I det siste har det vært mye mildvær, så selv om det kommer litt snø av og til, gjør plussgradene at den tiner ganske fort igjen. Det er bare når man kommer litt opp i terrenget at snøen blir liggende. Nede i Rateneset er det meste av snøen borte. Bare noen snøflekker viser at det fortsatt er vinter.

(31.01.2016)


I dag drev en flokk måser med snittflyging over Rateneset. Det var verken ørn eller rev i området, og heller ikke tilgang på mat, så flygingen var nok bare for spas. Vinden som blåser ut Toppsundet, presses oppover når den treffer sørøstsiden av Masterhågen. Dermed kan måsene boltre seg i luften med minimal bruk av energi.

(30.01.2016)


Selv om skydekket ikke har vært like kompakt i dag, var det likevel tilstrekkelig med skyer langs horisonten i sør til at vi heller ikke i dag fikk se sola. Men den skinte på skyene og ga dem gullfarge, noe som også er ganske vakkert. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(29.01.2016)


Om lag kl. 13:20 i dag skulle sola ha vist seg for første gang i år nede i Vester-Raten, men tett skydekke gjorde at det verken ble solskinn her på gården eller i Grytlandsfjellene. Skydekket var imidlertid tynnere over fjellet Elgen sør for gården, og da vi skulle ha sett sola, passerte et jetfly dette området og la igjen ei kondensstripe som sola skinte i. Det ble det nærmeste vi kom solskinn i dag.

(28.01.2016)


I dag lå Grytlandet badet i solskinn fra fjære til fjell mens Elgsnes fortsatt ligger i skygge. Men i morgen er det soldag også her på gården, selv om det bare er et lite solgløtt nede i Vester-Raten - om det er skyfritt over Bremnesfjellene i sørsørvest.

(27.01.2016)


Mild sørlig vind fikk fart på snøsmeltingen, og dermed ble det nødvendig å måke opp stikkrennene slik at vannet fikk avløp i veigrøftene og ikke etter veien. På den kommunale veien blir det neppe gjort noe tilsvarende, for kontraktøren har ikke umaket seg med å sette opp brøytestikk, enn si merke stikkrennene.

(26.01.2016)


Dagen kalles pålsmesse til minne om at Saulus ble omvendt på veien til Damaskus og tok navnet Paulus. Dette var en av de viktigste merkedagene. Det ble sagt at den brøt alle julemerker, og over hele Norden ble det sagt at dagen bar bud om både vær og grøde. Det het at "var der paa denne Dag saa længe klart Veir, som man behøvede at stige paa eller af en Hest, da fik man et godt Aar". Men i Hålogaland tok man seg i akt denne dagen, for nå var det uvær i vente.

(25.01.2016)


Det er fullmåne, og dermed storflo midt på dagen. Bildet er tatt fra Oppsetta og tvers over Vågen. På østsiden ligger bebyggelsne på Raten og på Ebergplassen. I lite format er det vanskelig å få øye på husene, så klikk på bildet for å se en større versjon.

(24.01.2016)


Solskinnet kryper stadig nedover i fjellsidene. Bildet er tatt fra Durmålstuva og viser fjellet Toppen på Grytøya badet i sol. Men Litjehornet, Keipen og Elgen på denne siden av Toppsundet stenger fortsatt for sola.

(23.01.2016)


Januar har til nå vært kald, men i dag ble det plussgrader. Dermed har nysnøen falt sammen, og nede på Raten, der det meste av snøen allerede var blåst vekk, begynner det å bli bart. Forhåpentligvis blir ikke mildværet så langvarig at også telen begynner å forsvinne, for det skal kjøres stein ned til havna for å reparere moloene som ble skadet under stormen Ole for snart et år siden.

(22.01.2016)


Oppdrettslokaliteten på Hestenvika har ligget brakk en tid, trolig for at de enorme mengdene med avføring og fôrrester som bygger seg opp under merdene skal løses opp i vannmassene og fordeles i Andfjorden. Men nå som oppdrettsvirksomheten i Lofoten og Vesterålen for en stor del ligger brakk grunnet utbrudd av infesiøs lakseanemi (ILA), er igjen en oppdrettsbåt i aksjon på Hestenvika. I tillegg har oppdrettsnæringen enorme problemer med lakselus og andre sykdommer. Likevel påstår både den forrige og den nåværende fiskeriministeren at oppdrettsnæringen kan femdobles. Klikk her for å se hvor tett oppdrettsanleggene ligger i dag!

