Møkka må ut - selv om den lukter. Heldigvis er det åpenåker nok å bruke den i.

(31.05.2001)


Når man bruker malingsresepter fra midten av 1800-tallet, kreves det en god del vedlikehold.

(30.05.2001)


Det er skikkelig vår! I går kveld gol gjøken, og i dag ble skogen grønn.

(29.05.2001)


Ei ku hadde for høyt celletall i melka og måtte derfor slaktes. Dyrebilen fra Gilde NNS var her i dag.

(29.05.2001)


Stykket ved kirka er nå pløyd for første gang etter at det var nybrott. Fortsatt er det en del stor stein som må kjøres bort.

(28.05.2001)


Endelig løyet vinden såpass at det ble mulig å få ut siste rest av handelsgjødselen!

(27.05.2001)


For første gang i år var midnattsola synlig.

(25.05.2001)


Årets første turistomvisning!

(24.05.2001)


I dag snødde det! Men så er det bare tre plussgrader.

(23.05.2001)


I dag tinte stikkrenna i gårdsveien, og vannet forsvant. Det ble derfor mulig å skrape veien.

(22.05.2001)


Roy har sagt opp stillingen som røkter/gårdsarbeider og slutter fra utgangen av mai. Det har til nå ikke vært mulig å få ansatt noen i hans sted.

(21.05.2001)


Endelig er telen gått på jordet der telemåleren står, så nå blir det snart våronn! Diagrammet viser snø- og teledybde fra 21. januar og fram til i dag.

(20.05.2001)


I dag har vi montert hydraulisk lukking på handelsgjødsel-sprederen, så nå blir det mulig å bruke sprederen på en skikkelig traktor med førerhytte!

(19.05.2001)


Det grønnes - særlig på taket. Ennå kl. 23.00 er det 9 plussgrader!

(18.05.2001)


En fin dag med mildere luft. I løpet av dagen har fargen på engene skiftet fra grågult til grønnlig. Hurra for 17. mai!

(17.05.2001)


I dag startet "våronna" med reparasjon av plengjenlegget fra sist høst.

(16.05.2001)


I dag ble det ferskfisk til middag - også for gråmåsen.

(15.05.2001)


Her på Elgsnes finner vi stadig nye oldfunn i jorda. Bildet viser fra venstre et halvt bryne og to fragmenter av ei klebersteinsgryte.

(14.05.2001)


Det begynner å spire (se bildet) selv om det fortsatt er mye tele i jorda. Avlesningen av telemåleren i dag viste at det er tele fra 23 til 66 cm dybde.

(13.05.2001)


Melketankbilen fra Tine Nord-Norge hentet 1040 liter melk i dag.

(12.05.2001)


I dag fikk vi en ny kalv i fjøset!

(11.05.2001)