Sett og tilrorar mellom Kinn og Elgsnes

Namn
Djupn
Méd
Merknad
Brattebakkan
80 fv.
Nupsaksla oppover høgste Haverneset og høgste Vester-Raten under Berget i Toppen.
-
Brømnesegga
50 fv.
Arnipa på Andørja ved søre Kassholmen og Skjæringan på Toppen på Gryta ved Elgen.
-
Busken
80-120 fv.
Nupsaksla på ytste Haverneset og Kråkeneset unna Elgsnesodden.
Mykje grunnved
Bøbakkan
-
Vadskinnaksla over Finnholla og Alvestadgården over øvste enden av Måsskjerret.
-
Djupklakken
90 fv.
Tuva på Gapøya ved Kinnaksla og Andhaue på nordste enden av Småholman ved Gapøya.
-
Djuppilen
70-100 fv.
Vadskinnaksla over Durmålstuva og Grøtaaksla over Skjepperøyvarden.
-
Djupryggen
100 fv.
Alvestadlé mellom Måsskjerran. Sett bruk frå Bøbakkan til Pilryggen.
Linesett
Durmålstuvegga
100-140 fv.
Vadskinnaksla over Durmålstuvhågen og Nupsaksla over høgste Haverneset.
-
Grunnpilen
60 fv.
Vadskinnaksla ved Durmålstuva og søre Kassholmen på Eldaneset.
God tilror i gamal tid
Grunnstad
70-80 fv.
Nupsaksla over steinen på Haverneset og Vadskinnaksla over St.Hanshågen.
Brådjupt
til 120 fv.
Hoffegga
40-50 fv.
Nordste Småholmenden i Aspeneselva og Tjyvskjerret i Gamvika.
-
Holmeklakken
50 fv.
Svartskjerret unna søre Gapøyholman og Skogråna på Gapøya på tind vestom Finnsæter.
-
Jåbøen
8 fv.
Brømnes over Nordkassholmen og sørste Måsskjerret i Dalselva.
-
Jåbøskolten
40 fv.
Brømnes på Nordkassholmen og Vadskinnaksla over Nonshågen.
-
Kjærran
40 fv.
.
Det er havflata nordom Gapøyholman
-
Korsbergklakken
30-60 fv.
Rett ut av Korsberget og Alvestadsjyen ved Litjeskjerrenden.
-
Kveitholla
20-40 fv.
Djupveit frå sørste Måsskjerrenden i retning søraust heilt opp mot landet sør om Landkonnvika.
-
Kveldbakkan
35-50 fv.
Vadskinnaksla over Nonshågen og Brømnesgården mot Kassholmen.
-
Landbakkan
30-50 fv.
Sett med Melkeneset over Måsskjerrenden, bøy mot land ved Sørbøen og følg landbakkan videre.
Linesett
Litjekvalegga
50 fv.
Vadskinnaksla over Horsevika og Brømnessteinen Avløysa på Kassholmen
-
Litjhornegga
100 fv.
Månesodden på Storskarvhausen og Litjehornet går mot Elgen.
-
Mannstø
70 fv.
Mannen på Sørheia går åt Elgen og Kjerringberget på Senja i Storskarvhausen.
-
Mefjæringen
10 fv.
Kinn unna Kinnholmen og Smågapøyholman over Øynes.
Sei- og kastegrunn
Mellabøen
2 fv.
Alvestad over Målla på nordste Måsskjerret og Vadskinnaksla nord over Tømret.
Seigrunn
Me-Olsbakkan
60 fv.
Månesodden med Litjeskarvhausen og Ørnstolen på Kassholmen ved Nupsneset.
-
Månesgrunnen
50 fv.
Månesodden på Senja unna Skarsteinneset og gammelgården på Brømnes nordom Kassholmen.
-
Måsskjerrklakken
15 fv.
Ligg nær oppåt sørenden av sørste Måsskjerret. Serleg tilror om våren.
Sterk straum
Nattmålsklakken
55 fv.
Nattmålstinden over høgste Gapøya og Gamvikneset over nordste Gavlenden.
-
Nord-Olsbakkan
60 fv.
Månesodden med Litjeskarvhausen og nordste Kassholmen mot Nupen.
-
Notkastet
5 fv.
Stornes unna St.Hanshågen Hovmannstien over Måsskjerrmålla.
-
Nupsméda
50 fv.
Kassholmenden ved ytste Grøtaværenden og høgste Nupen unna Brømnesheia.
-
Olsryggen
80 fv.
Olsryggen over Måsskjerrmålla og Vadskinnaksla over Finnhollet
-
Oppvægan
50 fv.
Holandsaksla over Gapøyholmstuva og Steinen unna Sandnesaksla.
-
Pilryggen
100 fv.
Sett med Kortan i Deggholmen til Vadskinnaksla i Durmålstuva og Sør-Kassholmen i Eldaneset.
Linesett
Silstø
40-50 fv.
Bonstadvikberget i Holandsaksla og Brømnesgården i skogbrynet på Nupsaksla.
-
Storhornegga
100 fv.
Månesodden på Litjeskarvhausen og Storhornet går mot Elgen.
-
Storkvalegga
50 fv.
Vadskinnaksla over Nonshågen og Brømnessteinen over Avløysa på Kassholmen.
-
Sørbøen
3 fv.
Vadskinnaksla i Finnkjerka på Elgsnes og Kortan i Mollvika.
God seigrunn
Sør-Olsbakkan
60 fv.
Månesodden ved Litjeskarvhausen og Røykjenes i Godfjorden mellom Gapøyholman.
God seitilror
Vinterholla
60-80 fv.
Kjerringberget på Senja over Storskarvhausen og Drangen på Rolla over Sunnemelltuva på Elgsnes.
-