(21.01.2016)


Et gyllent skjær over fjellet Elgen sør for gården bærer bud om at det går mot lysere tider. Dagen ble kalt brøremesse etter to martyrer. Den ene var biskop i Roma og ble halshogd i år 250. Derfor har noen primstaver ei øks som merke. I folketradisjonen ble dette omtolket til at det var på tide å hugge emneved før sevja begynte å stige fra rota og opp i stammen.

(20.01.2016)


Foreløpig er det bare sol på fjelltoppene, men månen skinner derimot midt på dagen. Når man kan ta inni månesigden med venstre hånd, er den voksende. Dette var viktig kunnskap den tid man trodde at slakteutbyttet ble best om månen var voksende og sjøen flødde. Og glass måtte man aldri skjære ved "fallan sjy og menka måne", for da kunne glasset gå i stykker.

(19.01.2016)


En åpning i skydekket gjorde at det var solskinn på Alvestadfjellene en kort stund i formiddag. Godt å se at sola er på opptur. Mørketiden var egentlig over for en uke siden, men fordi det er fjell mot sør, er det fortsatt ti dager til det første solgløttet nede i Vester-Raten - såfremt det er skyfritt over Bremnesfjellene.

(18.01.2016)


Det er nå minst 20 reiner fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som herjer innmarka her på Elgsnes. Nå har alle funnet ut at det beste graset er på nyenga oppe på Durmålstuva. Med beiting, tråkking og graving gjør de særlig stor skade på timoteien som gir størst og mest smakelig avling, men som tåler lite vinterstid.

(17.01.2016)


Det har fortsatt å snø, og nå står kovbaken mørk ute i Andfjorden. Så da blir det vel vinter i år likevel. Det blir spennende å se hvordan det går med brøytingen, da det er nye selskaper som har overtatt jobben både på fylkesveien over Aunfjellet og på den kommunale veien mellom Inner-Aun og Elgsnes. Over Aunfjellet er problemet at strekningen er på en rode som er alt for lang, og på den kommunale veien er problemet at utstyret vil komme til kort om det blir mye snøfokk.

(16.01.2016)


Etter at det så og si ikke har vært snø på bakken siden nyttår, har det nå snødd såpass at det så smått begynner å ligne på vinter. Bygningene på bildet er fra venstre gammelfjøset og våningshuset på Storbakkan.

(15.01.2016)


Vi er snart midt i januar, men fortsatt er det barmark. Kombinert med lave temperaturer er telen blitt dypere enn på samme tid i fjor. Da var det 8 cm tele, mens det nå er 22 cm. Dersom det fortsetter med barmark og lave temperaturer, kan det ta tid før telen forsvinner til våren.

(14.01.2016)


Tjuendedagen eller tjuendedag jul var nyttår i den julianske kalenderen. Overgangen fra juliansk til gregoriansk tidsregning er beskrevet nærmere 6. januar i år. Om ikke juletreet var kastet ut før, skulle det skje nå. Noen steder ble det også brukt soplime for å jage jula ut. For nå måtte både karer og kvinnfolk i sving for å gjøre klar båt og børnskap, mat og klær til lofotfisket.

(13.01.2016)


12. januar kalles midtvinter fordi dagen ligger midt mellom vinternettene 14. oktober og sommarmål 14. april. Tradisjonen rundt denne dagen går tilbake til førkristen tid, og juleblotet startet med hokunótt som var midtvinternatten. Hoku (o skal egentlig være o med kvist) kommer fra gammelnorsk haka som er forklart med at midtvinter var merket med et hakk i primstaven. Nå mente man at bjørnen snudde seg i hiet, en forestilling som forøvrig har vært kjent helt opp mot vår tid.

