Æ

ægg

f. egg, kant

ægg

n. egg

æggakanten [æggakajnt'n]

m. kanten der havbunnen går bratt ned mot dyphavet (bare bestemt form)

ægge v. egge

æggtjyv

m. en som sanker sjøfuglegg på en annens grunn

ægle

v. egle

ægna

a. egnet

ægne

v. 1 feste agn på anglene; 2 passe, høve

ækker

f. kveke

ækra

f. gjenlegg

æksamen

m. eksamen

æksere

v. 1 gjøre militærtjeneste; 2 leke voldsomt

æksis

m. eksersis, militærtjeneste

ælde

n. avstamning

ælv

f. elv

ænka

f. enke

ænkelbørring

m. sau med bare ett lam

ænkelknæpt

a. enkeltknappet

ænkemann [ænkemajnn]

m. enkemann

ænkemannsstøyt [ænkemajnnsstøyt]

m. hvis man støter borti noe med et spesielt punkt på ållbågen, går det nesten som et elektrisk støt gjennom armen, man får en ænkemannsstøyt

æren [ær’n]

n. ærend

ærde

f. rødmold og tran brukt som maling

ært f. ert
ært n. ert "Æ sa det bære på ært."

æsing

m. forsterkningslist som ligger langsetter øverste eller nest øverste bordgangen på en nordlandsbåt

æstemere

v. estimere, bry seg om

ætte

prep. etter

ættekant [ættekajnt]

m. etterkant

ætterrakst m. 1 detå rake etter for å få med alt graset eller høyet; 2 også brukt i overført betydning om å ta hånd om det som er igjen
ætterskått n. etterskudd
.
©  Tore Ruud