Været skifter fort. I går var det strålende sol, mens det i dag snør tett. Fortsatt er det ikke så mye snø på jordene, men høyere opp er snøen relativt dyp. Det begynner derfor å bli ganske vanskelig å kjøre ut virke fra skogen. Roy driver likevel på, og her er han på vei hjem etter ei skogsøkt.

(28.02.2002)


Etter stort snøfall tidligere i uken, har vi i dag et nydelig vintervær med solskinn og 38 cm snø. Det er nesten så man blir fristet til å finne fram skiene!

(27.02.2002)


Sneglehus som dette kan man fortsatt slumpe til å finne nede i fjæra, selv om turistene plukker med seg det meste i løpet av sommeren. På nordnorsk kaller vi sneglehus for kokkelur. Navnet er nært beslektet med konkylie, en betegnelse som kanskje er bedre kjent.

(26.02.2002)


I går kveld blåste det opp med snøstorm fra nordnordøst. Denne vinden kalles landnordøy og var fryktet i gammel tid da man ferdedes på havet i små åpne båter. Den skyldes små, men intense polare lavtrykk, og fortsatt har meteorologene problemer med å varsle dette uværet. I dag har vinden dreid ut over nord og spaknet til kuling.

(19.02.2002)


Datateknologien har gjort sitt inntog i norske fjøs, ikke bare i de store løsdriftsfjøsene, men også i mindre besetninger som her på gården. Bildet viser "hjernen" som styrer appetittfôringsvogna. Den gir kyrne kraftfôr seks ganger i døgnet. Silofôret eter kyrne direkte fra vongna mens den beveger seg bortover skinnebanen.

(18.02.2002)


Ku 215 Vår kalvet alene i dag. Da vi kom i fjøset, var kalven på bena og på leting etter mat. Her har den funnet juret til mora, men på grunn av jurbeskytteren når den ikke fram til spenene. Så selv om kalvene ikke får die på melkeproduksjonsbrukene, er de naturlige instinktene likevel intakt.

(17.02.2002)


Dette er det nordvestligste punktet på Elgsneshalvøya. Selv med mindre bølger enn i dag bryter sjøen her. I følge tradisjonen var det en gammel og nesten blind husmann her på gården som rodde seg oppe og omkom på dette stedet, som etter han kalles Johannes Olsa-odden.

(16.02.2002)


Kalvene må merkes, både for å holde rede på slektskapsforholdene i buskapen, fordi det danner grunnlaget for avlsarbeidet og fordi det er en del av kvalitetssikringssystemet i landbruket. At kalvene skal ha merker i begge ørene, har imidlertid sin bakgrunn i at et EU-direktiv er gjort gjeldende i norske fjøs. Her er Tore i sving med merketanga.

(15.02.2002)


Og så ble det sørvest og regn enda en gang. Holkeføre på veiene, og fare for isdannelse på jordene. Her på Elgsnes har det i manns minne ikke vært kaldere enn minus 13 grader Celsius. Ulempen med det milde kystklimaet er imidlertid alle tøværsperiodene i løpet av vinteren.

(14.02.2002)


Skapningen på bildet er ingen sjøorm, men en kobbe som svømmer rundt på Vågen. Som følge av at det nesten ikke jaktes på den lenger, er den så lite sky at det er mulig å komme på "skuddhold" med kameraet. Det største problemet med kobben er ikke at den eter mye fisk, men at den er mellomvert for kveisen som snyltrer på og kvalitetsforringer fisken.

(13.02.2002)


I dag er det nymåne, og i følge gammel tradisjon skal det da bli værskifte. Etter at været har vært nesten vårlig den siste tiden, dreide vinden i natt på nord og økte på til kuling styrke. Med slikt vær følger det også mye snø, og byger som den på bildet kommer med korte intervaller. Å nei, vinteren er nok ikke forbi ennå!

(12.02.2002)


Det er nå ideelle forhold for skogsarbeid, og Roy holder på med å fjerne bjørkeskjerm i et plantefelt. Feltet ligger cirka 150 m.o.h. og inntil skogsvei. Det aller meste av skogsterrenget på gården er bratt og vanskelig, så om man hadde tenkt på den kortsiktige avkastningen, hadde det ikke vært skogsdrift på Elgsnes.

(11.02.2002)


Så stille og fin kan selv februar være. Overskyet og litt snø i luften, men mildt og helt vindstille. Det er nesten så en kan innbille seg at våren er i anmarsj. Selv om klimaet har endret seg, er nok det fortsatt vel optimistisk.

(10.02.2002)


Skorpelav er noe av det mest hardføre liv vi vet om. Laven var pioner da isen trakk seg tilbake, men er siden blitt fortrengt til de mest ugjestmilde vokseplassene. Dette bildet er tatt nede i fjæra der laven vokser på en stein som stadig vaskes av kraftige bølger.

(09.02.2002)


Dette arktiske kamskjellet kalles offisielt haneskjell. En gammel barnelek var å drive gård med skjellene som husdyr. I den forbindelse var dette skjellet hest, så på dialekt kalles det derfor ofte hesteskjell. Skjellet er en delikatesse, og for noen år siden ble det drevet rovfangst med skjelltrålere. Oppdrett av haneskjell er nå i sin spede begynnelse.

(08.02.2002)


Bildet er tatt fra veien i Aunfjellet og viser den ytterste delen av Elgsneshalvøya med Andøya i bakgrunnen. Dersom du klikker på emnet Kart i venstremargen, vil du få enda bedre oversikt over topografien.

(07.02.2002)


Endelig begynner sola å skinne en stund også her på Elgsnes. Bildet viser solskinn nede i Rateneset, men også andre deler av gården nås av solstrålene en kort stund om formiddagen og om ettermiddagen.

(06.02.2002)


Enda en gang har mildvær fått det meste av snøen til å tine. Denne gangen er det i motsetning til tidligere dannet en del is. Foreløpig er det ikke store sammenhengende isflater, men den kan likevel være skadelig for overvintringen.

(05.02.2002)


I går kveld kalvet ei ku, og i løpet av natten var det ytterligere ei ku og ei kvige som fikk kalv. Det blir mye ekstraarbeid mens det påstår, men så er det veldig greit å slippe flere nattevåk på en stund.

(04.02.2002)


Dagens avlesing av snø- og teleforhold viser en snødybde på 12 cm og teledybde på 6 cm. Telen måles gjennom et rør som er satt ned i bakken. Inni er en slange med en væske som skifter farge når den fryser slik bildet til høyre viser.

(03.02.2002)


2. februar eller kyndelsmesse var en viktig merkedag før i tiden. Halve fôringssesongen var nå unnagjort. Det var derfor nødvendig at halvparten av vinterfôret var ubrukt, om man ville unngå bunød til våren. I dag er ikke dette noe problem, ettersom vi fortsatt har en god del fôr igjen i den første siloen, og silo nummer to er urørt.

(02.02.2002)


Dette er ikke en muslim i bønn, men derimot Roy som holder på med å smøre akslingen til firhjulstrekket på traktoren. Smøring er viktig for å holde utstyret i orden, ikke minst når temperaturene er lave.

(01.02.2002)