Da er det rørt rundt i gjødselkjelleren, avløpsrøret er montert på gjødselpumpa og gjødselsprederen er koblet til 1950-en. Dermed skulle alt være klart for gjødselkjøring straks 1. maihelga er over.

(30.04.2011)


De to reinene på bildet har gått nede på innmarka i halvannen måned nå. Det er tamrein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt, og selv om det er helårsbeite for rein på Hinnøya, skal reinen ikke beite på innmark. Gjennom politiet har vi fått tak i telefonnummeret til reineierne, som er varslet to ganger om å fjerne reinen. Ikke uventet har ingen ting skjedd så langt.

(29.04.2011)


I vinter har vi hatt ekstra mange kviger i fjøset. Det viser seg på gjødselmengden, for nå er kjelleren full. Heldigvis ble Nord-Durmålstuva hvor det tørker opp tidlig, pløyd i fjor høst. Så i dag slåddet Tore området slik at det er klartgjort for møkk. Kroken er egentlig en del av samme skiftet, men der er det fortsatt lenge til jorda blir laglig.

(28.04.2011)


I dag begynte det å renne vann fra avløpsrøret som går under gårdsplassen foran huset. Det betyr at telen også har sluppet taket på trafikkarealer som har vært brøytet gjennom vinteren. Så da er det vel ikke lenge før det er rette tiden for å høvle gårdsveien.

(27.04.2011)


Etter hvert som telen forsvinner fra jorda, begynner det å grønnes. Selv nede på myra, der telen som ofte henger i, er det nå telefritt. Da gjenstår bare opptørkingen før man kan komme utpå med traktor for å spre handelsgjødsla. Selv om det var et tilbakeslag i dag temperaturmessig, så er uansett våren mye tidligere enn den var i fjor.

(26.04.2011)


Tjelden, storspoven, linerla og grågåsa har kommet, og måsen oller. Hestehoven, blåveisen og krokusen står i blomst, og nå begynner det også så smått å bli grønnskjær i engene. I dag kom også den første bobilen. Med så mange vårtegn kan det vel fastslås at våren er her!

(25.04.2011)


De tre grågjessene på bildet beitet på marka nedenfor fjøset i dag morges. Men dette er vare fugler, så straks de ble pekt på med teleobjektiv, tok de til vingene. Kanskje de har erfaring for å bli pekt på med mer dødelige våpen. Uansett er det greit at de forlot, for kommer det flere, kan det fort bli et problem slik det allerede er mange steder langs kysten.

(24.04.2011)


Nå blomstrer også blåveisen i solveggen på Storbakkan. Blåveisen trenger kalkrik jord, og siden det stort sett bare er surt grunnfjell her på Elgsnes, vokser den ikke naturlig her. Blåveisen på bildet er derfor fraktet hit og plantet i hagen. Og for at den skal trives, er jorda kalket.

(23.04.2011)


Med sen påske er det neppe særlig godt skiføre på Aunfjellet. Sammen med finværet er det nok grunnen til at så mange kom hit ut i dag. Selv om ikke snuplassen i Oppsetta var fylt med bilder slik den ofte er på fine sommerdager, var det likevel mange som var innom i løpet av dagen.

(22.04.2011)


I forgrunnen på bildet til høyre sees restene av grunnmuren til gammelfjøset på handelsstedet Raten. Hovedbygningen i bakgrunnen er det eneste gjenværende tegnet på fordums storhet. Den gang var det et tydelig klasseskille, der tjenestefolk og losjerende av lavere rang benyttet avtredet på denne siden av fjøset, mens handelsmannen og hans familie, samt andre notabiliteter hadde sitt avtrede bak rullskjåen, i det som på folkemunne ble benevnt som storkarsdasset.

(21.04.2011)


Nok en godværsdag med vindstille, 6 - 7 plussgrader og tilløp til sol. Det meste av snøen er borte fra jordene, og ettersom telen har sluppet taket, begynner det å tørke opp. Grasveksten er imidlertid ikke kommet i gang ennå, bare høymugla har så vidt begynt å sette blad.

