Ytre Elgsnes:
Fra steinøks til slåmaskin
Spor etter mennesker gjennom ti tusen år


De ulike tidsepokene
Eldre steinalder 10000 - 5000 f.Kr.
Yngre steinalder 5000 - 2000 f.Kr.
Tidlig metalltid 2000 - 1 f.Kr.
Jernalder 1 - 1050 e.Kr.
Middelalder 1050 - 1550 e.Kr.
Den nyere tid Fra 1550 e.Kr.

Klikk på understreket tekst for å gå videre.

Prosjektansvarlig:
Tore Ruud
Idé og tekst førreformatorisk tid:
Lars Børge Myklevoll, Marianne Skandfer
Idé og tekst historisk og nyere tid:
Tore Ruud
Foto:
Riksarkivet, Edvard Ruud, Tore Ruud, Tromsø museum
Illustrasjoner:
Karl Erik Harr, Lars Børge Myklevoll, Marianne Skandfer

Takk til alle enkeltpersoner og institusjoner som gjennom velvillig
bistand har gjort det mulig å publisere denne gårdshistorien.