Når man har lagt ned et livsverk med dyrking, grøfting, pløying, slodding, kalking, gjødsling, harving, steinplukking, såing, tromling og høsting for å få til eng av god kvalitet, gjør det vondt å se at alt dette skal ødelegges av en reindrift ute av kontroll. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(31.01.2014)


Hurtigruten MS Polarlys passerte Elgsnes på sør i formiddag. Samtidig rundet en oppdrettsbåt fra Nordlaks Elgsnesodden på vei fra Kasfjord til oppdrettsanleggene i Toppsundet. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(30.01.2014)


Normangården på Raten har stått tom siden de siste turistende dro i midten av oktober. Ny turistsesong starter i midten av april. I oppstartåret 2013 var det over 1000 gjestedøgn her, mens det for årets sesong til nå er solgt om lag 850 gjestedøgn. Den stille perioden brukes til å fullføre ting innendørs som det ikke ble tid til å få gjort før sesongstart i fjor vår.

(29.01.2014)


28. januar er soldagen her på Elgsnes. Da er deler av sola synlig over Kvæfjordfjellene rundt klokken 13:20. I dag var det et tynt slør på himmelen og noen skyer langs horisonten i sørvest, så noe skikkelig solskinn ble det ikke. Men sola var synlig, selv om fuktigheten i atmosfæren spredte lyset slik at soløyet ikke kommer tydelig fram på bildet til høyre.

(28.01.2014)


Sola har skint på Grytlandet en god stund nå, mens Elgsnes som er nordvendt, fortsatt ligger i skygge. Men nå er det bare en dag til vi igjen kan se sola nede i Vester-Raten. Forutsetningen er imidlertid at det er skyfritt på sørvesthimmelen i morgen ettermiddag.

(27.01.2014)


Selv om det bodde folk på Storbakkan i yngre steinalder, ble det først satt opp hus her etter at Edvard Ruud senior i 1881 kjøpte halvparten av eiendommen som tilhørte handelsstedet på Raten. Gammelfjøset ble bygd i 1894 og utvidet fra 1930- til 1960-tallet. Driftsbygningen til høyre i bildet ble tatt i bruk i 1982 og ble da kalt "Nyfjøsen". Etter snart 32 års bruk er vel knapt den betegnelsen dekkende lenger.

(26.01.2014)


Pålsmesse ble feiret til minne om at Saulus ble omvendt på veien til Damaskus og tok navnet Paulus. Dette var en av de viktigste merkedagene, og i omtrent hele Norden ble det sagt at dagen ga bud om både vær og grøde. Tolkningene kunne være forskjellige, men felles var at man ikke skulle ta til med et større arbeid den dagen, for det ville som regel bli mislykket. Her nord het det at om man la ut på seilas på pålsmessdagen, ville det lett gå galt.

(25.01.2014)


Vi har vært plaget med rein på innmarka her på Elgsnes også tidligere, men denne vinteren er reinplagen blitt verre enn noen gang før. Noe kan nok skyldes at det er barmark her ute samtidig som det er skare og is i fjellet. Men viktigst er nok at det er alt for mye rein i området. Det fortelles at reineierne har kjørt 100 rein til Aunfjellet, samt at de også har kjørt rein til Stornes og sluppet dem der.

(24.01.2014)


Så langt har dette vært en merkelig vinter med landvind og klarvær på ukesvis. Det lille snøfallet som var for vel en uke siden er nå nesten borte. Grøfter og kanaler er i ferd med å fylles med is som en følge av at det ikke er snø som dekker til slik at vannet kan renne under snøen. Men det største problemet er at reinflokker fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt har invadert innmarka her på Elgsnes og ødelegger kulturgraset som skal gi vinterfôr til buskapen på gården.

(23.01.2014)


I dag laget et jagerfly kondensstripe på himmelen. Under den kalde krigen kunne himmelen være dekket av kondensstriper på kryss og tvers. Etter at forsvaret flyttet til Sør-Norge, er dette imidlertid blitt et sjeldent syn. Når flyvåpenet får de nye F-35-flyene er det meningen at fire jagerfly skal bli igjen i Nord-Norge. Men det blir vel som med fregattene - at man ikke får råd til å bruke dem.