(20.04.2011)


Vinden har snudd på sørligkanten, temperaturen har vært oppe i 7 grader i dag, og på formiddagen var det til og med solskinn. Mer skulle det ikke til før den første hestehoven åpnet kronbladene oppe på Torveberget. Selv om planten er en innvandrer fra Harstad, og ikke tilpasset til det barske klimaet her ute, må den berømmes for sin optimisme. Og et vårtegn er det uansett!

(19.04.2011)


Om tilløpet til bedre vær i går bare var en markering av overgangen fra sommermålsria til påskeria skal være usagt. Ihvertfall er det i dag nordvest kuling med sludd- og snøbyger. Snøen kommer i store flak, men tiner ganske fort etter at den treffer bakken. På godt nordnorsk kalles slik nedbør for lappsklætta.

(18.04.2011)


Bildet til høyre viser storparten av innmarka på Elgsnes slik den var før nydyrkingen startet for om lag 35 år siden. Når man ser bort fra husmannsplasser som etter hvert ble skilt fra hovedbrukene, var det fire gårdsbruk på Elgsnes: Bnr. 1 Raten, bnr. 2 Storbakkan og bnr. 3 og 4 nede i Gården. På bildet sees bebyggelsen på disse brukene samt huset på Ebergplassen som i matrikkelen nå kalles Stenhaug. Klikk på bildet for å se det i større format.

(17.04.2011)


Sommermål var for to dager siden, og nå starter påsken. Så om det var sommermålsria eller påskeria som kom i dag skal være usagt. Ihvertfall snødde det i formiddag, og såpass mye at veien ble ganske hvit. Men aprilsnøen blir ikke liggende, så allerede i ettermiddag var det igjen barmark. Bare noen skavler med gammelsnø ligger fortsatt igjen på den lavereliggende delen av innmarka.

(16.04.2011)


9 - 10 plussgrader på det varmeste i dag i kombinasjon med regn har fått fart på snøsmeltingen. Men fortsatt er avløpsrøret fra avskjæringsgrøfen ovenfor huset på Ebergplassen igjenfrosset. Dermed renner vannet oppå marka, ned avkjørselen og videre nedover veien mot Raten. Men stikkrenna ved Kattbekken, som var igjenfrosset til langt utpå våren i fjor, er heldigvis åpen i år. Så vannet forsvinner uten at veien ødelegges.

(15.04.2011)


Nå forsvinner snøen også der den lå dyp under Storbakkan. I lavlandet er det nå lite snø igjen. Men noen skikkelig varme kan vi ikke regne med så lenge det ligger mye snø oppe i marka. Varmen som skal til for å smelte snøen, blir tatt fra lufta, så landvinden vil være kjølig til størstedelen av snøen i fjellene også er blitt til vann.

(14.04.2011)


Skiftet Stormyrkjerran ble lagt igjen i fjor, og heldigvis ser det ut for at overvintringen har gått bra på dette skiftet. Dette er nemlig det mest steinrike markestykket på hele eiendommen, så det er greit å slippe å plukke mer stein der på en stund.

(13.04.2011)


Rein nede på innmarka i teleløsningen er ikke bra for enga. Så langt har det bare vært to reiner, så da blir ikke skadene store. Men for noen år siden kom det flokker på over 40 dyr, og da så det ut som om det var kjørt harv der de hadde ferdes. Selv om det dreier seg om tamrein, og reindriftsloven ikke tillater beite på innmark, så er likevel dette et problem i mange bygder der det finnes rein.

(12.04.2011)


Fortsatt ligger det is på deler av innmarka, men fordi vi stubber høyt, stikker grastustene gjennom islaget slik at det skjer en utlufting samtidig som det ikke blir så varmt under isen. Dette har tidligere bidratt til at graset har overlevd den vanskelige perioden fra nå av og til snøen og isen er borte. Forhåpentligvis vil dette enkle tiltaket virke positivt også i år.

