Innbyggere på Elgsnes 1950
Fornavn
Etternavn
Husholdstatus
Født
Sivilstand
Yrke
Bnr. 1
Otelia Hansen Mor til Harald
1873
Enke
Harald Hansen Mann
1907
Gift
Poståpner
Anna Hansen Kone
1902
Gift
Husmor
Dagny Iversen Søster av Harald
1906
Skilt
Bnr. 2
Lena Ruud Mor til Edvard
1863
Enke
Edvard Ruud Mann
1907
Gift

Bonde

Helga Ruud Kone
1917
Gift
Husmor
Elin Ruud Datter
1947
Tore Ruud Sønn
1949
Bnr. 3
Hertvik Bertelsen Bror
1891
Ugift
Andrea Hartviksen Søster
1893
Ugift
William Hanssen Mann
1925
Gift Fisker
Ragnhild Hanssen Kone
1930
Gift Husmor
Rolf Hanssen Sønn
1948
Bnr. 4
Johanna Kristiansen Mor til Jørgen
1864
Enke
Jørgen Kristiansen Mann
1902
Skilt
Bonde
Jermund Kristiansen Sønn
1935
Ugift
Hallstein Kristiansen Sønn
1937
Bnr. 5
Karoline Nilsen
1868
Enke
Petra Hanssen Mor til Harry
1889
Enke
Harry Hanssen Mann
1923
Gift Fisker
Asbjørg Hanssen Kone
1924
Gift Husmor
Greta Hanssen Datter
1949
Bnr. 6
Hjalmar Hansen Mann
1897
Gift
Fisker
Petrine Hansen Kone
1896
Gift
Husmor
Hergun Hansen Datter Ugift