Utpå kvelden begynte det å klarne opp. Dermed er det håp om en dag med fint vær i påsken! Så langt har ihvertfall påskeværet vært begredelig.

(31.03.2002)


Og så kom snytitingen - eller snøspurven som den kalles lengre sør i landet. Hver vår stopper store flokker her på Elgsnes for å ete og samle krefter til trekket videre nordover. Det er kanskje det lange og strabasiøse strekket opp til Svalbard de forbereder seg på?

(30.03.2002)


Mildværet fortsetter selv om det i dag har kommet noe sludd. Snøen er borte på store deler av jordene, og heldigvis har også mye av isen smeltet. Isdekkede jorder og solskinn fra nå og utover fører nemlig til sterk økning i risikoen for overvintringsskader på enga.

(29.03.2002)


Fortsatt sørvest kuling og regn. Det er fem plussgrader, og snøen tiner raskt. Ikke noen drømmepåske akkurat. Krokusen har imidlertid tatt mildværet som et signal om at det er vår, og den begynner derfor så smått å sette blomst.

(28.03.2002)


Under morgenstellet i dag kalvet den siste kviga. Det ble en kvigkalv som er relativt stor tatt i betraktning at moren er kvige. Bildet er tatt fire og en halv time etter fødselen, og selv om kalven har kommet seg på føttene, virker den litt fortumlet og usikker på sin nye tilværelse.

(27.03.2002)


Med sørvest og regn er det blitt fart på snøsmeltingen. Når veigrøftene er fulle av is, renner vannet oppå veien slik som på bildet. Det er ikke så mye å gjøre med det før isen har tint såpass at det blir mulig å lede vannet dit det skal.

(26.03.2002)


Og så kom påskeria. Sørvestlig vind, overskyet og regn. Fortsatt er det mulig å håpe på finvær senere i påskeuka, men det er like sannsynlig at vi får vind fra nordvest og snø før været igjen stabiliserer seg.

(25.03.2002)


Rikuler på bjørka er en form for ukontrollert celledeling som best kan sammenlignes med kreft. Trær med slike utvekster bærer som regel preg av å være "syke". Rikuler er imidlertid ettertraktet som emner for boller, knivskaft og andre prydgjenstander.

(24.03.2002)


I dag har det skyet over, men ut over det er været upåklagelig. Solskinnet den siste tiden har fått isen på gårdsveien til å tine, så nå er mye av den bar slik bildet viser.

(23.03.2002)


Et alldeles nydelig vær - slik man drømmer om at påsken skal være. Men det spørs om godværet holder seg til over neste helg.

(22.03.2002)


Strandsneglene finnes i mange farger. De gule legger man lettest merke til fordi de skiller seg ut fra omgivelsene. Denne typen blir inntil 15 millimeter høy.

(21.03.2002)


Disse algene ble kalt krylltang for en generasjon siden. Navnet henspeiler på at bladene er krøllet. Tang av denne typen ble brukt som nødfôr til sauer i gammel tid.

(20.03.2002)


Kråkeboller som er piggete og stygge mens de er i live, kan bli svært så dekorative etter at innmaten er borte og piggene har falt av.

(19.03.2002)


I Rateneset begynner det å bli bart. Her ligger ikke mye snø, og ettermiddagssola begynner å få godt tak nå. Tjelden har vært innom, men det var visst bare et par på trekk videre nordover. Nå venter vi på snøspurven, eller snytitingen som den så treffende kalles på dialekt!

(18.03.2002)


Melka blir levert til meieriet tredje hver dag hele året. Tankbilsjåførene har derfor ikke helgefri. Her er det Frank som står og venter på at melka skal suges over i tankbilen. Levert melkemengde i dag var 1066 liter.

(17.03.2002)


I dag var det vårlig luft og fem plussgrader midt på dagen. Stormåsen har begynt å øve på vårlåten og e-kallen brisker seg. På Storbakkan er det blitt en liten barflekk hvor fjorårsgjenlegget titter fram som grønne striper i snøen. Men dette er nok ikke våren. Fortsatt har vi påskeria og reinkalvria igjen.

(16.03.2002)


Med nymånen kom væromslaget, og i dag er det speilholke. Her er det Roy som er ute og strør slik at det blir mulig å komme seg fram såvel til fots som med bil.

