Bebyggelsen på Elgsnes - Buildings in Elgsnes
Klikk på bildene - click on the pictures


vaaning_bnr1.jpg

fjoes_bnr1.jpg

naust_bnr1.jpg

sommerfjoes_bnr1.jpg

vaaning_bnr2.jpg

nyfjoes_bnr2.jpg

gmlfjoes_bnr2.jpg

stabbur_bnr2.jpg

skjaa_bnr2.jpg

sommerfjoes_bnr2.jpg

vaaning_bnr3.jpg

vaaning_bnr4.jpg

fjoes_bnr4.jpg

smie_bnr4.jpg

bu_bnr4.jpg

vaaning_bnr5.jpg

fjoes_bnr5.jpg

sjoebu_bnr5.jpg

vaaning_bnr6.jpg

fjoes_bnr6.jpg

stenhaug.jpg

naust_stenhaug.jpg

marilund.jpg

durmaalshytta.jpg

geirhytta.jpg

kirka.jpg