(12.01.2016)


Skaderein fra Kongsvikdalen reinbeitedistrikt går fortsatt på ulovlig innmarksbeite her på Elgsnes. På Durmålstuva er det ny eng, så de holder seg der. Selv om det nå er tele i bakken, gjør de likevel skade. Dels skjer dette gjennom beiteskade, og dels ved at grasstråene nå er stivfrosset og dermed knekker i rothalsen ved tråkk. Dette ødelegger spirepunktene hvor nye strå skal vokse fram til våren.

(11.01.2016)


Jordene er snøbare, men kaldværet har ført til rim på bakken. Og nå har telen virkelig tatt tak. For en uke siden var første gangen det ble registrert tele denne vinteren, og da bare 4 centimeter. Nå har den nådd ned til hele 19 centimeter, og det på myrjord. Men så har det da også vært uvanlig kaldt i det siste. Klikk på bildet til høyre for å se et panoramabilde av gården med Kvæfjordfjellene og Andøya i bakgrunnen.

(10.01.2016)


Hågen ligger oppe i Rateskogen. Kristian Nilsen (f. 1844) satte seg ned som husmann her rundt 1869. Husmannsseddel fikk han imidlertid først i 1878. Plassen benevnes der som Rateskogsletten. Først i 1947 fikk svigersønnen Hjalmar Hansen skjøte på eiendommen som fikk bruksnummer 6. Eiendommen er i dag ikke bebodd.

(09.01.2016)


I natt var temperaturen nede i minus 11,9 grader, men sprengkulda har gitt seg i løpet av dagen. Klokken 21:30 i kveld var temperaturen bare minus 5,9 grader, så da er vel forhåpentligvis den verste kulda over for denne gangen. Men kombinasjonen av sterk kulde og barmark gir mye tele i jorda, og siden det er i etterkant av kuldeperioder at faren for at vannrør fryser er størst, kan man ikke føle seg trygg ennå.

(08.01.2016)


Da hurtigruten MS Finnmarken passerte på sør i formiddag, var det frostrøyk på Andfjorden. Dette er absolutt ikke vanlig, men så var det også hele 10 minusgrader. Temperaturen har falt ytterligere utover dagen, og nå i kveld nærmer den seg minus 12 grader. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(07.01.2016)


I dag er det trettende dag jul. Det var danskekongen som bestemte at undersåttene i Danmark/Norge skulle gå over fra den julianske til den gregorianske kalenderen fra år 1700. Dermed oppstod det et rom mellom ny og gammel jul, altså romjula. Dagene i romjula ble sett på som halvhellige, så bare nødtørftig arbeid skulle utføres da. Nå til dags er det vel bare tradisjonen med å la juletreet stå til trettendagen som er igjen av ei fordums jul.

(06.01.2016)


Fortsatt finnes det en og annen sjarkfisker på fjorden, selv om det etter hvert er blitt langt mellom dem. Omsettelige kvoter og nedleggelse av fiskemottak har bidratt til at antall fiskebåter er blitt veldig redusert. Samtidig er også de små båtene blitt avanserte. Det er slutt på den tiden da fiskeriminister Reidar Carlsen karakteriserte juksafiske som et snøre med en tosk i hver ende. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(05.01.2016)


Gullfargingen av det tynne skylaget på sørhimmelen midt på dagen bærer bud om at det går mot lysere tider. Fortsatt er det en uke igjen av den teoretiske mørketiden, det vil si til sola skulle ha skint om det hadde vært hav mot sør, men her på Elgsnes er ikke første soldagen før 28. januar.

(04.01.2016)


Endelig ble det slutt på alle lavtrykkene som har stått i kø. Og med høytrykket kom også landvind og klarvær, og da krøp temperaturen under frysepunktet. Nå fryser det ihvertfall på, så kanskje den neste snøen som kommer blir liggende. Før i tiden het det at det var den tredje snøen som ble liggende, så kanskje er det fortsatt tilfelle, selv om dette inntreffer senere enn før. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(03.01.2016)


Hurtigruten MS Kong Harald passerte Elgsnes på sør i formiddag kl. 09:25. Selv om det var klarvær, var det ikke skikkelig lyst. Så det ble nødvendig med støtte for kameraet for å ta bildet.

(02.01.2016)


Godt nytt år!
(01.01.2016)