(15.03.2002)


De første vårtegnene ser man nede i fjæra. Trekkfuglene har ikke begynt å komme ennå, men stormåsen begynner å opptre som par. Og snart er tjelden her. Etter et gammelt ord skal den være på Loppasanden 1. april, død eller levende.

(14.03.2002)


Fra gammelt av så man på tang og tare som nødfôr i vårknipa, og verdien ble vurdert ut fra egnetheten som fôr. Ellers var det viktig å ikke ha tang i båten. Uttrykk som "krans" og "draug" ble brukt i den forbindelse. I dag vet vi at algene inneholder mange interessante og industrielt utnyttbare stoffer.

(13.03.2002)


Lav er et område hvor det er mye å gjøre før dokumentasjonen av livet her på Elgsnes er komplett. Et ekstra problem er om lav skal rubriseres under dyreliv eller planteliv.

(12.03.2002)


I fjæra finnes det mange slags skjell. Disse ble brukt som lam i barneleken med skjell som husdyr. Det er atskillig vanskeligere å bestemme alle skjellene ut fra deres "riktige" navn. Noen som vet hva disse heter?

(11.03.2002)


Finværet holder fortsatt stand. Men på torsdag er det nymåne, så da får vi nok værskifte. Drømmen er å få slikt vær som i dag også i påsken, men det er vel for mye å håpe på i sørhellingen av nordpolen.

(10.03.2002)


Enda en dag med nydelig vær! Bildet viser sørvestsiden av fjellet Elgen. Under det bratte fjellet ligger gården Indre Elgsnes. Den ble fraflyttet på 1960-tallet under den forrige store sentraliseringsbølgen her i landet.

(09.03-2002)


På premieredagen for filmen "Jeg er Dina" passer det med et bilde av huset hvor Maren Olsdatter (1683 - 1766) bodde store deler av sitt voksne liv. Da hun 75 år gammel sa fra seg borgerbrevet etter å ha drevet handel på Elgsnes i 46 år, mer enn halvparten av tiden som enke, erklærte hun at hun "aldeles ey formaar med Arbeide og Strev som i unge Aar Brødet for mig og Børnene at forhverve". Hun har senere blitt modell for Herbjørg Vassmos romanskikkelse "Dina". (Flere opplysninger finner du her.)

(08.03.2002)


En nydelig værdag med sol over fjord og fjell. Nærmest ser vi Aun-gårdene, dernest Elgsnes, og på andre siden av Toppsundet ligger Alvestad og Grøtavær.

(07.03.2002)


Bildet viser hvordan Elgsnes ser ut fra Grytøya. Fjellet Elgen som har gitt gården navn, vises også på bildet. Folk som prøver å tolke stedsnavn, har hevdet at fjellet av form ligner på en elg, og derfor har fått sitt navn. For uinnvidde synes det imidlertid som om slektslikheten i dette tilfellet er ganske perifer.

(06.03.2002)


Kapellet her på Elgsnes som Edvard Ruud fikk reist til minne om Grønlands apostel Hans Egede fra Harstad, blir mye brukt til turistgudstjenester sommerstid. På denne tiden av året er det ingen aktivitet i kapellet med mindre det skjer et dødsfall.

(05.03.2002)


Snøfallet i det siste har vanskeliggjort arbeidet i skogen. Særlig ugreit er det å komme seg fram med traktor når snøen er dyp og løs. Det er derfor å håpe at vi får såpass mildvær at det blir mulig å tråkke vei med skikkelig såle.

(04.03.2002)


Utsikt mot Andøya med Bjørnskinnaksla til venstre på bildet.Husene tilhører bnr. 4 her på Elgsnes. Dette er et selvstendig bruk, men uten egen jordbruksdrift eller fast bosetting. Jorda drives i dag av hovedbruket.

(03.03.2002)


Bildet viser den ytterste delen av Vester-Raten. Helt ute på odden var det under krigen ei anleggskai. Her er det nå aktuelt å legge ei flytebrygge for lettere å kunne frakte turister over til Grytøya.

(02.03.2002)


En gang i tiden hadde hurtigrutene skorsteinsmerkene til Stavangerske, Bergenske, Nordenfjeldske og Vesteraalske Dampskipsselskap. I dag arbeides det med å slå sammen de to gjenværende selskapene OVDS og TFDS. Uavhengig av eierstruktur har hurtigruta helt siden Risøyrenna ble dyp nok tidlig på 1900-tallet gått nærmest daglig forbi Elgsnes - en båt på sør og en på nord.

(01.03.2002)