Innbyggere på Elgsnes i 2009

Fornavn
Etternavn
Husholdstatus
Født
Sivilstand
Yrke
Tore Ruud
1949
Ugift
Bonde
Lorian Saceanu Mann
1971
Gift
Lavinia Saceanu Kone
1974
Gift
Røkter