Bevidnelse

Undertegnede bevidner herved at Edvard Ruud, Elgsnes i en ung alder i felleskap med sin far Isak Ruud en uværsdag med nordenvind og oprørt hav den 5. mai 1868 har reddet min stefar Ivar Thomassen, Haugen fra å drukne i bølgerne efter en bråtsjø som veltet hans båt. De kom i land med ham i Bonstadviken mellem Elde og Aspenes, der på den tiden ikke var bebodd av folk, og de leide ham mellem sig til Aspenes. Båthvelvet drev i land i Ellasann.

Haugen, den 12/2 1929

Bendikte Bendiksen


Bevidnelse

Jeg undertegnede bevidner herved at Edvard Ruud, Elgsnes var med i Varanger øst for Vardø og reddet 4 mann fra å omkomme. Det var med stor fare for sitt eget liv, da de efter å ha tatt 4 mann fra et båthvelv krysset i 11 timer med fem og seks klør tilbords på en råseil-fembøring, før de nådde land på Vardø den 10. mai 1873, hvilket dag og år denne redning foregikk.

Den 12/2 1929

Mathias Mortensen, Molvik


Bevidnelse

Undertegnede Inger M. Vedding bevidner herved at Edvard Ruud, Elgsnes den 18. september 1875 reddet Ingebrigt Albrektsen fra å omkomme i bølgerne - fra et båthvelv der drev mot land i et oprørt hav av nordvest, og hvorfra min bror Kristen Vedding allerede var omkommet før nogen opdagede båthvelvet, der kom drivende mot land. Edvard Ruud med to mann med sig, nemlig Ole Iversen og Nils Kristensen, hvilke to er døde for mange år siden, kom sig av land med stor fare for sitt eget liv, da deres båt fyltes helt av en bråttsjø da de skulde av land; hadde de fått en sjø til har de vært omkommet selv, men takket være forsynet de nådde i siste øieblikk til å få gjøre redning.

Haugen, den 12/2 1929

Inger M. Vedding (med påholden penn)

Til vitterlighet:

Kristian Haugen, Inga HaugenBevidnelse

Jeg undertegnede bevidner herved at Edvard Ruud, Elgsnes i fellesskap med sitt mannskap, der bestod av to mann, med fare for livet den navnkundige uværsdag den 23. januar 1884 reddet Klaus Heide og Karl Ruud, Elgsnes fra å omkomme i brenningene i det av stormen opprørte hav, der jagede brenningene med rasende fart mot land. Det land de drev mot var et forland. At ovenstående beretning er riktig og sandferdig bevidnes av mig.

Andenes, den 11/2 1929

Hans Ruud


Vitnemål om redningsdåd innsamla av Edvard Ruud jr.