30. november er en katolsk kirkehøytid til minne om apostelen Andreas som var vernehelgen for fiskerne. I norsk folketradisjon ble dagen kalt Anders fisker, for nå var det på tide å fange julefisken. En annen benevnelse var jul-andersdagen. Da kledde man seg ut og gikk jul-anders, ikke ulikt våre dagers halloween. Men versene som ble framsagt, kunne være vel så skremmende som i dag, f.eks.:
"Får e inkje kørs å kake, ska e alle ongann take!"

(30.11.2017)


I formiddag var en oter på vei til havet. Det pussige er at den la veien midt nedover Storåkeren og ikke brukte en vei der den kan holde seg mer skjult i terrenget. Vanligvis går den gjennom Rateskogen og kommer ned til sjøen ved Ørnulfnaustet eller nede på Raten. Kanskje er det all maskinaktiviteten i det siste i dette området som har fått den til å velge en ny rute der den er mer synlig og sårbar.

(29.11.2017)


Det er årvisst med dårlig vær i slutten av november fra Vestlandet og nordover. I 1994 var det mange som mente at dette var grunnen til at folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap ble lagt til 28. november det året. Men til tross for dårlig vær og dommedagsprofetier stemte folkeflertallet nei til norsk medlemskap i Den europeiske union. Dette var et klokt valg, noe dagens meningsmåling viser: 77 prosent av dem som har tatt standpunkt, er nå imot norsk EU-medlemskap.

(28.11.2017)


I formiddag kom det litt sludd fra sørvest, men ved 12:30-tiden snudde vinden brått på nordvest og økte på. Mørke skyer kom inn fra havet, og nedbøren gikk over til regn. I løpet av en halv time kom det hele sju millimeter nedbør, og fordi marka er frosset, ble det fort vannføring i bekker og veigrøfter. Gras som innsnevret åpningene til stikkrennene måtte derfor fjernes for å hindre at vannet tok nye løp.

(27.11.2017)


Som en følge av temperaturstigningen som startet i går, kom nedbøren i dag som regn. I alt har det kommet ti millimeter regn i løpet av det siste døgnet, hvorav det aller meste kom i natt og i formiddag. På det laveste punktet på Rateveien nedenfor Ebergplassen var det blitt en vanndam der småfuglene i dag benyttet anledningen til å ta seg et bad. Men naturligvis forsvant de da fotografen nærmet seg.

(26.11.2017)


I dag morges kom det tilstrekkelig mange snøflak til å gjøre veiene hvite. Men temperaturen steg, så antydningen til vinter ble raskt borte. Og meteorologene lover plussgrader ihvertfall et par dager til.

(25.11.2017)


I formiddag var skyene på nordvesthimmelen røde. De gamle sa at en rød kveld betyr en god morgen, mens en rød morgen betyr en stormfull dag. I så måte var rødfargen på himmelen vel sent ute, for barometeret hadde begynt å stige, og ekstremværet Ylva hadde stort sett rast fra seg her i området.

(24.11.2017)


Da det lysnet i dag morges, seg en kystkorvett av skjoldklassen sakte forbi Elgsnesodden. Det var lite å se til at dette etter sigende skal være verdens raskeste marinefartøy. Disse båtene ble i sin tid besluttet bygget med bakgrunn i et politisk ønske om å sikre sysselsettingen ved Umoe Mandal, uavhengig av Forsvarets egne prioriteringer. For et år siden ble det imidlertid vedtatt å fase ut kystkorvettene fra 2025.

(23.11.2017)


Nede på Raten er det lite løsmasse oppå fjellgrunnen, så for å unngå at vannet frøs om vinteren, la Harald Hansen ned elvestdrør rundt 1970. Nå skulle det graves grøft for overvannsrør som krysset elvestadrøret, og siden alle som visste hvor elvestadrøret lå, forlengst er døde, gikk det ikke bedre enn at røret ble slitt av under gravingen. Siden det er privat vannforsyning, kunne vi gjøre rørleggerarbeidet selv, men for å skjøte varmekabelen måtte vi ha elektriker. På bildet er han i ferd med å varme krympestrømpen som dekker det reparerte bruddstedet.

