Folketellingen i 1769
Yttr:Elsnæs i Trondenæs

Fornavn Etternavn Husholdstatus Yrke
Mads Larsen Mand
Margrethe Pedersdr Hustru
Peder Madsen Barn
Sidsel Madsdr Barn
Zille Madsdr Barn
Rasmus Pedersen Tiener
Ranne Arntzdr Tiener
Kiersten Stephensdr Tiener
Ole Torlevsen Mand Husmand
Giertrud Pedersdr Hustru
Torlev Olsen Barn
Christen Olsen Mand Husmand
Anne Madsdr Hustru
Ole Christensen Barn
Amund Christensen Mand Finn
Kiersten Larsdr Hustru
Erik Christensen Barn
Jon Amundsen Barn