(22.01.2014)


Bygningene på bildet er fra høyre Ørnulfnaustet som bærer navn etter han som bygde det i 1978. Bak ligger Ratefjøsen som rundt 1910 ble bygd av materialer fra Krambua som da ble revet. I bakgrunnen skimtes Normangåden fra 1723 og Ratenaustet fra slutten av 1950-tallet. Ratenaustet ble i hovedsak bygd av materialer fra det gamle Fiskenaustet som før den tid stod på samme sted.

(21.01.2014)


Bildet til høyre er tatt fra Ytteraun og viser til venstre Elgsneslandet utover mot Elgsnesodden. Til høyre i bildet vises fjellene på Yttergryta med solskinn som snart har nådd ned til fjæresteinene. På Elgsnes får vi det første solgløttet om åtte dager om det er skyfri himmel på sørvesthimmelen. Klikk på bildet for å se en panoramaversjon.

(20.01.2014)


For en tid siden fortalte en reineier til Harstad Tidende at dette var et av de beste reinbeiteområdene deres. Formodentlig var det innmarka her på Elgsnes han da tenkte på, for det er her reinen beiter dag og natt og ødelegger næringsgrunnlaget for den som eier jordene og har brukt store summer, arbeidstid og svette for å få til eng av god kvalitet. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(19.01.2014)


Etter en lengre periode med plussgrader og rennede vann i veigrøftene, falt temperaturen under frysepunktet uten at det kom nevneverdig snø. Under slike forhold bygges det opp is i veigrøftene, og etter hvert blokkerer isen stikkrennene. Da det ennå var fylkesvei hit ut, passet veivokteren på å stime stikkrennene slik at det var avløp for vannet når det ble plussgrader og snøsmelting. Da kommunen overtok veien, ble det slutt på forebyggende vedlikehold. Dermed har veibanen blitt vasket ut ved flere anledninger med store reparasjonskostnader som følge.

(18.01.2014)


Det tynne snølaget som kom for fire dager siden, er det lite igjen av. Fortsatt er hvitt hovedfargen på markene, men stadig mer av grastustene stikker opp. Og selv om det bare er fire minusgrader, føles landsønningen både kald og nater. (Klikk på "Dialektord" i menyen til venstre om du er i tvil betydningen av ordene landsønning og nater.)

(17.01.2014)


Selv om sola skinner i fjellene, holder den gammelrosa fargen på nordhimmelen stand når det er klarvær som nå. Bildet er tatt fra Storbakkan og viser Grøtagården i bakgrunnen og ytterste pynten av Rateneset til høyre. Båten i bildet tilhører Nordlaks AS som har oppdrettsanlegg på Hestenvika.

(16.01.2014)


Fra de første bleke solstrålene nådde toppen av Grytlandsfellene for fire dager siden, har nå solskinnet nådd halvveis ned til havet. Og perioden med dagslys har blitt tydelig lengre. I tillegg er det kommet snø på bakken, noe som gjør skumringstiden morgen og kveld lysere. Nattestid står fullmånen høyt på himmlen og lyser opp landskapet, og om knapt to uker er sola tilbake også her på Elgsnes.

(15.01.2014)


Månen er nesten full, og stod i dag morges stor og rund over Andøya, nær fjellet Arnipa. På bildet ser det ut som om det er hav under månen, men det skyldes at det optiske fenomenet hildring har fått deler av Andmyran til å forsvinne. Det er klarvær, landvind og kaldt, hele 8 minusgrader midt på dagen. Dette er den kaldeste dagen til nå i vinter. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(14.01.2014)


Da det lysnet av dag, var det litt snø på bakken. Utover formiddagen snødde det mer, slik at det til slutt var en tomme snø på marka. Selv så lite snø ikke skaper den helt store vinterfølelsen, så var det tilstrekkelig til å gi landskapet et vinterlig preg, noe det er mer enn en måned siden sist vi hadde her ute i havgapet.

(13.01.2014)


I Andre mosebok beskrives Egypts ti landeplager, deriblant gresshoppesvermene som ødelegger avlingene. I en nordnorsk kontekst ville kanskje gresshoppesvermene vært byttet ut med reinflokkene som dag og natt snaubeiter og ødelegger engene her på gården. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(12.01.2014)


Sola er tilbake, selv om det bare er på toppen av Grytlandsfjellene. Dagen kaltes brettemesse, en navnesetting som har uvisst opphav. I "Norden"s primstavnotiser heter det at "thi denne dag skulle alle Levninger sammentrækkes udi en Gryde, opspises og saaledes al Julekost udtæres". Det passer jo bra at julefeiringen tar slutt samtidig som sola er tilbake.

