparadiser som Panama som har fått oppdraget. Men i dag var det norskregistrerte MS Strilborg som seg forbi Elgsnes i dorgefart. Trolig henger dette sammen med at lav oljeaktivitet har presset ratene, og ikke de såkalte Panama-papirene.

(15.04.2016)


I dag er første sommerdagen, eller sommermål, som dagen også kalles. Dette var en viktig merkedag om våren. Dersom det var frost natt til sommermål, kunne man vente tretti frostnetter framover. Og var det frost natten etter sommermål, kunne man vente tre frostnetter til sommeren, den første ved jonsok, den andre ved olsok og den tredje ved barsok.

(14.04.2016)


Snøværet fortsetter, selv om det i dag har vært solgløtt mellom bygene. Den tid man brukte primstav for å holde rede på dager og måneder, var dette siste dagen på vintersiden av primstaven. Fra i morgen ble sommersiden snudd ut. Men det er lite håp om at det blir mer sommerlig i morgen for det, ihvertfall om man skal tro meteorologene.

(13.04.2016)


Så var likevel ikke vinteren helt over. Med temperaturer rundt null kom nedbøren som snø, og selv om den forsvant igjen i ettermiddag, snødde det igjen i kveld. I år var påsken uvanlig tidlig, så kanskje det er påskeria som kommer først nå. Reinkalvria kommer rundt 1. mai, så den kan det ikke være.

(12.04.2016)


Grågåsa har kommet, og nå konkurrerer den med reinen om å beite på innmarka. Som en følge av at bønder har problemer med grågås som beiter på enga, er det på tale med utvidet jakttid på gås. Men foreløpig er reinen et større problem enn gåsa, så jakttid på rein hadde vært til større nytte.

(11.04.2016)


Når det begynner å våres her ute i havgapet, kommer folk fra byen hit ut for å spasere på sandfjæra, grille eller bare for å sitte og se ut over havet. I Oppsettfjæra var det i dag bål, så da har nok grillsesongen startet.

(10.04.2016)


I dag blomstret hestehoven oppe på Torveberget. Det er tidligere enn normalt selv for hestehoven. Så har da også våren kommet tidlig i år. Før om årene har det stort sett vært snø på bakken 9. april. Klikk her for å se hvordan det var i dag for fire år siden. Men det kan fortsatt komme tilbakeslag, og både reinkalvria og pinseria har vi foran oss.

(09.04.2016)


Selv om det nå er lite tele igjen på jordene, har telen gått lengre ned i gårdsveien som har vært brøytet og traffikert gjennom vinteren. Derfor har den ennå ikke tørket opp tilstrekkelig til at den kan høvles. Dette gjelder særlig det siste stykket ned mot Raten hvor veien ikke er bygd på steinfylling.

(08.04.2016)


Da området nedenfor Rateveien fra Kattbekken til grensen mot bnr. 2 ble fulldyrket, kom det fram mye stein. På det verste ble terrenget to meter lavere etter at steinen var fjernet. Steinen ble lagt langs fjæra for å beskytte mot bølgene. Denne barrieren er blitt stadig viktigere etter hvert som havnivået har steget.

(07.04.2016)


Det er mye jern i myrene her på Elgsnes, noe som skaper problemer for dreneringen. I løpet av vinteren hadde utløpet fra en kum gått tett, så vannet flommet over. På bildet forsøker Tore å åpne opp utløpet. Men det ble behov for både lensepumpe, stakebånd og spyleslange før problemet var løst.

(06.04.2016)


Selv om det fortsatt er halvannen måned til vi har midnattsol, er vi på vei inn i en periode med lange lyse kvelder. Og når det er klarvær og stille hav slik som i kveld, kan også denne tiden av året ha sin skjønnhet.

(05.04.2016)


I kveld lå Andfjorden speilblank, og dagens maksimumstemperatur var hele 8,4 plussgrader. De høye temperaturene den siste tiden har gjort at telen har forsvunnet på målepunktet i myra nedenfor fjøset. I gårdsveien er det imidlertid fortsatt tele, men også brøytestikkene begynner nå å løsne, så snart kan veien høvles. Det er i så fall rekordtidlig.

(04.04.2016)


Snøfreseren er koblet fra traktoren, men er fortsatt parkert nede på gården med kraftoverføringsakslingen på. For det kan fortsatt komme snø, selv om siste uka har vært mild. Men nå tiner også telen i jorda, og da skal det mer til for at en eventuell aprilsnø blir liggende.

(03.04.2016)


Her på Elgsnes er det nå barmark i lavlandet, mens fjellene i bakgrunnen på bildet er dekket av snø. Fjellrekken på vestsiden av Kvæfjorden kalles ofte Kvæfjordalpan, og vi sier også Kinnelandet om området mellom Kinneset og Finnseter. Klikk på bildet for å ae en større versjon.

(02.04.2016)


Årets første fisketurister kom i går kveld, og i dag hadde de sin første tur på havet. Været var litt rufsete tidlig på dagen, men vinden spaknet noe utover ettermiddagen, så de har ihvertfall fått prøvd fiskelykken. På bildet har den første båten akkurat løsnet tampene.

(01.04.2016)
Flyfotoet øverst til venstre er tatt av To-Foto as