I dag morges lå snøen ned til fjæra på vestsiden av Kvæfjorden, mens det her på Elgsnes bare var snø i høyden. Da bildet ble tatt i formiddag, hadde det kommet noen snøkorn også her. Lette snøbyger utover dagen gjorde at i det minste veiene ble hvite, og i kveld falt temperaturen under frysepunktet for første gang i høst.

(31.10.2014)


I dag ble Bubergsletta pløyd ferdig. Det er mye stein her, så når steinen er fjernet etter pløying, er det ikke lenger full plogdybde igjen. Derfor kommer det opp blekjordslag og grus hver gang det pløyes. Men tilføring av kalk og møkk kan over tid omgjøre selv en sur og næringsfattig podsollprofil til grøderik matjord.

(30.10.2014)


Fram til for tre dager siden hadde det bare kommet 20 millimeter nedbør i oktober, noe som er uvanlig lite på denne tiden av året. Forleden dag kom det imidlertid 12 millimeter, og i dag samme mengde, så nå begynner det å ligne på oktobervær. Men sammenlignet med nedbørmengdene på Vestlandet for tiden, er jo dette for oppholdsvær å regne.

(29.10.2014)


Den siste tiden har det blåst friskt ut Toppsundet, og selv om det også i kveld var en sur vind på Toppsund-siden av Rateneset, var det helt stille på Vågen. Dermed skapte gjenskinnet fra veilysene og belysningen oppe på Storbakkan liv i motivet til høyre. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(28.10.2014)


I går og i dag har det vært uvanlig høy vannstand, så nede i havna i Bryggestøa var landgangen nesten vannrett ved høyvann. Men havna er bygget ut fra vannstanden under storfloa 26. november 2011, så det er fortsatt en god del igjen før havna er oversvømmet.

(27.10.2014)


I dag var temperaturen oppe i hele 9,3 grader, og to døgn med mildvær var hva som skulle til for å få nesten all snøen i Grytlandsfjellene til å smelte. Måtte bare finværet vare! Klikk på bildet til høyre for å se en panoramaversjon.

(26.10.2014)


Nå er løvfallstiden stort sett over, bare ripsbuskene i hagen på Storbakkan har ikke felt bladene ennå. Selv om disse buskene er gamle, og har vært lite beskåret i de senere år, har de likevel hatt godt med bær. Men i år var det så og si ikke ripsbær å se. Hvorvidt dette skyldtes dårlig pollinering eller at det ble for tørt, er imidlertid ikke godt å vite.

(25.10.2014)


Den kraftige vinden fra tidligere i uka har avtatt i dag, og vindretningen har blitt mer sørlig. Dermed steg også temperaturen til ni plussgrader, noe som fikk isen på sølepyttene til å tine. Men fortsatt holder snøen på toppen av Grytlandsfjellene stand, så det må nok komme flere dager med slike temperaturer for at også den skal bli borte.

(24.10.2014)


I dag har det vært kraftig vind ut Toppsundet. Om ikke storm som det var spådd på utsatte steder, så ihvertfall sterk kuling. Vinden kommer fra sørøst, en vindretning som på dialekt kalles landsønning. Dette er en gammel benevnelse, som er avledet av gammelnorsk landsuðr. Likeså kalles vindretningen sørvest for utsønning, og vindretningen nordnordøst for landnordøy. Disse er avledet fra gammelnorsk utsuðr og landnorðr.

(23.10.2014)


Det blå skumringslyset som er så karakteristisk for mørketiden gjør seg allerede gjeldende i skumringstimen. Bildet til høyre ble tatt ved 17-tiden i ettermiddag og viser litt av Storåkeren, Elgsnesvågen og Vester-Raten med Ringskjæret og Litjeknausen midt i bildet. I bakgrunnes ser man fjellene på Andøya mellom Å og Dverberg.

(22.10.2014)


Sola kommer stadig lavere på himmelen, og nå går den i skjul bak fjellet Elgen sør for gården midt på dagen. Så selv om det er klarvær, ligger nå Elgsnes i skygge rundt middagsleite. Det er imidlertid solskinn både om formiddagen og ettermiddagen, men nå er det bare vel tre uker til sola forsvinner bak fjellene for i år.