(22.11.2017)


Veien som i forrige uke ble bygd rundt Normangården nede på Raten, fikk i dag et topplag med skikkelig grus. Det var meningen også å ruste opp veien ned til Raten nå i høst, men vi fikk gravemaskin for sent, så nå er telen tykk i veibanen. Dette arbeidet må derfor utstå til våren.

(21.11.2017)


Før det ble bygd bilvei ned til Raten på begynnelsen av 1970-tallet, gikk den gamle kjøreveien i en sving fra Kattbekken til låvebrua på fjøset. Etter at svingen ble rettet ut, har den gamle veien og området rundt blitt til et villniss. Nå er vegetasjonen fjernet, området planert og fylt opp slik at det kan brukes som parkeringsplass for gjester i båtnaustet i bakgrunnen.

(20.11.2017)


Med klarvær og landsønning har temperaturen falt til under frysepunktet. Med maksimumstemperatur på +0,5 grader og minimumstemperatur på -4,5 grader i dag begynner telen å sette seg, ikke bare i veiene, men også ute på jordene. Heldigvis er vi ferdig med transporten av fyllmesser ned til Raten.

(19.11.2017)


Like over midnatt var det et praktfullt nordlys på himmelhvelvingen. Men som så ofte før, da kameraet var montert på stativ, snorutløser tilkoblet og innstillinger for nattfotografering gjennomført, var det flotte norlyset borte. Det som gjenstod, var bare en avglans av slik nordlyset var en kort stund tidligere.

(18.11.2017)


Det har ikke vært veigrøft på øversiden av Rateveien fra Krambuhågen til der Larsebrønnen tidligere var. Dermed har smeltevannet helt oppe fra Hågen rent nedover veien til Normangården. For å få slutt på dette, ble det i dag gravd veigrøft for å lede vannet. Fortsatt gjenstår å grave ned avløpsrør for vannet.

(17.11.2017)


I dag ble fyllmassen foran Normangården planert og komprimert, så nå mangler det bare toppdekke på denne delen av veien. Det ble også kjørt fyllmasse til resten av veitraséen rundt huset, mens planeringen av dette tas etter at det er blitt lyst i morgen.

(16.11.2017)


Det skal bygges vei rundt Normangården på Raten, og flere stikkveier til jordbruksarealer skal utbedres. Så i dag begynte Harry Albrigtsen å laste opp fyllmasse for transport. Arbeidet gikk greit helt til et av dekkene på traktortilhengeren punkterte. Dermed ble det bytur i stedet. Heldigvis rakk vi å få dekket reparert i dag, så i morgen kan arbeidet fortsette.

(15.11.2017)


Kystvaktskipet Nordkapp møtte på vei ut Andfjorden i formiddag en sjark, men det var tydeligvis ikke fjordfiskerne som var av interesse. Kystvaktskipene av nordkappklassen er da også konstruert for oppsyn i arktiske farvann, med isforsterking og skrogform som hindrer at skipene blir skrudd ned av isen. Helikopterdekket, kanondekket, bakken og brufronten er i tillegg utstyrt med varmekabler som forhindrer ising.

(14.11.2017)


Når det er overskyet, slår veilysene seg på før klokken 15. Daglengden er nå under fem timer, men når periodene for morgengry og skumring telles med, er det fortsatt dagslys i nesten åtte timer. Dette er imidlertid teoretiske verdier, som ikke tar hensyn til at tett skydekke gjør perioden med dagslys kortere.

(13.11.2017)


Nå er det bare to dager igjen med et solgløtt i Varden nede i Vester-Raten, og så dukker ikke sola opp igjen før 28. januar neste år. Hadde det vært hav mot sør, hadde sola imidlertid bare vært borte fra 1. desember til 11. januar. Det er denne perioden som regnes som mørketid. Fordi Elgsnes ligger nordvendt med fjellet Elgen på sørsiden, er sola borte mye lenger enn på Grytlandet på andre siden av Toppsundet. Men også der danner fjellet skygge når sola står så lavt på himmelen som nå.

