Innbyggere på Elgsnes i 2001.


Fornavn
Etternavn
Husholdstatus
Født
Sivilstand
Yrke
Helga Ruud Mor til Tore
1917
Enke (fra 5/8)
Pensjonist
Tore Ruud
1949
Ugift
Bonde
Roy Jenshagen Ansatt
1968
Gift
Røkter / gårdsarbeider