Sett og tilrorar i Ytre Toppsundet

Namn
Djupn
Méd
Merknad
Andersbakkan
45 fv.
Sommarfjøsan på Alvestad unna Veneset og sørste Måsskjerret i Eldaneset.
God fiskeplass
Bortraste Hallevikgrunnen
40-45 fv.
Mefjellet unna Toppaksla og Vadskinnkviga i høgste Kjeøya.
-
Brømnesråsa
70-80 fv.
Brømnesgården på Elgsnesodden og Prestaksla på vesterenden av Sennholmen.
Auårstilror -
og anna fisk
Brøtte
70 fv.
Vassteinen i Laksevika unna Turan og Slåttelihammaren med Toppaksla.
-
Buskestølen
70 fv.
Hestenbøstøtta på nordste Måsskjerret og Bleikbakkan skal stå midt i Alvestadgården.
-
Dalsgrunnen
55 fv.
Vadskinneset unna Laksen og Slåttelihammaren unna Toppaksla.
-
Djupklakken
70 fv.
Stortuva unna Nattmoåsen og støtta i sørste Måsskjerret - og går til Vester-Raten.
-
Eissbakkeskallen
80 fv.
Prestaksla på høgste Skjepperøya og Toppetindan over Eliasvegen.
-
Ekkervikbriet
40-50 fv.
Elgsnes i Mollvika og Gobonslettrabben unna Veneset.
Små fisk
Fløygrunnen
40-45 fv.
Prestaksla på Skjepperøyvarden og Fløyet ytst på Jamtfjellet.
-
Godklakken
55 fv.
Sørste Måsskjerret i Kassholmen og sommarfjøsan på Alvestad unna Veneset.
Delvis auår, god fiskeplass
Hestenbøen
3 fv.
Hestesteinen over Løngmyrneset og Vester-Raten i Aspeneset.
-
Jarsteinbakkan
30-40 fv.
Slåttelihammaren unna Toppaksla og Stortuva på Skjepperøya med Prestaksla.
Her er sei, torsk og auår, og linesett
Meegga
80 fv.
Prestaksla på høgste Skjepperøya og Ringberget unna Stornes.
Auår, torsk og sei.
Mollvikråsa
70-80 fv.
Mollvika med Elgsnes og Prestaksla på vesterenden av Sennholmen.
Til dels god auårstilror
Rategrunnen
10-12 fv.
Hestenbøen i Prestaksla og Gården står over Raten imot Masterhågen.
-
Ratekåsa
20-40 fv.
Nonshågen på austsida av Masterhågen og Elgsnesodden ved Måsskjerrenden.
Sett i retning Ekkervika eller Lé
Revvan
60 fv.
Kassholmen unna Elgsnes og Ringberg unna Lakseneset i Toppen.
Mest linesett
Revvet
4-20 fv.
Grunnsva som strekker seg frå Rateneset til Hestenbøen.
-
Skaula
80 fv.
Rateneset med Skaulskrea i Bogen og Litjeanselten fram imot Skarsteinneset.
-
Skotteskallen
22 fv.
Rateneset ved Skaulskrea i Bogen og Storanselten unna Storskarvhausen.
God fiskeklakk
Spelen
60 fv.
Rateneset på Stornes og oppover og Storanselten unna Storskarvhausen.
-
Toppegrunnen
50 fv.
Hållet i Toppen skal stå åpent og Skjepperøy-varden skal stå på nordenden av Prestaksla.
-
Tottlan
60-70 fv.
Prestaksla i ytste tuva på Skjepperøya og Nord-Gapøyholmen kjem unna Måsskjerran.
-
Tuven
60-70 fv.
Ligg rett opp av Fløygrunnen. Tuven på Vadskinneset unna Laksen.
-
Vannelbakkan
70-80 fv.
Vaskinneset unna Lakseneset og Hestenbøstøtta på ytste enden av norste Måsskjerret.
-
Verselbakkan
25 fv.
Nonshågen i Verselbakkan og Hestenbøen i Skarvhausen.
-
Øvste Hallevikgrunnen
20 fv.
Høgste Kjeøya unna Vadskinneset og Metinden på Storfjellet i Vadskinndalen.
-