(11.01.2014)


Med klarvær og minusgrader kom det gammelrosa himmellyset tilbake. Fortsatt er sola under horisonten, men nå er snart mørketiden over. Meteorologen sier at sola er tilbake i Harstad, men det forutsetter hav mot sør. Og her nord i kommunen er den teoretiske slutten på mørketiden først i morgen. I virkeligheten har vi det første solgløttet her på Elgsnes først 28. januar. Klikk på bildet for å se et panoramabilde.

(10.01.2014)


Nordøsten fikk temperaturen til å krype under frysepunktet, men hva hjelper det når et trettitalls tamrein snaubeiter og skamferer enga. Hardest går det ut over timoteien som lagrer opplagsnæring i rothalsen. Dette er et lager som skal brukes til å overleve vinteren og starte veksten til våren. Hard beiting fører til sterk utgang av timoteien, som er vårt viktigste kulturgras. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(09.01.2014)


Det har til nå vært en underlig vinter. Den første snøen kom i midten av oktober, og som vanlig forsvant den fort. Men novembersnøen ble heller ikke liggende, og nå har vi hatt en lang periode med barmark og plussgrader. Meteorologene melder imidlertid om at vinden skal snu slik at vi får kaldværet som amerikanerne har hatt mens vi har hatt fint høstvær i januar.

(08.01.2013)


På denne tiden av året er det liten trafikk av mindre båter på havet rundt Elgsnes. Hurtigruten og frakteskuter passerer daglig, og av og til en enslig sjark. Men aller oftest passerer båtene fra Norlaks som har basestasjon i Kasfjord og oppdrettsanlegg både på Bogen innenfor Inner-Aun og på Hestenvika her på Elgsnes. Bildet av oppdrettsbåten er tatt fra Raten, og fjellet i bakgrunnen er Toppen på Grytøya.

(07.01.2014)


Smått om senn vender lyset tilbake, og det blir enklere å ta bilder på frihånd også når det er overskyet vær. I år har mørketiden vært ekstra mørk siden det ikke har vært snø på bakken og bare en måneskalk på himmelen. Men snart har vi solskinn på fjelltoppene, og om vel tre uker er sola tilbake også her på Elgsnes.

(06.01.2014)


I dag var sørøsthimmelen rød, noe som i gammel tid ble sett på som et ulykkestegn. Men ulykkesvarsel trenger vi ikke på Elgsnes - her ser vi elendigheten i øynene hver dag i form av rein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som ødelegger enga hver bidige dag og natt! Bilder av reinplagen finner du her.

(05.01.2014)


Det går mot lysere tider, og i dag hadde sørhimmelen et rødskjær som forteller oss at bak horisonten et sted er sola igjen på tur oppover. Men at lyset kommer tilbake hjelper lite på humøret så lenge tilværelsen formørkes av at tamreinen fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt herjer dag og natt på innmarka. Flere bilder av reinplagen finner du her.

(04.01.2014)


Det er ikke så rart at folk i gammel tid trodde at det levde menneskelignende skapninger under jorda. De bustede tuene som nå stikker opp av snøen, kan jo bringe tankene hen på hårmanken til et underjordisk vesen. Den prosaiske forklaringen er imidlertid at slike tuer gjerne vokser på steder som tidligere ble høstet med ljå, men som i dagens rasjonaliserte jordbruk er gått ut av bruk.

(03.01.2014)


Bygningsruienen på bildet var opprinnelig våningshus på Gårdshågen. Utskiftningene av den gamle blandingen av småteiger nådde i 1883 også bruksfellesskapet mellom bnr. 3 og 4. Ved utskiftningen fikk bnr. 3 to teiger mens bnr. 4 fikk en. Dette ble anket av eieren av bnr. 4 som ved overskjønnets behandling fikk en teig ytterst i Vester-Raten i tillegg. Men til gjengjeld ble han pålagt å flytte ut fra Gårdshågen og bygge på egen eiendom. Huset ble da fjøs, men kostnadene med å bygge nytt våningshus ble så store at han gikk konkurs, og i 1895 måtte familien forlate Elgsnes. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(02.01.2014)


Godt nytt år!
(01.01.2014)