(21.10.2014)


Vanligvis blir nordlyset synlig her sent på kvelden, men i dag viste det seg allerede idet skumringen begynte å falle på. Nordlyset var ikke veldig kraftig, men det var lys nok på himmelen til at bildet til høyre kunne tas på frihånd, noe som er helt uvanlig. Forklaringen på fenomenet var at da bildet ble tatt var det usedvanlig kraftig nordlysaktivitet over Grønland, Alaska og Sibir, så hva som kom til syne her var nok bare noen bleke utløpere fra andre siden av nordpolen.

(20.10.2014)


Etter en kjempefin sommer har også høstværet vært upåklagelig. Mens man i Sør-Norge syter over mye nedbør, har det her på Elgsnes bare kommet 16 millimeter så langt i oktober, og av dette kom halvparten den første oktoberdagen. Temperaturen har holdt seg over frysepunktet, men alt klarværet har ført til en del strålingsfrost nattestid.

(19.10.2014)


Huset til høyre i bildet står på det som en gang var en husmannsplass, kalt Ebergplassen etter Kristian Eberg Hartvigsen (1819 - 1900). Etter at plassen ble lagt øde, gikk den tilbake til hovedbruket. Den ble så skylddelt som eget bruk i 1947 som bnr. 7 Stenhaug, men da det ikke ble noe av salget, ble området brukt som før. I 1972 fikk så Ørnulf Andersen (senere Drøsshaug) skjøte på eiendommen. Han førte opp huset på bildet i 1973 og tilhørende naust på hovedbrukets eiendom i 1978, men solgte eiendommen videre til Tore Ruud i 1991.

(18.10.2014)


Med skyer på himmelen og sørvestlig vind er det slutt på strålingsfrost nattestid. Men med sørvesten kommer det som regel nedbør, noe som også skjedde i dag, om enn i moderate mengder. Bildet til høyre ble tatt ved sekstiden i ettermiddag fra Storbakkan nedover mot Gården, og da hadde det allerede begynt å mørkne.

(17.10.2014)


En oppdrettsbåt kom slepende med ei laksemerd forbi Elgsnesodden i ettermiddag. Heldigvis ligger anlegget på Hestenvika brakk i år, men snart er det vel full aktivitet igjen. Til tross for problemene med lakselus og forurensning, har oppdrettsnæringen søkt om enda to lokaliteter i Toppsundet. Og fiskeriministeren fra Harstad mener at økt produksjon er hva som skal til for å få bukt med miljøproblemene i denne næringen. Forstå det den som kan.

(16.10.2014)


Det er mer rim enn snø som har lagt seg på toppen av fjellet Elgen sør for gården. Så den lokale regnbygen i går som gjorde at vi måtte ta inn kyrne tidligere enn planlagt, har tydeligvis gått forbi Elgen. Naturen har imidlertid forberedet seg på vinteren, og selv i Rateskogen er det nå lite løv igjen på trærne. Stort sett er det bare en ospvarietet som setter løv uvanlig sent om våren, som fortsatt ikke er helt snau.

(15.10.2014)


14. oktober ble primstaven snudd med vintersiden ut, og dagen ble regnet som den første vinterdagen. Primstavmerket var som regel en vott, fordi "man da maae begynde at væbne sig mot Kulden". Dette var høstens flyttedag for tjenestefolk, og fra nå av skulle hestene ha bjelle. I kirkekalenderen kalles dagen St. Calixtus til minne om Calixtus I som var pave i perioden 217 til 222.

(14.10.2014)


For en generasjon siden var ærfuglen helt dominerende blant andefuglene her i området. Etter hvert kom det innslag av siland og laksand, og i dag har disse tatt ærfuglens plass. Tidligere ble ærfuglen tatt vare på av kystbefolkningen fordi ederdun var en kostbar vare og en god inntektskilde. Og barna ble innprentet å ikke forstyrre ea som vi sier her nord. Men i dag er det opplest og vedtatt at allmennheten skal ha fri tilgang til strendene, uten hensyn til at ærfuglen trenger ro i hekketiden.

(13.10.2014)


Det er enorme kontraster mellom lys himmel og mørkt landskap etter solnedgang på denne tiden av året. Men nye kamera har innebygde finesser som mestrer også slike oppgaver. Dermed ble det mulig å ta dagens bilde uten at bakgrunnen ble hvit eller forgrunnen svart. Dette åpner for billedmotiver som tidligere var umulige å gjengi.

