Tysjeran kjæm!

Våren 1940 hadde engelskmennene opprettet hovedkvarter i Harstad og innseilingene til byen ble derfor bevoktet med krigsskip. Så også Toppsundet og Andfjorden. Luftwaffe var på stadige angrepstokt over Harstad, og det hendte at fly måtte nødlande, enten de var truffet av luftvernet eller av andre grunner. Et rykte sa at et tysk fly hadde nødlandet på Aunfjellet, og polske tropper ble av de allierte sendt for å undersøke saken.

Ryktet om den tyske nødlandingen hadde også nådd til Aun. Så da folket der så silhuetten av mennesker framme på Nakkjen, brøt det ut panikk. Alle som kunne krype og gå kom seg ned til fjæra, i båtene og fossrodde fra land. Da vaktbåten oppdaget denne folkevandringen, gikk engelskmennene opp under Aunlandet for å undersøke nærmere. Han Johan Bjynnrå stod fremst i skotten, viftet med armene og ropte: "Tysjeran kjæm! Tysjeran kjæm!" Om ikke engelskmennene forstod språket, skjønte de at det måtte være fienden som hadde skremt lokalbefolkningen.

Vinteren 1939 - 40 var en snøvinter av de sjeldne, så polakkene hadde hatt en strabasiøs tur over Aunfjellet. Noe tysk fly eller tyskere var ikke å se, og da de omsider kom ned til Aun, var bygda forlatt. Så de måtte grynne videre utover mot Elgsnes. Nå våget man seg i land på Aun, og noen fikk ringt til far og advart. Han sa til Jørgen i Gården: "Kom så går vi i møte med dem. De skyt oss nu ikkje." Som sagt, så gjort.

Det ble nå klart at det ikke var tyskere, men soldater fra de frie polske styrkene som fortsatt kjempet mot Wehrmacht. Soldatene var trøtte og gjennomvåte etter den lange marsjen. De ble bedt inn på Storbakkan der det ble fyrt ekstra i ovnen så de fikk tørket klærne. Imens ble de traktert etter gammel nordnorsk skikk.

Far skjønte at de ikke var i stand til å grynne samme veien tilbake, men de eide ikke penger til å betale for skyss. Så han gikk til Wilhelm på Lyngmyra og spurte om han ikke kunne frakte polakkene til Kasfjord hvis far dekte bunkersutgiftene. Wilhelm var en snill mann, så han rodde ut til Glimten og fyrte opp motoren. Polakkene ble så skysset om bord, og Glimten satte kurs for Kasfjord. Og far som alltid likte å være i aloen, ble selvsagt med på turen.

Om bord i den engelske vaktbåten hadde de forlengst fått beskjed om at det var fiendtlige tropper som hadde vært på Aun. I kikkerten hadde de fulgt soldatenes bevegelser, og nå lå vaktbåten utenfor Elgsnes. Så da Glimten svingte rundt Elgsnesodden og tok innerleia mot Kasfjord, satte vaktbåten full fart på og gikk vestover. Da den hadde passert Måsskjærgrunnen og Notkastet, svingte den hardt babord og gikk sørover på yttersiden av Måsskjerran og båene. Mellom Sørbø'n og Kortan er det åldjupt helt opp til Korsbergan. Her gikk engelskmennene opp for å avskjære fluktruten.

Wilhelm, som nå fikk vaktbåten på styrbord baug, vek unna opp mot land. Men engelskmennene holdt stø kurs. "Førrbongla idiota!", satte han Wilhelm i, "kainn de ikkje styringsplakaten!". Til slutt var begge båtene helt oppe i Korsbergan. Veien var stengt, og Wilhelm måtte stoppe Glimten. Det ble nå klart at det ikke var fiender, men allierte soldater han fraktet. Polakker og nordmenn ble dermed bedt om bord på "tea and biscuits" før ferden fortsatte videre til Kasfjord uten ytterligere komplikasjoner.


Skrevet ned av Tore Ruud etter muntlig overlevering