(11.04.2011)


Både i går og i dag har det kommet litt snø. Men aprilsnøen blir normalt iikke liggende her på Elgsnes. Den smelter idet den treffer bakken, og bidrar bare til raskere snøsmelting. Men ettersom temperaturen faller med 0,8 grader per 100 meter over havet, blir snø som tiner i lavlandet, liggende i fjellene. Litjetussen og Jamfjellet i bakgrunnen på bildet til høyre er derfor fortsatt hvite.

(10.04.2011)


Godværet ble kortvarig, og en skuffelse for den som måtte ha planlagt å kose seg ute i helga. Nordvest kuling, 3 plussgrader og nedbør i form av snø frister ikke til grillparty på stranda ihvertfall. Men finværet i går og regn i natt har fått fart på snøsmeltingen, og nå er det meste av øvermarka bar. Så det går mot vår uansett!

(09.04.2011)


En nydelig vårdag med blikkstille hav og 7 plussgrader. Et tynt slør over sørhimmelen spredte solstrålene og førte til et difust sollys. Fortsatt er det is på markene, og kraftig sollys skaper rene drivhuset for sopp under isen. Det er derfor bra at skyer hindrer kraftig innstråling i dette stadiet av snø- og issmeltingen.

(08.04.2011)


Tjelden kom for 8 dager siden, og har siden da vandret i strandkanten på leting etter mat. I dag kom også det første storspoveparet, og siden det fortsatt er tele i marka, søkte de ned til stranda for å finne noe å ete. Selv om storspoven er mye større enn tjelden, var tjelden så opptatt av å forsvare sine enemerker at spoveparet måtte vike.

(07.04.2011)


Snøen smelter nå også på gjenlegget oppe i Stormyrkjerran. Navnet på skiftet kommer av at det her var et kalvegjerde med krattskog før området ble dyrket opp. Så langt ser det ut til at gjenlegget har klart seg bra, og når snø- og issmeltingen skjer uten solskinn som nå, reduseres også soppveksten i perioden fram til at all isen er borte.

(06.04.2011)


Selv om transport med trailer har vært økende de senere år, er fortsatt kystfarten en bærebjelke i godstransporten her nord. Når veier er stengt på grunn av ras eller rasfare, eller telrestriksjoner innføres på veiene, går kystgodsbåtene ufortrødent på nord og på sør forbi Elgsnes. På bildet er MS Tananger på vei nordover til Tromsø. Men selv om navnet er norsk, er skipet registrert i Torshavn på Færøyene.

(05.04.2011)


Så er vi tilbake der vi var for to uker siden med tilnærmet barmark nede på Storåkeren og store barflekker oppover Storbakkan. I mellomtiden har vi hatt stort snøfall og større snødybde enn noen gang før i vinter. Nå ser det imidlertid ut til at mildværet vil fortsette. Så da har vi bare sommarmålsria, påskeria, reinkalvria og pinseria igjen før vi kan være trygg på at det ikke kommer nevneverdig mer snø.

(04.04.2011)


April måned i kombinasjon med nymåne gir snøsmelting. Veikantene er blitt snøbare mens veigrøftene er fylt med is, så vannet renner etter gårdsveien. På bildet til høyre er det et hull som vånden har gravd ut. Man kan undres på hvordan det er der nede når hullene fylles med vann. Å komme opp til overflaten er hasardiøst nå som snøen forsvinner og vånd blir et lett bytte for rev, måse og andre predatorer.

(03.04.2011)


Det er sjelden at det ligger mye snø på takene her på Elgsnes, for som regel er snøfall kombinert med vind som blåser snøen vekk. Men snøfallet i det siste har merkelig nok skjedd vertikalt og ikke horisontalt, så da har snøen blitt liggende der den har falt. Men nå er det mildvær, og da glir snøen av takene slik som på bildet til høyre.

(02.04.2011)


April starter med rene påskestemningen, selv om det fortsatt er tre uker til påske. Sola er nå så høyt på himmelen at den begynner å varme skikkelig. Snøen er bitt kram, slik at den setter seg. Dermed unngår vi at veiene fyker igjen under neste kuling. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(01.04.2011)