(12.11.2017)


Dagen kalles mortensmesse til minne om den franske biskopen og helgenen Maritn fra Tours, som døde i år 397. Ifølge en legende gjemte Martin seg blant gjessene da folket ville velge han til biskop, men de svek han med skrikene sine. Legenden er kanskje grunnen til at folk i store deler av Europa fortsatt spiser gåsestek enten mortensdagen eller kvelden før. St. Martin var vernehelgen for tiggere og fattige, og var trolig derfor en svært populær helgen.

(11.11.2017)


Nå er det bare fire dager igjen til det er slutt på solskinn for i år her på Elgsnes. Men forutsetningen for å se sola er at det er skyfritt langs horisonten i sør, og det var det ikke i dag. Det er imidlertid fortsatt sol på fjellene rundt oss, og skyene forgylles av solstrålene selv om soløyet er skjult bak fjellet Elgen sør for gården.

(10.11.2017)


I dag var Harald fra Nordnorsk klauvskjæring her og skar klauvene på kyrne. Etter at det ble påbudt med gummimatter i alle båsene har behovet for klauvpleie økt mye. På gammelmåten, der man benytter en tradisjonell klauvboks, er det mye arbeid og ubekvem arbeidsstilling, mens profesjonelt utstyr som på bildet gjør arbeidet mye lettere.

(09.11.2017)


Det er nå en måned siden turistfiskesesongen tok slutt nede på Raten. Så roen har senket seg over Normangården og tilhørende fasiliteter. Med unntak av en sveitsisk gruppe som kommer for å bo i gjestehuset i en uke rundt nyttår, er det ingen bookinger før 12. april 2018. Planen er å utvikle Elgsnes gård til ikke bare å være populær for fisketurister i sommerhalvåret, men også en interessant destinasjon for dem som jakter på nordlyset i den mørke årstiden.

(08.11.2017)


Bildet til høyre ble tatt i dag morges før morgenrøden var forsvunnet fra himmelen. De gamle sa at en rød kveld betyr en god morgen, mens en rød morgen betyr en stormfull dag. Vel nok ble det ikke sterkere vind enn frisk bris i dag, men meteorologene melder om at et lavtrykk er på vei og setter opp et kraftig vindfelt oppover langs norskekysten.

(07.11.2017)


I høst er det mye mer rognebær enn hva småfuglene har greid å fortære. Etter at mange trekkfugler samlet seg og dro da det kom snø i forrige uke, har skjæra fortsatt et stort forråd av rognebær. Såfremt det ikke blir mye vind i tiden som kommer, har den mat til langt utpå nyåret.

(06.11.2017)


Bildet til høyre er tatt fra Storåkeren oppover mot Storbakkan. Fjøset på gården kan sees til høyre i bildet, mens gammelfjøset fra slutten av 1800-tallet sees til venstre. Det hvite våningshuset i midten var opprinnelig borgestue på handelsstedet nede på Raten. Da Edvard Ruud senior kjøpte halve jordveien som tilhørte handelsstedet etter konkursen i 1881, fikk han med borgestua. Den ble da flyttet til Storbakkan hvor den serere er blitt påbygd.

(05.11.2017)


Før det var skikkelig lyst i dag morges kom en oter nedover veien forbi Ebergplassen. Bildet til høyre bærer preg av at det var lite lys, for det har bevegelsesuskarphet og er samtidig kornet. Men det er ikke hver dag man får tatt oterbilder, og i lite format ser heller ikke bildet av oteren så verst ut.

(04.11.2017)


I dag var temperaturen oppe i 7,3 plussgrader, og igjen er det barmark. Forhåpentlig vil temperaturer på dette nivået fortsette slik at den planlagte opprustingen av gårdsveien ned mot Raten kan gjennomføres.

(03.11.2017)


I natt var temperaturen rundt frysepunktet, så i dag morges lå det litt snø på jordene. Men temperaturen steg utover dagen, så snøen forsvant fort igjen.

(02.11.2017)


Dagens bilde er tatt fra Rateneset over mot ytterste pynten av Vester-Raten med Ringskjæret og Nordhågen. Bakenfor skimtes Måsskjæran. De snøkledde fjellene i bakgrunnen er den andre nordspissen av Hinnøya med gården Kinn og Kinnaksla, og helt til høyre Bjørnskinnaksla på Andøya.

(01.11.2017)