Draumen som gjekk i oppfylling

Det var eit år han Hans Olsa låg i heimeroren, men slapp opp for agnsild. Det spurtes om sild i Gratangen. Då heiv han Elleseus, naboen hans, tre 150-maskingar i båten og fekk han Hans Olsa og gluntan med seg og fór dit innetter.

Og det blei last i ottringen på natta, seks tønner sild. Det var som ein leik. Men det lakka og lei mot jul, og dei tenkte på julreia. Dei tok på heimtur og rodde svartstilla frå Rollnes vestover Vågsfjorden. Han Hans Olsa hadde hatt ein slik ekkel draum om natta. Han sa beint ut at gjekk det han og hannes vel etter denne dagen, så skulle han gje ein klekkeleg gave til ei god sak.

Ikkje før hadde han sagt dette, så begynte han å kule frå sør, og då dei kom framimot Tronesbygda var han reine tavrokket. Dei måtte med ein gong duve med to klør. Då kom det ei kvass rosse. Råa slo seg under æsingen på båten, og han Hans Olsa sprang lynrapt fram til festbeten. "Der var det bud etter oss, der var draumen eg hadde i natt." Båten tok inn vatn, men han Adolf fekk rakken ifrå i ei hast, råa klar, lauparen opp og fekk seglet letta.

Så sette dei seks klør med ein gong, og med det gjekk dei ut Toppsundet og stod han opp til Elgsnes. Men då var han så sterk at då dei hadde drege framreie i land på Elgsnessanden, måtte dei ligge tre mann på dreggen for at ikkje båten skulle drage etter og reie av. Dette var i veka før jul.

Så egnde dei line med silda og tenkte på julreia. Dei dreiv med Stappegrunnen nord i Andfjorden og hadde nattlæger i Grøtaværran. Men han Hans Olsa fekk ikkje draumen frå seg. Det blei eit eller anna som kom til å hende.

Tollesmessdagen låg dei og drog igjen. Då kom uveret så brått over dei at han Jørn og han Ludvik måtte kutte linparten og fekk ein stamp line overståanes. Dei kom i land i Grøtaværran og gjorde julhandel der. Men neste dagen, julaftan, ga han seg og dei ville heim. Dei vatt med to klør og låg i retning på Måsskjeran rett i sør for godt ståanes vind. Begge båtane var i lag. Han Ludvik segla føre. Faren, han gammel-Jørn, sat i halsen, og han Hans Olsa sat i midtrommet.

Han Elleseus segla etter. Han var frå Tromsø og var ein uvanleg flink seglar. Då kom der ei bakrossa, og han Elleseus ropte: "Ta laus dragjet." Og med eitt datt råseglet ned. Men same rossa råka båten hans Ludvik. Dei var ikkje snar nok å fire før rossa nådde seglet. Rossa tulla på baken og løfta båten opp framme i ein blunk, vridde båten om og sette han på ende, og båten stod tørr frå skotrommet og fram. Så kippa han båten om og alle kom i havet.

Då ropte han Hans Olsa: "Skynd dokker glunta." Han Elleseus var snarrådig, og han hadde han Adolf og han Martin Pettersa med seg. Dei var glupe karar på sjøen. I et vesk kom dei seg attåt kvelvet og fekk først tak i han gammel-Jørn. I le av kvelvet stod han Elleseus og heldt han Ludvik i eine handa og med venstrehanda heldt han fast i lottet. Under hong han Hans Olsa i føttene hans Ludvik. Då kjende han Ludvik at han Hans Olsa løssa taket og glei ned i sjøen.

Det blei ei slik straumia av båten at ho tok han Hans Olsa i luvart. Då heiv han Elleseus seg tvers over kvelvet mens han Adolf og han Martin heldt i føttene hans. Så stod han på hau i sjøen og famla til han fekk tak i han Hans Olsa og drog han opp. Men han var alt daud. Draumen som han Hans Olsa hadde vore så redd for, var no gått i oppfylling.


Etter ei forteljing av Edvard Ruud