(12.10.2014)


Bildet til høyre er tatt fra Vester-Raten mot Raten på andre siden av Vågen. Fjellene i bakgrunnen er fra venstre Jamnfjellet og Toppen. Begge ligger på Grytøya på andre siden av Toppsundet.

(11.10.2014)


Godværet fortsetter, men på denne tiden av året betyr det lave nattetemperaturer. Minimumstemperaturen er nå bare om lag en plussgrad, noe som fører til strålingsfrost nattestid. Sola står nå så lavt på himmelen at det blir liten oppmagasinering av varme i jorda på dagtid, så det er nok ikke lenge før "han skjærpe på" som de gamle sa.

(10.10.2014)


Oktoberværet har så langt vært uvanlig fint. Men sola står stadig lavere på himmelen og kaster dermed lange skygger. Bildet til høyre er tatt fra Storbakkan ved 16-tiden i ettermiddag og viser slagskyggen av fjøset på gården.

(09.10.2014)


Høstesesongen i år har vært problematisk. Trakten på fôrhøsteren var moden for utskifting, men da ny trakt ankom i god tid før siloslåtten, viste det seg at den ikke passet, og riktig trakt var ikke å skaffe. Så fôrhøsteren har gjennom sesongen blitt lappet sammen med popnagler, skruer og sveis. I tillegg begynte tippsylinderen på tilhengeren å lekke mye olje like før slåtten, og ny sylinder kunne ikke skaffes. Derfor ble førsteslåtten gjennomført med lånt tilhenger. Nå er heldigvis innhøstingen over for i år, så da er det bare å krysse fingre for at riktige deler er på plass før neste sesong.

(08.10.2014)


Et ordtak sier at kua synes alltid at graset er grønnere å andre siden av gjerdet. I ettermiddag fikk vi bekreftelsen på utsagnet da gammelkua så sitt snitt til å stikke av da kyrne ble tatt inn. Selv om strømgjerdet flyttes hver dag og kyrne har rikelig med gras på beitet, smakte det visst ekstra godt med gras fra andre siden av gjerdet.

(07.10.2014)


Bildet viser den gamle bebyggelsen på Storbakkan. Våningshuset var opprinnelig borgstue på Raten, og var med i handelen da Edvard Ruud senior kjøpte halve jordveien på konkursen i 1881. Det ble deretter flyttet til det nyetablerte tunet på Storbakkan. Huset ble påbygd på 1930- og 1960-tallet. Det gamle fjøset på bildet er fra 1894, men ble påbygd på 1930- og 1950-tallet. Det var i bruk til 1982 da nyfjøset stod ferdig.

(06.10.2014)


I Rateskogen vokser det bjørk, rogn, selje,vier og minst to varieteter av osp. Høstfargene kan derfor bli ekstra fine her. Selv om lauvmakkens herjinger tidligere i år har ført til redusert fargeprakt, er Rateskogen uansett vakker i høstdrakt. Bildet ble tatt like før solnedgang, noe som gjør gulfargen så framtredende. Klikk på bildet for å se en større versjon.

(05.10.2014)


4. oktober kalles St. Frans etter Franciskus av Assisi som rundt år 1200 grunnlag franciskanerordenen. Dagen er en merkedag for høstværet: Fint vær i dag gir fint vær hele måneden. Dette lover godt, for med oppholdsvær og til dels solskinn, og med minimumstemperatur over ti grader kan vel knapt oktober være bedre.

(04.10.2014)


For noen år siden var kirka godt synlig oppe fra skogsveien, men skogen vokser, så nå er det bare etter at det meste av løvet har falt at den kan foreviges. De grønne trærne foran kirka er gran som er plantet på kirkegården, mens trærne med grønt løv i bakgrunnen er osp av en varietet som feller bladene sent.

(03.10.2014)


I dag drev det regntunge skyer over himmelen, men bare et par regnbyger traff Elgsnes. Og med maksimumstemperatur på 11,6 grader, er det ingen grunn til å klage på været. I følge meteorologene er et høytrykk på vei mot Finland og Russland, så da kan vi vente oss landsønning og finvær.

(02.10.2014)


September endte med lave temperaturer, snø i fjellene og deretter mye regn. Oktober har startet bedre, og langtidsvarslet lover også godt. Så kanskje har vi fortsatt en fin høst foran oss!

(01.10.2014)